Tor-Johan Ekeland

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Professor II
Kontakt Studiested
Molde

Arbeidsområder

Her kan du skrive om arbeidsområder, enten som kort tekst eller som listepunkter:

 • <Arbeidsområde 1>
 • <Arbeidsområde 1>
 • ...

Bakgrunn

Eventuelt kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning.

Publikasjoner

 • Ekeland, Tor Johan (2020). Psychotherapy: An Illusion that works, In Tobias Lindstad; Erik Stänicke & Jaan Valsiner (ed.),  Respect for Thought: Jan Smedslund’s Legacy for Psychology.  Springer.  ISBN 978-3-030-43065-8.  Kapittel 19.  s 327 - 343
 • Finne, Joakim; Ekeland, Tor Johan & Malmberg-Heimonen, Ira (2020). Social workers use of knowledge in an evidence-based framework: a mixed methods study. European Journal of Social Work.  ISSN 1369-1457. . doi: 10.1080/13691457.2020.1783214 Vis sammendrag
 • Jørgensen, Nanna Natalia Karpinska Dam; Eade, John; Ekeland, Tor Johan & Lorentzen, Catherine Anne Nicole (2020). The Motivations of Pilgrimage Walking the St.Olav Way in Norway. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage.  ISSN 2009-7379.  8(8), s 110- 126 . doi: 10.21427/f7v3-s380 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jørgensen, Nanna Natalia Karpinska Dam; Eade, John; Ekeland, Tor Johan & Lorentzen, Catherine Anne Nicole (2020). The processes, effects and therapeutics of pilgrimage walking the St. Olav Way. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage.  ISSN 2009-7379.  8(1), s 33- 50 . doi: 10.21427/v0cc-7135 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Djupvik, Alf Roger; Pithouse, Andrew; Myklebust, Vidar Kjetil; Rees, Alyson; Brookfield, Charlotte & Ekeland, Tor Johan (2019). New public management and practitioner autonomy in children’s services in Norway and Wales: views from the frontline. European Journal of Social Work.  ISSN 1369-1457.  s 1- 13 . doi: 10.1080/13691457.2019.1693338
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Individualisering og patologisering. En kulturkritikk, I: Arnulf Kolstad & Ragnfrid Eline Kogstad (red.),  Medikalisering av psykososiale problemer.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-396-6.  Kapittel.  s 59 - 81
 • Ekeland, Tor Johan; Bergem, Randi & Myklebust, Vidar Kjetil (2018). Evidence-based practice in social work: perceptions and attitudes among Norwegian social workers. European Journal of Social Work.  ISSN 1369-1457.  s 1- 12 . doi: 10.1080/13691457.2018.1441139
 • Ynnesdal Haugen, Lill Susann; Envy, Andreas; Ekeland, Tor Johan; Borg, Marit & Anderssen, Norman (2018). A participatory discourse analysis of service users’ accounts of meeting places in Norwegian community mental health care. Nordic Journal of Social Research.  ISSN 1892-2783.  9, s 13- 30 . doi: 10.7577/njsr.2149 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ynnesdal Haugen, Lill Susann; Haugland, Vegard; Envy, Andreas; Borg, Marit; Ekeland, Tor Johan & Anderssen, Norman (2018). Not talking about illness at meeting places in Norwegian community mental health care: A discourse analysis of silence concerning illness-talk. Health.  ISSN 1363-4593. . doi: 10.1177/1363459318785712

Se alle arbeider i Cristin

 • Ekeland, Tor Johan (2020). Evidensbaserte praksisar og praksisbaserte evidensar.
 • Ekeland, Tor Johan (2020). Konflikthandtering i miljøarbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2020). Konflikthåndtering i helseledelse.
 • Ekeland, Tor Johan (2020). Kunnskap og praksis: Etikken før evidensen. madinnorway.org. . doi: https://madinnorway.org/2020/09/kunnskap-for-praksis-etikken-for-evidensen/
 • Ekeland, Tor Johan (2020). Kunnskapsutvikling i psykisk helsevern.
 • Ekeland, Tor Johan (2020). Makt og krenking in arbeid med barn og unge.
 • Ekeland, Tor Johan (2020). Meklingsarbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2020). Moderne lidelser i den nyliberale kultur.
 • Ekeland, Tor Johan (2020). Psykisk helsearbeid - historie og kunnskap.
 • Ekeland, Tor Johan (2020). Psykisk helsearbeid - kunnskap og praksis.
 • Ekeland, Tor Johan (2020). Vitenskapsteori - hvorfor det?.
 • Ekeland, Tor Johan (2020). Å håndtere konflikter.
 • Albæk, Ane Ugland; Ekeland, Tor Johan; Sanner, Marit & Grabovac, Glorija (2019). Er vi på ville veier i våre tjenester til barn som sliter?.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Barnevernets kunnskapsgrunnlag.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Frå psykiatri til psykisk helsevern - Framtidsperspektiv.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Frå psykiatri til psykisk helsevern. Perpsektiv på kunnskap..
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Kommunikasjon i profesjonelle relasjoner.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Kommunikative utfordringar og dilemma i psykososialt arbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Konflikt og megling.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Konfliktarbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Konfliktforståing og konflikthandtering i foreldresaker.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Kulturpsykologisk forståelse av barn og unges psykiske vanskar.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Kulturpsykologiske perspektiv på born og unge sine vanskar.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Kulturpsykologiske perspektiv på oppvekst og rus.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Kulturpsykologiske perspektiv på oppvekstproblem.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Kunnskap og praksis i rehabilitering Er evidensbasert praksis svaret?.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Kunnskap og praksis. Historiske spenninger – objektivering eller subjektivering?.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Kunnskapsperspektiv - psykisk helse.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Kunnskapsperspektiv på psykisk helsearbeid og oppvekst.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Kunnskapssyn og evidens – etiske implikasjoner for praksis.  .
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Ledelse og konflikthåndtering.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Leiarutfordringar i arbeid med konflikter.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Leiing og konflikthandtering.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Meklingstradisjoner.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Møter allmennleger fenomenet identitetshavari?.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Når Staten vil være terapeut - Om grenseoverskridingar i nyliberal styring.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Oppvekst i nyliberale samfunn.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Oppvekstvansker i nyliberal kontekst.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Psykiske helseplager i et kulturpsykologisk perspektiv.
 • Ekeland, Tor Johan (2019). Teori og praksis i mekling.
 • Roppen, Johann; Ekeland, Tor Johan; Kristoffersen, Steinar; Landsverk, Johanne & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2019, 03. april). Volda: splitta om aleinegang. [Fagblad].  Forskerforum.
 • Djupvik, Alf Roger; Myklebust, Vidar Kjetil; Ekeland, Tor Johan; Pithouse, Andy; Brookfield, Charlotte & Rees, Alyson (2018). Changing Times for Social Work? A Tale of Two Countries - Norway and Wales.
 • Ekeland, Tor Johan (2018, 01. august). Der ingen skulle tru at nokon kunne bu. [Tidsskrift].  Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, 8, 2018.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Autonomi - muligheter eller påbud?.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Fra psykiatri til psykisk helsevern.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Fra psykiatri til psykisk helsevern - utfordringer for hjelperollen.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Frå psykiatri til psykisk helse vern - Hva med kunnskapsgrunnlaget?.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Frå psykiatri til psykisk helsevern - utfordringar for praksis.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Grenser for folkehelse i verdens beste land?.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Hjernen. Arena for mange fags ansvar….
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Hvor kommer de (post)moderne lidelsene fra?.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). «Individuell fridom og autonomi – Individuell fridom og autonomi. Samfunnsmessig fråskriving av ansvar?.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Konflikt - grunnleggende perspektiv.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Konflikt i helseledelse.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Konflikthandtering.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Konflikthåndtering i psykososialt arbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Kulturpsykologiske perspektiv på barn og unges problemer.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Kunnskap og praksis i psykisk helsearbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Kunnskapsperspektiv og biologisering i psykiatri.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Kunnskapssyn og praksis i psykisk helsearbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Meklingsperspektiv.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Mellom individualisme og fellesskap - dilemma i moderne oppvekst.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Mellom individualisme og fellesskap – dilemma i nyliberal sosialisering.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Moderne lidelser – En kulturdiagnose.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Myndiggjorde brukarar og umyndige hjelparar?.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Myndiggjorte brukere - umyndige hjelpere?.
 • Ekeland, Tor Johan (2018, 26. april). Når det vi ikke vet hva er, leger. [Internett].  RVTS sør.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Når det viktigste blir vanskelig. Om konflikter mellom regelverk og faglige vurderinger.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Om konflikt i praksis og rettleiing.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Paradoksale pakker. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  56(10), s 940- 941
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Paradoksale pakker. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(10), s 940- 941
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Patologisering av livet.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Perspektiv på psykisk helsearbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Plagede jenter i selvets tid.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Profesjonsutøving - vilkår og utvikling.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Professional discretios - terms and conditions within neoliberal govering.
 • Ekeland, Tor Johan (2018). Trongare vilkår for normalitet. Rusfag.  (1), s 34- 35
 • Ekeland, Tor Johan (2018, 06. juni). Vil ha et annet kunnskapsgrunnlag i tjenestene. [Internett].  Erfaringskompetanse.no.
 • Ekeland, Tor Johan & Myklebust, Vidar Kjetil (2018). Social work in mental health. Epistemological identities and preferences among social workers.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Alt henger sammen med alt. Om Gregory Bateson.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Betydningen av sosialt liv og relasjoner.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Diagnoser - en kunnskapskritikk.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Diagnoser - en velfungerende redskap.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Diagnoser og kunnskapssyn i psykisk helsearbeid.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Evidensbasert praksis - kunnskapsbaserte utfordringer.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Evidensbasert praksis - vitenskap eller styringsideologi.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Grense for folkehelse i verdens beste/lykkeligste land?.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Helsefremjande kommunikasjon.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Hva er evidensen for evidensbasert praksis?.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Hvorfor medikamentfri behandling?.
 • Ekeland, Tor Johan (2017). Konfliktforståelse - grunnleggende perspektiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:03 - Sist endret 3. sep. 2018 15:03