Johanne Alteren

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4771195893
Studiested
Molde

Arbeidsområder

Her kan du skrive om arbeidsområder, enten som kort tekst eller som listepunkter:

 • Profesjonsutøvelse og kunnskapsutvikling i og for praksis
 • Legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet
 • Individuell sykepleie i helsetjeneste og behandling

Bakgrunn

Eventuelt kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning.

Publikasjoner

 • Alteren, Johanne; Hermstad, Marit; Nerdal, Lisbeth & Jordan, Susan (2021). Working in a minefield : nurses' strategies for handling medicine administration interruptions in hospitals : a qualitative interview study. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  21, s 1- 10 . doi: 10.1186/s12913-021-07122-8 Vis sammendrag
 • Devik, Siri Andreassen; Alteren, Johanne & Olsen, Rose Mari (2021). Kunnskap og vilje, men uten myndighet? : sykepleieres erfaringer med samhandling om legemiddelgjennomgang hos hjemmeboende eldre, I: Marianne Hedlund; Kari Ingstad & Aud Moe (red.),  God helse : kunnskap for framtidens kommunehelsetjeneste.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-04297-8.  kapittel 3.  s 45 - 67 Vis sammendrag
 • Hauan, Marianne; Kvigne, Kari Johanne & Alteren, Johanne (2021). Fremtidens helse- og omsorgstjenester fra et hverdagsmestringsperspektiv - en begrepsanalyse av hverdagsmestring i politiske dokumenter. Klinisk Sygepleje.  ISSN 0902-2767.
 • Hov, Jorunn; Alteren, Johanne & Kvigne, Kari Johanne (2021). Rehabilitation of the frail older adults in primary healthcare in rural areas: a scoping review protocol. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  11(6), s 1- 5 . doi: 10.1136/bmjopen-2021-048820 Vis sammendrag
 • Magnussen, Inger-Lise; Alteren, Johanne & Bondas, Terese (2021). “Human flourishing with dignity” : a meta-ethnography of the meaning of gardens for elderly in nursing homes and residential care settings. Global Qualitative Nursing Research.  ISSN 2333-3936.  8, s 1- 17 . doi: 10.1177/23333936211035743 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sayadi, Neda; Alteren, Johanne; Mohammadi, Eesa & Zarea, Kourosh (2021). Development and psychometric properties evaluation of a care needs questionnaire in phase 1 cardiac rehabilitation for patients with coronary artery disease: CNCR-Q. Journal of Caring Science (JCS).  10(1), s 29- 36 . doi: 10.34172/jcs.2021.006 Vis sammendrag
 • Alteren, Johanne (2019). Narratives in student nurses' knowledge development: A hermeneutical research study. Nurse Education Today.  ISSN 0260-6917.  76, s 51- 55 . doi: 10.1016/j.nedt.2019.01.015 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Magnussen, Inger-Lise; Alteren, Johanne & Bondas, Terese (2019). Appreciative inquiry in a Norwegian nursing home: a unifying and maturing process to forward new knowledge and new practice. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  14(1) . doi: 10.1080/17482631.2018.1559437 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Alteren, Johanne (2018). Emotions as one basis for the nursing profession. Development of practical knowledge, In Inger Jorun Danielsen & Johanne Alteren (ed.),  Erfaring som kunnskapskilde i profesjonspraksis. En vitenskapelig antologi..  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-905-7.  kapittel.  s 71 - 82
 • Alteren, Johanne; Hermstad, Marit; White, Jo & Jordan, Susan (2018). Conflicting priorities: Observation of medicine administration. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  27(19-20), s 3613- 3621 . doi: 10.1111/jocn.14518 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mohammadi, Eesa; Zarea, Kourosh; Alteren, Johanne & Sayadi, Neda (2018). Care needs in the phase I of cardiac rehabilitation: A hybrid concept analysis. Nursing and Midwifery Studies.  ISSN 2322-1488.  8(1), s 48- 54 . doi: 10.4103/nms.nms_76_17 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese & Alteren, Johanne (2017). Sansehagens betydning for dannelsen av 'nærhetsrommet' - aksjonsforskning i sykehjem. Klinisk Sygepleje.  ISSN 0902-2767.  31(2), s 96- 113 . doi: 10.18261/issn.1903-2285-2017-02-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hassel, Anne Marit; Hilstad, Laila & Alteren, Johanne (2016). Å være i relasjon med seg selv og andre. Pasientens erfaringer med temabasert samtalegruppe i allmennpsykiatrisk døgnavdeling. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  13(3), s 188- 199 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2016-03-02
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese & Alteren, Johanne (2016). Å bringe helsegeografi inn i sykepleien - en aksjonsforskning. Klinisk Sygepleje.  ISSN 0902-2767.  30(3), s 168- 182 . doi: 10.18261/issn.1903-2285-2016-03-03 Vis sammendrag
 • Alteren, Johanne & Nerdal, Lisbeth (2015). Relationship between High School Mathematics Grade and Number of Attempts Required to Pass the Medication Calculation Test in Nurse Education: An Explorative Study. Healthcare.  ISSN 2227-9032.  3(2), s 351- 363 . doi: 10.3390/healthcare3020351 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Danielsen, Inger Jorun & Alteren, Johanne (red.) (2018). Erfaring som kunnskapskilde i profesjonspraksis. En vitenskapelig antologi.. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-905-7.  307 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Alteren, Johanne (2020). Anerkjennelse av det norske språket i vitenskapelige artikler. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  16(1) . doi: 10.7557/14.5351
 • Alteren, Johanne (2019). Erfaring som kilde til kunnskapsutvikling i helseforskning. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  15(1) . doi: 10.7557/14.4868
 • Alteren, Johanne (2019). Livsmot som fenomen i et helsefaglig perspektiv. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  15(2) . doi: 10.7557/14.5270
 • Amundsen, Turid & Alteren, Johanne (2019). "Det usikre mellomrommet". Sykepleiernes utfordringer i vurdering av den akutte geriatriske pasienten i akuttmottak. En hermeneutisk studie.
 • Hilli, Yvonne & Alteren, Johanne (2019, 16. oktober). New Nordic-Baltic network in health care education. [Internett].  NORD. Vis sammendrag
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese Elisabet & Alteren, Johanne (2019). Sensory Garden and Dementia Care - "The room of closeness" - a sensory garden-patient-nurse relationship.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese & Alteren, Johanne (2019). Nærhetsrommet - en sansehage-pasient-pleier-relasjon: Aksjonsforskning i sykehjem.
 • Alteren, Johanne (2018). Brukerkunnskap om relasjonens betydning for god helse. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  (1) . doi: 10.7557/14.4467
 • Alteren, Johanne (2018). God organisering av helsetjenesten - samarbeid om et felles mål. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  14(2) . doi: 10.7557/14.4627
 • Alteren, Johanne (2018). Øvingsavdelingen som læringsarena for kunnskapstilegnelse i sykepleierutdanning. Refleksjon over en studentfortelling. En hermeneutisk tilnærming..
 • Danielsen, Inger Jorun & Alteren, Johanne (2018). Introduksjon, I: Inger Jorun Danielsen & Johanne Alteren (red.),  Erfaring som kunnskapskilde i profesjonspraksis. En vitenskapelig antologi..  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-905-7.  Artikkel.
 • Elvevoll, Linda Dragvik; Hay, Kamilla Isaksen; Alteren, Johanne & Hauan, Marianne (2018). Pasientsikkerhet og bruk av sjekklister - sykepleierens erfaringer i spesialisthelsetjenesten.
 • Hauan, Marianne; Kvigne, Kari Johanne & Alteren, Johanne (2018). FRA Å GI PLEIE TIL Å SKAPE HVERDAGSMESTRING –En begrepsanalyse av «morgendagens omsorg» og «brukermedvirkning» i offentlige dokumenter.
 • Ingilæ, Therese Johansen; Alteren, Johanne & Magnussen, Inger-Lise (2018). Den åpenbare men likevel usynlige. Hvordan opplever sykepleier sitt møte med den pleietrengende CFS/ME-syke pasienten?.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese & Alteren, Johanne (2018). The significance of a sensory garden in the formation of the room of closeness-An action research in a nursing home in Norway.
 • Olsen, Ruth Helene; Danielsen, Inger Jorun & Alteren, Johanne (2018, 24. april). Hvordan lærer vi av erfaring?. [Internett].  Forskning.no.
 • Olsen, Ruth Helene; Danielsen, Inger Jorun & Alteren, Johanne (2018, 24. april). Ny bok om yrkeserfaring som kunnskapskilde. Yrkeserfaring er en viktig kilde til kunnskap, mener forskere ved Nord universitet. Det er det blitt bok av.. [Internett].  Nord universitet Bodø.
 • Sayadi, Neda; Mohammadi, Eesa; Zarea, Kourosh & Alteren, Johanne (2018). Development and Psychometric Validation of Care Needs questionnaire in phase 1 Cardiac Rehabilitation in patients With Coronary Artery Disease.
 • Alteren, Johanne (2017). Integrate theory and practice. Nurse students’ experiences in the learning process. How can “the voice” of the student be seen?.
 • Alteren, Johanne (2017). Integrate theory and practice. Nurse students' experiences in the learning process. How can "the voice" of the student be seen?.
 • Alteren, Johanne (2017). Møte pasienten der pasienten er. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  13(1) . doi: 10.7557/14.4126
 • Alteren, Johanne (2017). Nursing students educate as helpers. Emotions and development of pracitcal knowledge.
 • Alteren, Johanne (2017). Når helsehjelpen oppleves stigmatiserende. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  13(2) . doi: 10.7557/14.4299
 • Alteren, Johanne (2017). "Walking in a minefield". Nurses' experiences during medication administration in hospitals.
 • Alteren, Johanne (2017). Å lære legemiddelhåndtering.
 • Alteren, Johanne (2017). Å være medforsker..
 • Alteren, Johanne; Didriksen, Åsmund Roald; Hov, Jorunn; Lysfjord, Linda Alexandra & Nerdal, Lisbeth (2017, 01. desember). Sterke bidrag fra Nord universitet i Estland. [Internett].  Nord universitet.
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese & Alteren, Johanne (2017, 11. august). Ny bruk av sansehager kan gi bedre demensomsorg. [Internett].  Nord universitet.
 • Sayadi, Neda & Alteren, Johanne (2017, 19. oktober). Nord universitet satser på internasjonalisering.  Rana.No.
 • Sayadi, Neda & Alteren, Johanne (2017, 13. november). Norsk-iransk forskning på omsorg i rehabilitering. [Internett].  Nord universitet.
 • Sayadi, Neda & Alteren, Johanne (2017, 17. november). Reiste 4.500 km for å forske i Rana..  Rana Blad.
 • Alteren, Johanne (2016). Et tidsskrift med mangfold. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  12(2) . doi: 10.7557/14.4060
 • Alteren, Johanne (2016). To integrate theory and practice: Nurse students' experiences in the learning process.
 • Alteren, Johanne; Fredriksen, Ronja; Hermstad, Marit & Nerdal, Lisbeth (2016). "Walking in a minefield". Nurses' experiences during medication administration in hospitals.
 • Bjørgum, Marthe; Wangsfjord, Ellen & Alteren, Johanne (2016). Selvbestemmelsesrett innenfor rammer av tvang - balansekunst i møte med tvangsinnlagte pasienter. Master i klinisk sykepleie..
 • Johansen, Grethe & Alteren, Johanne (2016, 12. september). Fra Mo i Rana til Cambridge. [Internett].  Nord på kryss og tvers uke 37.
 • Leppänen, Maria & Alteren, Johanne (2016). Opplevelse av trygghet hos kreftsykepleiere som administrerer cytostatika intravenøst til voksne pasienter med kreft. Master i sjukepleie..
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese & Alteren, Johanne (2016). Symposium: Action Research - a complex collaborative ocean for possibilities. Appreciative interaction between researcher and staff in a nursing home action research - thinking outside the box..
 • Punsvik, Johanne Temine & Alteren, Johanne (2016). Kontroll versus tillit og relasjon. Sykepleieres erfaringer med å inspisere munnhulen til pasienter i rusbehandling etter utlevering av vanedannende medikamenter. Master i klinisk sykepleie..
 • Hassel, Anne Marit; Hilstad, Laila & Alteren, Johanne (2015). Development of patient's relationship-skills. Theme-based group in a general psychiatric ward.. Vis sammendrag
 • Alteren, Johanne (2015, 28. oktober). Et spirende miljø innen helsefaglig forskning i Helgelandssykehuset. The Third Nordic Forum for Nurse Educators, 12-14 oktober UiN Campus Helgeland.. [Internett].  Intranett og websider Helgelandssykehuset.
 • Alteren, Johanne (2015). Keynote speaker: Research in Nursing at University of Nordland - clinical nursing, learning and leadership..
 • Alteren, Johanne (2015). Welcome to, Keynote speaker, and Closing "The Third Nordic Forum for Nurse Educators"..
 • Alteren, Johanne; Fredriksen, Ronja; Hermstad, Marit & Herseth, Susanne (2015). A work interruption is not necessarily a work interruption. Nurses' experiences during medication administration in hospitals.. Vis sammendrag
 • Alteren, Johanne; Fredriksen, Ronja; Hermstad, Marit; Herseth, Susanne & Nerdal, Lisbeth (2015). A collaboration between clinical practice and academia. Handling medication in hospitals, - exploration of nursing practice..
 • Alteren, Johanne; Hassel, Anne Marit & Hilstad, Laila (2015, 14. oktober). Internasjonalt forskningsmiljø til Campus Helgeland. Spirende forskning. Campus Helgeland fylt av internasjonal forskning..  Rana Blad.
 • Christiansen, Øyvind; Nerdal, Lisbeth; Johansen, Grethe; Jacobsen, Kjell; Alteren, Johanne & Frøysa, Kirsten Jessen (2015, 07. mai). Nordic og Baltikum til Mo. Campus Helgeland tiltrekker seg foredragsholdere og deltakere fra flere land..  Rana Blad.
 • Deinboll, Anne & Alteren, Johanne (2015). Å synliggjøre sykepleiefaget. Sykepleiedokumentasjon i elektronisk pasientjournal. Master i praktisk kunnskap..
 • Hauan, Marianne & Alteren, Johanne (2015, 20. oktober). Ti års forskning i sykepleie føres videre. Hverdagsmestring som forskningsprosjekt ved Campus Helgeland.. [Internett].  Universitetet i Nordlands websider.
 • Johansen, Grethe & Alteren, Johanne (2015, 14. september). Framtidskonferanse. Mange har meldt seg på UiNs første internasjonale konferanse på Campus Helgeland der spørsmålet om teknologien kan erstatte menneskelige møter, tas opp. Profesjongshøgskolen ved Universitetet i Nordland arrangerer sin første internasjonale konferanse på Campus Helgeland 12. - 14. oktober..  Rana Blad.
 • Lundestad, Rita & Alteren, Johanne (2015). Refleksjon - en metode i studentenes utvikling av praktisk kunnskap. Master i praktisk kunnskap..
 • Magnussen, Inger-Lise; Bondas, Terese & Alteren, Johanne (2015). Action Research - Development together with employees in nursing home..
 • Hassel, Anne Marit; Hilstad, Laila & Alteren, Johanne (2014). Pasienters erfaringer med samtalegruppe på en psykiatrisk døgnavdeling..
 • Alteren, Johanne (2014, 05. mai). Forskergruppen: Pasientsikkerhet: Forstyrrelser under legemiddelhåndtering. [Internett].  Websidene til Helgelandssykehuset.
 • Alteren, Johanne (2014). Hvordan nyttiggjøre doktorgraden i bachelorutdanningen?.
 • Alteren, Johanne (2014). Nurses' work interruptions during medication administration..
 • Alteren, Johanne (2014). Nurses' work interruptions during medication administration: An intercultural study in Iran, Finland and Norway..
 • Alteren, Johanne (2014, 22. september). Samarbeid med Swansea. UiN vil forske på medikamenthåndtering.. [Internett].  Websidene Universitetet i Nordland.
 • Alteren, Johanne; Christiansen, Øyvind; Aag, T.; Hegerholm, Hallstein; Jacobsen, Kjell & Leenheer, Anneke Sijtske (2014, 20. september). Forskningsdagene. Studiesamarbeid for å pirre nysgjerrighet. Campus mot nye høyder..  Rana Blad.
 • Alteren, Johanne; Fredriksen, Ronja & Herseth, Susanne (2014). Forstyrrelser under legemiddelhåndtering..
 • Alteren, Johanne & Hermstad, Marit (2014). Forstyrrelser under legemiddelhåndtering i sykehus..
 • Alteren, Johanne & Johansen, Grethe (2014, 28. mai). Mer enn bare teknikk. Universitetet i Nordland Helgeland arrangerer onsdag et seminar om å være i relasjon med en annen.  Rana Blad.
 • Fredriksen, Ronja; Herseth, Susanne; Hermstad, Marit & Alteren, Johanne (2014). Forstyrrelser under legemiddelhåndtering II..
 • Helme, Rita & Alteren, Johanne (2014). Aksepterer vold på jobben. Mange sykepleiere aksepterer vold fra eldre personer med demenssykdom som en del av jobben.. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (12), s 40- 42
 • Helme, Rita & Alteren, Johanne (2014). Violence by elderly residents in nursing homes..
 • Helme, Rita & Alteren, Johanne (2014). Vold fra eldre pasienter i sykehjem. Master i klinisk sykepleie..
 • Alteren, Johanne (2013). Forskergruppen læring og læringsstrategier i sykepleie og helsefag. Presentasjon av på fagråd, sykepleie og helsefag, profesjonshøgskolen Universitetet i Nordland.
 • Alteren, Johanne (2013). Forstyrrelser under legemiddelhåndtering. En flerkulturell studie blant sykepleiere ved sykehus i Iran, Finland og Norge (Helgelandssykehuset). Informasjon om forskningsprosjektet på telestudiomøte med sykepleiefaglige rådgivere i Helgelandssykehuset.
 • Alteren, Johanne (2013). Learning administration of medication in nursing homes. The nursing students' challenges.
 • Alteren, Johanne (2013). Presentasjon av forskningsprosjekt på Campus Helgeland. Forskergruppen på Helgeland.
 • Alteren, Johanne (2013). Stimulering til forskning; kompetanse for samarbeid.
 • Alteren, Johanne (2013, 29. oktober). Utdanning. Overraskende statistikk fra 2010 til 2012. Utdanningsnivået synker.  Rana Blad.
 • Alteren, Johanne; Bergli, Espen; Strøm, Hans Henrik; Mürer, Fred A; Thimm, Jens & Himle, Aslak (2013, 01. februar). Vil få flere til å forske. Målet er å få flere forskere i Helgelandssykehuset.  Rana Blad.
 • Alteren, Johanne; Bårdsen, Heidi Mari; Christiansen, Øyvind; Hov, Jorunn & Nygård, Anila Kristine (2013, 26. oktober). Master. Første kull i klinisk sykepleie på Helgeland. En akademisk milepæl.  Rana Blad.
 • Alteren, Johanne; Christiansen, Øyvind & Jacobsen, Kjell (2013, 03. april). Utdanning. Master i klinisk sykepleie fra høsten. Ta en master på mo.  Rana Blad.
 • Alteren, Johanne; Christiansen, Øyvind; Ronja, Fredriksen; Herseth, Susanne & Nerdal, Lisbeth (2013, 29. november). Helse. UIN og Helgelandssykehuset med forskningsprosjekt. Forsker på forstyrrelser. Hvilke forstyrrelser møter sykepleiere under medisinrunden? Et nytt forskningsprosjekt tar for seg problemet.  Rana Blad.
 • Alteren, Johanne; Clancy, Anne; Hov, Jorunn & Kitzmuller, Gabriele Elfriede (2013). Mastergrad i klinisk sykepleie.
 • Alteren, Johanne; Frøysa, Kirsten Jessen; Johansen, Grethe; Knudsen, Grethe Bøe; Nerdal, Lisbeth & Møllersen, Aase (2013, 23. september). UiN i Cambridge. Sykepleiere oppmuntret til videre akademisk forskning. [Internett].  Websidene til Universitetet i Nordland.
 • Alteren, Johanne; Frøysa, Kirsten Jessen; Johansen, Grethe; Møllersen, Aase & Nerdal, Lisbeth (2013). "Being connected" in the situation with the patient.
 • Alteren, Johanne; Frøysa, Kirsten Jessen; Johansen, Grethe; Møllersen, Aase & Nerdal, Lisbeth (2013). "Being connected". Å være i situasjon med pasienten.
 • Alteren, Johanne; Frøysa, Kirsten Jessen; Johansen, Grethe; Møllersen, Aase & Nerdal, Lisbeth (2013). "I am connected". Experiences in being connected with another person.
 • Alteren, Johanne & Hartviksen, Ivar Leonhard (2013, 23. oktober). De fikk det til! Men høyere utdanning på Helgeland kom ikke av seg selv. [Internett].  Websidene til Universitetet i Nordland.
 • Alteren, Johanne & Hartviksen, Ivar Leonhard (2013). Kompetanse- og strukturbygging. Eksemplet sykepleierutdanningen.
 • Alteren, Johanne & Hartviksen, Ivar Leonhard (2013, 23. oktober). Utdanning. Boklansering om virkesomheta på Helgeland. 40 år med utdanning. Da sykepleierutdanningen startet i 1972 måtte elevene forholde seg til 49-timers uker mot fri kost, losji og uniformer.  Rana Blad.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. mars 2020 10:52 - Sist endret 17. juni 2020 13:00