Wenche Mongstad Heggdal

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4771214020
90629866
Studiested
Molde
Kontornr.
B-109

ARBEIDSOMRÅDER

 • Høgskolelektor/spesialsykepleier i psykiatri
 • Underviser i grunnleggende sykepleie ved Bachelorutdanningen i Sykepleie
 • Utstyrsansvarlig Øvingsavdelingen/Simuleringsenheten ved HS
 • Praksisoppfølging i kliniske studier både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten (psykisk helsearbeid/sykehjem/sykehus)
 • Verneombud faglig ansatte HS

BAKGRUNN /ARBEIDSERFARING

 • Grunnutdanning i Sykepleie ved Østfold sykepleierhøgskole, Fredrikstad -1987
 • Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie ved Høgskolen i Bergen - 1992
 • Lederutdanning i Helse og sosialadministrasjon, Høgskolen i Sogn og Fjordane- 1995
 • Mastergrad i helse og sosialfag - kliniske hjelperelasjoner  ved Høgskolen i Molde 2010
 • Pedagogisk utviklingsprogram - PEDUP- NTNU/Trondheim - 2014
 • Digital kompetanse i universitets-og høgskolepedagogikk - Digital historiefortelling ved Høgskolen i Oslo og Akershus - 2012
 • Klinisk sykepleie erfaring fra psykisk helsearbeid  i spesialisthelsetjenesten , hjemmebasert omsorg, bofellesskap, sykehjem,  ledererfaring, fagutvikling og veiledererfaring.

Vært ansatt ved Høgskolen i Molde siden 2008

 

Publikasjoner

 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Gutteberg, Anne & Heggdal, Wenche Mongstad (2019). Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte?. Klinisk Sygepleje.  ISSN 0902-2767.  33(1), s 23- 39 . doi: 10.18261/issn.1903-2285-2019-01-03 Vis sammendrag
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2016). Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  12(1), s 19- 33 . doi: 10.7557/14.3772

Se alle arbeider i Cristin

 • Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Bachmann, Liv; Julnes, Signe Gunn; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Bakken, Hege & Bergum, Inger Elisabeth (2017). Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Gutteberg, Anne; Inderhaug, Hans; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2017). Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?.
 • Brask, Ole David; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Hauge, Kari Johanne Westad; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2015). Kvalitet i praksisstudier ved sykepleier- og vernepleierutdanning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:03 - Sist endret 21. jan. 2019 15:28