Ingrid Johnsen Hogstad

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4771195824
Studiested
Molde

Arbeidsområder

  • Doktorgradskandidat innen helse- og sosialfag
  • Tilknyttet Bachelorprogrammet i vernepleie

Fagområder 

utviklingspsykologi, kultur- og samfunnspsykologi, kvalitative metoder, diskursanalyse som teori og metode, kritisk psykologi, profesjonsetikk, pedagogisk psykologi, sorg hos barn og unge

Utdanning

Master i psykologi, studieprogrammet Kultur- og samfunnspsykologi, UiO, 2012

Prosjekter

  • Ivaretakelse av mindreårige barn som pårørende til en alvorlig syk og døende mor eller far (doktorgradsprosjekt, 2015-2020)

Publikasjoner

  • Hogstad, Ingrid Johnsen & Wold, Astri Heen (2016). Meninger om liv og død blant åtteåringer i norsk skole. Barn.  ISSN 0800-1669.  34(2), s 9- 23 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:03 - Sist endret 18. jan. 2019 11:10