Liv Bachmann

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Stipendiat i helse- og sosialfag
Kontakt
+4771214092
45662003
Studiested
Molde
Kontornr.
B-351

Arbeidsområder

 • Tilknyttet 3.studieår, Bachelor i sykepleie
 • Psykisk helse 
 • Emneansvarlig for Psykiatrisk sykepleie
 • Simulering som pedagogisk metode
 • Kliniske studier i psykisk helse og somatikk 
 • Sykepleiens faglige og vitenskaplige grunnlag

Bakgrunn

Utdannet sykepleier i 1993 fra Haukeland sykepleierhøyskole. Videreutdanning i psykisk helsearbeid fra 2003, og Master i kliniske hjelperelasjoner fra 2009. Har jobb erfaring fra psykisk helse, både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samt somatiske avdelinger. Jobbet som høgskolelektor ved HiM fra 2009. I tillegg til dette har jeg en 20% bistilling som spesialsykepleier ved Molde Interkommunale Legevakt fra 2013-DD. 

Publikasjoner

 • Synnes, Oddgeir; Orøy, Aud Jorun; Råheim, Målfrid; Bachmann, Liv; Ekra, Else Mari Ruberg; Gjengedal, Eva; Høie, Magnhild; Jørgensen, Else; Michaelsen, Ragnhild Karen Astad; Sundal, Hildegunn; Vatne, Solfrid & Lykkeslet, Else (2020). Finding ways to carry on : stories of vulnerability in chronic illness. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  15(1), s 1- 13 . doi: 10.1080/17482631.2020.1819635 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bachmann, Liv; Grønvik, Cecilie K Utheim; Hauge, Kari Johanne Westad & Julnes, Signe Gunn (2019). Failing to Fail nursing students among mentors : a confirmatory factor analysis of the Failing to Fail scale. Nursing Open.  ISSN 2054-1058.  6(3), s 966- 973 . doi: 10.1002/nop2.276 Vis sammendrag
 • Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild Karen Astad & Vatne, Solfrid (2019). Professional vulnerability in mental healthcare contexts : a focus group study of milieu‐therapists’ experiences. Nursing Open.  ISSN 2054-1058.  6(3), s 1076- 1087 . doi: 10.1002/nop2.292 Vis sammendrag
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Gutteberg, Anne; Heggdal, Wenche Mongstad; Julnes, Signe Gunn; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2019). Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte?. Klinisk Sygepleje.  ISSN 0902-2767.  33(1), s 23- 39 . doi: 10.18261/issn.1903-2285-2019-01-03 Vis sammendrag
 • Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild K A & Vatne, Solfrid (2016). Feeling “overloaded” and “shortcomings” : milieu therapists’ experiences of vulnerability in caring for severely mentally ill patients. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  9, s 285- 296 . doi: 10.2147/JMDH.S106310 Vis sammendrag
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2016). Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  12(1), s 19- 33 . doi: 10.7557/14.3772

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagerup, Ida; Indergård, Margaret & Bachmann, Liv (2021). Militære veteraner ber ikke om hjelp for sine psykiske plager. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.  109 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2021.85920 Vis sammendrag
 • Bachmann, Liv (2019). Mechanical and pharmacological restraint in psychiatric wards in Norway.
 • Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild Karen Astad & Vatne, Solfrid (2017). "Would it be different if I was not there anymore?" Vulnerability described by a young person afflicted of anxiety and depression.
 • Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Bachmann, Liv; Julnes, Signe Gunn; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Bakken, Hege & Bergum, Inger Elisabeth (2017). Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?.
 • Gjengedal, Eva; Bachmann, Liv; Ekra, Else Mari Ruberg; Høye, Magnhild Mjåvatn; Jørgensen, Else; Lykkeslet, Else; Michaelsen, Ragnhild K A; Orøy, Aud Jorun; Råheim, Målfrid; Sundal, Hildegunn; Synnes, Oddgeir & Vatne, Solfrid (2017). Vulnerability as an existential challenge in chronic illness : a balance between self and others.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Gutteberg, Anne; Inderhaug, Hans; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2017). Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?.
 • Bachmann, Liv & Michaelsen, Ragnhild K A (2016). Sårbarhet hos miljøterapeuter i samhandlingssituasjoner.
 • Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild K A & Vatne, Solfrid (2016). Ensnared in the talk of the "They". Health professionals experiences of vulnerability in mental health services..
 • Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild K A & Vatne, Solfrid (2016). Ensnared in the talk of the They. Milieu-therapists experiences of vulnerability in everyday practice in a mental health care context.
 • Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild K A & Vatne, Solfrid (2015). Health Care Professionals Vulnerability in Mental Health Care.
 • Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild K A & Vatne, Solfrid (2015). Health Care Professionals Vulnerability in Mental Health Care.
 • Brask, Ole David; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Hauge, Kari Johanne Westad; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2015). Kvalitet i praksisstudier ved sykepleier- og vernepleierutdanning.
 • Bachmann, Liv; Ørpen Simonsen, Ellen; Evjan, Kari; Jansen, Ingvild B. & Stendahl, Ida (2011). Systemer for erfaringsdeling i pedagogisk praksis, I: Gerd Bjørke (red.),  HiO-rapport 2011 nr. 12 Blikk inn i høgskolepedagogisk kompetanseutvikling.  Høgskolen i Oslo og Akershus.  ISBN 9788257947583.  Tema V: Kollegaveiledning.  s 95 - 100

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:05 - Sist endret 11. feb. 2019 09:37