Jeanette Varpen Unhjem

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4771214114
99696923
Studiested
Molde
Kontornr.
B-213

Bakgrunn

Jeg er utdannet sykepleier (HiNT, 2000) og har videreutdanning i voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering (HiM, 2007). Jeg har mastergrad i kriminologi (UiO, 2006) og doktorgrad i medisin og helsefag (UiO, 2019).

Jeg har arbeidet som sykepleier innen sikkerhetspsykiatri (Gaustad sykehus, 2001 - 2007) og ved Høgskolen i Molde som høgskolelektor (2008 - 2012, 2018 - 2019) og nå som førsteamanuensis (2019 - d.d.).

Arbeidsområder

Jeg er primært tilknyttet første studieår av sykepleierutdanningen, men underviser og veileder også i temaer på andre og tredje studieår.

  • Underviser blant annet i sosiologi, profesjonelle grenser og om helserisiko i hjelperyrker
  • Veileder sykepleiestudenter i praksisstudier og skriving av bacheloroppgave
  • Administrerer sykepleierutdanningens Facebook-side

Foredrag

Etter forespørsel holder jeg foredrag for praksisfeltet om:

  • Profesjonelle grenser: Å dele personlig informasjon
  • Profesjonelle grenser: Å bli venn med pasienter

Verv

  • Redaksjonsråd for høgskoleavisen Panorama (2014 - d.d.)
  • Styremedlem i høgskolestyret (2011 - 2015)
  • Prorektor (01.08.2019 - 31.07.2023)

Forskergrupper

Publikasjoner

  • Unhjem, Jeanette Varpen; Hem, Marit Helene & Vatne, Solfrid (2018). Encountering ambivalence : a qualitative study of mental health nurses' experiences with dual relationships. Issues in Mental Health Nursing.  ISSN 0161-2840.  39(6), s 457- 466 . doi: 10.1080/01612840.2017.1416507 Vis sammendrag
  • Unhjem, Jeanette Varpen; Vatne, Solfrid & Hem, Marit Helene (2018). Transforming nurse-patient relationships : a qualitative study of nurse self-disclosure in mental health care. Journal of Clinical Nursing.  ISSN 0962-1067.  27(5/6), s e798- e807 . doi: 10.1111/jocn.14191 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:05 - Sist endret 1. aug. 2019 12:00