Dag Magne Berge

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
English version of this page Stilling
Professor emeritus
Kontakt
+4771214296
Studiested
Molde
Kontornr.
A1.078

Arbeidsområder

Her kan du skrive om arbeidsområder, enten som kort tekst eller som listepunkter:

 • <Arbeidsområde 1>
 • <Arbeidsområde 1>
 • ...

Bakgrunn

Eventuelt kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning.

Publikasjoner

 • Berge, Dag Magne & Torsteinsen, Harald (2021). Governance challenges of different institutional logics and modes of organising : a Norwegian case study of municipal water supply. Local Government Studies. ISSN 0300-3930. doi: 10.1080/03003930.2021.1942853. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berge, Dag Magne & Torsteinsen, Harald (2021). Corporatization in local government : promoting cultural differentiation and hybridity? Public Administration. ISSN 0033-3298. 100(2), s. 273–290. doi: 10.1111/padm.12737. Fulltekst i vitenarkiv
 • Amdam, Rolv Petter Storvik; Bjarnar, Ove & Berge, Dag Magne (2020). Resilience and related variety : the role of family firms in an ocean-related Norwegian region. Business History. ISSN 0007-6791. doi: 10.1080/00076791.2020.1822329. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld; Bjarnar, Ove & Berge, Dag Magne (2020). Digitalisering og regional kunnskapsutvikling. I Halvorsen, Lars Julius; Stokken, Roar; Rogne, Wenke Mork & Erdal, Ivar John (Red.), Digital samhandling : Fjordantologien 2020. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03739-4. s. 123–142. doi: 10.18261/9788215037394-2020-07.
 • Berge, Dag Magne & Jørgensen, Else (2016). Helsefremming over kaffekoppen : om innovasjon, institusjonelle logikker og mellomrom : en casestudie. I Kvangarsnes, Marit; Håvold, Jon Ivar & Helgesen, Øyvind (Red.), Innovasjon og entreprenørskap : Fjordantologien 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027685. s. 210–232.
 • Berge, Dag Magne (2015). Innovasjon - et begrep i drift. I Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (Red.), Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1587-4. s. 117–133.
 • Berge, Dag Magne (2012). Økonomistyring i resultatkommunen. I Torsteinsen, Harald (Red.), Resultatkommunen : reformer og resultater. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01820-1. s. 186–199.
 • Berge, Dag Magne; Bråthen, Svein; Hauge, Olav; Ohr, Frode & Sunde, Øyvind (2005). Experience with quality contracts in public transport in Norway. I Hensher, David A. (Red.), Competition and ownership in land passenger transport : selected refereed papers from the 8th International Conference (Thredbo 8). Elsevier. ISSN 0-08-044580-2. s. 195–211.
 • Berge, Dag Magne (2004). I sporene til innovasjoner i tre bransjer på Nord-Vestlandet, Nord-Vestlandet - liv laga? / Red: Hallgeir Gammelsæter, Oddbjørn Bukve og Arnljot Løseth. Sunnmørsposten forlag. s. 107–125.
 • Berge, Dag Magne (2004). I sporene til innovasjoner i tre bransjer på Nord-Vestlandet. I Gammelsæter, Hallgeir; Bukve, Oddbjørn & Løseth, Arnljot (Red.), Nord-Vestlandet - liv laga?. Sunnmørsposten Forlag. ISSN 82-91450-11-0. s. 107–125.
 • Berge, Dag Magne & Gammelsæter, Hallgeir (2004). Innovasjonspolitikkens uutholdelige tålmodighet. I Arbo, Peter & Gammelsæter, Hallgeir (Red.), Innovasjonspolitikkens scenografi : nye perspektiver på næringsutvikling. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-1935-5. s. 167–184.
 • Aarseth, Turid; Berge, Dag Magne; Kjersem, Eli & Husby, Solveig (2002). Deltakernes erfaringer fra opplæringen, Sluttrapport fra det nasjonale prosjektet "Kartlegging av behov og organisering av tilbud om grunnskoleopplæring for voksne" : Grunnskoleprosjektet. Statens utdanningskontor i Møre og Romsdal. s. 27–38.
 • Aarseth, Turid; Berge, Dag Magne; Kjersem, Eli & Husby, Solveig (2002). Erfaringer fra kartleggings- og opplæringsarbeidet, Sluttrapport fra det nasjonale prosjektet "Kartlegging av behov og organisering av tilbud om grunnskoleopplæring for voksne" : Grunnskoleprosjektet. Statens utdanningskontor i Møre og Romsdal. s. 14–26.
 • Berge, Dag Magne & Gammelsæter, Hallgeir (2002). Høgskolene i innovasjonspolitikken. I Gammelsæter, Hallgeir (Red.), Høgskoler til besvær : når statlige reformer møter lokale institusjoner og ambisjoner. Fagbokforlaget. ISSN 82-7674-828-7. s. 136–159.
 • Berge, Dag Magne (2000). Samfunn, entreprenørskap og kunnskapsspredning i norsk fiskeoppdrett på 1970-tallet. I Gammelsæter, Hallgeir (Red.), Innovasjonspolitikk, kunnskapsflyt og regional utvikling. Tapir. ISSN 82-519-1592-9. s. 159–177.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hogset, Heidi; Berge, Dag Magne & Dale, Karl Yngvar (2018). Det regionale i det internasjonale : fjordantologien 2018. Universitetsforlaget. ISBN 9788215031217. 401 s.
 • Bjarnar, Ove; Berge, Dag Magne & Melle, Oddbjørn (2006). Havfiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag : 1960-2006 : Fra fri fisker til regulert spesialist. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 82-519-2171-6. 511 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Berge, Dag Magne (2020). Liberalisme.
 • Torsteinsen, Harald & Berge, Dag Magne (2020). Corporatization in local government – Innovation benefits and governance challenges.
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld; Bjarnar, Ove & Berge, Dag Magne (2019). Digitization and knowledge in regional development.
 • Berge, Dag Magne & Torsteinsen, Harald (2019). Corporatization in local government – Innovation through structural and cultural differentiation?
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld; Bjarnar, Ove & Berge, Dag Magne (2019). Digitalisering og kunnskapsutvikling.
 • Berge, Dag Magne (2018). Innovasjon: fag, mote og politikk.
 • Amdam, Rolv Petter Storvik; Bjarnar, Ove & Berge, Dag Magne (2018). Resilience and related variety: The role of family firms in an ocean-related Norwegian region.
 • Hogset, Heidi; Berge, Dag Magne & Dale, Karl Yngvar (2018). I spenningsfeltet mellom det regionale og det internasjonale. I Hogset, Heidi; Berge, Dag Magne & Dale, Karl Yngvar (Red.), Det regionale i det internasjonale : fjordantologien 2018. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031217. s. 15–28. doi: 10.18261/9788215031224-2018-01.
 • Berge, Dag Magne & Torsteinsen, Harald (2018). Governance challenges of different institutional logics and modes of organizing: A Norwegian case study of municipal water supply.
 • Berge, Dag Magne; Gammelsæter, Hallgeir & Rønhovde, Lars (2016). Eliten, folket og den norske modellen. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. 174(246), s. 46–46.
 • Berge, Dag Magne (2016). Knyttneve og håndtrykk. Om konflikt og kompromiss i arbeidslivet.
 • Berge, Dag Magne & Bjarnar, Ove (2015). The political economy of knowledge flows and innovation in Norwegian salmon farming, 1970 – 2000.
 • Berge, Dag Magne & Jørgensen, Else (2015). Helsefremming over kaffekoppen. Om innovasjon, institusjonelle logikker og mellomrom. En casesstudie.
 • Berge, Dag Magne & Torsteinsen, Harald (2014). Innovasjon som politikk og politikk som innovasjon.
 • Berge, Dag Magne; Jørgensen, Else; Sættem, Ragnhild & Hegdal, Tone (2014). Mellomrommets muligheter? : bydelscafé Vest : café og kultur.
 • Berge, Dag Magne (2014). Utdanningsbehov : kloke hender og kvikke hoder. I ., . (Red.), Nye samarbeidsformer i maritim industri. Handelshøyskolen BI ; Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. s. 6–7.
 • Berge, Dag Magne; Rønhovde, Lars Magne; Aarseth, Turid & Gjerde, Ingunn (2009). Den fragmenterte kommunen. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. 167(22.09.2009), s. 31–31.
 • Berge, Dag Magne & Bjarnar, Ove (2008). Long term structural and international transformation pressures on knowledge flow and knowledge creation in old regional clusters - the Møre and Romsdal maritime cluster in Mid-West Norway, 1960s-2008. I Hardy, Sally; Larsen, Lisa Bibby & Freeland, Frankie (Red.), Regions : the Dilemmas of Integration and Competition? - Abstract Book. Regional Studies Association. ISSN 978-1-897721-33-9. s. 1–16.
 • Berge, Dag Magne & Bjarnar, Ove (2003). Between "learning by learning" and "learned incapacity to learn" : the political structure of knowledge flows in norwegian and scottish fishfarming.
 • Berge, Dag Magne; Bråthen, Svein; Hauge, Olav; Ohr, Frode & Sunde, Øyvind (2003). Experiences with quality contracts in public transport in Norway.
 • Berge, Dag Magne; Bråthen, Svein & Ohr, Frode (2002). Betydelig forbedringspotensiale for kvalitetsavtalene i Hordaland. Samferdsel. ISSN 0332-8988. 41(9), s. 24–25.
 • Thesen, Gunnar; Aaserød, Martin Ivar; Berge, Dag Magne; Bayer, Stian Brosvik & Leknes, Einar (2013). Ett Hav : muligheter og utfordringer for sameksistens mellom petroleums- og sjømatnæringen. IRIS. ISSN 978-82-490-0818-6.
 • Berge, Dag Magne (2013). Utdanningsbehov, rekruttering og globalisering : resultater fra en spørreskjemaundersøkelse blant bedrifter i den maritime klyngen i Møre og Romsdal. Møreforsking Molde AS. ISSN 0803-9259.
 • Berge, Dag Magne (2013). Innovasjon og politikk : om innovasjon i offentlig sektor. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-166-9.
 • Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn; Rønhovde, Lars Magne & Aarseth, Turid (2008). Når nasjonale oppgaver løses regionalt : om Kystverkets desentraliserte organisasjonsform. Møreforsking Molde A/S. ISSN 978-82-7830-127-2.
 • Rønhovde, Lars Magne; Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (2007). Målrettet, men mindre meningsfullt? : evaluering av ny politisk struktur i Molde kommune. Møreforsking Molde A/S. ISSN 978-82-7830-109-8.
 • Rønhovde, Lars Magne; Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (2006). Og bedre har det blitt : en evaluering av Eide kommune fire år etter omorganiseringa. Møreforsking Molde AS. ISSN 82-7830-091-7.
 • Bakken, Hege; Berge, Dag Magne & Eikrem, Kristine (2005). Sosialpedagogisk team ved Sellanrå skole : evaluering av et forsøksprosjekt. Møreforsking Molde. ISSN 82-7830-083-6.
 • Berge, Dag Magne; Bræin, Lasse & Romuld, Kyrre (2004). Innovasjonspilot i Møre og Romsdal : en evaluering av Innovasjon Møre [Korrigert utg.]. Møreforsking Molde. ISSN 8278300674.
 • Berge, Dag Magne; Romuld, Kyrre & Aarseth, Turid (2004). Faglig utvikling og samarbeid i det forebyggende helsearbeidet for barn og ungdom : en evaluering av Ressurshelsestasjon for 12 kommuner i Romsdal og Nordmøre. Møreforsking Molde. ISSN 82-7830-061-5.
 • Berge, Dag Magne & Husby, Solveig (2004). Sivile vernepliktige i arbeid mot vold og mobbing : en evaluering av VOKT : sluttrapport. Møreforsking Molde. ISSN 0803-9259.
 • Berge, Dag Magne & Husby, Solveig (2003). VOKT mot vold og mobbing : evaluering - delrapport. Møreforsking Molde AS. ISSN 0803-9259.
 • Berge, Dag Magne & Kjersem, Eli (2003). Innovasjon Møre : en resultatundersøkelse. Møreforsking Molde AS. ISSN 0803-9259.
 • Berge, Dag Magne & Ohr, Frode (2003). Akers treningsteam for ungdom : en evaluering. Møreforsking Molde AS. ISSN 0803-9259.
 • Jakobsen, Stig-Erik; Berge, Dag Magne & Aarset, Bernt (2003). Regionale og distriktspolitiske effekter av statlig havbrukspolitikk. Senter for næringsøkonomi og økonomisk politikk. ISSN 0803-4028.
 • Berge, Dag Magne; Bråthen, Svein; Ohr, Frode & Rye, Mette (2003). Statlig politikk og "Nord-Vestlandet" : notat til Effektutvalget. Møreforsking Molde.
 • Aarseth, Turid; Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn; Husby, Solveig & Rønhovde, Lars Magne (2003). Flat struktur i en liten kommune : evaluering av ny organisasjonsstruktur i Eide kommune. Møreforsking Molde. ISSN 0803-9259.
 • Husby, Solveig & Berge, Dag Magne (2002). Evaluering av "Standard behandlingsprogram"/pasientforløp : pilotprosjekt i Helseregion Midt-Norge. Møreforsking Molde. ISSN 0803-9259.
 • Berge, Dag Magne; Bræin, Lasse & Gammelsæter, Hallgeir (2002). Kriterier og indikatorer for Arena og regionale innovasjonspiloter. Møreforsking Molde. ISSN 0803-9259.
 • Berge, Dag Magne; Bråthen, Svein & Ohr, Frode (2002). Kollektivtrafikken i Hordaland : evaluering av kvalitetskontrakter. Møreforsking Molde. ISSN 0803-9259.
 • Berg, Jogeir; Michaelsen, Ragnhild Astad; Stavik, Gerd Unni & Berge, Dag Magne (2002). Mot dialog og deltakelse : foreldreerfaringer med ungdomsposten ved Psykiatrisk storavdeling, Sjukehuset i Molde. Møreforsking Molde. ISSN 82-7830-046-1.
 • Bræin, Lasse ; Hervik, Arild & Berge, Dag Magne (2002). Effekter av KUNNE 2 : et prosjekt under TYIN-programmet. Møreforsking Molde. ISSN 0803-9259.
 • Berge, Dag Magne (2002). Marked og statlig regulering i norsk fiskeoppdrett etter 1986. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.
 • Gammelsæter, Hallgeir; Berge, Dag Magne; Husby, Solveig & Bjarnar, Ove (2000). Bedriftsutvikling eller stimulering av innovasjonsmiljø? : midtveis-evaluering av SMB-kompetanse. Møreforsking Molde. ISSN 82-7830-037-2.
 • Berge, Dag Magne & Husby, Solveig (1999). Evaluering av "Statleg kompetanseutvikling" : et prøveprosjekt for kompetanseheving og hospitering i statsforvaltningen i Møre og Romsdal. Møreforsking Molde. ISSN 0803-9259.
 • Berge, Dag Magne & Bjarnar, Ove (1998). Norsk fiskeoppdretts regionale industrialisering : strukturendringer, ledelse og kompetanse i norsk havbruk på 1990-tallet. Møreforsking Molde. ISSN 82-7830-028-3.
 • Berge, Dag Magne; Brekk, Åge; Gjerde, Ingunn & Ødegård, Anne Karin (1998). Mellom statlig styring og kommunalt selvstyre : en analyse av fylkesmannen som samordner av statlig og kommunal politikk og en evaluering av administrasjonsenheten ved fylkesmannsembetene. Møreforsking Molde. ISSN 82-7830-026-7.
 • Berge, Dag Magne; Gammelsæter, Hallgeir; Gjerde, Ingunn; Husby, Solveig & Ødegård, Anne-Karin (1998). Omstilling i fylkesmannsembetene : en kartlegging av behov, forutsetninger og tiltak for omstilling. Møreforsking Molde. ISSN 0803-9259.
 • Berge, Dag Magne (1994). Veiledning og kontroll : motsetning eller synergi : en analyse av fylkesmannens dobbeltfunksjon innenfor fagområdene kommunalrett og kommunaløkonomi. Møreforsking Molde . ISSN 0803-9259.
 • Berge, Dag Magne (1994). Perspektiver på statlig sysselsetting i Møre og Romsdal. Møreforsking Molde . ISSN 0803-9259.
 • Berge, Dag Magne; Brekk, Åge; Gjerde, Ingunn & Sjo, Eli (1994). Fylkesmannens veilederrolle overfor kommunene vedrørende kommunaløkonomi og kommunalrett : en survey-undersøkelse : tabeller. Møreforsking Molde . ISSN 0803-9259.
 • Berge, Dag Magne; Gammelsæter, Hallgeir & Kjersem, Eli (1994). Boligbyggelag i kommunal boligforvaltning i Møre og Romsdal. Møreforsking Molde. ISSN 0803-9259.
 • Hervik, Arild; Johansen, Reidar & Berge, Dag Magne (1993). DUs betydning for bedriftene. Møreforsking Molde. ISSN 82-7692-017-9.
 • Berge, Dag Magne; Gammelsæter, Hallgeir & Guvåg, Bjørn (1992). Fusjonen mellom NTNF og Bransjeforskningsfondet : to år etter. Møreforsking Molde. ISSN 82-7692-001-2.
 • Hervik, Arild; Berge, Dag Magne & Wicksteed, Bill (1992). Evaluering av NTNF-programmet "Nyskaping i næringslivet". Møreforsking Molde. ISSN 82-7692-007-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 16:02 - Sist endret 1. aug. 2022 14:57