Elfrid Oddny Måløy

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4771214067
Studiested
Kristiansund
Kontornr.
K-308

Arbeidsområder

Jeg er ansatt ved bachelorutdanningen i sykepleie og underviser og veileder i teori og i praksistudiene. Jeg er fagansvarlig innen områdene medikamentregning og legemiddelhåndtering både på sykepleierutdanningen og vernepleierutdanningen. Videre er jeg fagansvarlig for studiet "Trygg legemiddelhåndtering" som er en praksisnær videreutdanning for sykepleiere og vernepleiere som håndterer medisiner.

Interessefelt

Jeg har  mange interessefelt, men pasientsikkerhet og trygg legemiddelhåndtering er to tema som er innenfor mine hovedinteresser og  preger mitt faglige og pedagogiske utviklingsarbeid. Jeg er opptatt av metoder for kvalitetsforbedring og kan her nevne PDSA-modellen og bruk av tjenestedesign i endrings- og forbedringsprosesser i helsetjenesten.

Forskning- og utviklingsarbeid

Prosjektene jeg har jobbet med omhandler endrings- og forbedringsprosesser i helsetjenesten

Bakgrunn

1983 Sykepleierutdanning

1983 Sykepleier ved Rehabiliteringsavdelingen ved Kristiansund kommune

1985 Sykepleielærer ved Sjukepleierhøgskolen i Molde

1986 Pedagogikk grunnfag

1987 Praktisk pedagogisk utdanning

1996 Tverrfaglig videreutdanning i eldre og aldring

2008 Mastergrad i Helsevitenskap NTNU

2008 Høgskolelektor ved Høgskolen i Molde

Forskergrupper

Publikasjoner

 • Måløy, Elfrid; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad & Vatne, Solfrid (2020). Studenters erfaringer med videreutdanning i tjenestedesign for ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN 1892-2678. 10(4), s. 292–304. doi: 10.18261/issn.1892-2686-2020-04-07.
 • Eines, Trude Fløystad; Måløy, Elfrid & Ødegård, Atle (2018). Investigating the utility of medication reviews amongst elderly home care patients in Norway : an interprofessional perspective. Journal of Interprofessional Education & Practice. ISSN 2405-4526. 13(December), s. 83–89. doi: 10.1016/j.xjep.2018.09.001.

Se alle arbeider i Cristin

 • Malones, Bente Dale & Måløy, Elfrid (2017). Hvordan teste kunnskapen? : digital eksamen : pilotprosjekt.
 • Eines, Trude Fløystad & Måløy, Elfrid (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid om legemiddelgjennomgang og samstemming av medisinlister : presentasjon av forskningsrapport med samme navn.
 • Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad & Eines, Trude Fløystad (2017). Få bukt med feilmedisinering. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 105(6), s. 42–43. doi: 10.4220/Sykepleiens.2017.62296.
 • Måløy, Elfrid (2016). Nytt studie: Videreutdanning «Trygg legemiddelhåndtering» ved Høgskolen i Molde.
 • Lervik, Inger-Lise; Faksvåg, Marie; Rånes, Bente; Frøseth, Hildegunn Flaten; Måløy, Elfrid & Eines, Trude Fløystad (2016). From apathy to action by testing and learning?
 • Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad & Eines, Trude Fløystad (2016). Hva gjør vi med feilmedisinering? Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad & Eines, Trude Fløystad (2016). Hva gjør vi med feilmedisinering? Tidens Krav.
 • Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad & Eines, Trude Fløystad (2016). Hva gjør vi med feilmedisinering? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Inderhaug, Hans Gunder & Måløy, Elfrid (2012). Eksamen i medikamentregning – mer til skade enn til gagn? .
 • Eckhoff, Karina Molvik; Helland, Stephanie; Lervik, Inger-Lise; Sjåvik, Merete & Måløy, Elfrid (2012). Riktig legemiddelbruk i sykehjem.
 • Måløy, Elfrid (2012). Fokus på riktig legemiddelbruk sykehjem. Nordvestsykepleieren : medlemsblad for Møre og Romsdal. 14(3).
 • Måløy, Elfrid & Inderhaug, Hans Gunder (2011). Integrering av legemiddelregning i praksisstudiene ved sykepleierutdanningen : prosjektpresentasjon .
 • Måløy, Elfrid (2010). Responsibility development – an initiative to establish a responsible system : a study of medication and errors or adverse events with drugs among clinical nurses in hospitals. I ., . (Red.), 1st Nordic Patient Safety Conference : Patient Safety Challenges, May 20th – May 21st 2010 : abstracts and presentations from other speakers. Royal Institute of Technology.
 • Måløy, Elfrid (2010). Responsibility development – an initiative to establish a responsible system : a study of medication and errors or adverse events with drugs among clinical nurses in hospitals.
 • Måløy, Elfrid (2010). Ansvarsutvikling – en pådriver for et forsvarlig system innen legemiddelhåndtering.
 • Måløy, Elfrid (2010). Feilmedisinering - sykepleierens store skrekk.
 • Settemsdal, Elfrid Måløy (2008). Ansvarsutvikling - en pådriver for et forsvarlig system.
 • Måløy, Elfrid (2006). Feilmedisinering og kulturen rundt sykepleieren.
 • Lervik, Inger-Lise; Måløy, Elfrid; Rånes, Bente; Faksvåg, Marie & Frøseth, Hildegunn Flaten (2017). Struktur for riktig legemiddelbruk i hjemmebasert omsorg, Kristiansund kommune : fra apati til handling gjennom testing og læring? : sluttrapport : pasientsikkerhetsprogrammet. Utviklingssenter for sykehjem, Møre og Romsdal; Høgskolen i Molde; Kristiansund kommune.
 • Eines, Trude Fløystad; Måløy, Elfrid & Helland, Stephanie (2016). Morgendagens sykehjem : fra pilot til implementering? Senter for omsorgsforskning, midt ; Nord universitet. ISSN 978-82-8340-037-3.
 • Eines, Trude Fløystad & Måløy, Elfrid (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid om legemiddelgjennomgang og samstemming av medisinlister : løsningen på økt pasientsikkerhet? Møreforsking Molde AS. ISSN 0803-9259.
 • Måløy, Elfrid; Eines, Trude Fløystad & Vatne, Solfrid (2016). Opplevelse av lav kompetanse og pulverisert ansvar ved legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten. Møreforsking Molde AS. ISSN 0803-9259.
 • Eckhoff, Karina Molvik; Helland, Stephanie; Lervik, Inger Lise; Sjåvik, Merete & Måløy, Elfrid (2012). Legemiddelgjennomgang ved Rokilde Sykehjem : pilotprosjekt : sluttrapport : prosjekt i regi av Den Nasjonal Pasientsikkerhetskampanjen. Helsedirektoratet.
 • Settemsdal, Elfrid Måløy (2008). Ansvarsutvikling : en pådriver for et forsvarlig system : en studie om legemiddelhåndtering og feil og avvik med medisiner blant kliniske sykepleiere på sykehus. E. M. Settemsdal.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:03 - Sist endret 30. okt. 2019 08:35