Jeanette Varpen Unhjem

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4771214114
99696923
Studiested
Molde
Kontornr.
B-213

Bakgrunn

Jeg er utdannet sykepleier (HiNT, 2000) og har videreutdanning i voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering (HiM, 2007). Jeg har mastergrad i kriminologi (UiO, 2006) og doktorgrad i medisin og helsefag (UiO, 2019).

Jeg har arbeidet som sykepleier innen sikkerhetspsykiatri (Gaustad sykehus, 2001 - 2007) og ved Høgskolen i Molde som høgskolelektor (2008 - 2012, 2018 - 2019) og nå som førsteamanuensis (2019 - d.d.).

Arbeidsområder

Jeg er primært tilknyttet første studieår av sykepleierutdanningen, men underviser og veileder også i temaer på andre og tredje studieår.

 • Underviser blant annet i sosiologi, profesjonelle grenser og om helserisiko i hjelperyrker
 • Veileder sykepleiestudenter i praksisstudier og skriving av bacheloroppgave
 • Administrerer sykepleierutdanningens Facebook-side

Foredrag

Etter forespørsel holder jeg foredrag for praksisfeltet om:

 • Profesjonelle grenser: Å dele personlig informasjon
 • Profesjonelle grenser: Å bli venn med pasienter

Verv

 • Redaksjonsråd for høgskoleavisen Panorama (2014 - d.d.)
 • Styremedlem i høgskolestyret (2011 - 2015)
 • Prorektor (01.08.2019 - 31.07.2023)

Forskergrupper

Publikasjoner

 • Unhjem, Jeanette Varpen; Hem, Marit Helene & Vatne, Solfrid (2018). Encountering ambivalence : a qualitative study of mental health nurses' experiences with dual relationships. Issues in Mental Health Nursing.  ISSN 0161-2840.  39(6), s 457- 466 . doi: 10.1080/01612840.2017.1416507 Vis sammendrag
 • Unhjem, Jeanette Varpen; Vatne, Solfrid & Hem, Marit Helene (2018). Transforming nurse-patient relationships : a qualitative study of nurse self-disclosure in mental health care. Journal of Clinical Nursing.  ISSN 0962-1067.  27(5/6), s e798- e807 . doi: 10.1111/jocn.14191 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Unhjem, Jeanette Varpen (2019). Mors stemme. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Unhjem, Jeanette Varpen & Vangen, Oskar Palmiro (2017). Relasjoner i gråsonen : grensene mellom det profesjonelle, personlige og private kan ofte være uklare for helsepersonell. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 36- 37
 • Unhjem, Jeanette Varpen & Vangen, Oskar Palmiro (2017). Relasjoner i gråsonen : lisens og autorisasjon. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  36
 • Sættem, Ragnhild & Unhjem, Jeanette Varpen (2012). Kunnskap om eldre. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  144(04.07.2012), s 50- 50
 • Unhjem, Jeanette Varpen & Sættem, Ragnhild (2012). Lav terskel og høyt under taket på Gørvellplassen. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  170(01.02.2012), s 42- 42
 • Unhjem, Jeanette Varpen (2011). - Men jeg tror fortsatt ikke at noen er født ond. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  169(24.03.2011), s 31- 31
 • Unhjem, Jeanette Varpen (2011). Den nye konkurrenten. Tidens Krav.  (04.03.2011), s 3- 3
 • Unhjem, Jeanette Varpen (2011). Er galskapen alltid irrasjonell?. Sunnmørsposten.  ISSN 1503-9056.  (06.12.2011), s 12- 12
 • Unhjem, Jeanette Varpen (2011). Er galskapen alltid irrasjonell?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  169(06.12.2011), s 27- 27
 • Unhjem, Jeanette Varpen (2011). Facebook - den nye konkurrenten. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  169(28.02.2011), s 27- 27
 • Unhjem, Jeanette Varpen (2011). Galskap og rasjonalitet. Tidens Krav.  (07.12.2011), s 3- 3
 • Unhjem, Jeanette Varpen (2011). Ingen er født ond. Tidens Krav.  (29.03.2011), s 3- 3
 • Unhjem, Jeanette Varpen (2011). Rasjonell galskap. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.  (07.12.2011), s 39- 39
 • Unhjem, Jeanette Varpen (2009). Ondskapsbegrepet og forklaringer på forferdelige hendelser. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  63(1), s 92- 99

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:05 - Sist endret 1. aug. 2019 12:00