Odd I Larsen

Avdeling for logistikk
English version of this page Stilling
Professor II
Kontakt
928 92 851
Studiested
Molde

Arbeidsområder

Her kan du skrive om arbeidsområder, enten som kort tekst eller som listepunkter:

 • <Arbeidsområde 1>
 • <Arbeidsområde 1>
 • ...

Bakgrunn

Eventuelt kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning.

Publikasjoner

 • Munim, Ziaul Haque; Saeed, Naima & Larsen, Odd I (2018). ‘Tool port’ to ‘landlord port’ : a game theory approach to analyse gains from governance model transformation. Maritime Policy & Management.  ISSN 0308-8839.  46(1), s 43- 60 . doi: 10.1080/03088839.2018.1468936 Vis sammendrag
 • Saeed, Naima & Larsen, Odd I (2016). Application of queuing methodology to analyze congestion : a case study of the Manila International Container Terminal, Philippines. Case Studies on Transport Policy.  ISSN 2213-624X.  4(2), s 143- 149 . doi: 10.1016/j.cstp.2016.02.001 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Saeed, Naima & Larsen, Odd I (2014). STACKELBERG OR BERTRAND: WHICH PRICE MODEL IS PRACTICALLY APPLICABLE?. International Journal of Mathematics, Game Theory, and Algebra.  ISSN 1099-1859.  23(1), s 1- 17
 • Sandbæk, Birgithe Eckermann; Helgheim, Berit Irene; Larsen, Odd I & Fasting, Sigurd (2014). Impact of changed management policies on operating room efficiency. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  14(224), s 1- 10 . doi: 10.1186/1472-6963-14-224 Vis sammendrag
 • Saeed, Naima & Larsen, Odd I (2013). Stackelberg or Bertrand: Which Price Model is Practically Applicable?, In Franc Meunier & James Carre (ed.),  Game Theory : Economics, Theoretical Concepts and Finance Applications.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-62417-165-9.  Kapittel.  s 1 - 24 Vis sammendrag
 • Bhatta, Bharat Prasad & Larsen, Odd I (2011). Errors in variables in multinomial choice modeling: A simulation study applied to a multinomial logit model of travel mode choice. Transport Policy.  ISSN 0967-070X.  18(2), s 326- 335 . doi: 10.1016/j.tranpol.2010.10.002
 • Bhatta, Bharat Prasad & Larsen, Odd I. (2011). Are intrazonal trips ignorable?. Transport Policy.  ISSN 0967-070X.  18(1), s 13- 22 . doi: 10.1016/j.tranpol.2010.04.004 Vis sammendrag
 • Hervik, Arild & Larsen, Odd I (2011). Myter om investering i vei. RØST: Radikalt økonominettverks skriftserie.  ISSN 1503-9595.  (1), s 41- 47
 • Larsen, Odd I. & Grobler, Wynand C. J. (2011). Estimating a system of demand equations for low-income households from a biased survey of expenditures. Studia Universitatis Babes-Bolyai Oeconomica.  ISSN 1220-0506.  56(3), s 3- 29 Vis sammendrag
 • Larsen, Odd I. & Rekdal, Jens (2010). Treatment of seasonal tickets for public transport in estimation and application of mode/destination choice models. Transportation.  ISSN 0049-4488.  37(3), s 573- 581 . doi: 10.1007/s11116-009-9256-2 Vis sammendrag
 • Bhatta, Bharat P. & Larsen, Odd I. (2010). Errors in variables in multinomial choice modeling: a simulation study applied to a multinomial logit model of travel mode choice. Transport Policy.  ISSN 0967-070X.  18(2), s 10 . doi: 10.1016/j.tranpol.2010.10.002 Vis sammendrag
 • Saeed, Naima & Larsen, Odd I. (2010). An application of cooperative game among container terminals of one port. European Journal of Operational Research.  ISSN 0377-2217.  203(2), s 393- 403 . doi: 10.1016/j.ejor.2009.07.019 Vis sammendrag
 • Saeed, Naima & Larsen, Odd I. (2010). Container terminal concessions: A game theory application to the case of the ports of Pakistan. Maritime Economics & Logistics.  ISSN 1479-2931.  12(3), s 237- 262 . doi: 10.1057/mel.2010.8 Vis sammendrag
 • Larsen, Odd I. & Sunde, Øyvind (2008). Waiting time and the role and value of information in scheduled transport. Research in Transportation Economics.  ISSN 0739-8859.  23(1), s 41- 52 . doi: 10.1016/j.retrec.2008.10.005 Vis sammendrag
 • Saeed, Naima & Larsen, Odd I. (2008). Game theoretical analysis of competition between container terminals in Pakistan, In H. P. Lo; Stephen C. H. Leung & Susanna M. L, Tam (ed.),  Proceedings of the 13th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies : Transportation and Management Science, 13-15 December, 2008, Hong Kong.  Hong Kong Society of Transportation Studies.  Kapittel.  s 729 - 738 Vis sammendrag
 • Larsen, Odd I. & Bekken, Jon-Terje (2007). Efficiency and regulation in the taxi industry : implications of waiting time, In Rosario Macario; Jose Manuel Viegas & David A. Hensher (ed.),  Competition and ownership in land passenger transport : selected paper from the 9th international conference (Thredbo 9) Lisbon, September 2005.  Elsevier.  ISBN 978-0-08-045095-7.  Kapittel.  s 693 - 706
 • Larsen, Odd I. (2003). Norwegian urban road tolling - what role for evaluation?, In Alan Pearman; Peter Mackie & Nellthorp John (ed.),  Transport projects, programmes and policies : Evaluation needs and capabilities / ed. by Alan Pearman, Peter Mackie, John Nellthorp.  Ashgate.  ISBN 0-7546-3032-3.  Kapittel.  s 73 - 84
 • Larsen, Odd I.; Johansen, Kjell Werner & Norheim, Bård (2001). Towards achievement of both allocative efficiency and X-efficiency in public transport. Journal of Transport Economics and Policy.  ISSN 0022-5258.  35(3), s 491- 511 Vis sammendrag
 • Larsen, Odd I. & Østmoe, Knut (2001). The experience of urban toll cordons in Norway : lessons for the future. Journal of Transport Economics and Policy.  ISSN 0022-5258.  35(3), s 457- 471 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Saeed, Naima; Hoff, Arild & Larsen, Odd I (2019). The effect of the development of port’s inland hinterland transport technologies on the export of perishable products from South Africa. Vis sammendrag
 • Munim, Ziaul Haque; Saeed, Naima & Larsen, Odd I (2017). ‘Tool port’ to ‘landlord port’: A game theory approach to analyse gains from governance model transformation.
 • Larsen, Odd I (2014). Validering av godstransportmodellen. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 1403.
 • Rekdal, Jens Ludvig; Hamre, Tom N.; Løkketangen, Arne; Zhang, Wei & Larsen, Odd I (2014). Inkludering av innfartsparkering i TraMod_By : TraMod_IP. Rapport (Møreforsking Molde). 1416. Vis sammendrag
 • Saeed, Naima & Larsen, Odd I (2014). Application of queuing methodology to analyze congestion at the Manila International Container Terminal.
 • Rekdal, Jens Ludvig; Larsen, Odd I; Løkketangen, Arne & Hamre, Tom N. (2013). TraMod_By Del 1 : etablering av nytt modellsystem : revidert utgave av rapport 1203. Rapport (Møreforsking Molde). 1313. Vis sammendrag
 • Saeed, Naima & Larsen, Odd I (2013). A Tale of Two Ports: Extending the Bertrand Model Along the Needs of a Case Study, In Hardy Hanappi (ed.),  Game Theory Relaunched.  INTECH.  ISBN 978-953-51-1078-1.  Kapittel.  s 77 - 104 Vis sammendrag
 • Bråthen, Svein; Hagen, Kåre P.; Hervik, Arild; Larsen, Odd I.; Pedersen, Karl Rolf; Rekdal, Jens Ludvig; Tveter, Eivind & Zhang, Wei (2012). Alternativ finansiering gir ingen enkle løsninger. Samferdsel.  ISSN 0332-8988.  51(9), s 16- 17 Vis sammendrag
 • Bråthen, Svein; Hagen, Kåre P.; Hervik, Arild; Larsen, Odd I; Pedersen, Karl Rolf; Rekdal, Jens Ludvig; Tveter, Eivind & Zhang, Wei (2012). Alternativ finansiering av transportinfrastruktur : noen utvalgte problemstillinger. Rapport (Møreforsking Molde). 1210. Vis sammendrag
 • Larsen, Odd I (2012). Hva kreves av datagrunnlaget til etablering av en transportmodell og hva benyttes det til?.
 • Larsen, Odd I (2012). Nasjonale personmodeller med fokus på by.
 • Larsen, Odd I (2012). Samfunnsøkonomisk vurdering av reduksjon i tillatt totalvekt for vogntog fra 50 til 40 tonn og utvidet veinett for modulvogntog. Rapport (Møreforsking Molde). 1217. Vis sammendrag
 • Larsen, Odd I. (2012, 07. januar). Gir politikarane strykkarakter.  Sunnmørsposten.
 • Larsen, Odd I. (2012). Samferdselsprosjekter : hvor gode er dagens metoder for lønnsomhetsvurdering?.
 • Rekdal, Jens Ludvig; Larsen, Odd I.; Steinsland, Christian; Zhang, Wei & Hamre, Tom N. (2012). TraMod_By del 2 : delrapport : Eksempler på anvendelse. Rapport (Møreforsking Molde). 1206. Vis sammendrag
 • Rekdal, Jens Ludvig; Larsen, Odd I; Løkketangen, Arne & Hamre, Tom N. (2012). TraMod_By Del 1 : Etablering av nytt modellsystem. Rapport (Møreforsking Molde). 1203. Vis sammendrag
 • Rekdal, Jens Ludvig; Larsen, Odd I; Steinsland, Christian & Zhang, Wei (2012). Eksempler på analyser av køprising med TraMod_by : konsekvenser av tidsdifferensierte bompengesatser i Oslo, Bergen og Trondheim. Rapport (Møreforsking Molde). 1208. Vis sammendrag
 • Larsen, Odd I.; Bråthen, Svein & Hervik, Arild (2011). Er investeringer i transport mer nyttige enn antatt?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  169(227), s 49- 49
 • Larsen, Odd I.; Rekdal, Jens Ludvig & Løkketangen, Arne (2011). Modell fra Molde-forskere kan løse trafikkinfarkt i byområder. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  169, s 31- 31
 • Saeed, Naima & Larsen, Odd I. (2011). Application of Stackelberg model : an analysis of advantage of moving first for container terminals in Pakistan. Vis sammendrag
 • Foss, Trond; Larsen, Odd I.; Rekdal, Jens Ludvig & Tretvik, Terje Kristian (2010). Utredning av vegavgift for tunge kjøretøy.
 • Jansson, Kjell Bertil; Lang, Harald; Larsen, Odd I. & Mortazavi, Reza (2010). Analysis of currently used models in Sweden for long-distance public transport and possible ways to improve.
 • Jansson, Kjell Bertil; Lang, Harald; Larsen, Odd I. & Mortazavi, Reza (2010). Analysis of currently used models in Sweden for long-distance public transport and possible ways to improve, In Portugal WCTR (ed.),  12th World Conference of Transport Research : Book of Abstracts.  World Conference on Transport Research.  Konferanseabstract i rapport.  s 281 - 281 Vis sammendrag
 • Larsen, Odd I.; Jansson, Kjell Bertil & Lang, Harald (2010). On combining discrete choice and assignment models.
 • Larsen, Odd I.; Jansson, Kjell Bertil & Lang, Harald (2010). On combining discrete choice and assignment models, In Agachai Sumalee; William H.K. Lam; H.W. Ho & Barbara Siu (ed.),  Proceedings of the 15th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies (HKSTS).  Hong Kong Society for Transportation Studies (HKSTS).  ISBN 978-988-98847-8-9.  Kapittel.  s 299 - 306 Vis sammendrag
 • Rekdal, Jens & Larsen, Odd I (2010). Underlagsmateriale for utredning av marginalkostnadsprising for tunge kjøretøy. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2010:5.
 • Rekdal, Jens & Larsen, Odd I. (2009). Forecasting demand and benefits of increased rail capacity - a case study.
 • Larsen, Odd I. (2009). An exercise in numerical optimisation of urban transport policy in small equilibrium models.
 • Larsen, Odd I.; Odeck, James & Kjerkreit, Anne (2009). The economic impact of axle-load control of heavy vehicles in developing countries - the case of Zambia.
 • Rekdal, Jens; Larsen, Odd I. & Jansson, Kjell Bertil (2009). Trafikkanalyse for nytt dobbeltspor Oslo-Ski. Rapport (Møreforsking Molde). 0808. Vis sammendrag
 • Saeed, Naima & Larsen, Odd I. (2009). Competition between two ports : an application of cooperative game among container terminals of one port. Vis sammendrag
 • Saeed, Naima & Larsen, Odd I. (2009). Effect of type of concession contract on game outcome among container terminals, In  Conference Proceedings (USB).  International Association of Maritime Economists.  s 23 Vis sammendrag
 • Saeed, Naima & Larsen, Odd I. (2009). Effect of type of concession contract on game outcome among container terminals.
 • Rekdal, Jens & Larsen, Odd I. (2008). RTM23+ : regional modell for Oslo-området : dokumentasjon av utviklingsarbeid og teknisk innføring i anvendelse. Rapport (Møreforsking Molde). 0806. Vis sammendrag
 • Bhatta, Bharat Prasad & Larsen, Odd I. (2008). Implications of intrazonal trips and their treatment in travel mode choice modeling.
 • Larsen, Odd I. (2008). Toll cordons and congestion pricing - the case of Oslo.
 • Larsen, Odd I.; Odeck, James & Kjerkreit, Anne (2008). The economic impact of enforcing axle load regulation : the case of Zambia. Rapport (Møreforsking Molde). 0805. Vis sammendrag
 • Saeed, Naima & Larsen, Odd I. (2008). Competition between two ports : from game theory perspective, In Leon A. Petrosjan & Nikolay A. Zenkevich (ed.),  The Second International Conference Game Theory and Management : GTM2008, June 26-27, 2008, St. Petersburg, Russia : Abstracts.  Graduate School of Management. St. Petersburg University.  Kapittel.  s 189 - 191
 • Saeed, Naima & Larsen, Odd I. (2008). Competition between two ports : from game theory perspective. Vis sammendrag
 • Saeed, Naima & Larsen, Odd I. (2008). Game theoretical analysis of competition between container terminals in Pakistan. Vis sammendrag
 • Bhatta, Bharat Prasad & Larsen, Odd I. (2007). Measurement errors in data used in transportation models and their consequences in parameter estimates.
 • Bhatta, Bharat Prasad & Larsen, Odd I. (2007). Measurement errors in discrete choice modeling : a simulation study based on a multinomial logit model for travel to work. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2007:5. Vis sammendrag
 • Larsen, Odd I. (2007). Estimation and implementation of a simultaneous trip generation model for multiple travel purposes : a new approach.
 • Larsen, Odd I. (2007). Estimation and implementation of a simultaneous trip generation model for multiple travel purposes : a new approach. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2007:6. Vis sammendrag
 • Larsen, Odd I. (2007). Ny fergeforbindelse Kjørsvikbugen - Laksåvika : resultat av trafikkanalyse.
 • Rekdal, Jens; Bråthen, Svein; Husdal, Jan & Larsen, Odd I. (2007). Ny ferjeforbindelse mellom Hitra og Aure (Laksåvik - Kjørsvikbugen) : beregning av etterspørselseffekter og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Rapport (Møreforsking Molde). 0712. Vis sammendrag
 • Larsen, Odd I. & Rekdal, Jens (2006). Treatment of seasonal tickets for public transport in estimation and application of mode/destination choice models.
 • Larsen, Odd I. (2006). Det norske modellsystem for persontransport.
 • Larsen, Odd I. & Bekken, Jon-Terje (2006). Efficiency and regulation in the taxi industry - implications of waiting time.
 • Larsen, Odd I. & Rekdal, Jens (2006). Delmodeller i RTM.
 • Larsen, Odd I. & Rekdal, Jens (2006). Etterspørselsmodellen i RTM.
 • Larsen, Odd I. & Rekdal, Jens Ludvig (2006). Virkninger av samferdselstiltak? - Nye nasjonale modeller for persontransport blir et viktig verktøy for virkningsberegninger og evaluering, I: Arild Hervik & Stål Bjørkly (red.),  Populærvitenskapelige artikler : Forskningsdagene 2006.  Høgskolen i Molde.  ISBN 82-7962-074-5.  Kapittel.  s 14 - 16
 • Rekdal, Jens & Larsen, Odd I. (2005). Trafikkberegninger for Kvivsvegen. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2005:2. Vis sammendrag
 • Bråthen, Svein; Hervik, Arild; Larsen, Odd I.; Odeck, James & Sunde, Øyvind (2005). Tendering in Norwegian road ferry services - a success in the short run only? : experiences and prospects. Vis sammendrag
 • Bråthen, Svein & Larsen, Odd I. (2005). Some elements in an analysis of a new airport in the Vaal Triangle Area.
 • Larsen, Odd I. (2005). "Case Oslo" - Adapting the toll cordon to the principles of road pricing.
 • Larsen, Odd I. (2005). De regionale modellene - en ny dimensjon.
 • Larsen, Odd I. (2005, 30. juni). Fra Lofast til Molde-fast.
 • Larsen, Odd I. (2005). Sammenligning av resultater fra RTM mot RVU 2001.
 • Larsen, Odd I. & Bekken, Jon-Terje (2005). Efficiency and regulation in the taxi industry - implications of waiting time.
 • Larsen, Odd I. & Rekdal, Jens (2005). Generelle og prosjektspesifikke trafikkprognoser. Rapport (Møreforsking Molde). 0512. Vis sammendrag
 • Madslien, Anne; Rekdal, Jens & Larsen, Odd I. (2005). Utvikling av regionale modeller for persontransport i Norge. TØI-rapport. 766/2005. Vis sammendrag
 • Bråthen, Svein; Rekdal, Jens & Larsen, Odd I. (2004). Sivil lufthavndrift ved Rygge lufthavn : trafikkmessige og økonomiske virkninger. Rapport (Møreforsking Molde). 0401. Vis sammendrag
 • Larsen, Odd I. & Rekdal, Jens (2004). Treating seasonal tickets for public transport correctly in estimation and application of mode/destination choice models.
 • Rekdal, Jens & Larsen, Odd I. (2004). Husholdsstruktur og bilholdsutvikling. Rapport (Møreforsking Molde). 0411. Vis sammendrag
 • Bråthen, Svein; Fuglseth, Arild; Hervik, Arild; Larsen, Odd I.; Lyche, Lage; Odeck, James & Sandvik, Edvard Thonstad (2004). Anbud i ferjesektoren : erfaringer og utsikter. Rapport (Møreforsking Molde). 0408. Vis sammendrag
 • Fuglseth, Arild; Fearnley, Nils; Larsen, Odd I. & Løkketangen, Arne (2004). Datahotellet : KollTrans. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 0404. Vis sammendrag
 • Johansen, Kjell Werner & Larsen, Odd I (2004). Kvalitetssikring av prosjektet " Bybanen i Bergen". TØI-rapport. 755/2004. Vis sammendrag
 • Larsen, Odd I. (2004). A simple method for handling tours with multiple destinations in large scale models.
 • Larsen, Odd I. (2004). Praktisk bruk av modeller i prognosearbeid.
 • Larsen, Odd I. (2004). The Social Optimum Public TRAnsport Model (SOPTRAM). TØI-rapport. 708/2004. Vis sammendrag
 • Larsen, Odd I. & Rekdal, Jens (2004). Prognoser med NTM 4/5. Prognoser i Statens vegvesen. 2-2004.
 • Larsen, Odd I. (2003). Diskonteringsrente for samfunnsøkonomiske kalkyler : prinsipper og praksis. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2003:6. Vis sammendrag
 • Larsen, Odd I. (2003). Estimating independent and simultaneous trip frequency models for all travel purposes with combined Logit/Poisson.
 • Larsen, Odd I. (2003). Estimating independent and simultaneous trip frequency models for all travel purposes with combined Logit/Poisson. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2003:7. Vis sammendrag
 • Larsen, Odd I. (2003). Estimering av modeller for valg av destinasjon og reisemåte for bostedsbaserte arbeidsreiser. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2003:9.
 • Hamre, Tom N.; Rekdal, Jens & Larsen, Odd I. (2002). Utvikling av den nasjonale persontransportmodellen i fase 5 : del B : Estimering av modeller. TØI-rapport. 606/2002. Vis sammendrag
 • Larsen, Odd I. (2002). Implementering av ny langdistansemodell : segmentering i forhold til førerkortinnehav og biltilgang. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 0203.
 • Larsen, Odd I. (2002). Turkjeder og frekvensmodeller belyst med RVU-data for Hordaland. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 0213. Vis sammendrag
 • Larsen, Odd I. (2001). Designing incentive schemes for public transport operators in Hordaland County, Norway. Vis sammendrag
 • Larsen, Odd I. (2001). Implementing congestion pricing.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 16:00 - Sist endret 3. sep. 2018 16:00