Guro Fiskergård Werner

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
English version of this page Stilling
Stipendiat
Kontakt
+4771195779
Studiested
Molde
Kontornr.
B-354

Arbeidsområder

Høgskolelektor ved vernepleierutdanningen.

Stipendiat ved avdeling for Økonomi og samfunnsvitenskap i perioden 2019-2022.

Arbeider innenfor områdene funksjonshemming, miljøarbeid, barndom, aktivitet og inkludering.

Bakgrunn

Utdannet vernepleier ved Høgskolen i Molde, 2006. Master i Funksjonshemming og Samfunn NTNU, 2017. Har tidligere arbeidet som miljøterapeut i tiltak for funksjonshemmede, kommunalt barnevern og tjenester til rusavhengige.

Prosjekter

Publikasjoner

 • Werner, Guro Fiskergård (2019). Opplevelse og forståelse av likeverd, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Kapittel 15.  s 159 - 169
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla & Oterhals, Ole Magnus (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : datainnsamling, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, kapittel 6.  s 78 - 82
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla & Oterhals, Ole Magnus (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : erfaringer med forskningsprosessen og samarbeidet, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, kapittel 10.  s 108 - 118
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla & Oterhals, Ole Magnus (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : formidling - å fortelle videre, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, kapittel 9.  s 100 - 107
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla & Oterhals, Ole Magnus (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : hvordan diskutere funnene?, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, kapittel 8.  s 93 - 99
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla & Oterhals, Ole Magnus (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : hvordan jobbe med analyse?, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, kapittel 7.  s 83 - 92
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Oterhals, Ole Magnus & Høgstøyl, Camilla (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : planlegging, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, kapittel 5.  s 68 - 77

Se alle arbeider i Cristin

 • Werner, Guro Fiskergård (2021). Barn har lik rett til terapiridning. Tidens Krav.
 • Werner, Guro Fiskergård (2021). Barn har lik rett til terapiridning, men tilbudet er ulikt. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 46- 47
 • Werner, Guro Fiskergård & Solenes, Oskar (2021). Preschoolers, ponies and professionals : organizing equine-assisted therapy for preschool children in Norway. Vis sammendrag
 • Hedenborg, Susanna; Rosén, Annika; Palmquist, Gabriella Thorell; Solenes, Oskar & Werner, Guro Fiskergård (2020). Bland knattar och minisar : ridskolornas verksamhet för de allra yngsta. idrottsforum.org/artiklar.
 • Werner, Guro Fiskergård (2020). Exploring contextual conditions for Equine Assisted Interventions with pre-school children.
 • Werner, Guro Fiskergård; Oterhals, Ole Magnus; Østby, May; Witsø, Aud Elisabeth; Haugenes, Marit; Sten, Magnus & Høgstøyl, Camilla (2019). Det er viktig å bestemme selv! En undersøkelse om hva som er viktig å bestemme selv.. SOR rapport.  ISSN 1500-8657.  65(6), s 12- 21
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla & Oterhals, Ole Magnus (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : innledning, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, innledning.  s 65 - 67
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Oterhals, Ole Magnus & Sten, Magnus (2018). Slik vil jeg ha det! Selvhevdelse og selvbestemmelse for mennesker med utviklingshemming..
 • Østby, May; Witsø, Aud Elisabeth; Werner, Guro Fiskergård & Haugenes, Marit (2018). Sluttrapport for «Slik vil jeg ha det!» Selvhevdelse og selvbestemmelse hos mennesker med utviklingshemming. Et prosjekt hvor personer med utviklingshemming er medforskere.. Vis sammendrag
 • Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla Therese; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth & Østby, May (2017). Slik vil jeg ha det. Selvhevdelse og selvbestemmelse hos personer med utviklingshemming.. SOR rapport.  ISSN 1500-8657.  (6), s 14- 29
 • Werner, Guro Fiskergård & Bjørkly, Stål (2017). Likeverd i forskning : likt eller ulikt?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 43
 • Witsø, Aud Elisabeth; Høgstøyl, Camilla Therese; Haugenes, Marit; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård; Oterhals, Ole Magnus & Østby, May (2017). Arbeidshefte til filmene fra Slik vil jeg ha det! Kan lastes ned fra NAKU: https://naku.no/kunnskapsbanken/e-l%C3%A6ring-slik-vil-jeg-ha-det.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård & Witsø, Aud Elisabeth (2017). Filmer til prosjektet "Slik vil jeg ha det". Ligger på NAKU: https://naku.no/kunnskapsbanken/e-l%C3%A6ring-slik-vil-jeg-ha-det. [Video ].
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård & Witsø, Aud Elisabeth (2017). Medforskning. Erfaringer med å analysere data sammen med medforskere med utviklingshemming.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård & Witsø, Aud Elisabeth (2017). "Slik vil jeg ha det!" Selvbestemmelse og selvhevdelse for personer med utviklingshemming. Et prosjekt der personer med utviklingshemming er medforskere.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård & Witsø, Aud Elisabeth (2017). Slik vil jeg ha det. Selvbestemmelse og selvhevdelse for personer med utviklingshemming.. Vis sammendrag
 • Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Werner, Guro Fiskergård (2017). Slik vil jeg ha det! Selvbestemmelse og selvhevdelse hos personer med utviklingshemming.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus & Høgstøyl, Camilla Therese (2016). It's the way I like it! Self-determination and selfassertiveness in persons with ID. A participatory research project.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Witsø, Aud Elisabeth; Werner, Guro Fiskergård; Sten, Magnus; Oterhals, Ole Magnus & Høgstøyl, Camilla Therese (2016). «Selvbestemmelse og selvhevdelse for personer med utviklingshemming – sett fra perspektivene til personer med utviklingshemming, familie og personale"..
 • Østby, May; Jørgensen, Inger Marie Ulla; Bakken, Hege; Stranden, Gry Bente; Werner, Guro Fiskergård; Campbell, Cecilie & Bromstad, Thrine Marie Nøst (2016). Forskningsbehov innen feltet funksjonshemming og habilitering i Møre og Romsdal : en kartlegging gjennomført av forskningsgruppen Funksjonshemming og habilitering ved Høgskolen i Molde. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2016:1. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:05 - Sist endret 9. okt. 2019 10:49