Ole David Brask

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4771214047
Studiested
Molde
Kontornr.
B-309

Arbeidsområder

 • Psykologi og pedagogikk
 • Hjelperelasjoner og hjelperroller
 • Profesjonsidentitet og samarbeid
 • Grupper og gruppedynamikk

Bakgrunn

Klinisk erfaring fra psykiatriske institusjoner, bl.a. med prosjekt knyttet til schizofreni og schizofrenibehandling. Privatpraksis. Fire år som kommunerådgiver hos fylkeslegen, Opptrappingsplanen for psykisk helse. Ansatt ved Høgskolen i Molde fra 2002-d.d.

Publikasjoner

 • Hauge, Kari Johanne Westad; Bakken, Hege; Brask, Ole David; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2019). Are Norwegian mentors failing to fail nursing students?. Nurse Education in Practice.  ISSN 1471-5953.  36, s 64- 70 . doi: 10.1016/j.nepr.2019.03.002 Vis sammendrag
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Gutteberg, Anne; Heggdal, Wenche Mongstad; Julnes, Signe Gunn; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2019). Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte?. Klinisk Sygepleje.  ISSN 0902-2767.  33(1), s 23- 39 . doi: 10.18261/issn.1903-2285-2019-01-03 Vis sammendrag
 • Brask, Ole David (2018). Min modus, vårt samarbeidsklima, I: Synnøve Hofseth Almås; Frøydis Perny Vasset & Atle Ødegård (red.),  Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245021103.  Kapittel 16.  s 201 - 215
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2016). Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  12(1), s 19- 33 . doi: 10.7557/14.3772
 • Molka-Danielsen, Judith & Brask, Ole David (2014). Designing virtual collaboration environment for distance learners : exploring socialization as a basis for collaboration, In Trine Hald Commisso; Jacob Nørbjerg & Jan Pries-Heje (ed.),  Nordic Contributions in IS Research : 5th Scandinavian Conference on Information Systems, SCIS 2014, Ringsted, Denmark, August 10-13, 2014 : Proceedings.  Springer.  ISBN 978-3-319-09545-5.  Kapittel.  s 74 - 89 Vis sammendrag
 • Brask, Ole David & Østby, May (2013). Ambisjoner og forpliktelse i studentgrupper : erfaringer med gruppesammensetting og samarbeid ut fra selvvalgt ambisjonsnivå. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  36(1), s 4- 25 . doi: 10.3402/uniped.v36i1.20950 Vis sammendrag
 • Molka-Danielsen, Judith & Brask, Ole David (2011). Design of a social communicative framework for collaborative writing using blended ICT, In Terje Fallmyr (ed.),  Proceeding from Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi, 2011.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2845-8.  Kapittel.  s 91 - 104 Vis sammendrag
 • Brask, Ole David (2007). Ambisjonsnivå og gruppefungering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  44(11), s 1350- 1357 Vis sammendrag
 • Brask, Ole David (2006). Selvregulert læring i praksisfellesskap. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  43(1), s 3- 11
 • Brask, Ole David (1994). Relasjonsskapende arbeid i en akuttavdeling : individtilpasset behandling av førstegangsinnlagte med schizofreni Building of therapeutic alliances in an acute ward. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  31(12), s 1069- 1083 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2021). Den profesjonelle hjelperrollen : en refleksjonshåndbok for studenter og utøvere innen helse- og sosialfag. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245024395.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2016). Vernepleierens kjerneroller : en refleksjonsmodell. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1671-0.  296 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Brask, Ole David (2021). Finnes det en bærekraftig profesjonell hjelperrolle?.
 • Ødegård, Atle; Østby, May & Brask, Ole David (2020). Kjerneroller.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Kjernerollemodellen – en reise i hjelperelasjoner : instruksjonsvideo. Vis sammendrag
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Samfunnets hjelpere – ved en skillevei. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 23
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Samfunnets hjelpere er ved en skillevei. Fredrikstad Blad.
 • Ødegård, Atle & Brask, Ole David (2018). Møter, I: Synnøve Hofseth Almås; Frøydis Perny Vasset & Atle Ødegård (red.),  Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245021103.  Kapittel 12.  s 143 - 156
 • Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Bachmann, Liv; Julnes, Signe Gunn; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Bakken, Hege & Bergum, Inger Elisabeth (2017). Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2017). Om boka Vernepleierens kjerneroller.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Gutteberg, Anne; Inderhaug, Hans; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2017). Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?.
 • Brask, Ole David & Hauge, Kari Johanne Westad (2016). Gjennom ild og vann med sykepleier- og vernepleierstudenter. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 47
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2016). Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell.
 • Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle & Waagbø, Arild Johan (2016, 05. september). Peker på fire kjerneroller i ny bok om vernepleie.  Panorama : uavhengig nettavis for Høgskolen i Molde. Vis sammendrag
 • Østby, May; Ødegård, Atle & Brask, Ole David (2016). Ny vernepleiefaglig bok: Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell.
 • Brask, Ole David; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Hauge, Kari Johanne Westad; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2015). Kvalitet i praksisstudier ved sykepleier- og vernepleierutdanning.
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Inderhaug, Hans; Iversen, Hans Petter; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Bekkevold, Nils; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Willumsen, Elisabeth (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2015:5. Vis sammendrag
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2014). Den tydelige vernepleieren. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  172(221), s 39
 • Molka-Danielsen, Judith & Brask, Ole David (2014). Designing virtual collaboration environment for distance learners : exploring socialization as a basis for collaboration.
 • Brask, Ole David & Molka-Danielsen, Judith (2012). Virtuelt gruppearbeid for deltids vernepleier-studenter. Vis sammendrag
 • Brask, Ole David (2011). Collaborative writing in a virtual world: Second Life as a social and communicative framework for learning. Vis sammendrag
 • Brask, Ole David & Østby, May (2011). Ambisjonsgrupper, ambisjonsvalg og forpliktelser i studentgrupper.
 • Brask, Ole David & Østby, May (2011). Innføring i vernepleiefaglig arbeid/ambisjonsgrupper.
 • Iversen, Hans Petter; Østby, May & Brask, Ole David (2011). Nettverk funksjonshemming : trenger vi mer brobygging høgskole/praksisfelt - innen utdanning, fagutvikling og forskning?.
 • Molka-Danielsen, Judith & Brask, Ole David (2011). Design of a social communicative framework for collaborative writing using blended ICT.
 • Brask, Ole David (2010). Kognitiv psykologi, selvledelse & flyt-teori.
 • Brask, Ole David & Østby, May (2010). Ambisjoner og forpliktelse i studentgrupper. Erfaringer med sammensetning og samarbeid i ambisjonsgrupper. Vis sammendrag
 • Brask, Ole David (2009). Like barn lærer best?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  167(2009-09-24), s 35- 35
 • Brask, Ole David (2009). Stressmestring.
 • Østby, May & Brask, Ole David (2008). Ambisjonsgrupper i vernepleierutdanningen : en utprøving av gruppeinndeling etter ambisjonsnivå. Rapport (Møreforsking Molde). 0802. Vis sammendrag
 • Brask, Ole David (2006). Praksislæring og taus kunnskap.
 • Brask, Ole David (2006). Validering som nøkkelbegrep i kunnskapsutvikling : et vitenskapsteoretisk essay med utgangspunkt i en profesjonsutdanning.
 • Brask, Ole David & Østby, May (2005). Studentaktiv undervisning : erfaringer fra Vernepleierutdanninga i Molde.
 • Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine; Longva, Ståle; Monsen, Marit; Wik, Espen & Østby, May (2005). Jakten på vernepleieren. [Video /  DVD].
 • Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine; Longva, Ståle; Monsen, Marit; Wik, Espen & Østby, May (2005). Studentaktiv undervisning : erfaringer fra Vernepleierutdanningen i Molde. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2005:1.
 • Ødegård, Atle & Brask, Ole David (2004). Skrivekurs/foredrag ved utdanningen Videreutdanning i familieterapi.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:04 - Sist endret 18. jan. 2019 15:22