Tor-Johan Ekeland

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Professor II
Kontakt Studiested
Molde

Arbeidsområder

Her kan du skrive om arbeidsområder, enten som kort tekst eller som listepunkter:

 • <Arbeidsområde 1>
 • <Arbeidsområde 1>
 • ...

Bakgrunn

Eventuelt kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning.

Publikasjoner

 • Ekeland, Tor Johan; Bergem, Randi & Myklebust, Vidar Kjetil (2018). Evidence-based practice in social work: perceptions and attitudes among Norwegian social workers. European Journal of Social Work.  ISSN 1369-1457.  s 1- 12 . doi: 10.1080/13691457.2018.1441139
 • Ynnesdal Haugen, Lill Susann; Envy, Andreas; Ekeland, Tor Johan; Borg, Marit & Anderssen, Norman (2018). A participatory discourse analysis of service users’ accounts of meeting places in Norwegian community mental health care. Nordic Journal of Social Research.  ISSN 1892-2783.  9, s 13- 30 . doi: 10.7577/njsr.2149 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ynnesdal Haugen, Lill Susann; Haugland, Vegard; Envy, Andreas; Borg, Marit; Ekeland, Tor Johan & Anderssen, Norman (2018). Not talking about illness at meeting places in Norwegian community mental health care: A discourse analysis of silence concerning illness-talk. Health.  ISSN 1363-4593. . doi: 10.1177/1363459318785712
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Psykiatridiagnosar - til pasientens beste? :. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  14(1), s 43- 53 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2017-01-05
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Psykiatriske diagnoser - en videnskritikk. Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat.  ISSN 0904-3535.  29(152), s 79- 88
 • Lauveng, Arnhild; Tveiten, Sidsel; Ekeland, Tor-Johan & Ruud, Torleif (2017). How can context and discourse affect teachers' and mental Health Professionals interactions With adults with mental illness?... Social Work in Mental Health.  ISSN 1533-2985.  15(4), s 435- 456 . doi: 10.1080/15332985.2016.1231155 Vis sammendrag
 • Meese, Eva Skov & Ekeland, Tor Johan (2017). «Her er det rom for medmenneskelighet» : ansattes erfaringer med recovery innen ACT-modellen i Norge og Danmark. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  14(4), s 315- 326 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2017-04-04

Se alle arbeider i Cristin

 • Albæk, Ane Ugland; Ekeland, Tor Johan; Sanner, Marit & Grabovac, Glorija (2019). Er vi på ville veier i våre tjenester til barn som sliter?.
 • Roppen, Johann; Ekeland, Tor Johan; Kristoffersen, Steinar; Landsverk, Johanne & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2019, 03. april). Volda: splitta om aleinegang. [Fagblad].  Forskerforum.
 • Djupvik, Alf Roger; Myklebust, Vidar Kjetil; Ekeland, Tor Johan; Pithouse, Andy; Brookfield, Charlotte & Rees, Alyson (2018). Changing Times for Social Work? A Tale of Two Countries - Norway and Wales.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Autonomi - muligheter eller påbud?.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Fra psykiatri til psykisk helsevern.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Fra psykiatri til psykisk helsevern - utfordringer for hjelperollen.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Frå psykiatri til psykisk helse vern - Hva med kunnskapsgrunnlaget?.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Frå psykiatri til psykisk helsevern - utfordringar for praksis.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Grenser for folkehelse i verdens beste land?.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Hjernen. Arena for mange fags ansvar….
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Hvor kommer de (post)moderne lidelsene fra?.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). «Individuell fridom og autonomi – Individuell fridom og autonomi. Samfunnsmessig fråskriving av ansvar?.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Konflikt - grunnleggende perspektiv.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Konflikt i helseledelse.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Konflikthandtering.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Konflikthåndtering i psykososialt arbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Kulturpsykologiske perspektiv på barn og unges problemer.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Kunnskap og praksis i psykisk helsearbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Kunnskapsperspektiv og biologisering i psykiatri.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Kunnskapssyn og praksis i psykisk helsearbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Meklingsperspektiv.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Mellom individualisme og fellesskap - dilemma i moderne oppvekst.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Mellom individualisme og fellesskap – dilemma i nyliberal sosialisering.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Moderne lidelser – En kulturdiagnose.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Myndiggjorde brukarar og umyndige hjelparar?.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Myndiggjorte brukere - umyndige hjelpere?.
 • Ekeland, Tor Johan (2018, 26. april). Når det vi ikke vet hva er, leger. [Internett].  RVTS sør.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Når det viktigste blir vanskelig. Om konflikter mellom regelverk og faglige vurderinger.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Om konflikt i praksis og rettleiing.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Paradoksale pakker. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(10), s 940- 941
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Patologisering av livet.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Perspektiv på psykisk helsearbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Plagede jenter i selvets tid.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Profesjonsutøving - vilkår og utvikling.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Professional discretios - terms and conditions within neoliberal govering.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Trongare vilkår for normalitet. Rusfag.  (1), s 34- 35
 • Ekeland, Tor Johan (2018, 06. juni). Vil ha et annet kunnskapsgrunnlag i tjenestene. [Internett].  Erfaringskompetanse.no.
 • Ekeland, Tor Johan & Myklebust, Vidar Kjetil (2018). Social work in mental health. Epistemological identities and preferences among social workers.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Alt henger sammen med alt. Om Gregory Bateson.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Betydningen av sosialt liv og relasjoner.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Diagnoser - en kunnskapskritikk.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Diagnoser - en velfungerende redskap.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Diagnoser og kunnskapssyn i psykisk helsearbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Evidensbasert praksis - kunnskapsbaserte utfordringer.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Evidensbasert praksis - vitenskap eller styringsideologi.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Grense for folkehelse i verdens beste/lykkeligste land?.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Helsefremjande kommunikasjon.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Hva er evidensen for evidensbasert praksis?.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Hvorfor medikamentfri behandling?.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Konfliktforståelse - grunnleggende perspektiv.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Konfliktforståelse i sosialt arbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Konflikthåndtering for ledere.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Kunnskapsperspektiv på psykisk helsearbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Kunnskapsperspektiv på psykisk helsearbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Kvifor bruker og erfaringskunnskap?.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Medikalisering på norsk. Tidsskrift Norsk Psykologforening.  54(9), s 878- 880
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Meklingsmodeller.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Mellom individualisme og fellesskap.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Mellom individualisme og fellesskap - moderne lidelser i den nyliberale kultur.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Mellom individualisme og fellesskap. Moderne lidelser i den nyliberale kultur.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Mellom individualisme og fellesskap. Utfordringer for familieterapien.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Mestring og myndiggjøring - kommunikativ utfordring.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Psykisk helsearbeid - kunnskapsdilemma.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Psykisk helsearbeid og kunnskap.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Terapi i nyliberal kontekst - utfordringer for familieterapien..
 • Ekeland, Tor Johan & Sørbø, Jan Inge (2017). Nåde i vår tid.
 • Ekeland, Tor Johan & Sørbø, Jan Inge (2017). Nåden i eit nådelaust samfunn.
 • Ekeland, Tor Johan & Sørbø, Jan Inge (2017). "Slavar av pulsklokka" - nåden i eit nådelaust samfunn.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Diagnoser som kunnskap, I: Eskil Skjeldal (red.),  Levd liv : antologi i anledning 10-årsjubileet for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.  Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.  ISBN 978-82-93171-31-7.  Kapittel.  s 67 - 87
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Etterord, I: Peter Kinderman (red.),  Fra sykeliggjort til aktiv deltaker - i stedet for dagens psykiatri.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-383-6.  Etterord.  s 241 - 247
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Evidensbasert praksis - kritiske perspektiv.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Evidensbasert praksis og praksisbasert evidens. Etiske dilemma.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Helseapparatets utvikling og biologi som ideologi – en kulturkritikk.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Kommunikasjon og relasjonsarbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Konflikt og helseledelse.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Konflikt og konflkiktforståing.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Kulturpsykologiske perspektiv på barn og unges psykososiale problemer.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Kunnskap til glede og besvær, I: Frank Oterholt & Gunnar Brox Haugen (red.),  Mening og mestring ved psykoselidelser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02381-6.  kap 3.  s 38 - 51
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Kunnskapsgrunnlaget for psykisk helsearbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Kunnskapsperspektiv på psykiatri og psykisk helsearbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Kunnskapsperspektiv på psykisk helsevern.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Kva er evidensen for evidensbasert praksis?.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Kvalitet i alle typer helsetjenester.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Ledelse og kommunikasjon - utfordringer.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Meining som medisin.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Myndige brukere og umyndige hjelpere. Paradokser ved moderne styring.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Ny kunnskap - gamle problem? Om psykiatriens epistemologiske pine.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Når løysinga blir problemet.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Objektivering eller subjektivering. Om spenning mellom styring og klinisk praksis.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Perspektiv på psykisk helsearbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Recovery-perspektivet - hva innebærer det?.
 • Ekeland, Tor Johan (2016). Recovery-perspektivet - implikasjoner for kunnskapssyn og praksis i psykisk helsearbeid.
 • Ekeland, Tor Johan; Myklebust, Vidar Kjetil & Bergem, Randi (2016). Evidence based practice in social work. Perception and attitudes among Norwegian social workers.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:03 - Sist endret 3. sep. 2018 15:03