Elin Mordal

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Stipendiat i helse- og sosialfag
Kontakt
+4771214025
Studiested
Molde
Kontornr.
B-120
PhD stipendiat fra 2017. Høgskolelektor ved Høyskolen i Molde fra 2009 - 2017. Høyskolelærer ved HiM fra 2008 – 2009. Yrkeserfaring fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som sykepleier og jordmor. Utdanning: Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse (2009) - Høgskolen i Molde Statsvitenskap - årsstudium (2006) - Høgskolen i Molde Pedagogikk – årsstudium (2006) - Høgskolen i Volda Jordmorutdanning – videreutdanning (1999) - Høgskolen i Bergen Sjukepleierutdanning – bachelorutdanning (1990) - Sjukepleierhøgskolen i Molde

Publikasjoner

 • Mordal, Elin; Hanssen, Ingrid; Biratu, Andargachew Kassa & Vatne, Solfrid (2021). Providing safe maternity care under challenging conditions in rural Ethiopia : a qualitative study. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  21, s 1- 10 . doi: 10.1186/s12913-021-06324-4 Vis sammendrag
 • Mordal, Elin; Hanssen, Ingrid; Kassa, Andargachew & Vatne, Solfrid (2021). Mothers’ experiences and perceptions of facility-based delivery care in rural Ethiopia. Health Services Insights (HSI Journal).  ISSN 1178-6329.  14, s 1- 7 . doi: 10.1177/11786329211017684 Vis sammendrag
 • Bergum, Inger Elisabeth & Mordal, Elin (2020). Repetisjon - en strategi for å opprettholde gode levevaner for personer med diabetes type 2. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  6(3), s 1- 12 . doi: 10.18261/issn.2387-5984-2020-03-06 Vis sammendrag
 • Mordal, Elin; Vatne, Solfrid; Agafari, Hirut Gemeda; Tsegaye, Meseret & Ulvund, Ingeborg (2018). Women’s childbearing location preferences in South Ethiopia : a qualitative study. Health Care for Women International.  ISSN 0739-9332.  40(2), s 138- 157 . doi: 10.1080/07399332.2018.1526287 Vis sammendrag
 • Ulvund, Ingeborg & Mordal, Elin (2017). The impact of short term clinical placement in a developing country on nursing students : a qualitative descriptive study. Nurse Education Today.  ISSN 0260-6917.  55(August), s 96- 100 . doi: 10.1016/j.nedt.2017.05.013 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Mordal, Elin; Vatne, Solfrid; Agafari, Hirut Gemeda; Tsegaye, Meseret & Ulvund, Ingeborg (2019). Women’s childbearing location preferences in Southern Ethiopia : a qualitative study.
 • Bergum, Inger Elisabeth & Mordal, Elin (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid i helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunesektoren.
 • Ulvund, Ingeborg & Mordal, Elin (2017). The impact of short term clinical placement in a developing country on nursing students : a qualitative descriptive study.
 • Ulvund, Ingeborg & Mordal, Elin (2017). The impact of short term clinical placement in a developing country on nursing students : a qualitative descriptive study, In , . (ed.),  38th International Conference on Nursing and Healthcare : October 16-18, 2017, New York, USA : Proceedings.  OMICS International.  Konferanseabstract i rapport.
 • Mordal, Elin & Ulvund, Ingeborg (2016). I Etiopia er fødsel farlig. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Ulvund, Ingeborg & Mordal, Elin (2016). I Etiopia er fødsel farlig. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Mordal, Elin (2015). Samfunnsplanlegging og folkehelse. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (03-04), s 50- 51
 • Mordal, Elin (2014). Helsemotivasjon.
 • Mordal, Elin (2009). Mange går - noen står : hva kjennetegner ledelses- og organisasjonsforståelsen til toppledere som har "overlevd" helseforetakene etter reformen i 2002?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:04 - Sist endret 18. mars 2019 13:39