Guro Fiskergård Werner

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
English version of this page Stilling
Stipendiat
Kontakt
+4771195779
Studiested
Molde
Kontornr.
B-354

Arbeidsområder

Høgskolelektor ved vernepleierutdanningen.

Stipendiat ved avdeling for Økonomi og samfunnsvitenskap i perioden 2019-2022.

Arbeider innenfor områdene funksjonshemming, miljøarbeid, barndom, aktivitet og inkludering.

Bakgrunn

Utdannet vernepleier ved Høgskolen i Molde, 2006. Master i Funksjonshemming og Samfunn NTNU, 2017. Har tidligere arbeidet som miljøterapeut i tiltak for funksjonshemmede, kommunalt barnevern og tjenester til rusavhengige.

Prosjekter

Publikasjoner

 • Werner, Guro Fiskergård (2019). Opplevelse og forståelse av likeverd. I Østby, May & Haugenes, Marit (Red.), Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031293. s. 159–169.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus & Oterhals, Ole Magnus [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : planlegging. I Østby, May & Haugenes, Marit (Red.), Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031293. s. 68–77.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus & Høgstøyl, Camilla [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : formidling - å fortelle videre. I Østby, May & Haugenes, Marit (Red.), Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031293. s. 100–107.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus & Høgstøyl, Camilla [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : hvordan jobbe med analyse? I Østby, May & Haugenes, Marit (Red.), Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031293. s. 83–92.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus & Høgstøyl, Camilla [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : erfaringer med forskningsprosessen og samarbeidet. I Østby, May & Haugenes, Marit (Red.), Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031293. s. 108–118.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus & Høgstøyl, Camilla [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : hvordan diskutere funnene? I Østby, May & Haugenes, Marit (Red.), Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031293. s. 93–99.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus & Høgstøyl, Camilla [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : datainnsamling. I Østby, May & Haugenes, Marit (Red.), Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031293. s. 78–82.

Se alle arbeider i Cristin

 • Werner, Guro Fiskergård (2021). Barn har lik rett til terapiridning, men tilbudet er ulikt. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. s. 46–47.
 • Werner, Guro Fiskergård & Solenes, Oskar (2021). Preschoolers, ponies and professionals : organizing equine-assisted therapy for preschool children in Norway.
 • Werner, Guro Fiskergård (2021). Barn har lik rett til terapiridning. Tidens Krav.
 • Hedenborg, Susanna; Rosén, Annika; Palmquist, Gabriella Thorell; Solenes, Oskar & Werner, Guro Fiskergård (2020). Bland knattar och minisar : ridskolornas verksamhet för de allra yngsta. idrottsforum.org/artiklar.
 • Werner, Guro Fiskergård (2020). Exploring contextual conditions for Equine Assisted Interventions with pre-school children.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus & Høgstøyl, Camilla [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : innledning. I Østby, May & Haugenes, Marit (Red.), Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031293. s. 65–67.
 • Werner, Guro Fiskergård; Oterhals, Ole Magnus; Østby, May; Witsø, Aud Elisabeth; Haugenes, Marit & Sten, Magnus [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Det er viktig å bestemme selv! En undersøkelse om hva som er viktig å bestemme selv. . SOR rapport. ISSN 1500-8657. 65(6), s. 12–21.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Oterhals, Ole Magnus & Sten, Magnus (2018). Slik vil jeg ha det! Selvhevdelse og selvbestemmelse for mennesker med utviklingshemming. .
 • Werner, Guro Fiskergård & Bjørkly, Stål (2017). Likeverd i forskning : likt eller ulikt? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Werner, Guro Fiskergård (2017). Slik vil jeg ha det! Selvbestemmelse og selvhevdelse hos personer med utviklingshemming.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus & Werner, Guro Fiskergård [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Slik vil jeg ha det. Selvbestemmelse og selvhevdelse for personer med utviklingshemming. .
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus & Werner, Guro Fiskergård [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). "Slik vil jeg ha det!" Selvbestemmelse og selvhevdelse for personer med utviklingshemming. Et prosjekt der personer med utviklingshemming er medforskere.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus & Werner, Guro Fiskergård [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Filmer til prosjektet "Slik vil jeg ha det". Ligger på NAKU: https://naku.no/kunnskapsbanken/e-l%C3%A6ring-slik-vil-jeg-ha-det .
 • Witsø, Aud Elisabeth; Høgstøyl, Camilla Therese; Haugenes, Marit; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård & Oterhals, Ole Magnus [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Arbeidshefte til filmene fra Slik vil jeg ha det! Kan lastes ned fra NAKU: https://naku.no/kunnskapsbanken/e-l%C3%A6ring-slik-vil-jeg-ha-det.
 • Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla Therese; Werner, Guro Fiskergård & Witsø, Aud Elisabeth [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Slik vil jeg ha det. Selvhevdelse og selvbestemmelse hos personer med utviklingshemming. SOR rapport. ISSN 1500-8657. s. 14–29.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus & Werner, Guro Fiskergård [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Medforskning. Erfaringer med å analysere data sammen med medforskere med utviklingshemming.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Oterhals, Ole Magnus & Sten, Magnus [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). It's the way I like it! Self-determination and selfassertiveness in persons with ID. A participatory research project.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Witsø, Aud Elisabeth; Werner, Guro Fiskergård; Sten, Magnus & Oterhals, Ole Magnus [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). «Selvbestemmelse og selvhevdelse for personer med utviklingshemming – sett fra perspektivene til personer med utviklingshemming, familie og personale".
 • Østby, May; Witsø, Aud Elisabeth; Werner, Guro Fiskergård & Haugenes, Marit (2018). Sluttrapport for «Slik vil jeg ha det!» Selvhevdelse og selvbestemmelse hos mennesker med utviklingshemming. Et prosjekt hvor personer med utviklingshemming er medforskere. . Extra-stiftelsen.
 • Østby, May; Jørgensen, Inger Marie Ulla; Bakken, Hege; Stranden, Gry Bente; Werner, Guro Fiskergård & Campbell, Cecilie [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Forskningsbehov innen feltet funksjonshemming og habilitering i Møre og Romsdal : en kartlegging gjennomført av forskningsgruppen Funksjonshemming og habilitering ved Høgskolen i Molde . Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-213-0.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:05 - Sist endret 9. okt. 2019 10:49