Kjellaug Klock Myklebust

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Førteamanuensis
Kontakt
+4771195783
Studiested
Molde
Kontornr.
B-332

Arbeidsområder

Her kan du skrive om arbeidsområder, enten som kort tekst eller som listepunkter:

  • Undervisning og veiledning tilknyttet Videreutdanning i psykisk helsearbeid
  • Forskning tilknyttet psykisk helsearbeid i spesialist- og kommunehelsetjenesten, med fokus på relasjoner mellom profesjonelle og pasienter/ brukere.

Bakgrunn

Forskergrupper

Publikasjoner

  • Myklebust, Kjellaug Klock & Bjørkly, Stål (2019). The quality and quantity of staff-patient interactions as recorded by staff : a registry study of nursing documentation in two inpatient mental health wards. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 19, s. 1–12. doi: 10.1186/s12888-019-2236-y.
  • Myklebust, Kjellaug Klock & Bjørkly, Stål (2019). Development and reliability testing of the Scale for the Evaluation of Staff‐Patient Interactions in Progress Notes (SESPI) : an assessment instrument of mental health nursing documentation. Nursing Open. ISSN 2054-1058. 6(3), s. 790–798. doi: 10.1002/nop2.254.
  • Myklebust, Kjellaug Klock; Bjørkly, Stål & Råheim, Målfrid (2017). Nursing documentation in inpatient psychiatry : the relevance of nurse-patient interactions in progress notes : a focus group study with mental health staff. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 27(3-4), s. e611–e622. doi: 10.1111/jocn.14108.
  • Myklebust, Kjellaug Klock & Bjørkly, Stål (2011). Selvpsykologiske tilnærminger til utfordringer i brukermedvirkningsrelasjoner – en kvalitativ studie blant psykisk helsearbeidere. Vård i Norden. ISSN 0107-4083. 31(3), s. 35–39.

Se alle arbeider i Cristin

  • Ødegård, Atle; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock & Willumsen, Elisabeth (2013). Interprofessional education (IPE) in two (of four) post-graduate programs.
  • Myklebust, Kjellaug Klock (2020). Rapporteringer av miljøterapeutiske interaksjoner i sykepleiedokumentasjon : en "mixed methods" studie i psykisk helsevern. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logstikk. ISSN 978-82-7962-284-0.
  • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David & Inderhaug, Hans [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-205-5.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:04 - Sist endret 17. okt. 2018 15:08