Cecilie Katrine Utheim Grønvik

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4771214072
Studiested
Kristiansund
Kontornr.
K-306

Arbeidsområder

Jeg er tilknyttet andre studieår i bachelorutdanningen i sykepleie, men underviser og veileder studenter i praksis i både 2 .og 3.studieår i sykepleie til akutt, kritisk og/eller kronisk syke pasienter. 

 

Jeg er emneansvarlig for sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag og deltar i gruppen som har emneansvar for Bacheloroppgave i sykepleie.  

 

Siden 2019 har jeg vært  fagansvarlig for årstudium i velferdsteknologi og digitalisering i helse og omsorgstjenesten. 

Faglig interessefelt 

Mine faglige interessefelt er  kunnskapsbasert praksis, sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag, kvalitet i utdanning/praksis, veiledning, simulering, velferdsteknologi, digitaliseing,  innovasjon og tjenestedesign.

 

Forskning og utviklingsarbeid 

Mine pedagogiske utviklingsarbeid har vært innovative og jeg har derfor knyttet evalueringsforskning til flere av disse. Tematisk har disse vært knyttet til utdanningsforskning og kunnskapsbasert praksis. Jeg har vært medlem av forskningsgruppen pedagogikk i profesjonsutdanning siden etablering og har forsket aktivt på fenomenet "Failing to fail". 

 

I  2020 ble jeg forskningsgruppeleder for den nyetablerte forskningsgruppen: Tjenesteutvikling og digitalisering i helse og omsorgstjenesten. Jeg sitter også i avdelingsens forskningsforum. 

Bakgrunn

1988: Sykepleieutdanning ved Høgskolen i Molde(HiM)

1988: Sykepleier Kristiansund sykehus

1988-1990: Lederutdanning i helse og sosial sektoren

1995: Veiledningspedagogikk, Høgskolen i Ålesund

1998: Høgskolelærer, HiM

2002: Videreutddanning i aldring og eldreomsorg (geriatrisk sykepleier), HiM

2004: Pedup: Høgskole og universitetspedagogikk ved NTNU

2008: Mastergrad i helsvitenskap, NTNU

2008: Høgskolelektor, HiM

2009- 2012: Fagansvarlig utvikling og gjennomføring av videreutdanning i kunnskapsbasert             praksis for helsepersonell, HiM

2011: Phd kurs: Kvalitative metoder, Universitetet i Bergen

2012: Phd kurs: Vitenskapsteori, vitenskapelig metode og akademisk skriving, Høgskolen i               Volda 

2016: Førstelektor, HiM

2016: Phd kurs: Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods, HiM

2017: Fagansvarlig innføringskurs i velferdsteknologi, VEL100 i årsstudium i 

          velferdsteknologi,HiM

2018: Phd kurs: Professional Caring in the intersection between system and lifeworld, HiM

2019: Fagansvarlig årsstudium i velferdsteknologi og digitalisering i helse og omsorgstjenesten

2020: Førstemanuensis,HiM

 

Verv 

2009- 2013: Verv som tillitsvalgt NSF

2011- 2015: Medlem fylkesstyre for NSF Møre og Romsdal

2013- 2017: Studieårsleder 2. studieår bachelorutdanning i sykepleie,HiM

2019-      : Fagansvarlig for årsstudium i velferdsteknologi og digitalisering i helse og omsorgstjenesten (60 studiepoeng)

 

 

 

Publikasjoner

 • Måløy, Elfrid; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad & Vatne, Solfrid (2020). Studenters erfaringer med videreutdanning i tjenestedesign for ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN 1892-2678. 10(4), s. 292–304. doi: 10.18261/issn.1892-2686-2020-04-07.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Hauge, Kari Johanne Westad (2020). A Q‐methodology study of the type of support mentors need when assessing underperforming nursing students. Journal of Advanced Nursing. ISSN 0309-2402. 76(9), s. 2369–2379. doi: 10.1111/jan.14447.
 • Bachmann, Liv; Grønvik, Cecilie K Utheim; Hauge, Kari Johanne Westad & Julnes, Signe Gunn (2019). Failing to Fail nursing students among mentors : a confirmatory factor analysis of the Failing to Fail scale. Nursing Open. ISSN 2054-1058. 6(3), s. 966–973. doi: 10.1002/nop2.276.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth & Grønvik, Cecilie K Utheim [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte? . Klinisk Sygepleje. ISSN 0902-2767. 33(1), s. 23–39. doi: 10.18261/issn.1903-2285-2019-01-03.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Ulvund, Ingeborg & Bjørkly, Stål (2018). Videreutdanning gjør sykepleiere bedre rustet til å arbeide kunnskapsbasert. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 13. doi: 10.4220/Sykepleienf.2018.69520.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Ødegård, Atle & Bjørkly, Stål (2016). Factor analytical examination of the evidence-based practice beliefs scale : indications of a two factor structure. Open Journal of Nursing. ISSN 2162-5336. 6, s. 699–711. doi: 10.4236/Ojn.2016.69072.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad & Inderhaug, Hans [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 12(1), s. 19–33. doi: 10.7557/14.3772.
 • Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad & Ødegård, Atle (2015). Praksisveilederes opplevelse av et nytt veilednings- og vurderingsverktøy for sykepleierstudenter i praksis : en evalueringsstudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 11(1), s. 122–136. doi: 10.7557/14.3484.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn & Ødegård, Atle (2014). En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 10(2), s. 91–105. doi: 10.7557/14.3325.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hauvik, Stine; Eines, Trude Fløystad; Storm, Marianne & Grønvik, Cecilie K Utheim (2021). Digitale helsetjenester gir fare for utenforskap. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. s. 22–23.
 • Hauvik, Stine; Eines, Trude Fløystad; Storm, Marianne & Grønvik, Cecilie K Utheim (2021). Digitale helsetjenester gir fare for utenforskap. Tidens Krav.
 • Eines, Trude Fløystad; Mundal, Ingunn Pernille & Grønvik, Cecilie K Utheim (2021). Kan tjenestedesign bidra til økt medvirkning og involvering for pasienter og brukere på individnivå i helse- og omsorgstjenestene? Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 17(1), s. 1–13. doi: 10.7557/14.5482.
 • Kvendbø, Marit Moe; Grønvik, Cecilie K Utheim & Eines, Trude Fløystad (2021). Digitale møter gjør det lettere å lede i kommunehelsetjenesten. Sykepleien. ISSN 0802-9768. s. 1–13.
 • Hoel, Vilde; Leite, Marianne & Grønvik, Cecilie K Utheim (2021). Sykepleiere må kunne snakke om seksuell helse etter gynekologisk kreft. Sykepleien. ISSN 0802-9768. doi: 10.4220/Sykepleiens.2021.83455.
 • Eines, Trude Fløystad; Glærum, Marianne & Grønvik, Cecilie K Utheim (2020). Hvilke vurderinger må sykepleiere gjøre før velferdsteknologi tas i bruk? Sykepleien. ISSN 0802-9768. s. 1–12. doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.81889.
 • Eines, Trude Fløystad; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria & Grønvik, Cecilie K Utheim (2019). Tverrfaglig samarbeid ivaretar hjemmeboende multisyke pasienter bedre. Sykepleien. ISSN 0802-9768. 107, s. 1–8. doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.79244.
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim & Sæbjørnsen, Siv Elin Nord (2019). Social reintegration of ex-prisoners in England.
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås & Sandsmark, Maria (2019). Innovative helsetjenester – har Smøla noe å lære bort? . Tidens Krav.
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås & Sandsmark, Maria (2019). Innovative helsetjenester – har Smøla kommune noe å lære bort? . Tidens Krav.
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås & Sandsmark, Maria (2019). Har Smøla kommune noe å lære bort? Sunnmørsposten. ISSN 1503-9056. s. 16–17.
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås & Sandsmark, Maria (2019). Innovative helsetjenester - har vi noe å lære bort? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad & Inderhaug, Hans [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv & Bakken, Hege [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?
 • Ulvund, Ingeborg & Grønvik, Cecilie K Utheim (2016). Lærer å jobbe kunnskapsbasert : videreutdanning i kunnskapsbasert praksis holder mål . Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. s. 44–47. doi: 10.4220/Sykepleiens.2016.57518.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim (2015). Hvordan har høgskolen i Molde implementert kunnskapsbasert praksis i bachelorutdanning i sykepleie.
 • Brask, Ole David; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Hauge, Kari Johanne Westad; Bachmann, Liv & Bergum, Inger Elisabeth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Kvalitet i praksisstudier ved sykepleier- og vernepleierutdanning.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim (2014). Exploration of the evidence-based practice beliefs scale in a Norwegian sample : a pilot study.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2014). God sykepleie i dag er ikke nødvendigvis god sykepleie i fremtiden. Tidens Krav. 105(226).
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2014). God sykepleie i dag er ikke nødvendigvis god sykepleie i fremtiden. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. 172(220).
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2013). Erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode for bachelorstudenter i sykepleie.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn & Ødegård, Atle (2012). En kvalitativ evalueringsstudie av sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode.
 • Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim & Eines, Trude Fløystad (2012). Praksisveiledernes erfaringer med progresjonsstigen som et pedagogiske verktøy i veiledning av sykepleiestudenter.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2012). Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2012). Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode.
 • Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim & Eines, Trude Fløystad (2012). Progresjonsstiger i klinisk praksis – utgjør det en forskjell?
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn & Ødegård, Atle (2012). Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2010). Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode.
 • Grønvik, Cecilie Utheim (2008). Forskningsbasert kunnskap - noe å strekke seg mot?
 • Grønvik, Cecilie Utheim (2008). Kunnskapsbasert praksis og sykepleie : en studie i sykepleieres forhold til forskningsbasert kunnskap.
 • Grønvik, Cecilie Utheim (2008). Forskningsbasert kunnskap - noe å strekke seg mot?
 • Grønvik, Cecilie K Utheim (2019). Hvordan kan syn på kunnskapsbasert praksis påvirke sykepleieres omsorg for pasienter? Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-266-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås & Sandsmark, Maria (2019). Virtuell Avdeling i Smøla kommune : smartere og bedre samhandling for hjemmeboende multisyke eldre? Møreforsking Molde AS. ISSN 978-82-7830-310-8.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Hoemsnes, Helene; Bach, Terje; Svenning, Geir Arne & Eines, Trude Fløystad (2018). Etablering av praksis initiert utdanning : årsstudiet i velferdsteknologi på bachelornivå. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-240-6.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Ulvund, Ingeborg (2016). Etablering, gjennomføring og evaluering av videreutdanning i kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Molde. Møreforsking Molde AS. ISSN 978-82-7830-260-6.
 • Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim & Eines, Trude Fløystad (2015). Implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning i et nytt veilednings- og vurderingsdokument i praksis for sykepleierstudenter. Møreforsking Molde AS. ISSN 978-82-7830-247-7.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2015). Innovative læringsaktiviteter bidro til at sykepleiestudenter opplevde læringsutbytte i kvantitativ metode. Møreforsking Molde AS. ISSN 0803-9259.
 • Grønvik, Cecilie Utheim (2007). En kvalitativ studie av sykepleiere ved kirurgiske sengeposter sitt forhold til forskningsbasert kunnskap. Norges teknisk-naturvitenskapelig e universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:04 - Sist endret 26. mars 2021 11:17