Elin Mordal

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4771214025
Studiested
Molde
Kontornr.
B-120

Ph.d.-stipendiat fra 2017. Høgskolelektor ved Høgskolen i Molde fra 2009 - 2017. Høgskolelærer ved HiMolfr fra 2008 – 2009. Yrkeserfaring fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som sykepleier og jordmor.

Utdanning:

 • Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse (2009) - Høgskolen i Molde
 • Statsvitenskap - årsstudium (2006) - Høgskolen i Molde
 • Pedagogikk – årsstudium (2006) - Høgsuolen i Volda
 • Jordmorutdanning – videreutdanning (1999) - Høgskolen i Bergen
 • Sjukepleierutdanning – bachelorutdanning (1990) - Sjukepleierhøgskolen i Molde

Publikasjoner

 • Mordal, Elin; Hanssen, Ingrid; Kassa, Andargachew & Vatne, Solfrid (2021). Mothers’ experiences and perceptions of facility-based delivery care in rural Ethiopia. Health Services Insights (HSI Journal). ISSN 1178-6329. 14, s. 1–7. doi: 10.1177/11786329211017684.
 • Mordal, Elin; Hanssen, Ingrid; Biratu, Andargachew Kassa & Vatne, Solfrid (2021). Providing safe maternity care under challenging conditions in rural Ethiopia : a qualitative study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 21, s. 1–10. doi: 10.1186/s12913-021-06324-4.
 • Bergum, Inger Elisabeth & Mordal, Elin (2020). Repetisjon - en strategi for å opprettholde gode levevaner for personer med diabetes type 2. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 6(3), s. 1–12. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2020-03-06.
 • Mordal, Elin; Vatne, Solfrid; Agafari, Hirut Gemeda; Tsegaye, Meseret & Ulvund, Ingeborg (2018). Women’s childbearing location preferences in South Ethiopia : a qualitative study. Health Care for Women International. ISSN 0739-9332. 40(2), s. 138–157. doi: 10.1080/07399332.2018.1526287.
 • Ulvund, Ingeborg & Mordal, Elin (2017). The impact of short term clinical placement in a developing country on nursing students : a qualitative descriptive study. Nurse Education Today. ISSN 0260-6917. 55(August), s. 96–100. doi: 10.1016/j.nedt.2017.05.013.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mordal, Elin; Vatne, Solfrid; Agafari, Hirut Gemeda; Tsegaye, Meseret & Ulvund, Ingeborg (2019). Women’s childbearing location preferences in Southern Ethiopia : a qualitative study.
 • Ulvund, Ingeborg & Mordal, Elin (2017). The impact of short term clinical placement in a developing country on nursing students : a qualitative descriptive study. I ., , (Red.), 38th International Conference on Nursing and Healthcare : October 16-18, 2017, New York, USA : Proceedings. OMICS International .
 • Ulvund, Ingeborg & Mordal, Elin (2017). The impact of short term clinical placement in a developing country on nursing students : a qualitative descriptive study.
 • Bergum, Inger Elisabeth & Mordal, Elin (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid i helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunesektoren.
 • Ulvund, Ingeborg & Mordal, Elin (2016). I Etiopia er fødsel farlig. Sykepleien. ISSN 0802-9768.
 • Mordal, Elin & Ulvund, Ingeborg (2016). I Etiopia er fødsel farlig. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Mordal, Elin (2015). Samfunnsplanlegging og folkehelse. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN 0805-083X. s. 50 –51.
 • Mordal, Elin (2014). Helsemotivasjon.
 • Mordal, Elin (2022). Fødselsomsorg i rurale Etiopia : kvinners og jordmødres erfaringer og praksis. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk og Høgskulen i Volda. ISSN 978-82-7962-323-6.
 • Mordal, Elin (2022). Maternity care in rural Ethiopia : women’s and midwives’ experiences and practice. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk og Høgskulen i Volda. ISSN 978-82-7962-324-3.
 • Mordal, Elin (2009). Mange går - noen står : hva kjennetegner ledelses- og organisasjonsforståelsen til toppledere som har "overlevd" helseforetakene etter reformen i 2002? Høgskolen i Molde .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:04 - Sist endret 23. sep. 2022 09:32