Per Kristian Rekdal

Avdeling for logistikk
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4771195777
Studiested
Molde
Kontornr.
A2.074

Forskning

 • Teoretisk fysikk
  • Kvanteoptikk
  • Kvantegravitasjon
  • QFT
  • QED
  • Atom chips
  • Dekoherense fenomen
  • Casimir-Polder kraft og QED
  • Hukommelseseffekter i spontane emisjonsprosesser
  • Bok under bearbeidelse: "Selected Problems and Solutions in Quantum Optics" sammen med professor Bo-Sture Skagerstam
 • Logistikk
  • Dynamisk prising
  • Bok under bearbeidelse: "Inventory Models" sammen med Nils Rudi

Prosjekter

Utdanning

 • NTNU, sivilingeniør teknisk fysikk, 1992-1998
 • NTNU, Ph.D., 1998-2001
 • Imperial College London, England, Post Doc, 2002-2004
 • Universität Graz, Østerrike, Post Doc, 2005-2006

 

Publikasjoner

 • Skagerstam, Bo-Sture; Eriksson, Karl-Erik & Rekdal, Per Kristian (2019). Causality in quantum field theory with classical sources. Journal of Physics Communications. ISSN 2399-6528. 3(8). doi: 10.1088/2399-6528/ab3c1c. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skagerstam, Bo-Sture; Eriksson, Karl-Erik & Rekdal, Per Kristian (2018). Quantum field theory with classical sources : linearized quantum gravity. Classical and Quantum Gravity. ISSN 0264-9381. 36(1), s. 1–19. doi: 10.1088/1361-6382/aaf113.
 • Molka-Danielsen, Judith & Rekdal, Per Kristian (2018). Concept and prototype design of massive open online network for innovation and knowledge sharing. I Hogset, Heidi; Berge, Dag Magne & Dale, Karl Yngvar (Red.), Det regionale i det internasjonale : fjordantologien 2018. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031217. s. 82–100. doi: 10.18261/9788215031224-2018-05.
 • Grimsmo, Arne Løhre; Vaskinn, Asle Heide; Rekdal, Per Kristian & Skagerstam, Bo-Sture (2013). Memory effects in spontaneous emission processes. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). ISSN 1050-2947. 87(2), s. 1–12. doi: 10.1103/PhysRevA.87.022101.
 • Skagerstam, Bo-Sture; Rekdal, Per Kristian & Vaskinn, Asle Heide (2009). Theory of Casimir-Polder forces. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). ISSN 1050-2947. 80(2). doi: 10.1103/PhysRevA.80.022902.
 • Hohenester, Ulrich; Rekdal, Per Kristian; Borzì, Alfio & Schmiedmayer, Jörg (2007). Optimal quantum control of Bose-Einstein condensates in magnetic microtraps. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). ISSN 1050-2947. 75(2). doi: 10.1103/PhysRevA.75.023602.
 • Rekdal, Per Kristian & Skagerstam, Bo-Sture (2007). Decay processes in the presence of thin superconducting films. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). ISSN 1050-2947. 75(2). doi: 10.1103/PhysRevA.75.022904.
 • Skagerstam, Bo-Sture & Rekdal, Per Kristian (2007). Photon emission near superconducting bodies. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). ISSN 1050-2947. 76(5). doi: 10.1103/PhysRevA.76.052901.
 • Skagerstam, Bo-Sture; Hohenester, Ulrich; Eiguren, Aiser & Rekdal, Per Kristian (2006). Spin Decoherence in Superconducting Atom Chips. Physical Review Letters. ISSN 0031-9007. 97(7). doi: 10.1103/PhysRevLett.97.070401.
 • Rekdal, Per Kristian & Skagerstam, Bo-Sture (2006). Collective two-atom effects and trapping states in the micromaser. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). ISSN 1050-2947. 74(6). doi: 10.1103/PhysRevA.74.063805.
 • Skagerstam, Bo-Sture; Hohenester, Ulrich; Eiguren, Asier & Rekdal, Per Kristian (2006). Relpy to Comment on "Spin Decoherence in Superconducting Atom Chips". arXiv.
 • Scheel, Stefan; Rekdal, Per Kristian; Knight, P.L. & Hinds, Edward (2005). Atomic spin decoherence near conducting and superconducting films. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). ISSN 1050-2947. 72(4). doi: 10.1103/PhysRevA.72.042901.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pettersen, Bård Inge & Rekdal, Per Kristian (2021). Anvendt matematikk. Pytagoras forlag. ISBN 978-82-692361-5-6. 476 s.
 • Pettersen, Bård Inge & Rekdal, Per Kristian (2021). Anvendt statistikk : del 2: statistisk inferens. Pytagoras forlag. ISBN 978-82-692361-2-5. 151 s.
 • Pettersen, Bård Inge & Rekdal, Per Kristian (2021). Anvendt statistikk : del 1: sannsynlighetslære. Pytagoras forlag. ISBN 978-82-692361-0-1. 198 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 16:00 - Sist endret 23. okt. 2018 21:08