Signe Gunn Julnes

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4771214264
Studiested
Molde
Kontornr.
B-206

Arbeidsområder

 

 • Master del 1 - Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • Førsteamanuensis og Fagansvarlig ved master del 1

Publikasjoner

 • Bachmann, Liv; Grønvik, Cecilie K Utheim; Hauge, Kari Johanne Westad & Julnes, Signe Gunn (2019). Failing to Fail nursing students among mentors : a confirmatory factor analysis of the Failing to Fail scale. Nursing Open.  ISSN 2054-1058.  6(3), s 966- 973 . doi: 10.1002/nop2.276 Vis sammendrag
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Gutteberg, Anne; Heggdal, Wenche Mongstad; Julnes, Signe Gunn; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2019). Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte?. Klinisk Sygepleje.  ISSN 0902-2767.  33(1), s 23- 39 . doi: 10.18261/issn.1903-2285-2019-01-03 Vis sammendrag
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2016). Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  12(1), s 19- 33 . doi: 10.7557/14.3772
 • Julnes, Signe Gunn & Jensen, Kaspara Bugge (2016). Mentors' experience of nursing students' knowledge in clinical practice. Klinisk Sygepleje.  ISSN 0902-2767.  30(3), s 183- 195 . doi: 10.18261/issn.1903-2285-2016-03-04 Vis sammendrag
 • Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad & Ødegård, Atle (2015). Praksisveilederes opplevelse av et nytt veilednings- og vurderingsverktøy for sykepleierstudenter i praksis : en evalueringsstudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  11(1), s 122- 136 . doi: 10.7557/14.3484 Vis sammendrag
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn & Ødegård, Atle (2014). En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  10(2), s 91- 105 . doi: 10.7557/14.3325
 • Dahl, Kari; Julnes, Signe Gunn & Vatne, Solfrid (2008). Den glemte anamnesen ... er det samsvar mellom pasientens opplevelse av egen helse og sykepleierens dokumentsjon i den elektroniske pasientjournalen?. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  10(4), s 16- 27 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Julnes, Signe Gunn; Orøy, Aud Jorun & Hovde, Katharina (2021, 23. juni). Nytt tilbud på Høgskolen fra neste høst: – Skal imøtekomme økte kompetansekrav.  Romsdals Budstikke.
 • Julnes, Signe Gunn; Heiene, Mait & Brunvoll, Bjørn (2019, 06. august). Håper solfilm vil hjelpe.  Romsdals Budstikke.
 • Myrvang, Tove; Julnes, Signe Gunn; Rønning, Gry & Reitan, Laila Solli (2019). Sykepleiernes utvikling av klinisk kompetanse i bruk av observasjons- og vurderingsverktøy til pasienter med tidlig forverring på sengepost. Vis sammendrag
 • Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Bachmann, Liv; Julnes, Signe Gunn; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Bakken, Hege & Bergum, Inger Elisabeth (2017). Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Gutteberg, Anne; Inderhaug, Hans; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2017). Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?.
 • Orøy, Aud Jorun & Julnes, Signe Gunn (2016). Avansert klinisk sykepleierolle i kommunehelsetjenesten. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 39
 • Brask, Ole David; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Hauge, Kari Johanne Westad; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2015). Kvalitet i praksisstudier ved sykepleier- og vernepleierutdanning.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2015). Innovative læringsaktiviteter bidro til at sykepleiestudenter opplevde læringsutbytte i kvantitativ metode. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 1501. Vis sammendrag
 • Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim & Eines, Trude Fløystad (2015). Implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning i et nytt veilednings- og vurderingsdokument i praksis for sykepleierstudenter. Rapport (Møreforsking Molde). 1518. Vis sammendrag
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2014). God sykepleie i dag er ikke nødvendigvis god sykepleie i fremtiden. Tidens Krav.  105(226)
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2014). God sykepleie i dag er ikke nødvendigvis god sykepleie i fremtiden. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  172(220), s 31
 • Julnes, Signe Gunn (2014). Nursing students communication skills to patients with intellectual disability.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2013). Erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode for bachelorstudenter i sykepleie.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2012). Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2012). Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn & Ødegård, Atle (2012). En kvalitativ evalueringsstudie av sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn & Ødegård, Atle (2012). Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode.
 • Julnes, Signe Gunn & Balandin, Susan (2012). Communication in hospital : implications of training, collaboration, policy and practice.
 • Julnes, Signe Gunn & Balandin, Susan (2012). Sykepleiernes erfaringer med personer med psykisk utviklingshemming/funksjonshemming med liten eller ingen verbal kommunikasjon.
 • Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim & Eines, Trude Fløystad (2012). Praksisveiledernes erfaringer med progresjonsstigen som et pedagogiske verktøy i veiledning av sykepleiestudenter.
 • Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim & Eines, Trude Fløystad (2012). Progresjonsstiger i klinisk praksis – utgjør det en forskjell?.
 • Balandin, Susan; Julnes, Signe Gunn & Molka-Danielsen, Judith (2010). A model for exploring the use of virtual worlds by people with lifelong disability, In Spain ISAAC (ed.),  ISAAC 2010 : Final Program.  International Society For Augmentative And Alternative Communication - ISAAC.  Konferanseabstract i rapport.  s 258 - 258 Vis sammendrag
 • Balandin, Susan; Julnes, Signe Gunn & Molka-Danielsen, Judith Ann (2010). A model for exploring the use of virtual worlds by people with lifelong disability.
 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2010). Sykepleiestudenters erfaringer med læringsaktiviteter i kvantitativ metode.
 • Julnes, Signe Gunn (2010). Ut av ensomheten med Second Life?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  (2010-10-01), s 35
 • Julnes, Signe Gunn; Balandin, Susan & Molka-Danielsen, Judith (2010). An exploration of leisure activities in real and virtual worlds.
 • Julnes, Signe Gunn; Balandin, Susan & Molka-Danielsen, Judith (2010). Fritidsaktiviteter i den virkelige og den virtuelle verden.
 • Julnes, Signe Gunn; Balandin, Susan & Molka-Danielsen, Judith Ann (2010). An exploration of leisure activities in real and virtual worlds. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities.  ISSN 1360-2322.  23(5), s 509- 509 Vis sammendrag
 • Julnes, Signe Gunn (2005). Hjertesviktpasientens erfaring med informasjon, kunnskap og etterlevelse og deres helserelaterte livskvalitet. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:04 - Sist endret 2. okt. 2020 11:35