Aud Jorun Orøy

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4771214016
Studiested
Molde
Kontornr.
B-313

Arbeidsområder

Fagansvarlig for master del I – Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Fagansvarlig for Ph.D-kurset The Professional Caring in the intersection between System- and Lifeworld

Førsteamanuensis ved master del I, II og Ph.D

Leder av forskningsgruppen Omsorg, pleie og behandling av alvorlig syke og døende

Fagområder

Sykepleie

Intensivsykepleie

Avansert klinisk sykepleie

Palliasjon

Simulering

Fenomenologi

Omsorgsteori

Kvalitativ metode

Organ donasjon

Etikk

Bakgrunn

1980: Offentlig godkjent sykepleier, Nasjonalforeningen og Møre og Romsdal sykepleieskole i Molde

1984: Intensivsykepleier, Fylkessjukehusa i Møre og Romsdal

1992: Praktisk pedagogisk utdanning, SYH-1992

1994: Grunnfag og mellomfag i sykepleievitenskap, UIB

1997: Grunnfag i pedagogikk, UIO

1997: Examen philosophicum, UIB

2002: Cand. San. Helsefag hovedfag, UIB

2008: Studieopphold ved School of Nursing, University of California, San Francisco (UCSF)

2007-2009: European Academic Nursing Summer School (EANS) York, UK-2007, Dublin,   

                     Ireland-2008, Turku, Finland-2009

2015: Dr. Philos. Universitetet i Bergen-2015

 

Medlem av forskningsgrupper

Nordisk nettverk for fenomenologisk forskning fra 2010 –

Omsorg, pleie og behandling av alvorlig syke og dødende 2012-

Samhandling med sårbare grupper i et fenomenologisk perspektiv 2010 –

Aldring og demens 2016 -

 

Medlem av råd og utvalg

Nestleder i Klinisk etikk komité, Nordmøre- og Romsdal helseforetak 2005 – 2012

Medlem av etisk komité, HiM 2008-2009

Medlem av forskningsutvalget, HiM 2011-2012

Medlem av studieutvalget, HiM 2015-2017

Medlem av forskningsforum, HIM 2017 -

Medlem av Profesjonsrådet i sykepleie 2016 -2018

Medlem av Nasjonalt fagråd for sykepleie 2019 -

Varamedlem i doktorgradsutvalget HIM/HiVo 2017 -

Medlem av metodeforum HIM/HiVo 2017 -

Medlem av Avdelingsstyret for helse- og sosialfag, HIM 2018 –

 

Ledelse- og utviklingsarbeid

Medlem av arrangementskomiteen for planlegging og gjennomføring av The International Human Research Conference - IHSRC 2009 i Molde

Leder av arrangementskomiteen for planlegging og gjennomføring av The International Human Research Conference IHSRC-2019 i Molde

Fagansvarlig for master del I – omsorg ved alvorlig sykdom og død 2010-2016

Fagansvarlig for master del I – Avansert klinisk sykepleie i kommune- og

Spesialisthelsetjenesten 2016 -

Studieleder for masterprogrammet i helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner 

overfor sårbare grupper 2015–2017

Utviklet ny studieretning under Master i helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner over for sårbare grupper, del I, HiMolde. Omsorg ved alvorlig sykdom og død. 2010.  

Utviklet ny studieretning i Master i helse og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner over for sårbare grupper del I, HiMolde. Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten 2015-2016

 

Pågående prosjekt:

 • Sårbarhet i møte med kronisk sykdom
 • Følgeforskning knyttet til utdanningen i Avansert klinisk sykepleiere
 • Helsepersonells holdninger og erfaringer med interkommunalt legevaktsamarbeid, nasjonal pilot
 • Veileder for
  • Assistert død i sykepleien (PhD-prosjekt)
  • Pårørendes erfaringer av samhandling med helsepersonell i Livets siste dager Evalueringsstudie – bruk av standardisert plan for Livets siste dager (MaHS-prosjekt)

Hovedfag 2002                                 

Hovedfagsoppgaven – ”Døden i livets tjeneste” en fenomenologisk studie av pårørendes erfaringer i forbindelse med spørsmålet om organdonasjon.

Doktorgrad 2015                             

Å balansere på en knivsegg. En fenomenologis studie av helsepersonells erfaringer i samhandling med pårørende til potensielle donorer. Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitet i Bergen.

Presentasjoner nasjonalt  2010-2016                 

 • Universitetet i Tromsø, Videreutdanning i Anestesi, operasjon og intensiv 2010
 • Forskningsdagene, HIM-2010
 • Midt-norsk intensivforum, Trondheim 2011
 • Sykehuset i Molde 2010
 • LS-operasjonssykepleiere Molde 2012
 • Norsk rådgivningsgruppe for organdonasjon (NOROD) Oslo 2015
 • LNT Møre og Romsdal 25 år, Ålesund 2015

 

Presentasjoner på internasjonale konferanser 2007   

International Human Science Research Conference-  IHSRS, Italy 2007 Ethical challenges related to do fieldwork and interviews' in complex and demanding clinical situations.

2009

International Human Science Research Conference  IHSRS – Molde, Norway 2009Caring for Organ Donors’ Family: A  phenomenological study of healthcare professionals’ experiences

 

2010

International Human Science Research Conference    IHSRS – Seattle, USA 2010 Panel presentasjon: Vulnerable groups’ experiences as basis for health care interactions

2010

Nordisk Omvårdnadsforskning innom Intensiv sykepleie-NOFI -  København 2010 Interaction with potential Donor Families

 

2011

International Human Science Research Conference-   IHSRS: Oxford, England – 2010

                                                          

2013

International Human Science Research Conference-  IHSRS: Aalborg University, DK 2013 Do we treat individuals as patients or as potential donors?

 

2016

International Human Science Research Conference-  IHSRS: Ottawa, Canada – 2016

How to act ethically towards patients in vulnerable situations?

2017                                                                    

Nordisk Omvårdnadsforskning innom Intensiv sykepleie-NOFI -  Stockholm 2017: Å balansere på en knivsegg. En fenomenologisk studie av helsepersonells erfaringer i samhandling med pårørende til potensielle donorer

2017

International Human Science Research Conference-  IHSRS: Jelenia Gora, Poland – 2017: Vulnerability as  Otherness in Chronic Illness.

 

Publikasjoner i internasjonale tidsskrift

Orøy A, Strømskag KE, Gjengedal E. Interaction with potential donors' families: The professionals' community of concern-a phenomenological study. Int J Qual Stud Health Well-being, 2011; 6 (1):1-11.

Gjengedal E, Ekra EM, Hol H, Kjelsvik M, Lykkeslet L, Michaelsen R, Orøy A, Skrondal T, Sundal H, Vatne S, Wogn-Henriksen K.Vulnerability in health care – reflections on encounters in every day practice. Nursing Philosophy, 2013; 14:127–138.

Orøy A, Strømskag KE, Gjengedal E. Approaching families on the subject of organ donation: A phenomenological study of the experiences of healthcare professionals. Intensive & Critical Care Nursing: 2013; 29 (4): 202-211

Orøy A, Strømskag K. E. & E. Gjengedal. (2015) Do we treat individuals as patients or as potential donors? A phenomenological study of healthcare professionals’ experiences. Nursing Ethics, 22 (2):163-175.

Publikasjoner

 • Orøy, Aud Jorun; Strømskag, Kjell Erik & Gjengedal, Eva (2015). Do we treat individuals as patients or as potential donors? : a phenomenological study of healthcare professionals’ experiences. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  22(2), s 163- 175 . doi: 10.1177/0969733014523170 Vis sammendrag
 • Gjengedal, Eva; Ekra, Else Mari Ruberg; Hol, Hege Bente; Kjelsvik, Marianne; Lykkeslet, Else; Michaelsen, Ragnhild K A; Orøy, Aud Jorunn; Skrondal, Torill Helene; Sundal, Hildegunn; Vatne, Solfrid & Wogn-Henriksen, Kjersti (2013). Vulnerability in health care – reflections on encounters in every day practice. Nursing Philosophy.  ISSN 1466-7681.  14(2), s 127- 138 . doi: 10.1111/j.1466-769X.2012.00558.x Vis sammendrag
 • Orøy, Aud Jorunn; Strømskag, Kjell Erik & Gjengedal, Eva (2013). Approaching families on the subject of organ donation : a phenomenological study of the experience of healthcare professionals. Intensive & Critical Care Nursing.  ISSN 0964-3397.  29(4), s 202- 211 . doi: 10.1016/j.iccn.2013.02.003 Vis sammendrag
 • Orøy, Aud Jorunn; Strømskag, Kjell Erik & Gjengedal, Eva (2011). Interaction with potential donors’ families : the professionals’ community of concern - a phenomenological study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  6(1), s 1- 11 . doi: 10.3402/qhw.v6i1.5479 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun & Dale, Karl Yngvar (2018). Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen?. Åndalsnes Avis.  s 12
 • Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun & Dale, Karl Yngvar (2018). Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen?. Tidens Krav.  s 22
 • Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun & Dale, Karl Yngvar (2018). Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen? : nasjonale føringer for kompetanse innen helse- sosial og velferdstjenester er tydelige. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 40
 • Gjengedal, Eva; Bachmann, Liv; Ekra, Else Mari Ruberg; Høye, Magnhild Mjåvatn; Jørgensen, Else; Lykkeslet, Else; Michaelsen, Ragnhild K A; Orøy, Aud Jorun; Råheim, Målfrid; Sundal, Hildegunn; Synnes, Oddgeir & Vatne, Solfrid (2017). Vulnerability as an existential challenge in chronic illness : a balance between self and others.
 • Orøy, Aud Jorun & Julnes, Signe Gunn (2016). Avansert klinisk sykepleierolle i kommunehelsetjenesten. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 39
 • Orøy, Aud Jorun & Gjengedal, Eva (2015). Å balansere på en knivsegg. En fenomenologisk studie av helsepersonells erfaringer i samhandling med pårørende til potensielle donorer.
 • Orøy, Aud Jorunn (2011). Hva kan høgskolen bidra med i forhold til de utfordringer som helsepolitiske føringer medfører? : Videreutdanning; omsorg ved alvorlig sykdom og død.
 • Orøy, Aud Jorunn & Øvrelid, Torild (2011, 22. august). Videreutdanning i omsorg ved alvorlig sykdom og død. Nytt kurs ved Høgskolen i Molde. [Radio].  NRK Møre og Romsdal Morgensending.
 • Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else; Orøy, Aud Jorunn; Michaelsen, Ragnhild K A; Sundal, Hildegunn; Skrondal, Torill Helene; Vatne, Solfrid & Wogn-Henriksen, Kjersti (2010). Vulnerable groups’ experiences as basis for health care interaction, In Kevin C Krycka (ed.),  29th International Human Science Research Conference : Giving Voice to Experience. Seattle University, August 4-8, 2010.  Seattle University College of Arts and Sciences.  Konferanseabstract i rapport.  s 17 - 17 Vis sammendrag
 • Orøy, Aud Jorunn & Fagna, Heidi (2010, 04. mai). Tøft å vere pårørande. [Radio].  NRK Møre og Romsdal.
 • Orøy, Aud Jorunn (2006). DRG-koding relatert til taushetsplikt og personvern.
 • Orøy, Aud Jorunn (2006). Forskningsetiske utfordringer i helsefaglige prosjekt.
 • Orøy, Aud Jorunn (2006). Kasuistikk om taushetsplikt.
 • Orøy, Aud Jorunn (2006). Pårørende i en donorsituasjon.
 • Orøy, Aud Jorunn (2006). Utfordringer ved bruk av observasjon og intervju ved en fenomenologisk tilnærming i kvalitativ forskning.
 • Orøy, Aud Jorunn (2005). Death, and it's gift to life : a phenomenological study of the experiences of organ donors' relatives during the organ-donation process.
 • Orøy, Aud Jorunn (2005). Døden i spenningsfeltet mellom natur og kultur : en kritisk drøfting av et hjernerelatert dødskriterium.
 • Orøy, Aud Jorunn (2005). Kommunikasjon og samhandling i klinisk praksis.
 • Orøy, Aud Jorunn (2004). "Døden i livets tjeneste" : en fenomenologisk studie av pårørendes opplevelser og erfaringer i forbindelse med spørsmålet om organdonasjon. Vis sammendrag
 • Orøy, Aud Jorunn (2004). Hvordan skrive prosjektplan.
 • Orøy, Aud Jorunn (2004). Innføring i vitenskapsteori, forskningsmetode og etikk.
 • Orøy, Aud Jorunn (2002). "Death, and it's gift to life" : a phenomenological study of the experiences of organ donors' relatives during the organ-donation process. Vis sammendrag
 • Orøy, Aud Jorunn (2002). Døden i livets tjeneste : en fenomenologisk studie av pårørendes opplevelser og erfaringer i forbindelse med spørsmålet om organdonasjon.
 • Orøy, Aud Jorunn (2001). Døden i livets tjeneste : en fenomenologisk studie av pårørendes opplevelser og erfaringer i forbindelse med spørsmålet om organdonasjon. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:05 - Sist endret 21. feb. 2019 11:24