liny

Kontakt

Arbeidsområder

 • Ernæring, med spesiell interesse for:
  • under/feilernæring hos eldre
  • protein, sjømat 
 • Gerontologi
 • Pasientsikkerhet 
 • Legemiddelhåndtering

 • Forbedringsarbeid/kvalitetsutvikling

Bakgrunn

Utdanning: Mastergrad i human ernæring fra Universitetet i Bergen/Nasjonalt Institutt for Forskning på Ernæring og Sjømat (2012). Praktisk Pedagogisk Utdanning ved Høgskolen i  Bergen (2008). Offentlig godkjent sykepleier, Høgskolen i Bergen (1999).

Tidligere yrkeserfaring: Forsknings- og utviklingsmedarbeider ved Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal (2012-2015), Praksislærer Høgskolen i Sogn og Fjordane, (2010-2011). Adjunkt m/opprykk (timevikar) Åsane Videregående Skole (2008-2012).  Sykepleiererfaring fra sykehjem, psykiatri og medisinsk gastroenterologisk avdeling i sykehus.

Se profil på LinkedIn

Se profil på Researchgate

Publikasjoner

 • Nygård, Linda Anette Kornstad; Mundal, Ingunn Pernille; Dahl, Lisbeth; Saltyte Benth, Jurate & Rokstad, Anne Marie Mork (2021). Limited benefit of marine protein hydrolysate on physical function and strength in older adults: a randomized controlled trial. Marine Drugs. ISSN 1660-3397. 19(2), s. 1–14. doi: 10.3390/md19020062. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nygård, Linda Anette Kornstad; Dahl, Lisbeth; Mundal, Ingunn Pernille; Saltyte Benth, Jurate & Rokstad, Anne Marie Mork (2020). Protein intake, protein mealtime distribution and seafood consumption in elderly Norwegians : associations with physical function and strength. Geriatrics (Basel). ISSN 2308-3417. 5(4), s. 1–14. doi: 10.3390/geriatrics5040100. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nygård, Linda Anette Kornstad; Mundal, Ingunn Pernille; Dahl, Lisbeth; Saltyte Benth, Jurate & Rokstad, Anne Marie Mork (2018). Nutrition and physical performance in older people—effects of marine protein hydrolysates to prevent decline in physical performance : a randomised controlled trial protocol . BMJ Open. ISSN 2044-6055. 8(10), s. 1–7. doi: 10.1136/bmjopen-2018-023845. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Nygård, Linda Anette Kornstad & Strøm, Elisabeth (2021). Proteiner - mer enn kroppens byggesteiner. [Fagblad]. Kjøkkenskriveren.
 • Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad & Eines, Trude Fløystad (2017). Få bukt med feilmedisinering. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 105(6), s. 42–43. doi: 10.4220/Sykepleiens.2017.62296.
 • Nygård, Linda Anette Kornstad (2017). Matombringing eller matomsorg? Norsk tidsskrift for ernæring (NTFE). ISSN 1503-5034. s. 44–46.
 • Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad & Eines, Trude Fløystad (2016). Hva gjør vi med feilmedisinering? Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad & Eines, Trude Fløystad (2016). Hva gjør vi med feilmedisinering? Tidens Krav.
 • Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad & Eines, Trude Fløystad (2016). Hva gjør vi med feilmedisinering? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Nygård, Linda Anette Kornstad (2016). Eldre, astronauter og fiskeprotein . Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Nygård, Linda Anette Kornstad (2021). Protein intake in an elderly population : is there a need for increased intake or supplementation. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-305-2.
 • Dale, Karl Yngvar; Driller, Bardo; Jørgensen, Else; Nygård, Linda Anette Kornstad & Strømskag, Kjell Erik (2013). Integrasjon av praksis, undervisning og forskning : hvordan kan man sikre høyest mulig kvalitet innen omsorg og behandling av alvorlig syke og døende på kommunalt nivå? Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-176-8.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:05 - Sist endret 18. okt. 2018 10:51