Atle Ødegård

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4771214014
Studiested
Molde
Kontornr.
B-333

Arbeidsområder

 • Professor ved videreutdanning, master og PhD (AHS)
 • Medlem av forskningsgruppen Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning – i samarbeid med Høgskolen i Volda. Se egen blogg: https://blogg.hivolda.no/fogtps/
 • Gjesteforsker (prof.II) ved Nordlandsforskning. 

Fagområder

 • Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning
 • Psykologi
 • Profesjonsutøvelse
 • Innovasjon/sosial innovasjon
 • Samskaping
 • Vitenskapelig metoder (kvalitativt, kvantitativt og mixed)
 • Simulering

Bakgrunn

 • Cand. psychol fra Universitetet i Oslo 1991
 • Psykolog 1991
 • Psykologspesialist 1998
 • Førstelektor 2005
 • PhD 2008
 • Førsteamanuensis 2008
 • Professor 2013

 

Utvalgte prosjekter

Publikasjoner

 • Larsen, Bjørn Kjetil; Hean, Sarah Catherine Patricia Duff & Ødegård, Atle (2021). Exploring Norwegian prison frontline workers’ perceptions of interprofessional collaboration – a pilot study. International Journal of Prisoner Health. ISSN 1744-9200. doi: 10.1108/IJPH-08-2021-0084.
 • Aasgård, Ingrid Krohn & Ødegård, Atle (2021). Forebygging av utfordrende atferd - hos personer med utviklingshemming som har vedtak om bruk av tvang. Fontene forskning. ISSN 1890-9868. 14(2), s. 43–57.
 • Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen; Willumsen, Anna Elisabeth; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna & Strype, Jon (2021). The conceptual and methodological development of the Social Innovation Measurement Model Questionnaire (SIMM-Q). Akademisk Kvarter. ISSN 1904-0008. 23(Fall), s. 157–171. doi: 10.5278/academicquarter.vi23.7035.
 • Larsen, Bjørn Kjetil; Dale, Karl Yngvar & Ødegård, Atle (2021). Interprofessional collaboration in reintegration after prison for prisoners with substance abuse issues : a scoping review. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy. ISSN 2202-7998. 10(2), s. 1–17. doi: 10.5204/ijcjsd.1951.
 • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Ødegård, Atle; Wegener, Charlotte; Aakjær, Marie & Pedersen, Anne Lyngby [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Exploring social innovation (SI) within the research contexts of higher education, healthcare, and welfare services : a scoping review. Nordic Journal of Social Research. ISSN 1892-2783. 12(1), s. 72–110. doi: 10.7577/njsr.3455.
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hean, Sarah Catherine Patricia Duff; Røvik, Kristin; Larsen, Bjørn Kjetil & Ødegård, Atle (2021). Do we need the users voice : An empirical research example comparing views of service providers and ex-prisoners : Implications for practice. I Hean, Sarah Catherine Patricia Duff; Johnsen, Berit; Kloetzer, Laure & Kajamaa, Anu (Red.), Improving interagency collaboration, innovation and learning in criminal justice systems. Supporting offender rehabilitation. Palgrave Macmillan. ISSN 9783030706616. s. 375–399. doi: 10.1007/978-3-030-70661-6_15.
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hean, Sarah Catherine Patricia Duff & Ødegård, Atle (2021). Facilitating understanding of ex-prison service users needs : the utility of Q method as a means of representing service user voices in service development. I Hean, Sarah Catherine Patricia Duff; Johnsen, Berit; Kloetzer, Laure & Kajamaa, Anu (Red.), Improving interagency collaboration, innovation and learning in criminal justice systems. Supporting offender rehabilitation. Palgrave Macmillan. ISSN 9783030706616. s. 341–374. doi: 10.1007/978-3-030-70661-6_14.
 • Ødegård, Atle & Bjørkly, Stål (2021). Interprofessional collaboration concerning persons in transition between mental health and criminal justice services : PINCOM used as a framework for HCR-20V3 assessment. I Hean, Sarah Catherine Patricia Duff; Johnsen, Berit; Kloetzer, Laure & Kajamaa, Anu (Red.), Improving interagency collaboration, innovation and learning in criminal justice systems. Supporting offender rehabilitation. Palgrave Macmillan. ISSN 9783030706616. s. 249–265. doi: 10.1007/978-3-030-70661-6_10.
 • Ødegård, Atle & Willumsen, Anna Elisabeth (2021). Developing a training program for collaborative practices between criminal justice and mental health services : the gap between intentions and reality. I Hean, Sarah Catherine Patricia Duff; Johnsen, Berit; Kloetzer, Laure & Kajamaa, Anu (Red.), Improving interagency collaboration, innovation and learning in criminal justice systems. Supporting offender rehabilitation. Palgrave Macmillan. ISSN 9783030706616. s. 439–460. doi: 10.1007/978-3-030-70661-6_17. Fulltekst i vitenarkiv
 • Willumsen, Elisabeth; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord & Ødegård, Atle (2020). Mental health and children. I Parker, Jonathan & Crabtree, Sara Ashencaen (Red.), Human growth and development in children and young people : theoretical and practice perspectives . Policy Press. ISSN 9781447337423. s. 289–307.
 • Aakjær, Marie; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth; Storm, Marianne; Ødegård, Atle & Husebø, Anne Marie Lunde (2020). Hvad skete der med innovationen da den blev social. I Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (Red.), Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget. ISSN 9788215034089. s. 278–291.
 • Ødegård, Atle & Bjørkly, Stål (2020). Kommunikasjon i samskaping av forskjellige virkeligheter. I Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (Red.), Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget. ISSN 9788215034089. s. 261–277.
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Lindqvist, Susanne; Vasset, Frøydis Perny; Iversen, Hans Petter & Willumsen, Elisabeth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Tverrprofesjonell samarbeidslæring i profesjonsutdanningene. I Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (Red.), Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget. ISSN 9788215034089. s. 193–206.
 • Eines, Trude Fløystad; Løfaldli, Bjarte Bye & Ødegård, Atle (2020). Helseinnovasjonssenteret – et kommunesamarbeid om forskning, tjenesteutvikling og innovasjon. I Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (Red.), Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget. ISSN 9788215034089. s. 131–146.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle & Sirnes, Tore (2020). Sosial innovasjon og samskaping. I Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (Red.), Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget. ISSN 9788215034089. s. 19–42.
 • Anvik, Cecilie Høj; Vedeler, Janikke Solstad; Wegener, Charlotte; Slettebø, Åshild & Ødegård, Atle (2020). Practice-based learning and innovation in nursing homes. Journal of Workplace Learning. ISSN 1366-5626. 32(2), s. 122–134. doi: 10.1108/JWL-09-2019-0112. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2019). Towards the responsible innovation outcomes: role of anticipation and inclusiveness, Proceedings of the XXX ISPIM Innovation Conference. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press. ISSN 978-952-335-351-0.
 • Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2019). Kunnskapsutvikling og innovasjon i grenseflaten mellom utdanning og praksis. I Askheim, Ole Petter; Lid, Inger Marie & Østensjø, Sigrid (Red.), Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031668. s. 148–162. doi: 10.18261/9788215031675-2019-09.
 • Larsen, Bjørn Kjetil; Hean, Sarah & Ødegård, Atle (2019). A conceptual model on reintegration after prison in Norway. International Journal of Prisoner Health. ISSN 1744-9200. 15(3), s. 282–292. doi: 10.1108/IJPH-06-2018-0032. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eines, Trude Fløystad; Måløy, Elfrid & Ødegård, Atle (2018). Investigating the utility of medication reviews amongst elderly home care patients in Norway : an interprofessional perspective. Journal of Interprofessional Education & Practice. ISSN 2405-4526. 13(December), s. 83–89. doi: 10.1016/j.xjep.2018.09.001.
 • Lindqvist, Susanne; Vasset, Frøydis Perny; Iversen, Hans Petter; Almås, Synnøve Hofseth; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2018). University teachers’ views of interprofessional learning and their role in achieving outcomes : a qualitative study. Journal of Interprofessional Care. ISSN 1356-1820. 33(2), s. 190–199. doi: 10.1080/13561820.2018.1534809.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2018). Ledelse. I Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Ødegård, Atle (Red.), Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245021103. s. 185–200.
 • Vederhus, Lillian; Ødegård, Atle; Nistad, Steinar & Håvold, Jon Ivar (2018). Perceptions of demanding work in maritime operations. Safety Science. ISSN 0925-7535. 110(Part A), s. 72–82. doi: 10.1016/j.ssci.2018.07.008.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2021). Den profesjonelle hjelperrollen : en refleksjonshåndbok for studenter og utøvere innen helse- og sosialfag. Fagbokforlaget. ISBN 9788245024395. 245 s.
 • Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2020). Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget. ISBN 9788215034089. 320 s.
 • Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Ødegård, Atle (2018). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag. Fagbokforlaget. ISBN 9788245021103. 260 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Langøy, Emmy Elizabeth & Ødegård, Atle (2022). Samskaping og utvikling i praksis.
 • Ødegård, Atle & Foss, Ole (2022). Han er professor og musiker: Bruker tekstene som dagbok. [Avis]. Romsdals Budstikke.
 • Langøy, Emmy Elizabeth & Ødegård, Atle (2022). SKUP – går videre : Innlegg på FOGTPS-bloggen 2022-05-03.
 • Ødegård, Atle & Sefland, Signe (2022). Hvordan bruke kjernerollemodellen? [Internett]. www.helseinnovasjonssenteret.no.
 • Ødegård, Atle (2022). Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon.
 • Ødegård, Atle (2022). Samarbeid med vekt på tverrprofesjonelle møter.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2021). Trues yrkesidentiteten for helse- og sosialarbeidere? Tidens Krav.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2021). En truet yrkesidentitet? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. s. 34–35.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2021). En truet yrkesidentitet? Moss Avis.
 • Ødegård, Atle (2021). Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon.
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord & Ødegård, Atle (2021). Bærekraftig internasjonalt samarbeid om høyere utdanning - gjensidighet og likeverd.
 • Ødegård, Atle & Sylte, Geir (2021). Samarbeid og samskaping. Utvikling av offentlig sektor – noen innspill.
 • Ødegård, Atle (2021). Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon.
 • Ødegård, Atle (2021). Profesjoner og kjerneroller.
 • Ødegård, Atle (2021). Tverrprofesjonelt samarbeid i teori og praksis.
 • Ødegård, Atle & Henriksen, Vera (2021). Det er tragisk at musikere i så liten grad kan leve av musikken. [Avis]. Romsdals Budstikke.
 • Langøy, Emmy Elizabeth & Ødegård, Atle (2020). Faglig seminar i havgapet : Innlegg på FOGTPS-bloggen 2020-09-25.
 • Aasgård, Ingrid Krohn & Ødegård, Atle (2020). Gjør vi nok for å forebygge tvang? Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Ødegård, Atle (2020). Samarbeid med vekt på tverrprofesjonelle møter.
 • Aasgård, Ingrid Krohn & Ødegård, Atle (2020). Urovekkende antall tvangsvedtak. Tidens Krav.
 • Ødegård, Atle; Østby, May & Brask, Ole David (2020). Kjerneroller.
 • Aasgård, Ingrid Krohn & Ødegård, Atle (2020). Gjør vi nok for å forebygge tvang? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Ødegård, Atle (2020). Ha det da (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2020). Nå er du et annet sted (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2020). Er det natt (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen; Willumsen, Elisabeth; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna & Strype, Jon (2020). The conceptual development of the Social Innovation Measurement Model (SIMM-Q).
 • Storm, Marianne; Husebø, Anne Marie Lunde; Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2020). Social innovation processes in health and welfare contexts: a scoping review.
 • Larsen, Bjørn Kjetil; Dale, Karl Yngvar & Ødegård, Atle (2019). Exploring interprofessional collaboration in the transition from prison to community for male adult offenders with substance abuse issues : a scoping review.
 • Larsen, Bjørn Kjetil; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord & Ødegård, Atle (2019). Er ansvarsgruppen en god løsning? Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2019). COLAB – Learning and Resource Center. Developing an online portal.
 • Ødegård, Atle (2019). Jeg vi'kke inn (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2019). Vuggesang for barn i alle aldre (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2019). Er det natt (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle & Waldahl, Ragnhild Holmen (2019). Ansattes perspektiv på innovasjon.
 • Ødegård, Atle (2019). Det er litt godt å være en engel (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2019). Hva gjør jeg da? (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2019). Er det natt (musikalsk innslag) .
 • Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore & Ødegård, Atle (2019). Co-creation & integration : when improving residential care for the elderly .
 • Ødegård, Atle & Sæbjørnsen, Siv Elin Nord (2019). Det vanskelige begrepet tverrprofesjonelt samarbeid : fra fenomen via konseptuelle modeller til forskning og publisering.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2019). Digitalisering av menneskelige relasjoner : et vitenskapelig essay om velferdsteknologi inn i framtida.
 • Ødegård, Atle (2019). Tverrprofesjonelt samarbeid ved arbeid med legemidler.
 • Waldahl, Ragnhild Holmen & Ødegård, Atle (2019). Foreløpige resultater SiS prosjektet basert på SIMM-Q.
 • Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2019). Grensebrytende samskaping og tverrprofesjonell innovasjon .
 • Eines, Trude Fløystad & Ødegård, Atle (2019). Helseinnovasjonssenteret – i sentrum for behovsdrevet innovasjon og samhandling i helsetjenestene.
 • Ødegård, Atle (2019). Vuggesang for barn i alle aldre (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2019). Freiauret (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2019). Det sitter inni hue ditt – Pondus (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2019). Er det natt (musikalsk innslag).
 • Anvik, Cecilie Høj; Vedeler, Janikke Solstad; Wegener, Charlotte; Slettebø, Åshild & Ødegård, Atle (2018). Levende og lærende sykehjem : en utforsking av forutsetninger for sosial innovasjon i danske og norske sykehjem.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Samfunnets hjelpere er ved en skillevei. Fredrikstad Blad.
 • Ødegård, Atle (2018). Tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Ødegård, Atle (2018). Profesjonelle kjerneroller – om rolleforståelse i en pasientsentrert helsetjeneste.
 • Ødegård, Atle (2018). Tverrprofesjonelle møter.
 • Ødegård, Atle (2018). Vinden stryker mildt (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2018). En liten sang (musikalsk innslag).
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Samfunnets hjelpere – ved en skillevei. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Ødegård, Atle & Waldahl, Ragnhild Holmen (2018). Spørreskjema. Foreløpige resultater.
 • Ødegård, Atle & Brask, Ole David (2018). Møter. I Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Ødegård, Atle (Red.), Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245021103. s. 143–156.
 • Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2018). Refleksjon. I Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Ødegård, Atle (Red.), Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245021103. s. 73–81.
 • Ødegård, Atle (2018). Freiauret (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2018). Setter meg på benken (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2018). Er det natt (musikalsk innslag).
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Kjernerollemodellen – en reise i hjelperelasjoner : instruksjonsvideo.
 • Ødegård, Atle (2018). Jeg vi`kke inn (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2018). Er jeg også en av dem (musikalsk innslag).
 • Ødegård, Atle (2018). Jeg vil bare gi deg en liten sang (musikalsk innslag).
 • Langøy, Emmy Elizabeth; Dale, Karl Yngvar & Ødegård, Atle (2021). En evaluering av videreutdanning i habilitering og miljøarbeid (VHM) . Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-307-6.
 • Johnson, Ragnhild; Bliksvær, Trond & Ødegård, Atle (2020). Tjenestedesign, tjenesteinnovasjon og organisasjonsutvikling i offentlig sektor – en kunnskapsoppsummering. Nordlandsforskning. ISSN 978-82-7321-808-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Anvik, Cecilie Høj; Bjerkås, Silje; Brodtkorb, Kari; Dubland, Tove Olaug Åsemoen; Fredriksen, Marit & Hagh, Renate [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2019). Hva er et godt sykehjem? : en samling av tekster fra livet i og omkring sykehjem : formidling fra prosjektet Sosial innovasjon i sykehjem. SIS : Sosial innovasjon i sykehjem.
 • Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen; Willumsen, Elisabeth; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna & Strype, Jon (2018). Om utviklingen av spørreskjemaet SIMM-Q . Nordlandsforskning. ISSN 978-82-7321-751-6. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:04 - Sist endret 5. mai 2020 17:40