Stine Hauvik

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4771214035
Studiested
Kristiansund
Kontornr.
K-303

Arbeidsområder

Jeg underviser og arbeider i bachelorgradsutdanning i sykepleie.

Tema for undervisning omfatter generell sykepleie, grunnleggende hygiene, geriatrisk sykepleie, kunnskapsbasert praksis, og kvalitativ- og kvantitativ forskningsmetode. 

I tillegg til teoriundervisning, veileder jeg også studenter i praktiske ferdigheter i øvingsavdeling, og i kliniske studier gjennom alle studieår. 

Fra høsten 2019 er jeg å treffe som studieårsleder for deltidsutdanningen i sykepleie. 

Øvrige interessefelt er etikk, aktivitet og livskvalitet, velferdsteknologi og digitalisering.

Bakgrunn

2002-2005: Bachelorgrad i samfunnsvitenskapeligefag med fordypning i psykologi ved NTNU

2005-2010: Bachelorgrad i sykepleie ved Høgskolen i Molde

2011-2014: Master i helsevitenskap ved NTNU

2015: Videreutdanning innenfor aktiv omsorg ved Høgskolen i Telemark

Lang erfaring som sykepleier, teamleder og avdelingssykepleier fra kommunal helse- og omsorgstjeneste, hovedsaklig sykehjem. 

 

 

Publikasjoner

  • Hauvik, Stine & Haugan, Gørill (2017). Hva betyr turnus for arbeidssituasjon og livskvalitet?. Geriatrisk sykepleie.  ISSN 1891-1889.  (3), s 6- 13 Vis sammendrag
  • Hauvik, Stine & Haugan, Gørill (2016). Hvordan påvirker turnusarbeid i sykehjem sykepleieres helse og livskvalitet?. Geriatrisk sykepleie.  ISSN 1891-1889.  8(2), s 26- 35 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Hauvik, Stine & Eines, Trude Fløystad (2019). Slik kan ny teknologi gi økt trygghet i hjemmet. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  107 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.76626 Vis sammendrag
  • Hauvik, Stine & Eckhoff, Karina Molvik (2017). Pasienter på sykehjem ønsker aktiv omsorg. Sykepleien.  ISSN 0802-9768. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2017.64620 Vis sammendrag
  • Hauvik, Stine (2014). Sykepleiere, turnus og livskvalitet : en studie om påvirkning og mestring. Vis sammendrag
  • Hauvik, Stine (2012). Etisk utfordrende å forske på demens. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  100(14), s 57- 59 . doi: 10.4220/sykepleiens.2012.0150 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:08 - Sist endret 28. jan. 2019 13:16