Ole David Brask

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4771214047
Studiested
Molde
Kontornr.
B-309

Arbeidsområder

 • Psykologi og pedagogikk
 • Hjelperelasjoner og hjelperroller
 • Profesjonsidentitet og samarbeid
 • Grupper og gruppedynamikk

Bakgrunn

Klinisk erfaring fra psykiatriske institusjoner, bl.a. med prosjekt knyttet til schizofreni og schizofrenibehandling. Privatpraksis. Fire år som kommunerådgiver hos fylkeslegen, Opptrappingsplanen for psykisk helse. Ansatt ved Høgskolen i Molde fra 2002-d.d.

Publikasjoner

 • Brask, Ole David (2022). Forutsetninger for en bærekraftig profesjonell hjelperrolle. I Hogset, Heidi; Alteren, Johanne; Jæger, Bjørn & Straume, Solveig (Red.), Bærekraft : Fjordantologien 2022. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-06293-8. s. 146–171. doi: 10.18261/9788215062938-2022-08.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Bakken, Hege; Brask, Ole David; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2019). Are Norwegian mentors failing to fail nursing students? Nurse Education in Practice. ISSN 1471-5953. 36, s. 64–70. doi: 10.1016/j.nepr.2019.03.002.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth & Grønvik, Cecilie K Utheim [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte? . Klinisk Sygepleje. ISSN 0902-2767. 33(1), s. 23–39. doi: 10.18261/issn.1903-2285-2019-01-03.
 • Brask, Ole David (2018). Min modus, vårt samarbeidsklima . I Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Ødegård, Atle (Red.), Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245021103. s. 201–215.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad & Inderhaug, Hans [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 12(1), s. 19–33. doi: 10.7557/14.3772.
 • Molka-Danielsen, Judith & Brask, Ole David (2014). Designing virtual collaboration environment for distance learners : exploring socialization as a basis for collaboration. I Hald Commisso, Trine; Nørbjerg, Jacob & Pries-Heje, Jan (Red.), Nordic Contributions in IS Research : 5th Scandinavian Conference on Information Systems, SCIS 2014, Ringsted, Denmark, August 10-13, 2014 : Proceedings. Springer. ISSN 978-3-319-09545-5. s. 74–89. doi: 10.1007/978-3-319-09546-2_6.
 • Brask, Ole David & Østby, May (2013). Ambisjoner og forpliktelse i studentgrupper : erfaringer med gruppesammensetting og samarbeid ut fra selvvalgt ambisjonsnivå. UNIPED. ISSN 1500-4538. 36(1), s. 4–25. doi: 10.3402/uniped.v36i1.20950.
 • Molka-Danielsen, Judith & Brask, Ole David (2011). Design of a social communicative framework for collaborative writing using blended ICT. I Fallmyr, Terje (Red.), Proceeding from Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi, 2011. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2845-8. s. 91–104.
 • Brask, Ole David (2007). Ambisjonsnivå og gruppefungering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 44(11), s. 1350–1357.
 • Brask, Ole David (2006). Selvregulert læring i praksisfellesskap. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 43(1), s. 3–11.
 • Brask, Ole David (1994). Relasjonsskapende arbeid i en akuttavdeling : individtilpasset behandling av førstegangsinnlagte med schizofreni Building of therapeutic alliances in an acute ward. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 31(12), s. 1069–1083.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2021). Den profesjonelle hjelperrollen : en refleksjonshåndbok for studenter og utøvere innen helse- og sosialfag. Fagbokforlaget. ISBN 9788245024395. 245 s.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2016). Vernepleierens kjerneroller : en refleksjonsmodell. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1671-0. 296 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2021). Trues yrkesidentiteten for helse- og sosialarbeidere? Tidens Krav.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2021). En truet yrkesidentitet? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. s. 34–35.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2021). En truet yrkesidentitet? Moss Avis.
 • Brask, Ole David (2021). Finnes det en bærekraftig profesjonell hjelperrolle?
 • Ødegård, Atle; Østby, May & Brask, Ole David (2020). Kjerneroller.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Samfunnets hjelpere er ved en skillevei. Fredrikstad Blad.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Samfunnets hjelpere – ved en skillevei. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Ødegård, Atle & Brask, Ole David (2018). Møter. I Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Ødegård, Atle (Red.), Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245021103. s. 143–156.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Kjernerollemodellen – en reise i hjelperelasjoner : instruksjonsvideo.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2017). Om boka Vernepleierens kjerneroller.
 • Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad & Inderhaug, Hans [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv & Bakken, Hege [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2016). Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell.
 • Brask, Ole David & Hauge, Kari Johanne Westad (2016). Gjennom ild og vann med sykepleier- og vernepleierstudenter. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle & Waagbø, Arild Johan (2016). Peker på fire kjerneroller i ny bok om vernepleie. [Avis]. Panorama : uavhengig nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Østby, May; Ødegård, Atle & Brask, Ole David (2016). Ny vernepleiefaglig bok: Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell.
 • Brask, Ole David; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Hauge, Kari Johanne Westad; Bachmann, Liv & Bergum, Inger Elisabeth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Kvalitet i praksisstudier ved sykepleier- og vernepleierutdanning.
 • Molka-Danielsen, Judith & Brask, Ole David (2014). Designing virtual collaboration environment for distance learners : exploring socialization as a basis for collaboration.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2014). Den tydelige vernepleieren. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. 172(221).
 • Brask, Ole David & Molka-Danielsen, Judith (2012). Virtuelt gruppearbeid for deltids vernepleier-studenter.
 • Brask, Ole David (2011). Collaborative writing in a virtual world: Second Life as a social and communicative framework for learning.
 • Brask, Ole David & Østby, May (2011). Ambisjonsgrupper, ambisjonsvalg og forpliktelser i studentgrupper.
 • Molka-Danielsen, Judith & Brask, Ole David (2011). Design of a social communicative framework for collaborative writing using blended ICT.
 • Iversen, Hans Petter; Østby, May & Brask, Ole David (2011). Nettverk funksjonshemming : trenger vi mer brobygging høgskole/praksisfelt - innen utdanning, fagutvikling og forskning?
 • Brask, Ole David & Østby, May (2011). Innføring i vernepleiefaglig arbeid/ambisjonsgrupper.
 • Brask, Ole David (2010). Kognitiv psykologi, selvledelse & flyt-teori.
 • Brask, Ole David & Østby, May (2010). Ambisjoner og forpliktelse i studentgrupper. Erfaringer med sammensetning og samarbeid i ambisjonsgrupper.
 • Brask, Ole David (2009). Stressmestring.
 • Brask, Ole David (2009). Like barn lærer best? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. 167(2009-09-24), s. 35–35.
 • Brask, Ole David (2006). Praksislæring og taus kunnskap.
 • Brask, Ole David (2006). Validering som nøkkelbegrep i kunnskapsutvikling : et vitenskapsteoretisk essay med utgangspunkt i en profesjonsutdanning.
 • Brask, Ole David & Østby, May (2005). Studentaktiv undervisning : erfaringer fra Vernepleierutdanninga i Molde.
 • Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine & Longva, Ståle [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2005). Jakten på vernepleieren.
 • Ødegård, Atle & Brask, Ole David (2004). Skrivekurs/foredrag ved utdanningen Videreutdanning i familieterapi.
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David & Inderhaug, Hans [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-205-5.
 • Østby, May & Brask, Ole David (2008). Ambisjonsgrupper i vernepleierutdanningen : en utprøving av gruppeinndeling etter ambisjonsnivå. Møreforsking Molde AS. ISSN 978-82-7830-125-8.
 • Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine & Longva, Ståle [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2005). Studentaktiv undervisning : erfaringer fra Vernepleierutdanningen i Molde. Høgskolen i Molde. ISSN 82-7962-055-9.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:04 - Sist endret 18. jan. 2019 15:22