Trude Fløystad Eines

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Dosent
Kontakt
+4771214075
Studiested
Kristiansund
Kontornr.
K-312

Arbeidsområder

Jeg er tilknyttet bachelorutdanningen i sykepleie, årsstudiet i velferdsteknologi, etter - og videreutdanningskurs i innovasjon og tjenestedesign og master i helse - og sosialfag innenfor blant annet følgende fagområder:

 • Emneansvarlig for bacheloroppgaven i sykepleie
 • Sykepleierens rolle i hjemmebaserte tjenester
 • Innovasjon og tjenestedesign
 • Endrings - og forbedringsprosesser i helsetjenestene
 • Velferdsteknologiske løsninger

Bakgrunn

 • Sykepleier siden 1995
 • Hovedfag i helsefag i 2003
 • Førsteamanuensis fra 2016
Emneord: Kristiansund

Publikasjoner

 • Malones, Bente Dale; Kallmyr, Sindre Sylte; Hage, Vera & Eines, Trude Fløystad (2021). How hospitalized patients evaluate and report their pain together with nurses : a scoping review. Nordic journal of nursing research.  ISSN 2057-1585.  41(4), s 197- 206 . doi: 10.1177/20571585211013480 Vis sammendrag
 • Eines, Trude Fløystad; Løfaldli, Bjarte Bye & Ødegård, Atle (2020). Helseinnovasjonssenteret – et kommunesamarbeid om forskning, tjenesteutvikling og innovasjon, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  Kapittel 7.  s 131 - 146
 • Engelseth, Per; White, Brian Emery; Mundal, Ingunn Pernille; Eines, Trude Fløystad & Kritchanchai, Duangpun (2020). Systems modelling to support the complex nature of healthcare services. Health and Technology.  ISSN 2190-7188.  11(1), s 193- 209 . doi: 10.1007/s12553-020-00504-8 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Måløy, Elfrid; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad & Vatne, Solfrid (2020). Studenters erfaringer med videreutdanning i tjenestedesign for ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  10(4), s 292- 304 . doi: 10.18261/issn.1892-2686-2020-04-07 Vis sammendrag
 • Skaret, Claudine; Lykkeslet, Else & Eines, Trude Fløystad (2020). Fagkunnskap på godt og vondt - helsepersonell som pårørende til egne alvorlig syke barn på sykehus, en kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  16(1), s 1- 15 . doi: 10.7557/14.4669 Vis sammendrag
 • Eines, Trude Fløystad; Angelo, Elin & Vatne, Solfrid (2019). Discourse analysis of health providers’ experiences using service design. Nursing Open.  ISSN 2054-1058.  6(1), s 84- 92 . doi: 10.1002/nop2.191 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eines, Trude Fløystad; Måløy, Elfrid & Ødegård, Atle (2018). Investigating the utility of medication reviews amongst elderly home care patients in Norway : an interprofessional perspective. Journal of Interprofessional Education & Practice.  ISSN 2405-4526.  13(December), s 83- 89 . doi: 10.1016/j.xjep.2018.09.001 Vis sammendrag
 • Eines, Trude Fløystad & Vatne, Solfrid (2018). Nurses and nurse assistants’ experiences with using a design thinking approach to innovation in a nursing home. Journal of Nursing Management.  ISSN 0966-0429.  26(4), s 425- 431 . doi: 10.1111/jonm.12559 Vis sammendrag
 • Eines, Trude Fløystad & Dale, Karl Yngvar (2015). Challenges in the standardization of nursing education in Europe: A literature study focusing on the implementation of qualification frameworks. Nordic journal of nursing research.  ISSN 2057-1585.  35(4), s 235- 240 . doi: 10.1177/0107408315592768 Vis sammendrag
 • Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad & Ødegård, Atle (2015). Praksisveilederes opplevelse av et nytt veilednings- og vurderingsverktøy for sykepleierstudenter i praksis : en evalueringsstudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  11(1), s 122- 136 . doi: 10.7557/14.3484 Vis sammendrag
 • Eines, Trude Fløystad & Thylén, Ingela (2012). Metodologiske og praktiske utfordringer ved bruk av fokusgrupper som forskningsmetode - med fokus på pårørende som informanter. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  8(1), s 94- 107 . doi: 10.7557/14.2334 Vis sammendrag
 • Eines, Trude Fløystad & Lykkeslet, Else (2008). Hvilke forhold kan bidra til opplevelse av tillit i relasjon mellom helsepersonell og pårørende?. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  4(1), s 65- 77 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Eines, Trude Fløystad; Mundal, Ingunn Pernille & Grønvik, Cecilie K Utheim (2021). Kan tjenestedesign bidra til økt medvirkning og involvering for pasienter og brukere på individnivå i helse- og omsorgstjenestene?. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  17(1), s 1- 13 . doi: 10.7557/14.5482 Vis sammendrag
 • Furnes, Torjus & Eines, Trude Fløystad (2021). Å pleie covid-19-pasienter har vært en belastning for mange sykepleiere. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.  109 . doi: DOI: 10.4220/Sykepleiens.2021.86581 Vis sammendrag
 • Hauvik, Stine; Eines, Trude Fløystad; Storm, Marianne & Grønvik, Cecilie K Utheim (2021). Digitale helsetjenester gir fare for utenforskap. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 22- 23
 • Hauvik, Stine; Eines, Trude Fløystad; Storm, Marianne & Grønvik, Cecilie K Utheim (2021). Digitale helsetjenester gir fare for utenforskap. Tidens Krav.
 • Kvendbø, Marit Moe; Grønvik, Cecilie K Utheim & Eines, Trude Fløystad (2021). Digitale møter gjør det lettere å lede i kommunehelsetjenesten. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.  s 1- 13 Vis sammendrag
 • Nyseter, Camilla; Røv, Ingeborg & Eines, Trude Fløystad (2021). Etterlatte etter selvmord har behov for profesjonell hjelp. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.  109 Vis sammendrag
 • Røskar, Ingrid Elisabeth Grøvdal; Haugen, May Britt; Eines, Trude Fløystad & Malones, Bente Dale (2021). Sykepleie til pasienter med fedme krever annet utstyr, flere ansatte og mer tid. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.  109 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2021.86428 Vis sammendrag
 • Eines, Trude Fløystad; Glærum, Marianne & Grønvik, Cecilie K Utheim (2020). Hvilke vurderinger må sykepleiere gjøre før velferdsteknologi tas i bruk?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.  s 1- 12 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.81889
 • Bergset, Susan; Nygård, Vibecke Vågøy; Sandbakk, Mari Mørkeset & Eines, Trude Fløystad (2019). Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.  107 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.76718 Vis sammendrag
 • Brattøy, Siw Christine Sørvik; Rosvoll, Åshild & Eines, Trude Fløystad (2019). Hyppig bruk av sosiale medier kan gi ungdom psykiske utfordringer. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  107 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.79774 Vis sammendrag
 • Eines, Trude Fløystad (2019). Mestring av livsstilsendring gjennom deltagelse i frisklivssatsingen i Smøla kommune?. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2019:5. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås & Sandsmark, Maria (2019). Har Smøla kommune noe å lære bort?. Sunnmørsposten.  ISSN 1503-9056.  s 16- 17
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås & Sandsmark, Maria (2019). Innovative helsetjenester – har Smøla noe å lære bort?. Tidens Krav.
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås & Sandsmark, Maria (2019). Innovative helsetjenester – har Smøla kommune noe å lære bort?. Tidens Krav.
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås & Sandsmark, Maria (2019). Innovative helsetjenester - har vi noe å lære bort?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 40
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås & Sandsmark, Maria (2019). Virtuell Avdeling i Smøla kommune : smartere og bedre samhandling for hjemmeboende multisyke eldre?. Rapport (Møreforsking Molde). 1904. Vis sammendrag
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim & Sæbjørnsen, Siv Elin Nord (2019). Social reintegration of ex-prisoners in England. Vis sammendrag
 • Eines, Trude Fløystad; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria & Grønvik, Cecilie K Utheim (2019). Tverrfaglig samarbeid ivaretar hjemmeboende multisyke pasienter bedre. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.  107, s 1- 8 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.79244 Vis sammendrag
 • Eines, Trude Fløystad & Ødegård, Atle (2019). Helseinnovasjonssenteret – i sentrum for behovsdrevet innovasjon og samhandling i helsetjenestene.
 • Hauvik, Stine & Eines, Trude Fløystad (2019). Slik kan ny teknologi gi økt trygghet i hjemmet. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  107 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.76626 Vis sammendrag
 • Hegdal, Tone; Skaret, Claudine & Eines, Trude Fløystad (2019). Utprøving av ny praksismodell ved bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Molde : evalueringsrapport. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2019:8.
 • Eines, Trude Fløystad; Hessen, Nancy; Høgstad, Maja; Johansen, Bente Garder & Sandbakk, Mari Mørkeset (2018). Hjemmetesting kan erstatte noen svangerskapskontroller for friske gravide. Sykepleien.  ISSN 0802-9768. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2018.74003 Vis sammendrag
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Hoemsnes, Helene; Bach, Terje; Svenning, Geir Arne & Eines, Trude Fløystad (2018). Etablering av praksis initiert utdanning : årsstudiet i velferdsteknologi på bachelornivå. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2018:4.
 • Eines, Trude Fløystad & Måløy, Elfrid (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid om legemiddelgjennomgang og samstemming av medisinlister : presentasjon av forskningsrapport med samme navn.
 • Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad & Eines, Trude Fløystad (2017). Få bukt med feilmedisinering. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  105(6), s 42- 43 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2017.62296 Vis sammendrag
 • Eines, Trude Fløystad & Måløy, Elfrid (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid om legemiddelgjennomgang og samstemming av medisinlister : løsningen på økt pasientsikkerhet?. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 1604. Vis sammendrag
 • Eines, Trude Fløystad; Måløy, Elfrid & Helland, Stephanie (2016). Morgendagens sykehjem : fra pilot til implementering?. Senter for omsorgsforskning, rapportserie. 10/2015.
 • Lervik, Inger-Lise; Faksvåg, Marie; Rånes, Bente; Frøseth, Hildegunn Flaten; Måløy, Elfrid & Eines, Trude Fløystad (2016). From apathy to action by testing and learning?.
 • Måløy, Elfrid; Eines, Trude Fløystad & Vatne, Solfrid (2016). Opplevelse av lav kompetanse og pulverisert ansvar ved legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 1603. Vis sammendrag
 • Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad & Eines, Trude Fløystad (2016). Hva gjør vi med feilmedisinering?. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad & Eines, Trude Fløystad (2016). Hva gjør vi med feilmedisinering?. Tidens Krav.
 • Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad & Eines, Trude Fløystad (2016). Hva gjør vi med feilmedisinering?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Eines, Trude Fløystad & Vevang, Maria Kristina (2015, 04. september). God morgon, Møre og Romsdal : offentlig tjenestedesign. [Radio].  NRK Radio : distriktsprogram - Møre og Romsdal.
 • Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim & Eines, Trude Fløystad (2015). Implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning i et nytt veilednings- og vurderingsdokument i praksis for sykepleierstudenter. Rapport (Møreforsking Molde). 1518. Vis sammendrag
 • Eines, Trude Fløystad & Lervik, Inger-Lise (2014). Våke : et refleksjonshefte om velferdsteknologi, juss og etikk for helsepersonell.
 • Eines, Trude Fløystad & Lervik, Inger-Lise (2012). Forskning kan føre til konflikt. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  100(3), s 68- 68
 • Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim & Eines, Trude Fløystad (2012). Praksisveiledernes erfaringer med progresjonsstigen som et pedagogiske verktøy i veiledning av sykepleiestudenter.
 • Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim & Eines, Trude Fløystad (2012). Progresjonsstiger i klinisk praksis – utgjør det en forskjell?.
 • Lervik, Inger-Lise & Eines, Trude Fløystad (2011). Brukermedvirkning, til nytte eller besvær?.
 • Eines, Trude Fløystad & Lervik, Inger-Lise (2010). Evalueringsstudie : pårørendes erfaringer knyttet til informasjon og medvirkning i forbindelse med tildeling av institusjonsplass i sykehjem.
 • Eines, Trude Fløystad & Olsen, Britt Mari (2008). Samarbeid mellom pårørende og helsepersonell.
 • Eines, Trude Fløystad; Wirum, Anne & Aass, Hilda-Karin (2006). Pårørende i fokus? : evalueringsstudie av relasjonen mellom pårørende og ansatte i en sykehjemsavdeling : intern arbeidsrapport.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:04 - Sist endret 3. des. 2020 09:39