Falko Müller

Avdeling for logistikk
English version of this page Stilling
Stipendiat i logistikk
Kontakt
+4771214289
Studiested
Molde
Kontornr.
A2.146

Arbeidsområder

 • Air Transport Economics
 • Transportation Network Analysis
 • Supply Chain Management

Bakgrunn

Falko Mueller is a PhD Candidate within the field of air transport economics at the Faculty for Logistics of Molde University College. Falko holds a MSc in Business Administration from Munich University (2003) and a MSc in Logistics from Molde University College (2015). His research interests are in the field of transport network analysis and the socio-economic assessment of network alterations. He teaches 'Supply Chain Management' (LOG 711) at the master level and gives guest lectures related to Air Transport Economics and Econometrics.      

Emneord: Stipendiat Logistikk

Publikasjoner

 • Müller, Falko & Aravazhi, Agaraoli (2020). A new generalized travel cost based connectivity metric applied to Scandinavian airports. Transportation Research Part D: Transport and Environment.  ISSN 1361-9209.  81(April), s 1- 21 . doi: 10.1016/j.trd.2020.102280 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Müller, Falko (2019). Competition in Norwegian Air Passenger Transport markets : using the Herfindahl-Hirschman Index to compare concentration levels with eight European countries of reference. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2019:7. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bråthen, Svein; Thune-Larsen, Harald; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Tveter, Eivind; Müller, Falko & Aarhaug, Jørgen (2018). Forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter i Sør-Norge : for avtaleperioden 1. april 2020 - 31. mars 2024. Rapport (Møreforsking Molde). 1801. Vis sammendrag
 • Hoff, Karoline Louise; Müller, Falko & Bråthen, Svein (2018). Utredning av grunnlaget for PSO i 3 svenske flyruter : avtaleperioden 2019-2023. Rapport (Møreforsking Molde). 1812. Vis sammendrag
 • Müller, Falko (2018). Generalized travel cost based connectivity – a new measurement approach and its evolution over time for Scandinavian airports.
 • Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils; Rødseth, Kenneth Løvold; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Müller, Falko; Norseng, Robert Bjørnøy & Tveter, Eivind (2017). Kostnadsdrivere i kollektivtransporten : dokumentasjonsrapport. TØI-rapport. 1582b/2017. Vis sammendrag
 • Bråthen, Svein; Svendsen, Hilde Johanne & Müller, Falko (2017). Ulempeskostnader på ferjer i 2017-revisjonen av Statens vegvesens håndbok V712, og noen momenter for videre arbeid.
 • Bråthen, Svein; Svendsen, Hilde Johanne; Tveter, Eivind & Müller, Falko (2017). Virkninger av kommersialisering ved Florø lufthavn : virkninger av kommersialisering for Oslo og Bergen. Rapport (Møreforsking Molde). 1705. Vis sammendrag
 • Müller, Falko; Rekdal, Jens Ludvig; Svendsen, Hilde Johanne; Zhang, Wei & Bråthen, Svein (2017). Samfunnsøkonomisk analyse av ny lufthavn ved Mo i Rana : en analyse gjennomført ved bruk av persontransportmodellen NTM6. Rapport (Møreforsking Molde). 1604. Vis sammendrag
 • Svendsen, Hilde Johanne; Müller, Falko; Thune-Larsen, Harald & Bråthen, Svein (2017). Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter : utredning av fylkeskommunale forskjeller. Rapport (Møreforsking Molde). 1701. Vis sammendrag
 • Müller, Falko & Svendsen, Hilde Johanne (2016). Ferjesambandet Hasvik – Øksfjord : en vurdering av tilbud og etterspørsel. Rapport (Møreforsking Molde). 1607. Vis sammendrag
 • Thune-Larsen, Harald; Bråthen, Svein; Strand, Arvid; Müller, Falko & Svendsen, Hilde Johanne (2016). Samfunnsøkonomisk analyse av ny lufthavn i Bodø. TØI-rapport. 1474/2016. Vis sammendrag
 • Müller, Falko; Bråthen, Svein & Svendsen, Hilde Johanne (2015). The Arctic Circle Airport : a comparative study. Rapport (Møreforsking Molde). 1515. Vis sammendrag
 • Svendsen, Hilde Johanne & Müller, Falko (2015). Forvaltningsrevisjon av ferjeanboda i Møre og Romsdal : kostnadsutvikling, kapasitet og tilbod. Rapport (Møreforsking Molde). 1519. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 16:01 - Sist endret 18. okt. 2019 12:24