Atle Ødegård

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4771214014
Studiested
Molde
Kontornr.
B-333

Arbeidsområder

 • Professor ved videreutdanning, master og PhD (AHS)
 • Medlem av forskningsgruppen Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning – i samarbeid med Høgskolen i Volda. Se egen blogg: https://blogg.hivolda.no/fogtps/
 • Gjesteforsker (prof.II) ved Nordlandsforskning. 

Fagområder

 • Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning
 • Psykologi
 • Profesjonsutøvelse
 • Innovasjon/sosial innovasjon
 • Samskaping
 • Vitenskapelig metoder (kvalitativt, kvantitativt og mixed)
 • Simulering

Bakgrunn

 • Cand. psychol fra Universitetet i Oslo 1991
 • Psykolog 1991
 • Psykologspesialist 1998
 • Førstelektor 2005
 • PhD 2008
 • Førsteamanuensis 2008
 • Professor 2013

 

Utvalgte prosjekter

Publikasjoner

 • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Ødegård, Atle; Wegener, Charlotte; Aakjær, Marie; Pedersen, Anne Lyngby; Østergaard, Maja Boelsmand & Willumsen, Anna Elisabeth (2021). Exploring social innovation (SI) within the research contexts of higher education, healthcare, and welfare services : a scoping review. Nordic Journal of Social Research.  ISSN 1892-2783.  12(1), s 72- 110 . doi: 10.7577/njsr.3455 Vis sammendrag
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Røvik, Kristin; Larsen, Bjørn Kjetil; Hean, Sarah Catherine Patricia Duff & Ødegård, Atle (2021). Do we need the users’ voice? : an empirical research example comparing views of service providers and ex-prisoners in the development of the services, In Sarah Catherine Patricia Duff Hean; Berit Johnsen; Laure Kloetzer & Anu Kajamaa (ed.),  Improving interagency collaboration, innovation and learning in criminal justice systems : supporting offender rehabilitation.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-70661-6.  Chapter.
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ødegård, Atle & Hean, Sarah Catherine Patricia Duff (2021). Facilitating understanding of ex-prison service users’ needs : the utility of Q method as a means of representing service user voices in service development, In Sarah Catherine Patricia Duff Hean; Berit Johnsen; Laure Kloetzer & Anu Kajamaa (ed.),  Improving interagency collaboration, innovation and learning in criminal justice systems : supporting offender rehabilitation.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-70661-6.  Chapter.
 • Ødegård, Atle & Bjørkly, Stål (2021). Interprofessional collaboration concerning persons in transition between mental health and criminal justice services : PINCOM used as a framework for HCR-20V3 assessment, In Sarah Catherine Patricia Duff Hean; Berit Johnsen; Laure Kloetzer & Anu Kajamaa (ed.),  Improving interagency collaboration, innovation and learning in criminal justice systems : supporting offender rehabilitation.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-70661-6.  Chapter.
 • Ødegård, Atle & Willumsen, Anna Elisabeth (2021). Developing a training program for collaborative practices between criminal justice and mental health services : the gap between intentions and reality, In Sarah Catherine Patricia Duff Hean; Berit Johnsen; Laure Kloetzer & Anu Kajamaa (ed.),  Improving interagency collaboration, innovation and learning in criminal justice systems : supporting offender rehabilitation.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-70661-6.  Chapter.
 • Aakjær, Marie; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth; Storm, Marianne; Ødegård, Atle & Husebø, Anne Marie Lunde (2020). Hvad skete der med innovationen da den blev social, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  Kapittel 16.  s 278 - 291
 • Anvik, Cecilie Høj; Vedeler, Janikke Solstad; Wegener, Charlotte; Slettebø, Åshild & Ødegård, Atle (2020). Practice-based learning and innovation in nursing homes. Journal of Workplace Learning.  ISSN 1366-5626.  32(2), s 122- 134 . doi: 10.1108/JWL-09-2019-0112 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eines, Trude Fløystad; Løfaldli, Bjarte Bye & Ødegård, Atle (2020). Helseinnovasjonssenteret – et kommunesamarbeid om forskning, tjenesteutvikling og innovasjon, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  Kapittel 7.  s 131 - 146
 • Willumsen, Elisabeth; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord & Ødegård, Atle (2020). Mental health and children, In Jonathan Parker & Sara Ashencaen Crabtree (ed.),  Human growth and development in children and young people : theoretical and practice perspectives.  Policy Press.  ISBN 9781447337423.  Kapittel 15.  s 289 - 307
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle & Sirnes, Tore (2020). Sosial innovasjon og samskaping, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  Kapittel 1.  s 19 - 42
 • Ødegård, Atle & Bjørkly, Stål (2020). Kommunikasjon i samskaping av forskjellige virkeligheter, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  Kapittel 15.  s 261 - 277
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Lindqvist, Susanne; Vasset, Frøydis Perny; Iversen, Hans Petter; Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore & Almås, Synnøve Hofseth (2020). Tverrprofesjonell samarbeidslæring i profesjonsutdanningene, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  Kapittel 11.  s 193 - 206
 • Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2019). Towards the responsible innovation outcomes: role of anticipation and inclusiveness, In  Proceedings of the XXX ISPIM Innovation Conference.  ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.  ISBN 978-952-335-351-0.  kapittel. Vis sammendrag
 • Larsen, Bjørn Kjetil; Hean, Sarah & Ødegård, Atle (2019). A conceptual model on reintegration after prison in Norway. International Journal of Prisoner Health.  ISSN 1744-9200.  15(3), s 282- 292 . doi: 10.1108/IJPH-06-2018-0032 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2019). Kunnskapsutvikling og innovasjon i grenseflaten mellom utdanning og praksis, I: Ole Petter Askheim; Inger Marie Lid & Sigrid Østensjø (red.),  Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031668.  Kapittel 8.  s 148 - 162 Vis sammendrag
 • Eines, Trude Fløystad; Måløy, Elfrid & Ødegård, Atle (2018). Investigating the utility of medication reviews amongst elderly home care patients in Norway : an interprofessional perspective. Journal of Interprofessional Education & Practice.  ISSN 2405-4526.  13(December), s 83- 89 . doi: 10.1016/j.xjep.2018.09.001 Vis sammendrag
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2018). Making sense of interactions between mental health and criminal justice services: the utility of cultural historical activity systems theory. International Journal of Prisoner Health.  ISSN 1744-9200.  14(2), s 124- 141 . doi: 10.1108/IJPH-01-2017-0006 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2018). Ledelse, I: Synnøve Hofseth Almås; Frøydis Perny Vasset & Atle Ødegård (red.),  Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245021103.  Kapittel 15.  s 185 - 200
 • Lindqvist, Susanne; Vasset, Frøydis Perny; Iversen, Hans Petter; Almås, Synnøve Hofseth; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2018). University teachers’ views of interprofessional learning and their role in achieving outcomes : a qualitative study. Journal of Interprofessional Care.  ISSN 1356-1820.  33(2), s 190- 199 . doi: 10.1080/13561820.2018.1534809 Vis sammendrag
 • Vederhus, Lillian; Ødegård, Atle; Nistad, Steinar & Håvold, Jon Ivar (2018). Perceptions of demanding work in maritime operations. Safety Science.  ISSN 0925-7535.  110(Part A), s 72- 82 . doi: 10.1016/j.ssci.2018.07.008 Vis sammendrag
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2017). Forskningssamarbeid mellom praksisfeltet og akademia - en utforskning av dette samspillets rolle i kunnskapsutvikling, I: Anne Marie Støkken & Elisabeth Willumsen (red.),  Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-112-2.  kapittel 10.  s 149 - 167
 • Bjørkly, Stål & Ødegård, Atle (2017). Brukermedvirkning i praksisnær forskning : hva er det, og hva gir det?, I: Anne Marie Støkken & Elisabeth Willumsen (red.),  Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-112-2.  Kapittel.  s 123 - 135
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2017). Collaborative practices between correctional and mental health services in Norway : expanding the roles and responsibility competence domain. Journal of Interprofessional Care.  ISSN 1356-1820.  31(1), s 18- 27 . doi: 10.1080/13561820.2016.1233392 Vis sammendrag
 • Hean, Sarah; Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2017). Improving collaboration between professionals supporting mentally ill offenders. International Journal of Prisoner Health.  ISSN 1744-9200.  13(2), s 91- 104 . doi: 10.1108/IJPH-12-2016-0072 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2021). Den profesjonelle hjelperrollen : en refleksjonshåndbok for studenter og utøvere innen helse- og sosialfag. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245024395.
 • Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (red.) (2020). Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  320 s.
 • Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Ødegård, Atle (red.) (2018). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245021103.  260 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Langøy, Emmy Elizabeth; Dale, Karl Yngvar & Ødegård, Atle (2021). En evaluering av videreutdanning i habilitering og miljøarbeid (VHM). Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2021:1.
 • Stokken, Roar & Ødegård, Atle (2021). Tverrprofesjonelt samarbeid – i praksis og utdanning. Blogg med relevant fagstoff: https://blogg.hivolda.no/fogtps/.
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord & Ødegård, Atle (2021). Bærekraftig internasjonalt samarbeid om høyere utdanning - gjensidighet og likeverd.
 • Ødegård, Atle (2021). Profesjoner og kjerneroller.
 • Ødegård, Atle (2021). Tverrprofesjonelt samarbeid i teori og praksis.
 • Ødegård, Atle (2021). Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon.
 • Ødegård, Atle & Henriksen, Vera (2021, 02. mars). Det er tragisk at musikere i så liten grad kan leve av musikken.  Romsdals Budstikke.
 • Ødegård, Atle & Sylte, Geir (2021). Samarbeid og samskaping. Utvikling av offentlig sektor – noen innspill.
 • Aasgård, Ingrid Krohn & Ødegård, Atle (2020). Gjør vi nok for å forebygge tvang?. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Aasgård, Ingrid Krohn & Ødegård, Atle (2020). Gjør vi nok for å forebygge tvang?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 22
 • Aasgård, Ingrid Krohn & Ødegård, Atle (2020). Urovekkende antall tvangsvedtak. Tidens Krav.
 • Johnson, Ragnhild; Bliksvær, Trond & Ødegård, Atle (2020). Tjenestedesign, tjenesteinnovasjon og organisasjonsutvikling i offentlig sektor – en kunnskapsoppsummering. Nordlandsforskning rapport. 14/2020. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Storm, Marianne; Husebø, Anne Marie Lunde; Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2020). Social innovation processes in health and welfare contexts: a scoping review.
 • Ødegård, Atle (2020). Er det natt (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2020). Ha det da (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2020). Nå er du et annet sted (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2020). Samarbeid med vekt på tverrprofesjonelle møter.
 • Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen; Willumsen, Elisabeth; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna & Strype, Jon (2020). The conceptual development of the Social Innovation Measurement Model (SIMM-Q).
 • Ødegård, Atle; Østby, May & Brask, Ole David (2020). Kjerneroller.
 • Anvik, Cecilie Høj; Bjerkås, Silje; Brodtkorb, Kari; Dubland, Tove Olaug Åsemoen; Fredriksen, Marit; Hagh, Renate; Johnsen, Ragnhild; Kommedahl, Elsa Fagervik; Kristensen, Thea M.; Kulla, Gunilla; Lovring, Iben; Neverdal, Kari Tjemsland; Røli, Kjell Harald; Skaar, Ragnhild; Stenholt, Britta; Undheim, Marie; Vedeler, Janikke Solstad; Waldahl, Ragnhild Holmen; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2019). Hva er et godt sykehjem? : en samling av tekster fra livet i og omkring sykehjem : formidling fra prosjektet Sosial innovasjon i sykehjem.
 • Eines, Trude Fløystad & Ødegård, Atle (2019). Helseinnovasjonssenteret – i sentrum for behovsdrevet innovasjon og samhandling i helsetjenestene.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2019). Digitalisering av menneskelige relasjoner : et vitenskapelig essay om velferdsteknologi inn i framtida. Vis sammendrag
 • Larsen, Bjørn Kjetil; Dale, Karl Yngvar & Ødegård, Atle (2019). Exploring interprofessional collaboration in the transition from prison to community for male adult offenders with substance abuse issues : a scoping review. Vis sammendrag
 • Larsen, Bjørn Kjetil; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord & Ødegård, Atle (2019). Er ansvarsgruppen en god løsning?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 23
 • Waldahl, Ragnhild Holmen & Ødegård, Atle (2019). Foreløpige resultater SiS prosjektet basert på SIMM-Q.
 • Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore & Ødegård, Atle (2019). Co-creation & integration : when improving residential care for the elderly.
 • Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2019). Grensebrytende samskaping og tverrprofesjonell innovasjon.
 • Ødegård, Atle (2019). Det er litt godt å være en engel (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2019). Det sitter inni hue ditt – Pondus (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2019). Er det natt (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2019). Er det natt (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2019). Er det natt (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2019). Freiauret (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2019). Hva gjør jeg da? (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2019). Jeg vi'kke inn (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2019). Tverrprofesjonelt samarbeid ved arbeid med legemidler.
 • Ødegård, Atle (2019). Vuggesang for barn i alle aldre (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2019). Vuggesang for barn i alle aldre (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle & Sæbjørnsen, Siv Elin Nord (2019). Det vanskelige begrepet tverrprofesjonelt samarbeid : fra fenomen via konseptuelle modeller til forskning og publisering. Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle & Waldahl, Ragnhild Holmen (2019). Ansattes perspektiv på innovasjon.
 • Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2019). COLAB – Learning and Resource Center. Developing an online portal.
 • Anvik, Cecilie Høj; Vedeler, Janikke Solstad; Wegener, Charlotte; Slettebø, Åshild & Ødegård, Atle (2018). Levende og lærende sykehjem : en utforsking av forutsetninger for sosial innovasjon i danske og norske sykehjem.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Kjernerollemodellen – en reise i hjelperelasjoner : instruksjonsvideo. Vis sammendrag
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Samfunnets hjelpere – ved en skillevei. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 23
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Samfunnets hjelpere er ved en skillevei. Fredrikstad Blad.
 • Ødegård, Atle (2018). En liten sang (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2018). Er det natt (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2018). Er det natt (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2018). Er det natt (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2018). Er jeg også en av dem (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2018). Freiauret (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2018). Hva gjør jeg da? (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2018). Jeg vi`kke inn (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2018). Jeg vil bare gi deg en liten sang (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2018). Konstruksjoner av tverrprofesjonelt samarbeid – interprofessional collaboration.
 • Ødegård, Atle (2018). Profesjonelle kjerneroller – om rolleforståelse i en pasientsentrert helsetjeneste.
 • Ødegård, Atle (2018). Setter meg på benken (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2018). Should I stay or should I go? : om tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Ødegård, Atle (2018). Så våkner jeg tidlig igjen (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2018). Tverrprofesjonelle møter.
 • Ødegård, Atle (2018). Tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Ødegård, Atle (2018). Vinden stryker mildt (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle & Brask, Ole David (2018). Møter, I: Synnøve Hofseth Almås; Frøydis Perny Vasset & Atle Ødegård (red.),  Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245021103.  Kapittel 12.  s 143 - 156
 • Ødegård, Atle & Waldahl, Ragnhild Holmen (2018). Spørreskjema. Foreløpige resultater.
 • Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen; Willumsen, Elisabeth; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna & Strype, Jon (2018). Om utviklingen av spørreskjemaet SIMM-Q. NF-rapport. 10/2018. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2018). Refleksjon, I: Synnøve Hofseth Almås; Frøydis Perny Vasset & Atle Ødegård (red.),  Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245021103.  Kapittel 6.  s 73 - 81
 • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth & Hean, Sarah (2018). Collaboration in the transition from prison to society. Vis sammendrag
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2017). Om boka Vernepleierens kjerneroller.
 • Hean, Sarah; Bjørkly, Stål & Ødegård, Atle (2017). Interprofessional collaboration during offender transitions : theoretical considerations, working models and the potential of the HCR-20.
 • Larsen, Bjørn Kjetil & Ødegård, Atle (2017). Mind the gap : fra fengsel til samfunnsdeltagelse. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 38
 • Ødegård, Atle (2017). Er det natt (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2017). Er det natt (musikalsk innslag). Vis sammendrag
 • Ødegård, Atle (2017). Er det natt (musikalsk innslag). Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:04 - Sist endret 5. mai 2020 17:40