Inger Helen Solheim

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4771195760
Studiested
Molde

Arbeidsområder

Tilknyttet Vernepleie og Sykepleie og temaområdene: Kulturell forståelse, kommunikasjon, helse og sosialpolitikk, etikk, kvalitativ metode. Faglige interesseområder: Brukermedvirkning inkludering erfaringsbaserte perspektiver på samfunn, identitet, kropp og helse.

Bakgrunn

2013 Doktorgrad sosiologi (feltarbeid Norge, erfaringskunnskap knyttet til kroppsidentitet og overvekt i ett lokalsamfunn) 2003 Hovedfag sosialantropologi (feltarbeid New Zealand, erfaringskunnskap knyttet til kvinnerollen i marginalisert lokalsamfunn) Emneord: Kultur, brukermedvirkning, erfaringskunnskap, kropp og identitet

Publikasjoner

  • Solheim, Inger Helen (2011). Brukermedvirkning og begrepets implementering i en studie av ”Identitet, kropp og hverdagsliv i ett folkehelseperspektiv”. I Rönnmark, Lars (Red.), Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete. Högskolan i Borås. ISSN 978-91-85659-78-4. s. 55–58.

Se alle arbeider i Cristin

  • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Bromstad, Thrine Marie Nøst & Solheim, Inger Helen (2019). Reciprocal student exchange and international collaboration for improvement of life quality for children with special needs in Tanzania.
  • Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun & Dale, Karl Yngvar (2018). Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen? Tidens Krav.
  • Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun & Dale, Karl Yngvar (2018). Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen? Åndalsnes Avis.
  • Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun & Dale, Karl Yngvar (2018). Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen? : nasjonale føringer for kompetanse innen helse- sosial og velferdstjenester er tydelige. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
  • Solheim, Inger Helen & Bromstad, Thrine Marie Nøst (2018). Kunnskap kan redusere avvik og øke livskvalitet. Tidens Krav.
  • Solheim, Inger Helen & Bromstad, Thrine Marie Nøst (2018). Kunnskap kan redusere avvik og øke livskvalitet. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. s. 34–35.
  • Solheim, Inger Helen (2011). Identity, body and everyday life in a public health perspective.
  • Solheim, Inger Helen (2013). Identitet, kropp og hverdagsliv i et folkelig perspektiv : og erfaringskunnskapens plass innen folkehelsetenkningen . Karlstads universitet. Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för sociala och psykologiska studier. ISSN 9789170634802.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:02 - Sist endret 14. nov. 2018 13:59