Cecilie Katrine Utheim Grønvik

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4771214072
99410689
Studiested
Kristiansund
Kontornr.
K-306

Arbeidsområder

Jeg er tilknyttet andre studieår i bachelorutdanningen i sykepleie, men underviser og veileder studenter i praksis i både 2 .og 3.studieår i sykepleie til akutt, kritisk og/eller kronisk syke pasienter. 

Jeg er emneansvarlig for sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag og deltar i gruppen som har emneansvar for Bacheloroppgave i sykepleie. 

Faglig interessefelt 

Mine faglige interessefelt er mange, men her kan nevnes kunnskapsbasert praksis, sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag, veiledning, simulering, velferdsteknologi,  innovasjon og kvalitet i praksisstudier.

 

Forskning og utviklingsarbeid 

Mine pedagogiske utviklingsarbeid har vært innovative og jeg har derfor knyttet evalueringsforskning til flere av disse. Tematisk har disse vært knyttet til utdanningsforskning og kunnskapsbasert praksis. I tillegg forsker jeg aktivt på temaet kvalitet i praksis. 

Bakgrunn

1988: Sykepleieutdanning ved Høgskolen i Molde(HiM)

1988: Sykepleier Kristiansund sykehus

1988-1990: Lederutdanning i helse og sosial sektoren

1995: Veiledningspedagogikk, Høgskolen i Ålesund

1998: Høgskolelærer, HiM

2002: Videreutddanning i aldring og eldreomsorg (geriatrisk sykepleier), HiM

2004: Pedup: Høgskole og universitetspedagogikk ved NTNU

2008: Mastergrad i helsvitenskap, NTNU

2008: Høgskolelektor, HiM

2009- 2012: Fagansvarlig utvikling og gjennomføring av videreutdanning i kunnskapsbasert             praksis for helsepersonell, HiM

2011: Phd kurs: Kvalitative metoder, Universitetet i Bergen

2012: Phd kurs: Vitenskapsteori, vitenskapelig metode og akademisk skriving, Høgskolen i               Volda 

2016: Førstelektor, HiM

2016: Phd kurs: Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods, HiM

2017: Fagansvarlig innføringskurs i velferdsteknologi, VEL100 i årsstudium i 

          velferdsteknologi,HiM

2018: Phd kurs: Professional Caring in the intersection between system and lifeworld, HiM

 

Verv 

2009- 2013: Verv som tillitsvalgt NSF

2011- 2015: Medlem fylkesstyre for NSF Møre og romsdal

aug.2013- aug.2017: Studieårsleder 2. studieår bachelorutdanning i sykepleie,HiM

 

 

 

Publikasjoner

 • Bachmann, Liv; Grønvik, Cecilie K Utheim; Hauge, Kari Johanne Westad & Julnes, Signe Gunn (2019). Failing to Fail nursing students among mentors : a confirmatory factor analysis of the Failing to Fail scale. Nursing Open.  ISSN 2054-1058.  6(3), s 966- 973 . doi: 10.1002/nop2.276 Vis sammendrag
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Gutteberg, Anne; Heggdal, Wenche Mongstad; Julnes, Signe Gunn; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2019). Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte?. Klinisk Sygepleje.  ISSN 0902-2767.  33(1), s 23- 39 . doi: 10.18261/issn.1903-2285-2019-01-03 Vis sammendrag
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Ulvund, Ingeborg & Bjørkly, Stål (2018). Videreutdanning gjør sykepleiere bedre rustet til å arbeide kunnskapsbasert. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  13 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2018.69520 Vis sammendrag
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Ødegård, Atle & Bjørkly, Stål (2016). Factor analytical examination of the evidence-based practice beliefs scale : indications of a two factor structure. Open Journal of Nursing.  ISSN 2162-5336.  6, s 699- 711 . doi: 10.4236/Ojn.2016.69072 Vis sammendrag
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2016). Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  12(1), s 19- 33 . doi: 10.7557/14.3772
 • Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad & Ødegård, Atle (2015). Praksisveilederes opplevelse av et nytt veilednings- og vurderingsverktøy for sykepleierstudenter i praksis : en evalueringsstudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  11(1), s 122- 136 Vis sammendrag
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn & Ødegård, Atle (2014). En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  10(2), s 91- 105

Se alle arbeider i Cristin

 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås & Sandsmark, Maria (2019). Har Smøla kommune noe å lære bort?. Sunnmørsposten.  ISSN 1503-9056.  s 16- 17
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås & Sandsmark, Maria (2019). Innovative helsetjenester – har Smøla noe å lære bort?. Tidens Krav.
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås & Sandsmark, Maria (2019). Innovative helsetjenester – har Smøla kommune noe å lære bort?. Tidens Krav.
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås & Sandsmark, Maria (2019). Innovative helsetjenester - har vi noe å lære bort?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 40
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås & Sandsmark, Maria (2019). Virtuell Avdeling i Smøla kommune : smartere og bedre samhandling for hjemmeboende multisyke eldre?. Rapport (Møreforsking Molde). 1904. Vis sammendrag
 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim & Sæbjørnsen, Siv Elin Nord (2019). Social reintegration of ex-prisoners in England. Vis sammendrag
 • Eines, Trude Fløystad; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria & Grønvik, Cecilie K Utheim (2019). Tverrfaglig samarbeid ivaretar hjemmeboende multisyke pasienter bedre. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.  107, s 1- 8 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.79244 Vis sammendrag
 • Grønvik, Cecilie K Utheim (2019). Hvordan kan syn på kunnskapsbasert praksis påvirke sykepleieres omsorg for pasienter?. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2019:6. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Hoemsnes, Helene; Bach, Terje; Svenning, Geir Arne & Eines, Trude Fløystad (2018). Etablering av praksis initiert utdanning : årsstudiet i velferdsteknologi på bachelornivå. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2018:4.
 • Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Bachmann, Liv; Julnes, Signe Gunn; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Bakken, Hege & Bergum, Inger Elisabeth (2017). Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Gutteberg, Anne; Inderhaug, Hans; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2017). Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Ulvund, Ingeborg (2016). Etablering, gjennomføring og evaluering av videreutdanning i kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Molde. Rapport (Møreforsking Molde). 1605. Vis sammendrag
 • Ulvund, Ingeborg & Grønvik, Cecilie K Utheim (2016). Lærer å jobbe kunnskapsbasert : videreutdanning i kunnskapsbasert praksis holder mål. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (5), s 44- 47 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2016.57518 Vis sammendrag
 • Brask, Ole David; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Hauge, Kari Johanne Westad; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2015). Kvalitet i praksisstudier ved sykepleier- og vernepleierutdanning.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim (2015). Hvordan har høgskolen i Molde implementert kunnskapsbasert praksis i bachelorutdanning i sykepleie.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2015). Innovative læringsaktiviteter bidro til at sykepleiestudenter opplevde læringsutbytte i kvantitativ metode. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 1501. Vis sammendrag
 • Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim & Eines, Trude Fløystad (2015). Implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning i et nytt veilednings- og vurderingsdokument i praksis for sykepleierstudenter. Rapport (Møreforsking Molde). 1518. Vis sammendrag
 • Grønvik, Cecilie K Utheim (2014). Exploration of the evidence-based practice beliefs scale in a Norwegian sample : a pilot study.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2014). God sykepleie i dag er ikke nødvendigvis god sykepleie i fremtiden. Tidens Krav.  105(226)
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2014). God sykepleie i dag er ikke nødvendigvis god sykepleie i fremtiden. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  172(220), s 31
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2013). Erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode for bachelorstudenter i sykepleie.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2012). Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2012). Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn & Ødegård, Atle (2012). En kvalitativ evalueringsstudie av sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn & Ødegård, Atle (2012). Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode.
 • Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim & Eines, Trude Fløystad (2012). Praksisveiledernes erfaringer med progresjonsstigen som et pedagogiske verktøy i veiledning av sykepleiestudenter.
 • Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim & Eines, Trude Fløystad (2012). Progresjonsstiger i klinisk praksis – utgjør det en forskjell?.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2010). Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode.
 • Grønvik, Cecilie Utheim (2008). Forskningsbasert kunnskap - noe å strekke seg mot?.
 • Grønvik, Cecilie Utheim (2008). Forskningsbasert kunnskap - noe å strekke seg mot?.
 • Grønvik, Cecilie Utheim (2008). Kunnskapsbasert praksis og sykepleie : en studie i sykepleieres forhold til forskningsbasert kunnskap.
 • Grønvik, Cecilie Utheim (2007). En kvalitativ studie av sykepleiere ved kirurgiske sengeposter sitt forhold til forskningsbasert kunnskap. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:04 - Sist endret 23. jan. 2019 10:57