Ove Bjarnar

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
English version of this page Stilling
Professor emeritus
Kontakt Studiested
Molde
Kontornr.
B-227

Arbeidsområder

Ove Bjarnar is Professor Emeritus of History at Molde University College – Specialized University in Logistics and works within the Master Program in Societal Change, Organization and Leadership (SOL) at the Faculty of Economics and Social Sciences.  

Bakgrunn

Bjarnar has published extensively nationally and internationally within diverse fields like the societal role of women’s organizations, regional economic history and industrial development, educational history, and cross national and regional transfer of organizational and managerial models. During recent years and currently he has published on the evolution of industrial clusters and with a special focus on globalization and changing prerequisites for regional flow of knowledge. Bjarnar has collaborated with businesses and business organizations including projects supported by the Research Council of Norway. He has been Visiting Fellow at BI Norwegian Business School and the University of Reading, Henley Business School, in the UK.

Forskergrupper

Publikasjoner

 • Bjarnar, Ove; Amdam, Rolv Petter Storvik & Gammelsæter, Hallgeir (2021). Management qualification and dissemination of knowledge in regional innovation systems : the case of Norway 1930s–1990s. I Wilson, John F.; Jones, Ian & Toms, Steven (Red.), Knowledge management : dependency, creation and loss in industrial history. Routledge. ISSN 978-1-032-07727-7. s. 37–64. doi: 10.4324/9780429059001.
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld & Bjarnar, Ove (2021). Tilbake til stedet – steder, klynger og regional utvikling. I Longvanes, Leif Jostein; Bjørhusdal, Eli; Fossøy, Joar; Sekkingstad, Dorthea & Årethun, Torbjørn (Red.), Stadutvikling : Fjordantologien 2021 . Universitetsforlaget. ISSN 9788215053349. s. 186–205. doi: 10.18261/9788215053349-2021-10.
 • Ngoasong, Michael Zisuh; Wang, Jinmin; Amdam, Rolv Petter Storvik & Bjarnar, Ove (2021). The role of MNE subsidiaries in the practice of global business models in transforming economies. Management and Organization Review. ISSN 1740-8776. 17(2), s. 254–281. doi: 10.1017/mor.2020.55. Fulltekst i vitenarkiv
 • Amdam, Rolv Petter Storvik; Bjarnar, Ove & Berge, Dag Magne (2020). Resilience and related variety : the role of family firms in an ocean-related Norwegian region. Business History. ISSN 0007-6791. doi: 10.1080/00076791.2020.1822329. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld; Bjarnar, Ove & Berge, Dag Magne (2020). Digitalisering og regional kunnskapsutvikling. I Halvorsen, Lars Julius; Stokken, Roar; Rogne, Wenke Mork & Erdal, Ivar John (Red.), Digital samhandling : Fjordantologien 2020. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03739-4. s. 123–142. doi: 10.18261/9788215037394-2020-07.
 • Amdam, Rolv Petter Storvik; Lunnan, Randi; Bjarnar, Ove & Halse, Lise Lillebrygfjeld (2020). Keeping up with the neighbors: The role of cluster identity in internationalization. Journal of World Business. ISSN 1090-9516. 55(5), s. 1–13. doi: 10.1016/j.jwb.2020.101125. Fulltekst i vitenarkiv
 • Amdam, Rolv Petter Storvik; Bjarnar, Ove & Wang, Jinmin (2018). The dynamic role of small- and medium-sized multinationals in global production networks : Norwegian maritime firms in the Greater Shanghai Region in China. Asia Pacific Business Review. ISSN 1360-2381. 24(1), s. 37–52. doi: 10.1080/13602381.2017.1358929. Fulltekst i vitenarkiv
 • Amdam, Rolv Petter Storvik & Bjarnar, Ove (2015). Globalization and the development of industrial clusters : comparing two Norwegian clusters, 1900–2010. Business History Review. ISSN 0007-6805. 89(4), s. 693–716. doi: 10.1017/S0007680515001051.
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld & Bjarnar, Ove (2014). Social fields of knowledge flows: a regional cluster in a global context. I Rutten, Roel; Benneworth, Paul; Irawati, Dessy & Boekema, Frans (Red.), The Social Dynamics of Innovation Networks. Routledge. ISSN 978-0-415-85947-9. s. 103–120.
 • Bjarnar, Ove & Bjarnar, Siri Jørgensen (2013). Statsborgere uten medborgerskap? : om den politiske betydningen av stemmerettsbevegelsen ca. 1890 - ca. 1970. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 92(4), s. 591–623.
 • Fløysand, Arnt; Jakobsen, Stig Erik & Bjarnar, Ove (2012). The dynamism of clustering :interweaving material and discursive processes. Geoforum. ISSN 0016-7185. 43(5), s. 948–958. doi: 10.1016/j.geoforum.2012.05.002.
 • Bjarnar, Ove (2005). Unionsoppløysing og nasjonsbygging som kvinneprosjekt, Lokale røyster i 1905 : unionsoppløysinga i aviser på Nord-Vestlandet. Høgskulen i Volda.
 • Bjarnar, Ove; Løseth, Arnljot & Gammelsæter, Hallgeir (2004). Næringskulturer på Nord-Vestlandet : myter og realiteter. I Gammelsæter, Hallgeir; Bukve, Oddbjørn & Løseth, Arnljot (Red.), Nord-Vestlandet - liv laga?. Sunnmørsposten Forlag. ISSN 82-91450-11-0. s. 74–89.
 • Bjarnar, Ove; Amdam, Rolv Petter & Gammelsæter, Hallgeir (2001). Management qualifications and dissemination of knowledge in regional systems : the case of Norway, 1930s-1990s. Journal of Industrial History. ISSN 1463-6174. 4(2), s. 75–93.
 • Bjarnar, Ove (2001). Sanitetskvinnene "lot allting skje i stillhet" - var det riktig? Svekket kvinnemakt? : de frivillige organisasjonene og velferdsstaten. Gyldendal Akademisk. s. 64–83.
 • Bjarnar, Ove (2000). "La allting skje i stillhet" : Sanitetskvinnenes nasjons- og statsbyggingsprosjekt, 1945-1999. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 3(2), s. 117–122.
 • Bjarnar, Ove & Gammelsæter, Hallgeir (2000). Et regionperspektiv på innovasjonspolitikken, Innovasjonspolitikk, kunnskapsflyt og regional utvikling. Tapir Akademisk Forlag. s. 123–143.
 • Bjarnar, Ove (2000). Et regionperspektiv på innovasjonspolitikken. I Gammelsæter, Hallgeir (Red.), Innovasjonspolitikk, kunnskapsflyt og regional utvikling. Tapir. ISSN 82-519-1592-9. s. 123–143.
 • Gammelsæter, Hallgeir & Bjarnar, Ove (2000). Mellom akademia og regionalt næringsliv : betingelser for en vellykket innovasjonspolitikk. I Gammelsæter, Hallgeir (Red.), Innovasjonspolitikk, kunnskapsflyt og regional utvikling. Tapir. ISSN 82-519-1592-9. s. 45–59.
 • Amdam, Rolv Petter & Bjarnar, Ove (1999). Networks and the Diffusion of Knowledge: The Norwegian Industry Committee in New York during the Second World War. Business and Economic History. ISSN 0894-6825. 28(1), s. 33–43.
 • Amdam, Rolv Petter Storvik & Bjarnar, Ove (1998). The regional dissemination of American productivity models in Norway in the 1950s and 1960s. I Kipping, Matthias & Bjarnar, Ove (Red.), The Americanisation of European Business: The Marshall Plan and the Transfer of US Management Models. Routledge. ISSN 0-415-17191-1. s. 91–111.
 • Bjarnar, Ove & Kipping, Matthias (1998). The Marshall Plan and the transfer of US management models to Europe : an introductory framework. I Kipping, Matthias & Bjarnar, Ove (Red.), The Americanisation of European Business: The Marshall Plan and the Transfer of US Management Models. Routledge. ISSN 0-415-17191-1.
 • Amdam, Rolv Petter Storvik & Bjarnar, Ove (1997). Regional business networks and the diffusion of American management and organisational models to Norway 1945-1965. Business History. ISSN 0007-6791. 39(1), s. 79–90.
 • Bjarnar, Ove (1997). Regional business networks and the diffusion of American management and organisational models to Norway, 1945-65. Business History. ISSN 0007-6791. 39(1), s. 72–90.
 • Bjarnar, Ove & Gammelsæter, Hallgeir (1996). Managing management teams : a challenge for management education. I Amdam, Rolv Petter (Red.), Management education and competitiveness : Europe, Japan and the United States. Routledge. ISSN 0-415-12092-6. s. 227–245.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjarnar, Ove & Heggdal, Sissel Hagerup (2013). Qvam og kvinnene. Stemmerettsjubileet i Molde. ISBN 978-82-7955-133-1. 107 s.
 • Bjarnar, Ove; Solenes, Oskar & Bjarnar, Siri Jørgensen (2012). Institusjonsbygger og kunnskapsspreder : Bolsøy helselag 1912 - 2012. Bolsøy helselag. ISBN 978-82-7955-118-8. 176 s.
 • Bjarnar, Ove; Berge, Dag Magne & Melle, Oddbjørn (2006). Havfiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag : 1960-2006 : Fra fri fisker til regulert spesialist. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 82-519-2171-6. 511 s.
 • Kipping, Matthias & Bjarnar, Ove (1998). The Americanisation of European Business: The Marshall Plan and the Transfer of US Management Models. Routledge. ISBN 0-415-17191-1.

Se alle arbeider i Cristin

 • Halse, Lise Lillebrygfjeld; Bjarnar, Ove & Amdam, Rolv Petter Storvik (2022). Is there an agency – context paradox in recent understandings of cluster evolution? .
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld; Bjarnar, Ove & Berge, Dag Magne (2019). Digitization and knowledge in regional development.
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld; Bjarnar, Ove & Berge, Dag Magne (2019). Digitalisering og kunnskapsutvikling.
 • Amdam, Rolv Petter Storvik; Bjarnar, Ove & Berge, Dag Magne (2018). Resilience and related variety: The role of family firms in an ocean-related Norwegian region.
 • Amdam, Rolv Petter Storvik; Bjarnar, Ove & Halse, Lise Lillebrygfjeld (2017). Making sense of organizations in globalized clusters.
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld & Bjarnar, Ove (2016). Cluster evolution and the path-dependent properties of sourcing strategies.
 • Amdam, Rolv Petter Storvik & Bjarnar, Ove (2016). "Dynamic and flexible clusters as determinants for localization: The relationship between ocean-related industries on the west coast of Norway in the 19th and 20th century".
 • Berge, Dag Magne & Bjarnar, Ove (2015). The political economy of knowledge flows and innovation in Norwegian salmon farming, 1970 – 2000.
 • Amdam, Rolv Petter Storvik; Lunnan, Randi; Bjarnar, Ove & Halse, Lise Lillebrygfjeld (2015). The in-between firm specific and country factors : the role of clusters in internationalization decisions.
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld & Bjarnar, Ove (2014). Hvordan vil globaliseringen utfordre klyngenes innovasjonsevne? I ., . (Red.), Nye samarbeidsformer i maritim industri. Handelshøyskolen BI ; Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. s. 10–11.
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld & Bjarnar, Ove (2014). Henter vi kunnskap globalt? : noen kritiske perspektiver på forestillinger om den globale maritime kunnskapsklyngen.
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld & Bjarnar, Ove (2014). The evolution of the maritime cluster in North West Norway.
 • Bjarnar, Ove (2013). Bygdefeminismen. I Bjarnar, Ove & Heggdal, Sissel Hagerup (Red.), Qvam og kvinnene. Stemmerettsjubileet i Molde. ISSN 978-82-7955-133-1. s. 77–99.
 • Amdam, Rolv Petter Storvik; Bjarnar, Ove & Wang, Jinmin (2013). Connecting clusters across the globe through global production networks: Norwegian maritime multinationals in the Yangtze River Delta.
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld & Bjarnar, Ove (2013). Den historiske utviklingen av den maritime klyngen i Møre og Romsdal.
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld & Bjarnar, Ove (2012). Globalization of cluster supply networks : how is knowledge flow affected?
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld & Bjarnar, Ove (2012). Globalization of cluster supply networks : how is knowledge flow affected? I Zonneveld, Wil (Red.), Networked regions and cities in times of fragmentation: Developing smart, sustainable and inclusive places. Regional Studies Association (RSA) European Conference 2012. Regional Studies Association (RSA).
 • Amdam, Rolv Petter Storvik & Bjarnar, Ove (2010). Globalization and the transformation of clusters: A comparative study of two clusters.
 • Bjarnar, Ove & Fagna, Heidi (2010). Vert mindre rause. [Radio]. NRK Møre og Romsdal.
 • Amdam, Rolv Petter Storvik & Bjarnar, Ove (2009). Strategy, knowledge transfer in clusters, and external pressure.
 • Bjarnar, Ove (2009). Kunnskapsoverføring mellom klynger - regionale og globale utfordringer.
 • Bjarnar, Ove (2009). Transformation of knowledge flow in globalizing regional clusters.
 • Amdam, Rolv Petter Storvik & Bjarnar, Ove (2008). Global pipelines and diverging patterns of knowledge sharing in regional clusters.
 • Berge, Dag Magne & Bjarnar, Ove (2008). Long term structural and international transformation pressures on knowledge flow and knowledge creation in old regional clusters - the Møre and Romsdal maritime cluster in Mid-West Norway, 1960s-2008. I Hardy, Sally; Larsen, Lisa Bibby & Freeland, Frankie (Red.), Regions : the Dilemmas of Integration and Competition? - Abstract Book. Regional Studies Association. ISSN 978-1-897721-33-9. s. 1–16.
 • Bjarnar, Ove (2005). Det nye og globale kunnskapssamfunnet.
 • Løseth, Arnljot; Gammelsæter, Hallgeir & Bjarnar, Ove (2004). Historiske forskjeller setter fortsatt sitt preg. Sunnmørsposten. ISSN 1503-9056. 122(11.05.2004).
 • Løseth, Arnljot; Gammelsæter, Hallgeir & Bjarnar, Ove (2004). Næringskulturer i Møre og Romsdal. Sunnmørsposten. ISSN 1503-9056. 122(10.05.2004).
 • Løseth, Arnljot; Gammelsæter, Hallgeir & Bjarnar, Ove (2004). Nordmøringer, romsdalinger og sunnmøringer. Sunnmørsposten. ISSN 1503-9056. 122(07.05.2004).
 • Bjarnar, Ove (2003). Flow of knowledge in regional dissemination systems.
 • Bjarnar, Ove (2003). Bokomtale: Det nye organisasjonssamfunnet : demokrati i omforming / Dag Wollebæk og Per Selle. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 6(1), s. 66–68.
 • Berge, Dag Magne & Bjarnar, Ove (2003). Between "learning by learning" and "learned incapacity to learn" : the political structure of knowledge flows in norwegian and scottish fishfarming.
 • Bjarnar, Ove & Gammelsæter, Hallgeir (2003). Convergent and divergent regional business cultures.
 • Bjarnar, Ove (2003). Frivillige organisasjoners velferdsstatsprosjekt ca. 1900-2000.
 • Bjarnar, Ove (2003). Veivisere til velferdsstaten : frivillige organisasjoners velferdsstatsprosjekt innen helse- og sosialfeltet ca. 1900-2000.
 • Bjarnar, Ove (2003). Det nye organisasjonssamfunnet : demokrati i omforming / Dag Wollebæk og Per Selle. - Bergen: Fagbokforlaget, 2002. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 6(1), s. 66–68.
 • Bjarnar, Ove & Kipping, Matthias (2002). Modelling the transfer of organisational models and practices : beyond "symbolic" neo-institutionalism.
 • Bjarnar, Ove (2001). Knowledge as platform for strategy.
 • Bjarnar, Ove (2001). Perspectives on the consulting business.
 • Bjarnar, Ove (2000). The development of Nordic welfare societies : the role of women.
 • Bjarnar, Ove; Amdam, Rolv Petter & Gammelsæter, Hallgeir (1998). Management education and dissemination of knowledge in "Regional innovation systems" : the case of Norway 1930s - 1990s.
 • Bjarnar, Ove; Haugen, Kjetil Kåre; Hervik, Arild; Olstad, Asmund; Oterhals, Oddmund & Risnes, Martin (2010). Nyskaping og næringsutvikling i Møre og Romsdal : sluttrapport. Møreforsking Molde AS. ISSN 0803-9259.
 • Bjarnar, Ove (2008). Global pipelines and diverging patterns of knowledge sharing in regional clusters. Høgskolen i Molde. ISSN 978-82-7962-089-1.
 • Bjarnar, Ove (2008). Fagmiljøer, pasienter og samfunnsendring i en psykiatrisk institusjon : Opdøl sjukehus (1913-2013) : om institusjonell helsetjenesteforskning med basis i en organisasjonshistorie om Opdøl sjukehus. Høgskolen i Molde. ISSN 978-82-7962-090-7.
 • Bjarnar, Ove (2004). En stille kvinnerevolusjon : Molde sanitetsforening 1904-2004. Molde sanitetsforening. ISSN 8279550577.
 • Bjarnar, Ove & Gammelsæter, Hallgeir (2003). Convergent and divergent regional business cultures. Høgskolen i Molde. ISSN 82-7962-037-0.
 • Bjarnar, Ove (2000). Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus og dets rolle i behandlingen av revmatiske sykdommer i Norge 1988-1998. Oslo Sanitetsforening.
 • Gammelsæter, Hallgeir; Berge, Dag Magne; Husby, Solveig & Bjarnar, Ove (2000). Bedriftsutvikling eller stimulering av innovasjonsmiljø? : midtveis-evaluering av SMB-kompetanse. Møreforsking Molde. ISSN 82-7830-037-2.
 • Bjarnar, Ove & Husby, Solveig (1999). På tokt mellom tradisjon og marked : sjøoffiserer i Møre og Romsdal : kompetanse, yrkesmobilitet og bofasthet. Møreforsking Molde. ISSN 82-7830-032-1.
 • Bjarnar, Ove (1998). "Forskoleundersøkelsen" : om militærnekternes holdning til undervisning og opplæring i siviltjenesten. Møreforsking Molde. ISSN 0803-9259.
 • Berge, Dag Magne & Bjarnar, Ove (1998). Norsk fiskeoppdretts regionale industrialisering : strukturendringer, ledelse og kompetanse i norsk havbruk på 1990-tallet. Møreforsking Molde. ISSN 82-7830-028-3.
 • Gammelsæter, Hallgeir & Bjarnar, Ove (1997). Kunnskapsflyt mellom akademia og regionalt næringsliv : fra retorikk til realitet. Høgskolen i Molde. ISSN 82-90347-63-4.
 • Bjarnar, Ove (1995). "Academic drift" and the market : some historical institutional perspectives on the growth of private higher education in the region of Møre & Romsdal (1970-1986). Møreforsking Molde. ISSN 82-7830-004-6.
 • Bjarnar, Ove & Gammelsæter, Hallgeir (1995). Næringslivslederes utdanning og eierposisjon : en historisk undersøkelse fra Møre og Romsdal. Møreforsking Molde. ISSN 82-7830-000-3.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 16:02 - Sist endret 5. feb. 2021 09:16