Trude Fløystad Eines

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Dosent
Kontakt
+4771214075
Studiested
Kristiansund
Kontornr.
K-312

Arbeidsområder

Jeg er tilknyttet bachelorutdanningen i sykepleie, årsstudiet i velferdsteknologi, etter - og videreutdanningskurs i innovasjon og tjenestedesign og master i helse - og sosialfag innenfor blant annet følgende fagområder:

 • Emneansvarlig for bacheloroppgaven i sykepleie
 • Sykepleierens rolle i hjemmebaserte tjenester
 • Innovasjon og tjenestedesign
 • Endrings - og forbedringsprosesser i helsetjenestene
 • Velferdsteknologiske løsninger

Bakgrunn

 • Sykepleier siden 1995
 • Hovedfag i helsefag i 2003
 • Førsteamanuensis fra 2016
Emneord: Kristiansund

Publikasjoner

 • Eines, Trude Fløystad; Kieczka, Emilia Anna; Klungnes, Sunniva Helén; Johnsen, Trond Are & Grønvik, Cecilie K Utheim (2022). Adolescents’ experiences living with type 1 diabetes mellitus : a scoping review. Nordic journal of nursing research. ISSN 2057-1585. s. 1–9. doi: 10.1177/20571585221132652.
 • Malones, Bente Dale; Bergum, Inger Elisabeth; Inderhaug, Hans Gunder; Heggdal, Wenche Mongstad & Eines, Trude Fløystad (2022). Hva kreves for å stryke sykepleierstudenter i praksis som ikke har oppnådd nødvendig læringsutbytte? : en kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 18(2), s. 1–14. doi: 10.7557/14.5544.
 • Malones, Bente Dale; Kallmyr, Sindre Sylte; Hage, Vera & Eines, Trude Fløystad (2021). How hospitalized patients evaluate and report their pain together with nurses: A scoping review. Nordic journal of nursing research. ISSN 2057-1585. 41(4), s. 197–206. doi: 10.1177/20571585211013480.
 • Engelseth, Per; White, Brian Emery; Mundal, Ingunn Pernille; Eines, Trude Fløystad & Kritchanchai, Duangpun (2020). Systems modelling to support the complex nature of healthcare services. Health and Technology. ISSN 2190-7188. 11(1), s. 193–209. doi: 10.1007/s12553-020-00504-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Måløy, Elfrid; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad & Vatne, Solfrid (2020). Studenters erfaringer med videreutdanning i tjenestedesign for ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN 1892-2678. 10(4), s. 292–304. doi: 10.18261/issn.1892-2686-2020-04-07.
 • Eines, Trude Fløystad; Løfaldli, Bjarte Bye & Ødegård, Atle (2020). Helseinnovasjonssenteret – et kommunesamarbeid om forskning, tjenesteutvikling og innovasjon. I Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (Red.), Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget. ISSN 9788215034089. s. 131–146.
 • Skaret, Claudine; Lykkeslet, Else & Eines, Trude Fløystad (2020). Fagkunnskap på godt og vondt - helsepersonell som pårørende til egne alvorlig syke barn på sykehus, en kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 16(1), s. 1–15. doi: 10.7557/14.4669.
 • Eines, Trude Fløystad; Angelo, Elin & Vatne, Solfrid (2019). Discourse analysis of health providers’ experiences using service design. Nursing Open. ISSN 2054-1058. 6(1), s. 84–92. doi: 10.1002/nop2.191. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eines, Trude Fløystad; Måløy, Elfrid & Ødegård, Atle (2018). Investigating the utility of medication reviews amongst elderly home care patients in Norway : an interprofessional perspective. Journal of Interprofessional Education & Practice. ISSN 2405-4526. 13(December), s. 83–89. doi: 10.1016/j.xjep.2018.09.001.
 • Eines, Trude Fløystad & Vatne, Solfrid (2018). Nurses and nurse assistants’ experiences with using a design thinking approach to innovation in a nursing home. Journal of Nursing Management. ISSN 0966-0429. 26(4), s. 425–431. doi: 10.1111/jonm.12559.
 • Eines, Trude Fløystad & Dale, Karl Yngvar (2015). Challenges in the standardization of nursing education in Europe: A literature study focusing on the implementation of qualification frameworks. Nordic journal of nursing research. ISSN 2057-1585. 35(4), s. 235–240. doi: 10.1177/0107408315592768.
 • Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad & Ødegård, Atle (2015). Praksisveilederes opplevelse av et nytt veilednings- og vurderingsverktøy for sykepleierstudenter i praksis : en evalueringsstudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 11(1), s. 122–136. doi: 10.7557/14.3484.
 • Eines, Trude Fløystad & Thylén, Ingela (2012). Metodologiske og praktiske utfordringer ved bruk av fokusgrupper som forskningsmetode - med fokus på pårørende som informanter. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 8(1), s. 94–107. doi: 10.7557/14.2334.
 • Eines, Trude Fløystad & Lykkeslet, Else (2008). Hvilke forhold kan bidra til opplevelse av tillit i relasjon mellom helsepersonell og pårørende? Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 4(1), s. 65–77.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andøl, Maren Kroken; Sørdal, Maren; Eines, Trude Fløystad & Melbye, Marita Christina Susanne (2022). Sykepleiere ønsker mer kunnskap om sepsis. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 110. doi: 10.4220/Sykepleiens.2022.88965.
 • Malones, Bente Dale & Eines, Trude Fløystad (2022). Bruk av skuespillere i simulering; en realistisk læringsaktivitet for sykepleierstudenter. Klinisk Sygepleje. ISSN 0902-2767. 36(1), s. 57–69. doi: 10.18261/ks.36.1.6.
 • Melbye, Marita Christina Susanne & Eines, Trude Fløystad (2022). Hvordan lære tverrprofesjonelt samarbeid? : evaluering av skyggepraksis som læringsaktivitet for sykepleiestudenter. Klinisk Sygepleje. ISSN 0902-2767. 36(1), s. 45–56. doi: 10.18261/ks.36.1.5.
 • Eines, Trude Fløystad; Bakk, Camilla; Jacobsen, Ingunn & Malones, Bente Dale (2021). Sykepleieres erfaringer med omsorg for pasienter i terminal fase på sykehjem – en litteraturstudie. Klinisk Sygepleje. ISSN 0902-2767. 35(4), s. 323–333. doi: 10.18261/ISSN.1903-2285-2021-04-05.
 • Røskar, Ingrid Elisabeth Grøvdal; Haugen, May Britt; Eines, Trude Fløystad & Malones, Bente Dale (2021). Sykepleie til pasienter med fedme krever annet utstyr, flere ansatte og mer tid. Sykepleien. ISSN 0802-9768. 109. doi: 10.4220/Sykepleiens.2021.86428.
 • Hauvik, Stine; Eines, Trude Fløystad; Storm, Marianne & Grønvik, Cecilie K Utheim (2021). Digitale helsetjenester gir fare for utenforskap. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. s. 22–23.
 • Hauvik, Stine; Eines, Trude Fløystad; Storm, Marianne & Grønvik, Cecilie K Utheim (2021). Digitale helsetjenester gir fare for utenforskap. Tidens Krav.
 • Furnes, Torjus & Eines, Trude Fløystad (2021). Å pleie covid-19-pasienter har vært en belastning for mange sykepleiere . Sykepleien. ISSN 0802-9768. 109. doi: 10.4220/Sykepleiens.2021.86581.
 • Eines, Trude Fløystad; Mundal, Ingunn Pernille & Grønvik, Cecilie K Utheim (2021). Kan tjenestedesign bidra til økt medvirkning og involvering for pasienter og brukere på individnivå i helse- og omsorgstjenestene? Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 17(1), s. 1–13. doi: 10.7557/14.5482.
 • Kvendbø, Marit Moe; Grønvik, Cecilie K Utheim & Eines, Trude Fløystad (2021). Digitale møter gjør det lettere å lede i kommunehelsetjenesten. Sykepleien. ISSN 0802-9768. s. 1–13.
 • Nyseter, Camilla; Røv, Ingeborg & Eines, Trude Fløystad (2021). Etterlatte etter selvmord har behov for profesjonell hjelp. Sykepleien. ISSN 0802-9768. 109.
 • Eines, Trude Fløystad; Glærum, Marianne & Grønvik, Cecilie K Utheim (2020). Hvilke vurderinger må sykepleiere gjøre før velferdsteknologi tas i bruk? Sykepleien. ISSN 0802-9768. s. 1–12. doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.81889.
 • Brattøy, Siw Christine Sørvik; Rosvoll, Åshild & Eines, Trude Fløystad (2019). Hyppig bruk av sosiale medier kan gi ungdom psykiske utfordringer. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 107. doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.79774.
 • Eines, Trude Fløystad; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria & Grønvik, Cecilie K Utheim (2019). Tverrfaglig samarbeid ivaretar hjemmeboende multisyke pasienter bedre. Sykepleien. ISSN 0802-9768. 107, s. 1–8. doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.79244.
 • Bergset, Susan; Nygård, Vibecke Vågøy; Sandbakk, Mari Mørkeset & Eines, Trude Fløystad (2019). Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere . Sykepleien. ISSN 0802-9768. 107. doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.76718.
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim & Sæbjørnsen, Siv Elin Nord (2019). Social reintegration of ex-prisoners in England.
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås & Sandsmark, Maria (2019). Innovative helsetjenester – har Smøla noe å lære bort? . Tidens Krav.
 • Hauvik, Stine & Eines, Trude Fløystad (2019). Slik kan ny teknologi gi økt trygghet i hjemmet. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 107. doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.76626.
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås & Sandsmark, Maria (2019). Innovative helsetjenester – har Smøla kommune noe å lære bort? . Tidens Krav.
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås & Sandsmark, Maria (2019). Har Smøla kommune noe å lære bort? Sunnmørsposten. ISSN 1503-9056. s. 16–17.
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås & Sandsmark, Maria (2019). Innovative helsetjenester - har vi noe å lære bort? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Eines, Trude Fløystad & Ødegård, Atle (2019). Helseinnovasjonssenteret – i sentrum for behovsdrevet innovasjon og samhandling i helsetjenestene.
 • Eines, Trude Fløystad; Hessen, Nancy; Høgstad, Maja; Johansen, Bente Garder & Sandbakk, Mari Mørkeset (2018). Hjemmetesting kan erstatte noen svangerskapskontroller for friske gravide . Sykepleien. ISSN 0802-9768. doi: 10.4220/Sykepleiens.2018.74003.
 • Eines, Trude Fløystad & Måløy, Elfrid (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid om legemiddelgjennomgang og samstemming av medisinlister : presentasjon av forskningsrapport med samme navn.
 • Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad & Eines, Trude Fløystad (2017). Få bukt med feilmedisinering. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 105(6), s. 42–43. doi: 10.4220/Sykepleiens.2017.62296.
 • Lervik, Inger-Lise; Faksvåg, Marie; Rånes, Bente; Frøseth, Hildegunn Flaten; Måløy, Elfrid & Eines, Trude Fløystad (2016). From apathy to action by testing and learning?
 • Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad & Eines, Trude Fløystad (2016). Hva gjør vi med feilmedisinering? Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad & Eines, Trude Fløystad (2016). Hva gjør vi med feilmedisinering? Tidens Krav.
 • Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad & Eines, Trude Fløystad (2016). Hva gjør vi med feilmedisinering? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Eines, Trude Fløystad & Vevang, Maria Kristina (2015). God morgon, Møre og Romsdal : offentlig tjenestedesign. [Radio]. NRK Radio : distriktsprogram - Møre og Romsdal.
 • Eines, Trude Fløystad & Lervik, Inger-Lise (2012). Forskning kan føre til konflikt. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 100(3), s. 68–68.
 • Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim & Eines, Trude Fløystad (2012). Praksisveiledernes erfaringer med progresjonsstigen som et pedagogiske verktøy i veiledning av sykepleiestudenter.
 • Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim & Eines, Trude Fløystad (2012). Progresjonsstiger i klinisk praksis – utgjør det en forskjell?
 • Lervik, Inger-Lise & Eines, Trude Fløystad (2011). Brukermedvirkning, til nytte eller besvær?
 • Hegdal, Tone; Skaret, Claudine & Eines, Trude Fløystad (2019). Utprøving av ny praksismodell ved bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Molde : evalueringsrapport. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logstikk. ISSN 978-82-7962-274-1.
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås & Sandsmark, Maria (2019). Virtuell Avdeling i Smøla kommune : smartere og bedre samhandling for hjemmeboende multisyke eldre? Møreforsking Molde AS. ISSN 978-82-7830-310-8.
 • Eines, Trude Fløystad (2019). Mestring av livsstilsendring gjennom deltagelse i frisklivssatsingen i Smøla kommune? . Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk Molde. ISSN 978-82-7962-264-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Hoemsnes, Helene; Bach, Terje; Svenning, Geir Arne & Eines, Trude Fløystad (2018). Etablering av praksis initiert utdanning : årsstudiet i velferdsteknologi på bachelornivå. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-240-6.
 • Eines, Trude Fløystad; Måløy, Elfrid & Helland, Stephanie (2016). Morgendagens sykehjem : fra pilot til implementering? Senter for omsorgsforskning, midt ; Nord universitet. ISSN 978-82-8340-037-3.
 • Eines, Trude Fløystad & Måløy, Elfrid (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid om legemiddelgjennomgang og samstemming av medisinlister : løsningen på økt pasientsikkerhet? Møreforsking Molde AS. ISSN 0803-9259.
 • Måløy, Elfrid; Eines, Trude Fløystad & Vatne, Solfrid (2016). Opplevelse av lav kompetanse og pulverisert ansvar ved legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten. Møreforsking Molde AS. ISSN 0803-9259.
 • Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim & Eines, Trude Fløystad (2015). Implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning i et nytt veilednings- og vurderingsdokument i praksis for sykepleierstudenter. Møreforsking Molde AS. ISSN 978-82-7830-247-7.
 • Eines, Trude Fløystad & Lervik, Inger-Lise (2014). Våke : et refleksjonshefte om velferdsteknologi, juss og etikk for helsepersonell. Høgskolen i Molde ; Utviklingssenter for sykehjem, Møre og Romsdal.
 • Eines, Trude Fløystad & Lervik, Inger-Lise (2010). Evalueringsstudie : pårørendes erfaringer knyttet til informasjon og medvirkning i forbindelse med tildeling av institusjonsplass i sykehjem. Høgskolen i Molde.
 • Eines, Trude Fløystad & Olsen, Britt Mari (2008). Samarbeid mellom pårørende og helsepersonell. Høgskolen i Molde.
 • Eines, Trude Fløystad; Wirum, Anne & Aass, Hilda-Karin (2006). Pårørende i fokus? : evalueringsstudie av relasjonen mellom pårørende og ansatte i en sykehjemsavdeling : intern arbeidsrapport. Rokilde sykehjem; Høgskolen i Molde.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:04 - Sist endret 3. des. 2020 09:39