May-Britt Storjord

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4771214021
Studiested
Molde

Arbeidsområder

 • Avdeling for Helse- og sosialfag, sykepleie
 • Teoriundervisning knyttet til grunnleggende sykepleie
 • Veiledning i øvingsavdelingen og kliniske studier

Utdanningsbakgrunn og erfaring fra klinisk praksis

Sykepleier. Videreutdanning i Psykisk helsearbeid, Praktisk Pedagogisk Utdanning, Master i kliniske hjelperelasjoner for sårbare grupper. Marte Meo Supervisor og VIPS-praksismodell instruktør. 

Erfaring som sykepleier fra hjemmesykepleie, sykehus, sykehjem og alderspsykiatri. 

 

Emneord: Demens, Pårørende, Personsentrert omsorg

Publikasjoner

 • Storjord, May-Britt & Lykkeslet, Else (2017). Å bli sett i en krevende hverdag : ektefeller til hjemmeboende personer med demens sine erfaringer med Marte Meo-veiledning. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  3(3), s 176- 185 . doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2017-03-03 Vis sammendrag
 • Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva; Skrondal, Torill Helene & Storjord, May-Britt (2016). 'On one's own strength' Healthcare providers' experience with introducing Marte Meo Counselling in dementia care. International Journal of Older People Nursing.  ISSN 1748-3735.  11(1), s 24- 31 . doi: 10.1111/opn.12085 Vis sammendrag
 • Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva; Skrondal, Torill Helene & Storjord, May-Britt (2014). Sensory stimulation-A way of creating mutual relations in dementia care. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  9, s 1- 10 . doi: 10.3402/qhw.v9.23888 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Storjord, May-Britt (2020, 13. november). Klemming i eldreomsorgen : kan vi klemme under den pågående pandemien?. [Radio].  NRK Trøndelag.
 • Storjord, May-Britt; Aksnes, Solveig Nyhus & Hustad, Rune (2020, 13. november). Klemming i eldreomsorgen : kan vi klemme under den pågående pandemien?. [Radio].  NRK Møre og Romsdal.
 • Storjord, May-Britt (2017). Fra ensomhet til tilhørighet.
 • Storjord, May-Britt (2017). Marte Meo – også et tilbud til pårørende?.
 • Tretteteig, Signe; Tangen, Gro Gujord & Storjord, May-Britt (2016). Miljøbehandling - ulike arbeidsformer og aktiviteter, I: Signe Tretteteig (red.),  Demensboka. Lærebok for helse- og omsorgspersonell.  Forlaget Aldring og helse.  ISBN 978-82-8061-260-1.  Kapittel 19.  s 325 - 365
 • Munch, Marianne; Andersen, Astrid Elisabeth & Storjord, May-Britt (2015). Marte Meo Arbeidshefte.
 • Storjord, May-Britt (2015). Livshistoriens betydning.
 • Storjord, May-Britt (2015). Marte Meo.
 • Storjord, May-Britt (2014). Utredning og kartlegging av personer med demens.
 • Munch, Marianne; Andersen, Astrid Elisabeth & Storjord, May-Britt (2013). Arbeidsheftet for Marte Meo veiledere.
 • Storjord, May-Britt (2013). Marte Meo-metoden i demensomsorgen.
 • Storjord, May-Britt (2012). ”Saman er ein aldri åleine”.
 • Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva; Skrondal, Torill Helene & Storjord, May-Britt (2011). From loneliness to belonging, In Darren Langdridge (ed.),  30th International Human Science Research Conference Intertwining body-self-world, 27-30 July 2011 : Programme and abstracts.  Department of Psychology, The Open University.  Konferanseabstract i rapport.  s 48 - 48 Vis sammendrag
 • Storjord, May-Britt & Ødegård, Atle (2011). Alderspsykiatrisk Kompetanssenter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:06 - Sist endret 9. des. 2020 10:28