Ingrid Johnsen Hogstad

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4771195824
Studiested
Molde

Arbeidsområder

 • Doktorgradskandidat innen helse- og sosialfag
 • Tilknyttet Bachelorprogrammet i vernepleie

Fagområder 

utviklingspsykologi, kultur- og samfunnspsykologi, kvalitative metoder, diskursanalyse som teori og metode, kritisk psykologi, profesjonsetikk, pedagogisk psykologi, sorg hos barn og unge, death and dying

Utdanning

Doktorgradsprogrammet i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving: vilkår og utvikling aug. 2015 - d.d.

Master i psykologi, studieprogrammet Kultur- og samfunnspsykologi, UiO, 2012

Bachelor i filosofi, UiO 2006-2009

Publikasjoner

 • Hogstad, Ingrid Johnsen & Jansen, Anne (2021). Parental death in young children’s lives: health professionals’ and kindergarten teachers’ contributions in meaning-making. Early Years. ISSN 0957-5146. doi: 10.1080/09575146.2021.1919604.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen & Leer-Salvesen, Kjartan (2020). Going against patients’ will? A qualitative study of how palliative health-care professionals handle competing considerations when children are excluded from parental illness and death. European Journal of Oncology Nursing. ISSN 1462-3889. 49(December), s. 1–8. doi: 10.1016/j.ejon.2020.101839.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen & Jansen, Anne (2020). Smart, vulnerable, playful or just disturbing? A discourse analysis of child involvement in palliative care. Childhood. ISSN 0907-5682. 27(4), s. 468–482. doi: 10.1177/0907568220918910.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen & Wold, Astri Heen (2016). Meninger om liv og død blant åtteåringer i norsk skole. Barn. ISSN 0800-1669. 34(2), s. 9–23. doi: 10.5324/barn.v34i2.3617.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hogstad, Ingrid Johnsen (2022). Nye tanker om fagutvikling. Vernepleieren i skolen.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen (2022). Kan den døendes håp bli et problem for barnet? Sykepleien.no.
 • Weltzien, Sandra Marie & Hogstad, Ingrid Johnsen (2022). Prosjekt Vernepleieren i skolen.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen & Hagen, Rigmor Sjaastad (2021). Mange tør ikke å snakke ærlig om døden. [Avis]. Romsdals Budstikke.
 • Sandvik, Venke; Orø, Rolf Magnus; Mørck, Johanna; Hogstad, Ingrid Johnsen; Midtsund, Marie & Hagen, Rigmor Sjaastad (2021). Venke fikk kreft for andre gang : – Livet er ikke en rosa anlagt motorvei, sier Venke Sandvik. [Avis]. Romsdals Budstikke.
 • Eines, Eli H.; Hogstad, Ingrid Johnsen & Schjønsby, Nina Mauno (2021). Når døden skiller oss : en samtale om sorg.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen; Midtsund, Marie Tveitereid; Mørck, Johanna; Orø, Rolf Magnus & Holseter, Janne Iren (2021). Til trøyst : om sorg og konflikt.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen & Waagbø, Arild Johan (2021). Forsker på profesjonelles møter med små barn som har en alvorlig syk og døende forelder. [Avis]. Panorama : uavhenglig nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen (2021). Muligheter og konflikter i profesjonelle møter med små barn som opplever foreldresykdom og død. Et sosiokulturelt utviklingspsykologisk perspektiv på involvering av barn.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen (2021). Possibilities and conflicts in professional encounters with young children experiencing parental illness and death.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen (2021). Possibilities and conflicts in professional encounters with young children experiencing parental illness and death.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen (2020). Muligheter og konflikter : profesjonelle møter med små barn som opplever alvorlig sykdom og død hos en forelder.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen (2020). Muligheter og konflikter : profesjonelle møter med små barn som opplever alvorlig sykdom og død hos en forelder.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen & Meisingset, Sigrun Lossius (2020). Slik snakker du med små barn om koronaviruset. [Avis]. Romsdals Budstikke.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen (2019). Professional support to small children making meaning of life-threatening illness and death.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen (2019). “It’s not easy to explain a three-year-old that his dad is going to die” : health professionals making meaning of children anticipating parental death.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen (2019). Svekking av nærmiljø når små barnehager legges ned. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen (2018). Barns forståelse av døden.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen & Bøhle, Kari (2017). En utdatert og forenklet forståelse av barnet. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen (2017). Health professionals and the young children of their dying patients.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen (2016). Hva er det egentlig å forstå døden? BarnsBeste fagblogg.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen & Tveter, Eivind (2015). Systemets problem eller individets problem? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Johnsen, Ingrid Hogstad (2012). The role of Sami language in the formation of Sami identity. Psykologisk tidsskrift. ISSN 1501-7508. 15(1), s. 39–42.
 • Johnsen, Ingrid Hogstad (2011). Barns forståelse av døden. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911. 64(1), s. 44–49.
 • Hogstad, Ingrid Johnsen (2021). Possibilities and conflicts in professional encounters with young children experiencing parental illness and death : a sociocultural developmental perspective on child involvement. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk og Høgskulen i Volda. ISSN 978-82-7962-304-5.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:03 - Sist endret 2. okt. 2020 10:56