Kari Johanne Westad Hauge

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Dosent
Kontakt
+4771214033
Studiested
Molde
Kontornr.
B-310

Arbeidsområder

 
Undervisning
Jeg er tilknyttet andre året ved bachelorutdanningen i sykepleie, hvor målgruppen er akutt, kritisk og/eller kronisk syke pasienter. Foruten å undervise i tema knyttet til denne
målgruppen, følger jeg opp studentene i deres praksis i spesialisthelsetjenesten.
Videre er jeg fagansvarlig for en videreutdanning i praksisveiledning på 10
studiepoeng. Her har jeg så og si all undervisningen selv.
 
Faglig interessefelt
Mine interessefelt faller inn under pedagogikk. Jeg er spesielt interessert i hva det vil si å
studere i praksis og hva som har innflytelse på læringen i denne komplekse situasjonen. I
den senere tid har jeg hatt spesielt fokus på kvalitet i praksisstudiene.
Videre er jeg interessert i veiledning generelt, og spesielt i veiledning av studenter i praksis.
 
Bakgrunn
1979: Offentlig godkjent sykepleier, Betanien sykepleierskole, Bergen
1984: Pedagogisk seminar, Høgskulen i Volda
1985: Helsesøsterutdanning, Universitetet i Tromsø
1990: Godkjent som faglig veileder i sykepleietjenesten
1993: Veiledningspedagogikk 10 vekttall, Diakonhjemmet, Bergen
1996: Helsefag hovedfag, Universitetet i Bergen
2012: Førstelektor
2020: Dosent 
 
Forskning og utviklingsarbeid
Jeg er leder for forskningsgruppen "Pedagogikk i Profesjonsutdanning":
Mine prosjekter har i stor grad vært knyttet til temaene praksisstudier og veiledning.
 

Verv

 • Medlem i avdelingsstyret 2 perioder 1996-2000
 • Valgt prodekan 1 periode 1999-2000
 • Vara til høgskolestyret 1 perioder 1997-1999
 • Valgt prorektor 2 perioder 2000-2007
 • Medlem i høgskolestyret 2 perioder 2000-2007
 • Medlem i styret for Studentsamskipnaden 3 perioder 2000-2006
 • Leder i studieutvalget 1 periode 2005-2007
 • Medlem av kvalitetsteam ved sykepleieutdanningen 2 perioder 2016-2020

 

Publikasjoner

 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Hauge, Kari Johanne Westad (2020). A Q‐methodology study of the type of support mentors need when assessing underperforming nursing students. Journal of Advanced Nursing. ISSN 0309-2402. 76(9), s. 2369–2379. doi: 10.1111/jan.14447.
 • Bachmann, Liv; Grønvik, Cecilie K Utheim; Hauge, Kari Johanne Westad & Julnes, Signe Gunn (2019). Failing to Fail nursing students among mentors : a confirmatory factor analysis of the Failing to Fail scale. Nursing Open. ISSN 2054-1058. 6(3), s. 966–973. doi: 10.1002/nop2.276.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Bakken, Hege; Brask, Ole David; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2019). Are Norwegian mentors failing to fail nursing students? Nurse Education in Practice. ISSN 1471-5953. 36, s. 64–70. doi: 10.1016/j.nepr.2019.03.002.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth & Grønvik, Cecilie K Utheim [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte? . Klinisk Sygepleje. ISSN 0902-2767. 33(1), s. 23–39. doi: 10.18261/issn.1903-2285-2019-01-03.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad & Inderhaug, Hans [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 12(1), s. 19–33. doi: 10.7557/14.3772.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2015). Veilederes beveggrunner for å unnlate å gi ikke-bestått i praksisstudier til tross for at læringsutbyttene ikke er nådd. Nordic journal of nursing research. ISSN 2057-1585. 35(1), s. 20–28. doi: 10.1177/0107408314560325.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2015). Stryke i praksis - er det mulig? : sykepleiestudenters opplevelse av å få ikke-bestått i praksisstudier. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 11(1), s. 137–149.
 • Hauge, Kari Westad & Jørgensen, Else (2006). Studiet som glapp - kunne det vært unngått? Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN 1501-4754. 8(1), s. 31–43.
 • Hauge, Kari Westad (2003). Hypofysen min og meg, Livsboka : En bok om Addison, Adrenogenitalt syndrom, Akromegali, Cushing og hypofysesvikt / av Kristian Løvås [et al.]. Morbus Addison Forening (MAF). s. 131–132.
 • Hauge, Kari Westad (2001). The student as a narrator. Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker. ISSN 0106-8350. s. 36–43.
 • Hauge, Kari Westad (2001). Den studerende og fortællingen. Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker. ISSN 0106-8350. s. 27–35.
 • Hauge, Kari Westad (1999). Se og bli sett : to perceive and to be perceived. Vård i Norden. ISSN 0107-4083. 19(2), s. 37–41.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hauge, Kari Westad (2002). En dør inn til sykepleien : å studere sykepleie. Fagbokforlaget. ISBN 8276746527. 192 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hoemsnes, Helene & Hauge, Kari Johanne Westad (2022). Et pedagogisk opplegg gir studenter bedre forståelse av sykepleierrollen . Sykepleien. ISSN 0802-9768. 110. doi: 10.4220/Sykepleiens.2022.88135.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2018). Vurdering i kliniske studier.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2018). Vurdering i kliniske studier.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2017). En gruppereise fra utviklingsarbeid til forskning.
 • Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad & Inderhaug, Hans [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv & Bakken, Hege [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?
 • Hauge, Kari Johanne Westad & Karlsholm, Guro (2016). Regionalt prosjekt : kvalitet og kompetanse i praksisveiledning, sett fra veilederens ståsted.
 • Hauge, Kari Johanne Westad & Karlsholm, Guro (2016). Kvalitet og kompetanse i praksisveiledning, sett fra veilederens ståsted.
 • Brask, Ole David & Hauge, Kari Johanne Westad (2016). Gjennom ild og vann med sykepleier- og vernepleierstudenter. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2016). Stryke i praksis - er det mulig?
 • Hauge, Kari Johanne Westad & Karlsholm, Guro (2016). Regionalt prosjekt : kvalitet og kompetanse i praksisveiledning, sett fra veilederens ståsted.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2015). Refleksjon rundt veiledning.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2015). «Failing to fail» : hvorfor slippes inkompetente studenter gjennom i praksis?
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2015). Stryke i praksis, er det mulig?
 • Brask, Ole David; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Hauge, Kari Johanne Westad; Bachmann, Liv & Bergum, Inger Elisabeth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Kvalitet i praksisstudier ved sykepleier- og vernepleierutdanning.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2015). Hvorfor gir veiledere bestått i praksisstudier til tross for at læringsutbyttene ikke er nådd?
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2014). Aktuelle problemstillinger knyttet til det å gi ikke-bestått og hvorfor studenter som ikke når læringsutbyttene slippes gjennom i praksis.
 • Westad, Kari (2014). Få studenter stryker i praksis. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 102(9), s. 46–49. doi: 10.4220/sykepleiens.2014.0101.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2013). Bruk av progresjonsstigen og ukeplaner.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2013). Bruk av progresjonsstigen og ukeplaner.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2013). "Failing to fail" : hvorfor slippes inkompetente studenter gjennom i praksis?
 • Hauge, Kari Westad (2006). Fremlæggelse og drøftelse af resultater/grunde til studerendes forlænelse og afbrytelse af sygeplejerskeuddannelsen.
 • Hauge, Kari Westad (2006). Faktorer som påvirker studerendes opplevelse af læring i praksis.
 • Hauge, Kari Westad & Jørgensen, Else (2006). For tung teori. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 94(7), s. 46–47.
 • Hauge, Kari Westad (2005). Sykepleierens pedagogiske funksjon.
 • Hauge, Kari Westad (1999). God praksislæring avhenger av en god kontaktsykepleier. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. s. 53–56.
 • Hauge, Kari Westad (1999). Fortellingen gjør pasienten synlig. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. s. 56–58.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (1999). Hvordan kan du tilrettelegge for optimal mesterlæring for studenter i praksis.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (1999). Fortellingen som pedagogisk metode.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (1998). Det handler om å lære i praksis. I Bræin, Lasse & Hervik, Arild (Red.), Populærvitenskapelige artikler : Forskningsdagene 98. Høgskolen i Molde. ISSN 82-90347-84-7. s. 41–44.
 • Lykkeslet, Else & Hauge, Kari Johanne Westad (1998). Det handler om å lære i praksis. I Bræin, Lasse & Hervik, Arild (Red.), Populærvitenskapelige artikler : Forskningsdagene 98. Høgskolen i Molde. ISSN 82-90347-84-7. s. 41–44.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Maasø, Anne-Grete; Barstad, Johan; Elde, Hanne Svejsrup; Karlsholm, Guro & Stamnes, Astrid [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Kvalitet og kompetanse i praksisveiledning av studenter i helse- og sosialfag i spesialisthelsetjenesten. Møreforskning Molde AS. ISSN 978-82-7830-239-2.
 • Hauge, Kari Westad & Jørgensen, Else (2006). Studiet som glapp - kunne det vært unngått? Møreforsking Molde AS. ISSN 8278300798.
 • Hauge, Kari Westad & Jørgensen, Else (2005). Studiet som glapp - kunne det ha vært unngått? Møreforsking Molde AS. ISSN 8278300798.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:05 - Sist endret 18. feb. 2020 12:49