Johanne Alteren

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4771195893
Studiested
Molde

Arbeidsområder

Her kan du skrive om arbeidsområder, enten som kort tekst eller som listepunkter:

 • Profesjonsutøvelse og kunnskapsutvikling i og for praksis
 • Legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet
 • Individuell sykepleie i helsetjeneste og behandling

Bakgrunn

Eventuelt kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning.

Publikasjoner

 • Alteren, Johanne (2022). Work Interruption as a Source of Knowledge When Nurses Administer Medicines in Nursing Homes: Hermeneutic Approach to Narratives. I Olsen, Rose Mari & Sletvold, Hege (Red.), Medication safety in municipal health and care services. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202738792. s. 279–294. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.172.ch13.
 • Zarea, Kourosh; Mohammadi, Eesa; Alteren, Johanne & Sayadi, Neda (2022). An Evaluation of Psychometric Properties of Needs Assessment Instruments in Patients with Coronary Artery Disease Undergoing Cardiac Rehabilitation Programs: A Systematic Review. Nurse Media Journal of Nursing. ISSN 2087-7811. 12(2), s. 269–287. doi: 10.14710/nmjn.v12i2.43808.
 • Hogset, Heidi; Alteren, Johanne; Jæger, Bjørn & Straume, Solveig (2022). Det vanskelige bærekraftsbegrepet. I Hogset, Heidi; Alteren, Johanne; Jæger, Bjørn & Straume, Solveig (Red.), Bærekraft : Fjordantologien 2022. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-06293-8. s. 13–25. doi: 10.18261/9788215062938-2022-01.
 • Elvevoll, Linda Dragvik; Isaksen, Kamilla Torsdatter; Hauan, Marianne & Alteren, Johanne (2022). Nurses' experiences with the use of checklists in the specialist health service: a qualitative study. Klinisk Sygepleje. ISSN 0902-2767. 36(2), s. 109–122. doi: 10.18261/ks.36.2.4.
 • Johansen, Grethe & Alteren, Johanne (2021). Oppmerksomt nærvær : studentenes forståelse av relasjonskompetanse etter endt videreutdanning i psykisk helsearbeid, en hermeneutisk studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 17(2). doi: 10.7557/14.5724.
 • Alteren, Johanne; Hermstad, Marit; Nerdal, Lisbeth & Jordan, Sue (2021). Working in a minefield; Nurses’ strategies for handling medicine administration interruptions in hospitals, -a qualtiative interview study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 21. doi: 10.1186/s12913-021-07122-8.
 • Magnussen, Inger-Lise; Alteren, Johanne & Bondas, Terese (2021). “Human flourishing with dignity” : a meta-ethnography of the meaning of gardens for elderly in nursing homes and residential care settings. Global Qualitative Nursing Research. ISSN 2333-3936. 8, s. 1–17. doi: 10.1177/23333936211035743. Fulltekst i vitenarkiv
 • Devik, Siri Andreassen; Alteren, Johanne & Olsen, Rose Mari (2021). Kunnskap og vilje, men uten myndighet? : sykepleieres erfaringer med samhandling om legemiddelgjennomgang hos hjemmeboende eldre. I Hedlund, Marianne; Ingstad, Kari & Moe, Aud (Red.), God helse : kunnskap for framtidens kommunehelsetjeneste. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-04297-8. s. 45–68. doi: 10.18261/9788215042985-2021-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hov, Jorunn; Alteren, Johanne & Kvigne, Kari Johanne (2021). Rehabilitation of the frail older adults in primary healthcare in rural areas: a scoping review protocol. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 11(6), s. 1–5. doi: 10.1136/bmjopen-2021-048820. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sayadi, Neda; Alteren, Johanne; Mohammadi, Eesa & Zarea, Kourosh (2021). Development and psychometric properties evaluation of a care needs questionnaire in phase 1 cardiac rehabilitation for patients with coronary artery disease: CNCR-Q. Journal of Caring Science (JCS). 10(1), s. 29–36. doi: 10.34172/jcs.2021.006.
 • Hauan, Marianne; Kvigne, Kari Johanne & Alteren, Johanne (2021). The health and care services of the future from an everyday coping perspective : a conceptual analysis of everyday coping in political documents. Klinisk Sygepleje. ISSN 0902-2767. 35(4), s. 289–303. doi: 10.18261/ISSN.1903-2285-2021-04-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alteren, Johanne (2019). Narratives in student nurses' knowledge development: A hermeneutical research study. Nurse Education Today. ISSN 0260-6917. 76, s. 51–55. doi: 10.1016/j.nedt.2019.01.015. Fulltekst i vitenarkiv
 • Magnussen, Inger-Lise; Alteren, Johanne & Bondas, Terese (2019). Appreciative inquiry in a Norwegian nursing home: a unifying and maturing process to forward new knowledge and new practice. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. ISSN 1748-2623. 14(1). doi: 10.1080/17482631.2018.1559437. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mohammadi, Eesa; Zarea, Kourosh; Alteren, Johanne & Sayadi, Neda (2018). Care needs in the phase I of cardiac rehabilitation: A hybrid concept analysis. Nursing and Midwifery Studies. ISSN 2322-1488. 8(1), s. 48–54. doi: 10.4103/nms.nms_76_17. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alteren, Johanne; Hermstad, Marit; White, Jo & Jordan, Susan (2018). Conflicting priorities: Observation of medicine administration. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 27(19-20), s. 3613–3621. doi: 10.1111/jocn.14518. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alteren, Johanne (2018). Emotions as one basis for the nursing profession. Development of practical knowledge. I Danielsen, Inger Jorun & Alteren, Johanne (Red.), Erfaring som kunnskapskilde i profesjonspraksis. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-905-7. s. 71–82.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese & Alteren, Johanne (2017). Sansehagens betydning for dannelsen av 'nærhetsrommet' - aksjonsforskning i sykehjem. Klinisk Sygepleje. ISSN 0902-2767. 31(2), s. 96–113. doi: 10.18261/issn.1903-2285-2017-02-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hassel, Anne Marit; Hilstad, Laila & Alteren, Johanne (2016). Å være i relasjon med seg selv og andre. Pasientens erfaringer med temabasert samtalegruppe i allmennpsykiatrisk døgnavdeling. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 13(3), s. 188–199. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2016-03-02.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese & Alteren, Johanne (2016). Bringing in Health Geography in Nursing Home Care – An Action Research. Klinisk Sygepleje. ISSN 0902-2767. 30(3), s. 168–182. doi: 10.18261/issn.1903-2285-2016-03-03.
 • Alteren, Johanne & Nerdal, Lisbeth (2015). Relationship between High School Mathematics Grade and Number of Attempts Required to Pass the Medication Calculation Test in Nurse Education: An Explorative Study. Healthcare. ISSN 2227-9032. 3(2), s. 351–363. doi: 10.3390/healthcare3020351. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Alteren, Johanne (2021). "Å stå i pasientsituasjonen". Læringsprosessen i et fronesisk perspektiv.
 • Alteren, Johanne (2020). Anerkjennelse av det norske språket i vitenskapelige artikler . Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 16(1). doi: 10.7557/14.5351.
 • Alteren, Johanne (2019). Livsmot som fenomen i et helsefaglig perspektiv. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 15(2). doi: 10.7557/14.5270.
 • Hilli, Yvonne & Alteren, Johanne (2019). New Nordic-Baltic network in health care education. [Internett]. NORD.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese Elisabet & Alteren, Johanne (2019). Sensory Garden and Dementia Care - "The room of closeness" - a sensory garden-patient-nurse relationship.
 • Alteren, Johanne (2019). Erfaring som kilde til kunnskapsutvikling i helseforskning. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 15(1). doi: 10.7557/14.4868.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese & Alteren, Johanne (2018). The significance of a sensory garden in the formation of the room of closeness-An action research in a nursing home in Norway.
 • Alteren, Johanne (2018). Øvingsavdelingen som læringsarena for kunnskapstilegnelse i sykepleierutdanning. Refleksjon over en studentfortelling. En hermeneutisk tilnærming. .
 • Alteren, Johanne (2018). God organisering av helsetjenesten - samarbeid om et felles mål. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 14(2). doi: 10.7557/14.4627.
 • Olsen, Ruth Helene; Danielsen, Inger Jorun & Alteren, Johanne (2018). Hvordan lærer vi av erfaring? [Internett]. Forskning.no.
 • Olsen, Ruth Helene; Danielsen, Inger Jorun & Alteren, Johanne (2018). Ny bok om yrkeserfaring som kunnskapskilde. Yrkeserfaring er en viktig kilde til kunnskap, mener forskere ved Nord universitet. Det er det blitt bok av. . [Internett]. Nord universitet Bodø.
 • Alteren, Johanne (2018). Brukerkunnskap om relasjonens betydning for god helse. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. doi: 10.7557/14.4467.
 • Danielsen, Inger Jorun & Alteren, Johanne (2018). Introduksjon. I Danielsen, Inger Jorun & Alteren, Johanne (Red.), Erfaring som kunnskapskilde i profesjonspraksis. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-905-7.
 • Hauan, Marianne; Kvigne, Kari Johanne & Alteren, Johanne (2018). FRA Å GI PLEIE TIL Å SKAPE HVERDAGSMESTRING –En begrepsanalyse av «morgendagens omsorg» og «brukermedvirkning» i offentlige dokumenter.
 • Alteren, Johanne (2017). Å være medforsker. .
 • Alteren, Johanne (2017). Integrate theory and practice. Nurse students’ experiences in the learning process. How can “the voice” of the student be seen? .
 • Alteren, Johanne (2017). Når helsehjelpen oppleves stigmatiserende. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 13(2). doi: 10.7557/14.4299.
 • Alteren, Johanne (2017). Møte pasienten der pasienten er. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 13(1). doi: 10.7557/14.4126.
 • Alteren, Johanne; Didriksen, Åsmund Roald; Hov, Jorunn; Lysfjord, Linda Alexandra & Nerdal, Lisbeth (2017). Sterke bidrag fra Nord universitet i Estland. [Internett]. Nord universitet.
 • Alteren, Johanne (2017). Nursing students educate as helpers. Emotions and development of pracitcal knowledge.
 • Sayadi, Neda & Alteren, Johanne (2017). Norsk-iransk forskning på omsorg i rehabilitering. [Internett]. Nord universitet.
 • Sayadi, Neda & Alteren, Johanne (2017). Reiste 4.500 km for å forske i Rana. [Avis]. Rana Blad.
 • Sayadi, Neda & Alteren, Johanne (2017). Nord universitet satser på internasjonalisering. [Avis]. Rana.No.
 • Alteren, Johanne (2017). "Walking in a minefield". Nurses' experiences during medication administration in hospitals.
 • Alteren, Johanne (2017). Integrate theory and practice. Nurse students' experiences in the learning process. How can "the voice" of the student be seen?
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese & Alteren, Johanne (2017). Ny bruk av sansehager kan gi bedre demensomsorg. [Internett]. Nord universitet.
 • Alteren, Johanne (2017). Å lære legemiddelhåndtering.
 • Alteren, Johanne (2016). Et tidsskrift med mangfold. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 12(2). doi: 10.7557/14.4060.
 • Alteren, Johanne; Fredriksen, Ronja; Hermstad, Marit & Nerdal, Lisbeth (2016). "Walking in a minefield". Nurses' experiences during medication administration in hospitals.
 • Alteren, Johanne (2016). To integrate theory and practice: Nurse students' experiences in the learning process.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese & Alteren, Johanne (2016). Symposium: Action Research - a complex collaborative ocean for possibilities. Appreciative interaction between researcher and staff in a nursing home action research - thinking outside the box.
 • Johansen, Grethe & Alteren, Johanne (2016). Fra Mo i Rana til Cambridge. [Internett]. Nord på kryss og tvers uke 37.
 • Alteren, Johanne; Fredriksen, Ronja; Hermstad, Marit & Herseth, Susanne (2015). A work interruption is not necessarily a work interruption. Nurses' experiences during medication administration in hospitals.
 • Alteren, Johanne (2015). Et spirende miljø innen helsefaglig forskning i Helgelandssykehuset. The Third Nordic Forum for Nurse Educators, 12-14 oktober UiN Campus Helgeland. [Internett]. Intranett og websider Helgelandssykehuset.
 • Hauan, Marianne & Alteren, Johanne (2015). Ti års forskning i sykepleie føres videre. Hverdagsmestring som forskningsprosjekt ved Campus Helgeland. [Internett]. Universitetet i Nordlands websider.
 • Alteren, Johanne; Hassel, Anne Marit & Hilstad, Laila (2015). Internasjonalt forskningsmiljø til Campus Helgeland. Spirende forskning. Campus Helgeland fylt av internasjonal forskning. [Avis]. Rana Blad.
 • Hassel, Anne Marit; Hilstad, Laila & Alteren, Johanne (2015). Development of patient's relationship-skills. Theme-based group in a general psychiatric ward.
 • Alteren, Johanne (2015). Welcome to, Keynote speaker, and Closing "The Third Nordic Forum for Nurse Educators".
 • Alteren, Johanne; Fredriksen, Ronja; Hermstad, Marit; Herseth, Susanne & Nerdal, Lisbeth (2015). A collaboration between clinical practice and academia. Handling medication in hospitals, - exploration of nursing practice.
 • Alteren, Johanne (2015). Keynote speaker: Research in Nursing at University of Nordland - clinical nursing, learning and leadership.
 • Johansen, Grethe & Alteren, Johanne (2015). Framtidskonferanse. Mange har meldt seg på UiNs første internasjonale konferanse på Campus Helgeland der spørsmålet om teknologien kan erstatte menneskelige møter, tas opp. Profesjongshøgskolen ved Universitetet i Nordland arrangerer sin første internasjonale konferanse på Campus Helgeland 12. - 14. oktober. [Avis]. Rana Blad.
 • Christiansen, Øyvind; Nerdal, Lisbeth; Johansen, Grethe; Jacobsen, Kjell; Alteren, Johanne & Frøysa, Kirsten Jessen (2015). Nordic og Baltikum til Mo. Campus Helgeland tiltrekker seg foredragsholdere og deltakere fra flere land. [Avis]. Rana Blad.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese & Alteren, Johanne (2015). Action Research - Development together with employees in nursing home.
 • Helme, Rita & Alteren, Johanne (2014). Aksepterer vold på jobben. Mange sykepleiere aksepterer vold fra eldre personer med demenssykdom som en del av jobben. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. s. 40–42.
 • Helme, Rita & Alteren, Johanne (2014). Violence by elderly residents in nursing homes.
 • Alteren, Johanne (2014). Nurses' work interruptions during medication administration.
 • Fredriksen, Ronja; Herseth, Susanne; Hermstad, Marit & Alteren, Johanne (2014). Forstyrrelser under legemiddelhåndtering II.
 • Alteren, Johanne & Hermstad, Marit (2014). Forstyrrelser under legemiddelhåndtering i sykehus.
 • Hassel, Anne Marit; Hilstad, Laila & Alteren, Johanne (2014). Pasienters erfaringer med samtalegruppe på en psykiatrisk døgnavdeling.
 • Alteren, Johanne; Fredriksen, Ronja & Herseth, Susanne (2014). Forstyrrelser under legemiddelhåndtering.
 • Alteren, Johanne; Christiansen, Øyvind; Aag, T.; Hegerholm, Hallstein; Jacobsen, Kjell & Leenheer, Anneke Sijtske (2014). Forskningsdagene. Studiesamarbeid for å pirre nysgjerrighet. Campus mot nye høyder. [Avis]. Rana Blad.
 • Alteren, Johanne (2014). Samarbeid med Swansea. UiN vil forske på medikamenthåndtering. [Internett]. Websidene Universitetet i Nordland.
 • Alteren, Johanne (2014). Nurses' work interruptions during medication administration: An intercultural study in Iran, Finland and Norway.
 • Alteren, Johanne & Johansen, Grethe (2014). Mer enn bare teknikk. Universitetet i Nordland Helgeland arrangerer onsdag et seminar om å være i relasjon med en annen. [Avis]. Rana Blad.
 • Alteren, Johanne (2014). Hvordan nyttiggjøre doktorgraden i bachelorutdanningen?
 • Alteren, Johanne (2014). Forskergruppen: Pasientsikkerhet: Forstyrrelser under legemiddelhåndtering. [Internett]. Websidene til Helgelandssykehuset.
 • Høgset, Ingun; Brønlund, Bjørn Tore; Alteren, Johanne; Krogli, Ann Karin; Jensen, Morten & Kristoffersen, Monika Amanda [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Vant pris for beste bacheloroppgave. De beste bacheloroppgavene som er levert siste studieår, ble i går hedret med pris på Campus Helgeland. [Avis]. Rana Blad.
 • Høgset, Ingun; Brønlund, Bjørn Tore; Alteren, Johanne; Krogli, Ann Karin; Jensen, Morten & Kristoffersen, Monika Amanda [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Pris til beste bacheloroppgaver. Ny pris skal stimulere til mer utdanning på Helgeland. [Internett]. Websidene Universitetet i Nordland.
 • Alteren, Johanne & Nerdal, Lisbeth (2013). Is there a correlation between the grade in mathematics from high school and achieved results on the test in medication calculation in nursing education?
 • Alteren, Johanne & Hartviksen, Ivar Leonhard (2013). Vi skal få det til. Høgskolen i Bodø på Helgeland gjennom 40 år.
 • Alteren, Johanne; Christiansen, Øyvind; Ronja, Fredriksen; Herseth, Susanne & Nerdal, Lisbeth (2013). Helse. UIN og Helgelandssykehuset med forskningsprosjekt. Forsker på forstyrrelser. Hvilke forstyrrelser møter sykepleiere under medisinrunden? Et nytt forskningsprosjekt tar for seg problemet. [Avis]. Rana Blad.
 • Alteren, Johanne (2013). Utdanning. Overraskende statistikk fra 2010 til 2012. Utdanningsnivået synker. [Avis]. Rana Blad.
 • Alteren, Johanne & Hartviksen, Ivar Leonhard (2013). Utdanning. Boklansering om virkesomheta på Helgeland. 40 år med utdanning. Da sykepleierutdanningen startet i 1972 måtte elevene forholde seg til 49-timers uker mot fri kost, losji og uniformer. [Avis]. Rana Blad.
 • Alteren, Johanne & Hartviksen, Ivar Leonhard (2013). De fikk det til! Men høyere utdanning på Helgeland kom ikke av seg selv. [Internett]. Websidene til Universitetet i Nordland.
 • Hartviksen, Ivar Leonhard & Alteren, Johanne (2013). Utdanningsnivået på Helgeland.
 • Risan, Merete Stokkeland & Alteren, Johanne (2022). Å lære helsefagarbeidet uten å være lærling - enomt og usikkert. En kvalitativ studie av elevers erfaring fra alternativ Vg3 i skole. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk.
 • Amundsen, Turid & Alteren, Johanne (2019). "Det usikre mellomrommet". Sykepleiernes utfordringer i vurdering av den akutte geriatriske pasienten i akuttmottak. En hermeneutisk studie. Nord universitet.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese & Alteren, Johanne (2019). Nærhetsrommet - en sansehage-pasient-pleier-relasjon: Aksjonsforskning i sykehjem. Nord universitet. ISSN 978-82-93196-27-3.
 • Sayadi, Neda; Mohammadi, Eesa; Zarea, Kourosh & Alteren, Johanne (2018). Development and Psychometric Validation of Care Needs questionnaire in phase 1 Cardiac Rehabilitation in patients With Coronary Artery Disease. Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences.
 • Elvevoll, Linda Dragvik; Hay, Kamilla Isaksen; Alteren, Johanne & Hauan, Marianne (2018). Pasientsikkerhet og bruk av sjekklister - sykepleierens erfaringer i spesialisthelsetjenesten. Nord universitet, fakultet for sykepleie og helsefag.
 • Ingilæ, Therese Johansen; Alteren, Johanne & Magnussen, Inger-Lise (2018). Den åpenbare men likevel usynlige. Hvordan opplever sykepleier sitt møte med den pleietrengende CFS/ME-syke pasienten? Nord universitet, fakultet for sykepleie og helsefag.
 • Punsvik, Johanne Temine & Alteren, Johanne (2016). Kontroll versus tillit og relasjon. Sykepleieres erfaringer med å inspisere munnhulen til pasienter i rusbehandling etter utlevering av vanedannende medikamenter. Master i klinisk sykepleie. Nord universitet, Profesjonshøgskolen.
 • Leppänen, Maria & Alteren, Johanne (2016). Opplevelse av trygghet hos kreftsykepleiere som administrerer cytostatika intravenøst til voksne pasienter med kreft. Master i sjukepleie. Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, Helsefag.
 • Bjørgum, Marthe; Wangsfjord, Ellen & Alteren, Johanne (2016). Selvbestemmelsesrett innenfor rammer av tvang - balansekunst i møte med tvangsinnlagte pasienter. Master i klinisk sykepleie. Nord universitet, Profesjonshøgskolen.
 • Lundestad, Rita & Alteren, Johanne (2015). Refleksjon - en metode i studentenes utvikling av praktisk kunnskap. Master i praktisk kunnskap. Universitetet i Nordland, Profesjonshøgskolen, Senter for praktisk kunnskap.
 • Deinboll, Anne & Alteren, Johanne (2015). Å synliggjøre sykepleiefaget. Sykepleiedokumentasjon i elektronisk pasientjournal. Master i praktisk kunnskap. Universitetet i Nordland, Profesjonshøgskolen, Senter for praktisk kunnsakp.
 • Helme, Rita & Alteren, Johanne (2014). Vold fra eldre pasienter i sykehjem. Master i klinisk sykepleie. Universitetet i Nordland, Profesjonshøgskolen.
 • Svellingen, Alette H. & Alteren, Johanne (2013). Oppfølgingssamtalen med intensivpasientene. Master i klinisk sykepleie. Universitetet i Nordland, Profesjonshøgskolen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. mars 2020 10:52 - Sist endret 17. juni 2020 13:00