Laila Solli Reitan

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4771214257
Studiested
Molde

Arbeidsområder

 • Høgskole lektor.
 • Tilknyttet andre studieår, bachelor i sykepleie.
 • Jobber mye med SKUV

Bakgrunn

 • Udannet sykepleier i Ålesund 1998
 • Intensiv sykepleier i Ålesund 2004
 • Veleidningspedagogikk ferdig 2009
 • Master i Avansert Klinisk Sykepleie i Ålesund 2017
 • Jobbet som sykepleier Med 02 fra 1998-2002
 • Jobbet på kirintensiv 2003-2016
 • Startet på Høgskolen Bacleor i sykepleie 2016

Forskergrupper

 • Feminologi gruppa

Publikasjoner

 • Myrvang, Tove; Julnes, Signe Gunn; Rønning, Gry & Reitan, Laila Solli (2019). Sykepleiernes utvikling av klinisk kompetanse i bruk av observasjons- og vurderingsverktøy til pasienter med tidlig forverring på sengepost. Vis sammendrag
 • Reitan, Laila Solli & Sundal, Hildegunn (2019). Nurse`s experiences with NEWS as a tool in early recognition of deterioration: “Before we didn`t count respiratory frequency".
 • Reitan, Laila Solli & Sundal, Hildegunn (2019). Sykepleiers erfaring med NEWS som scorings verktøy på sengepost for å oppdage pasienter med tidlig forverret sykdomstilstand.
 • Reitan, Laila Solli & Sundal, Hildegunn (2018). «Sykepleierens erfaring med verktøyet NEWS i tidlig oppdagelse av forverret tilstand. Er NEWS bare et tall?». Vis sammendrag
 • Reitan, Laila Solli (2017). Solid lærebok om livsviktig tema. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (4), s 77- 77 Vis sammendrag
 • Reitan, Laila Solli (2016). Løfter frem en viktig samfunnsinstitusjon. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (10), s 64- 64 Vis sammendrag
 • Reitan, Laila Solli (2015). Et skritt på vei til økt veiledekompetanse.. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  11(11), s 69- 69 Vis sammendrag
 • Reitan, Laila Solli (2015). Lite nytt om sårbehandling. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (7), s 76- 76 Vis sammendrag
 • Reitan, Laila Solli (2015). Økt trygghet i prehospital sykepleie. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  3(3), s 66- 66 Vis sammendrag
 • Reitan, Laila Solli (2014). Tenk mer på elektrolytter. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  102(5), s 62- 62 Vis sammendrag
 • Reitan, Laila Solli (2014). Utvider horisonten. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  102(3), s 66- 66 Vis sammendrag
 • Reitan, Laila Solli (2014). Å kjenne på andres lidelser. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  102(4), s 80- 80 Vis sammendrag
 • Reitan, Laila Solli (2013). Livsgleden seirer. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  101(13), s 66- 66 Vis sammendrag
 • Reitan, Laila Solli (2013). Vakkert, grusomt, inderlig vondt. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  101(11), s 62- 62 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:08 - Sist endret 27. okt. 2019 21:01