Else Jørgensen

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4771214011
Studiested
Molde
Kontornr.
B-120

Arbeidsområder

Her kan du skrive om arbeidsområder, enten som kort tekst eller som listepunkter:

 • <Arbeidsområde 1>
 • <Arbeidsområde 1>
 • ...

Bakgrunn

Eventuelt kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning.

Publikasjoner

 • Berge, Dag Magne & Jørgensen, Else (2016). Helsefremming over kaffekoppen : om innovasjon, institusjonelle logikker og mellomrom : en casestudie, I: Marit Kvangarsnes; Jon Ivar Håvold & Øyvind Helgesen (red.),  Innovasjon og entreprenørskap : Fjordantologien 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027685.  Kapittel 10.  s 210 - 232
 • Hauge, Kari Westad & Jørgensen, Else (2006). Studiet som glapp - kunne det vært unngått?. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  8(1), s 31- 43 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjengedal, Eva; Bachmann, Liv; Ekra, Else Mari Ruberg; Høye, Magnhild Mjåvatn; Jørgensen, Else; Lykkeslet, Else; Michaelsen, Ragnhild K A; Orøy, Aud Jorun; Råheim, Målfrid; Sundal, Hildegunn; Synnes, Oddgeir & Vatne, Solfrid (2017). Vulnerability as an existential challenge in chronic illness : a balance between self and others.
 • Berge, Dag Magne & Jørgensen, Else (2015). Helsefremming over kaffekoppen. Om innovasjon, institusjonelle logikker og mellomrom. En casesstudie..
 • Ødegård, Atle; Strømskag, Kjell Erik & Jørgensen, Else (2015). Tverrprofesjonelt samarbeid i palliativ omsorg.
 • Berge, Dag Magne; Jørgensen, Else; Sættem, Ragnhild & Hegdal, Tone (2014). Mellomrommets muligheter? : bydelscafé Vest : café og kultur.
 • Hegdal, Tone; Sættem, Ragnhild & Jørgensen, Else (2014). Mellomrommets muligheter, innovasjon i offentlig sektor : oppstart og organisering av bydelskafe`en Vest.
 • Dale, Karl Yngvar; Driller, Bardo; Jørgensen, Else; Nygård, Linda Kornstad & Strømskag, Kjell Erik (2013). Integrasjon av praksis, undervisning og forskning : hvordan kan man sikre høyest mulig kvalitet innen omsorg og behandling av alvorlig syke og døende på kommunalt nivå?. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2013:8. Vis sammendrag
 • Strømskag, Kjell Erik & Jørgensen, Else (2013). Fra frivillighet til fag - noen utviklingstrekk av forskning innenfor palliasjon i Norge.
 • Jørgensen, Else (2010). Pendlerpasienten. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  (2010-09-29), s 42
 • Jørgensen, Else; Hole-Drabløs, Bjørg & Krogseth, Johanne (2010). Pendlerpasienten. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  98(12), s 54- 56
 • Jørgensen, Else (red.) (2009). De hjelpetrengende gamles verden - om å forstå. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. M 0905. Vis sammendrag
 • Jørgensen, Else (2009). Educational program to patients with unstable Angina Pectoris and acute Myocardial Infarction.
 • Jørgensen, Else (2009). Om litteraturstudie, I: Else Jørgensen (red.),  De hjelpetrengende gamles verden - om å forstå.  Møreforsking Molde AS.  Kapittel 1.  s 2 - 6
 • Jørgensen, Else (2009). Om å forstå gamle på aldersinstitusjon, I: Else Jørgensen (red.),  De hjelpetrengende gamles verden - om å forstå.  Møreforsking Molde AS.  Kapittel 2.  s 7 - 16
 • Jørgensen, Else (2009). Pendlerpasienten - en utfordring i forhold til undervisning og veiledning.
 • Jørgensen, Else (2008). Public health clinic for older people.
 • Jørgensen, Else (2008). Public health clinic for older people.
 • Jørgensen, Else (2008). Undervisningsprogram til pasienter med akutt hjerteinfarkt og ustabil angina pectoris.
 • Jørgensen, Else (2008). Å samarbeide med praksisfeltet.
 • Jørgensen, Else; Hole-Drabløs, Bjørg & Krogseth, Johanne (2008). Pendlerpasienten : en utfordring for undervisning/veiledning.
 • Jørgensen, Else; Hole-Drabløs, Bjørg & Krogseth, Johanne (2008). Revidering/undervisningsprogram til pasienter med hjerteinfarkt og ustabil angina pectoris.
 • Jørgensen, Else; Hole-Drabløs, Bjørg & Krogseth, Johanne (2008). Undervisningsprogram til pasienter med hjerteinfarkt og ustabil angina pectoris.
 • Jørgensen, Else (2007). Studiet som glapp - kunne det vært unngått?.
 • Hauge, Kari Westad & Jørgensen, Else (2006). For tung teori. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  94(7), s 46- 47
 • Hauge, Kari Westad & Jørgensen, Else (2006). Studiet som glapp - kunne det vært unngått?. Rapport (Møreforsking Molde). 0508. Vis sammendrag
 • Jørgensen, Else (2006). Presentasjon av hovedfagsoppgaven "I de siste vintrene : en feltstudie av gamle på aldersinstitusjon".
 • Jørgensen, Else (2006). Presentasjon og drøfting av rapporten "Studiet som glapp - kunne det vært unngått?".
 • Hauge, Kari Westad & Jørgensen, Else (2005). Studiet som glapp - kunne det ha vært unngått?. Rapport (Møreforsking Molde). 0508. Vis sammendrag
 • Jørgensen, Else & Sletta, Solveig Brøste (2002). Inn på tunet : kartlegging av etterspørsel og tilbud i Rauma kommune.
 • Jørgensen, Else (1998). I de siste vintrene : en feltstudie av gamle på aldersinstitusjon.
 • Jørgensen, Else (1998). Utdanning av sykepleiere : noen utviklingstrekk.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:05 - Sist endret 17. okt. 2018 13:44