Hans Petter Iversen

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4771214280
Studiested
Molde
Kontornr.
B-306

Arbeidsområder

Her kan du skrive om arbeidsområder, enten som kort tekst eller som listepunkter:

 • <Arbeidsområde 1>
 • <Arbeidsområde 1>
 • ...

Bakgrunn

Eventuelt kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning.

Publikasjoner

 • Iversen, Hans Petter & Johannessen, Stig O. (2020). Et kompleksitetsteoretisk perspektiv på tverrprofesjonell organisasjonspraksis og innovasjonsprosesser. I Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (Red.), Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget. ISSN 9788215034089. s. 247–260.
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Lindqvist, Susanne; Vasset, Frøydis Perny; Iversen, Hans Petter & Willumsen, Elisabeth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Tverrprofesjonell samarbeidslæring i profesjonsutdanningene. I Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (Red.), Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget. ISSN 9788215034089. s. 193–206.
 • Lindqvist, Susanne; Vasset, Frøydis Perny; Iversen, Hans Petter; Almås, Synnøve Hofseth; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2018). University teachers’ views of interprofessional learning and their role in achieving outcomes : a qualitative study. Journal of Interprofessional Care. ISSN 1356-1820. 33(2), s. 190–199. doi: 10.1080/13561820.2018.1534809.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2018). Ledelse. I Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Ødegård, Atle (Red.), Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245021103. s. 185–200.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2016). Innovasjonsinvasjon – og hvorfor det? I Amdam, Jørgen; Bergem, Randi & Båtevik, Finn Ove (Red.), Offentleg sektor i endring : Fjordantologien 2016. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027722. s. 65–78.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2015). Innovasjon som komplekse prosesser - i offentlig sektor. I Strand, Øivind; Nesset, Erik & Yndestad, Harald (Red.), Fragmentering eller mobilisering? : regional utvikling i Nordvest : Fjordantologien 2014. Forlag1. ISSN 978-82-8285-087-2. s. 139–154.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2015). Hverdagsinnovasjon – et kompleksitetsteoretisk perspektiv. I Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (Red.), Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1587-4. s. 135–152.
 • Ødegård, Atle; Iversen, Hans Petter & Willumsen, Elisabeth (2014). Samhandlingsreformen - hvilken betydning vil den få for utsatte barn og unge? I Ellingsen, Ingunn T & Østerhaug, Reidar (Red.), Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02352-6. s. 181–196.
 • Iversen, Hans Petter & Gammelsæter, Hallgeir (2012). Reformer i utakt. Selvorganisering eller avstandsledelse i psykisk helsevern? :. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN 1501-8237. 14(1), s. 28–50.
 • Iversen, Hans Petter (2011). The impact of management on knowledge and patient care. International Journal of Learning and Change. ISSN 1740-2875. 5(2), s. 139–157. doi: 10.1504/ijlc.2011.044208.
 • Dale, Karl Yngvar; Ødegård, Atle; Nesje, Svanhild Villa; Iversen, Hans Petter & Bjørkly, Stål (2011). Bygge ned og bygge annerledes : endringer i psykisk helsetilbud for voksne i Nordmøre og Romsdal i lys av reduserte døgntilbud og opptrappingsplanen. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 8(3), s. 227–236.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2010). Samarbeid og ledelse i en akuttenhet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 7(2), s. 130–141.

Se alle arbeider i Cristin

 • Voie, Torunn Grønseth; Isaksen, Marit Selfors; Hoel, Oddmund Løkensgard; Kristoffersen, Steinar; Raudøy, Elin Kristin & Bjørkedal, Marius Åmbakk [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Noreg manglar vernepleiarar – 7 av 10 stryk på eksamen. [Internett]. NRK.
 • Ingstad, Trygve; Leverås, Eirik; Iversen, Hans Petter; Nerland, Øystein; Elvbakken, Rolf Inge & Odland, Anne Myklebust (2021). De ønsker å utdanne seg til vernepleiere, men trenger et skreddersydd løp. [Fagblad]. Fontene.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2019). Digitalisering av menneskelige relasjoner : et vitenskapelig essay om velferdsteknologi inn i framtida.
 • Iversen, Hans Petter (2018). Faller psykiatriens murer? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Sirnes, Tore; Willumsen, Elisabeth & Iversen, Hans Petter (2018). Etterord : hva har vi lært i dag? I Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Ødegård, Atle (Red.), Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245021103. s. 217–223.
 • Ødegård, Atle & Iversen, Hans Petter (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid – noen trender.
 • Ødegård, Atle; Lindqvist, Susanne; Iversen, Hans Petter; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Willumsen, Elisabeth (2016). University teachers` view of IPL and their role in helping students acheive outcomes : a comparative qualitative study.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2015). Invasjon av innovasjon. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2015). Invasjon av innovasjon. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2015). Innovasjonsinvasjon – og hvorfor det?
 • Folland, Thore & Iversen, Hans Petter (2014). Psykisk helsearbeid svekkes og usynliggjøres i kommunene? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. 172(222).
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2014). Innovasjon, forskjellighet og ledelse - som komplekse prosesser.
 • Eldøen, Guttorm; Reiten, Jarle; Iversen, Hans Petter; Rolandsen, Gunhild; Nøsen, Leif & Moen, Geir Mjelva [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Lundavang. I Strømskag, Kjell Erik; Eldøen, Guttorm; Johnsen, Trond-Are & Langnes, Mads (Red.), Sjukehusbyen Molde : 1713-2013. Romsdalsmuseet. ISSN 978-82-90251-87-6. s. 160–233.
 • Iversen, Hans Petter; Østby, May & Hjelle, Heidi (2013). Ansvarsreformen 20 år etter : over 20 år siden ansvarsreformen er det fortsatt store uløste oppgaver innen tjenestene for utviklingshemmede. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2013). Interprofessional collaboration (IPC) as innovation.
 • Iversen, Hans Petter; Østby, May & Brask, Ole David (2011). Nettverk funksjonshemming : trenger vi mer brobygging høgskole/praksisfelt - innen utdanning, fagutvikling og forskning?
 • Iversen, Hans Petter & Fagna, Heidi (2010). Trøbbel med psykiatri. [Radio]. NRK Møre og Romsdal.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2008). De skjulte ressursene i psykiatrien. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. 166(27.09.2008), s. 53–53.
 • Gammelsæter, Hallgeir & Iversen, Hans Petter (2008). Har det vært andre alternativer? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. 166(12.01.2008), s. 49–49.
 • Gammelsæter, Hallgeir & Iversen, Hans Petter (2008). Hva har Helse Nordmøre og Romsdal gjort? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. 166(11.01.2008), s. 31–31.
 • Gammelsæter, Hallgeir & Iversen, Hans Petter (2008). Hva er det som foregår i psykiatrien? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. 166(10.01.2008), s. 27–27.
 • Iversen, Hans Petter (2007). Mellom system og kompleksitet : fag, organisering og ledelse i psykiatri og psykisk helsearbeid.
 • Iversen, Hans Petter (2007). Mental health management : change, professional development and research between complexity and system.
 • Iversen, Hans Petter (2007). Fag, organisering og ledelse i psykiatri og psykisk helsearbeid.
 • Iversen, Hans Petter (2007). Sykehusreformen - på tide med en vending? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Iversen, Hans Petter (2006). Hospital psychiatry : new boundaries within a new field.
 • Iversen, Hans Petter (2006). Ledelse, organisering, flyt 2006 (Opptrappingsplanen) [PDF-presentasjon].
 • Iversen, Hans Petter (2006). Psykiatri i sykehus - nye grenser i et nytt felt?
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David & Inderhaug, Hans [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-205-5.
 • Iversen, Hans Petter & Folland, Thore (2014). Psykisk helsearbeid i Romsdalskommunene : organisering og ledelse : kommunenettverket. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-183-6.
 • Iversen, Hans Petter (2013). Logistikkerfaringer i psykiatri og psykisk helsearbeid : om forståelse, organisering og ledelse av relasjoner i en profesjonell organisasjon i omstilling. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-163-8.
 • Iversen, Hans Petter (2000). Profesjonsmakt i barne- og ungdomspsykiatrien : ein analyse av profesjonsmakt og endringar i profesjonelle relasjonar i barne- og ungdomspsykiatrien. Høgskolen i Molde. ISSN 82-7962-011-7.
 • Iversen, Hans Petter; Heggemsnes, Eirik & Roland, Per (1999). Forslag til helse- og sosialplan : juni 1999. Møre og Romsdal fylkeskommune, Helse- og sosialavdelinga.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:05 - Sist endret 7. nov. 2018 13:12