Liv Bachmann

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Stipendiat i helse- og sosialfag
Kontakt
+4771214092
45662003
Studiested
Molde
Kontornr.
B-351

Arbeidsområder

 • Tilknyttet 3.studieår, Bachelor i sykepleie
 • Psykisk helse 
 • Emneansvarlig for Psykiatrisk sykepleie
 • Simulering som pedagogisk metode
 • Kliniske studier i psykisk helse og somatikk 
 • Sykepleiens faglige og vitenskaplige grunnlag

Bakgrunn

Utdannet sykepleier i 1993 fra Haukeland sykepleierhøyskole. Videreutdanning i psykisk helsearbeid fra 2003, og Master i kliniske hjelperelasjoner fra 2009. Har jobb erfaring fra psykisk helse, både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samt somatiske avdelinger. Jobbet som høgskolelektor ved HiM fra 2009. I tillegg til dette har jeg en 20% bistilling som spesialsykepleier ved Molde Interkommunale Legevakt fra 2013-DD. 

Publikasjoner

 • Bachmann, Liv; Vatne, Solfrid & Mundal, Ingunn Pernille (2022). Safeguarding patients while implementing mechanical restraints : a qualitative study of nurses and ward staff’s perceptions and assessment. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. doi: 10.1111/jocn.16249.
 • Synnes, Oddgeir; Orøy, Aud Jorun; Råheim, Målfrid; Bachmann, Liv; Ekra, Else Mari Ruberg & Gjengedal, Eva [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Finding ways to carry on : stories of vulnerability in chronic illness. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. ISSN 1748-2623. 15(1), s. 1–13. doi: 10.1080/17482631.2020.1819635. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild Karen Astad & Vatne, Solfrid (2019). Professional vulnerability in mental healthcare contexts : a focus group study of milieu‐therapists’ experiences. Nursing Open. ISSN 2054-1058. 6(3), s. 1076–1087. doi: 10.1002/nop2.292.
 • Bachmann, Liv; Grønvik, Cecilie K Utheim; Hauge, Kari Johanne Westad & Julnes, Signe Gunn (2019). Failing to Fail nursing students among mentors : a confirmatory factor analysis of the Failing to Fail scale. Nursing Open. ISSN 2054-1058. 6(3), s. 966–973. doi: 10.1002/nop2.276.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth & Grønvik, Cecilie K Utheim [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte? . Klinisk Sygepleje. ISSN 0902-2767. 33(1), s. 23–39. doi: 10.18261/issn.1903-2285-2019-01-03.
 • Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild K A & Vatne, Solfrid (2016). Feeling “overloaded” and “shortcomings” : milieu therapists’ experiences of vulnerability in caring for severely mentally ill patients. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 9, s. 285–296. doi: 10.2147/JMDH.S106310.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad & Inderhaug, Hans [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 12(1), s. 19–33. doi: 10.7557/14.3772.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagerup, Ida; Indergård, Margaret Agnete & Bachmann, Liv (2021). Militære veteraner ber ikke om hjelp for sine psykiske plager. Sykepleien. ISSN 0802-9768. 109. doi: 10.4220/Sykepleiens.2021.85920.
 • Bachmann, Liv (2019). Mechanical and pharmacological restraint in psychiatric wards in Norway.
 • Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild Karen Astad & Vatne, Solfrid (2017). "Would it be different if I was not there anymore?" Vulnerability described by a young person afflicted of anxiety and depression.
 • Gjengedal, Eva; Bachmann, Liv; Ekra, Else Mari Ruberg; Høye, Magnhild Mjåvatn; Jørgensen, Else & Lykkeslet, Else [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Vulnerability as an existential challenge in chronic illness : a balance between self and others.
 • Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad & Inderhaug, Hans [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv & Bakken, Hege [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?
 • Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild K A & Vatne, Solfrid (2016). Ensnared in the talk of the "They". Health professionals experiences of vulnerability in mental health services.
 • Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild K A & Vatne, Solfrid (2016). Ensnared in the talk of the They. Milieu-therapists experiences of vulnerability in everyday practice in a mental health care context .
 • Bachmann, Liv & Michaelsen, Ragnhild K A (2016). Sårbarhet hos miljøterapeuter i samhandlingssituasjoner.
 • Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild K A & Vatne, Solfrid (2015). Health Care Professionals Vulnerability in Mental Health Care.
 • Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild K A & Vatne, Solfrid (2015). Health Care Professionals Vulnerability in Mental Health Care.
 • Brask, Ole David; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Hauge, Kari Johanne Westad; Bachmann, Liv & Bergum, Inger Elisabeth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Kvalitet i praksisstudier ved sykepleier- og vernepleierutdanning.
 • Bachmann, Liv; Ørpen Simonsen, Ellen; Evjan, Kari; Jansen, Ingvild B. & Stendahl, Ida (2011). Systemer for erfaringsdeling i pedagogisk praksis. I Bjørke, Gerd (Red.), HiO-rapport 2011 nr. 12 Blikk inn i høgskolepedagogisk kompetanseutvikling. Høgskolen i Oslo og Akershus. ISSN 9788257947583. s. 95–100.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:05 - Sist endret 11. feb. 2019 09:37