Dag Erik Berg

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4771195850
Studiested
Molde
Kontornr.
A1.069

Undervisning

I høstsemesteret underviser jeg følgende to kurs: 

 • SAF140 Politisk teori
 • ADM530 Globalisering

Bakgrunn

Jeg er statsviter ved Avdelingen for økonomi og samfunnsvitenskap, og har min doktorgrad fra Universitetet i Bergen. I min fagkrets har jeg administrasjon- og organisasjonsvitenskap, sammenliknende politikk og filosofi. I tillegg har jeg en mastergrad i teori og metode i studiet av politikk fra School of Oriental and African Studies, London.

Jeg kom til Molde i 2019 og var før den tid blant annet postdoktor ved Senter for moderne indiske studier (CeMIS) ved Georg-August Universität Göttingen, førsteamanuensis i Interkulturelle studier ved NLA Høgskolen i Bergen og Akademisk skriving ved Universitetet i Bergen. Jeg har vært knyttet til britiske universiteter som SOAS og Essex i ulike posisjoner.

 

Forskning

Jeg bruker både disiplinære og interdisiplinære tilnærminger i mitt arbeid, og fokuserer ikke minst på hvordan tema som hegemoni, politikk og dominans i et globalt perspektiv forutsetter nye faglige perspektiver. Mye av arbeidet mitt har vært knyttet til studiet av hvordan det indiske liberal-demokratiske grunnlovsprosjektet har vært utviklet overfor dalitene (Indias kasteløse), der jeg har sett på hvordan en moderne demokratisk grunnlov kan håndtere sosial ulikhet gjennom lover og politikkutforming. I denne forbindelse har jeg også studert politiske og antropologiske diskusjoner om hvordan dalitenes problemer (dalit betyr undertrykket) kan sammenliknes med rasistisk diskriminering i vesten. Jeg har utforsket hvordan disse to omstridte begrepene er blitt diskutert i global politikk og er knyttet til vitenskap, kolonihistorie og internasjonale menneskerettigheter. Jeg bruker mye politisk teori, diskursteori og kvalitative metoder i mitt arbeid. Jeg er særlig inspirert av den såkalte Essex-skolen i politisk teori etablert av Ernesto Laclau, og har kombinert poststrukturell politisk teori med historisk institusjonalisme.

For tiden arbeider jeg med å videreutvikle mitt arbeid i global politisk sosiologi der jeg er interessert i tema som kaste, rasisme, nasjonalisme i sammenheng med berørte «postkoloniale» tenkere og politikkutforming på tvers av landegrenser.

I tillegg utvikler jeg et nytt prosjekt sammen med kollegaer om borgerskap og grenser der vi kartlegger disse temaene.

 

Veiledningstider

Tirsdag kl 13-15 og etter avtale. 

 

Websider

https://himolde.academia.edu/DagErikBerg

https://www.linkedin.com/in/dagerikberg

 

 

Publikasjoner

 • Berg, Dag-Erik (2018). Foregrounding contingency in caste-based dominance : Ambedkar, hegemony, and the Pariah concept. Philosophy & Social Criticism.  ISSN 0191-4537.  44(8), s 843- 864 . doi: 10.1177/0191453717744007 Vis sammendrag
 • Berg, Dag-Erik (2018). Race as a political frontier against caste : WCAR, Dalits and India’s foreign policy. Journal of International Relations and Development.  ISSN 1408-6980.  21(4), s 990- 1013 . doi: 10.1057/s41268-017-0091-3 Vis sammendrag
 • Berg, Dag Erik (2015). Structural mechanism, law, and the Dalit question in India. Asian Journal of Law and Society.  ISSN 2052-9015.  2(1), s 21- 33 . doi: 10.1017/als.2014.14
 • Berg, Dag-Erik (2015). Caste, hierarchy and race in a world-historical perspective: Louis Dumont and his critique of Max Weber. Journal of Intercultural Studies.  ISSN 0725-6868.  36(4), s 413- 430 . doi: 10.1080/07256868.2015.1049982
 • Berg, Dag-Erik (2014). Karamchedu and the Dalit subject in Andhra Pradesh. Contributions to Indian sociology.  ISSN 0069-9667.  48(3), s 383- 408 . doi: 10.1177/0069966714540242
 • Berg, Dag-Erik (2014). Scheduled castes policies in interstate perspective: Constitutional power, argumentative practices, and governance in India. India Review.  ISSN 1473-6489.  13(3), s 235- 250 . doi: 10.1080/14736489.2014.937269
 • Berg, Dag Erik (2010). Skinner og Hobbes' kunstige suverene person som velordnet suverenitet. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  68(4), s 589- 608
 • Berg, Dag Erik (2009). Dalit mellom kaste og demokrati. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  67(2), s 199- 219
 • Berg, Dag Erik (2007). Sovereignties, the World Conference against Racism 2001 and the Formation of a Dalit Human Rights Campaign. Questions de Recherche / Research in Question.  ISSN 1634-0671.  (20)

Se alle arbeider i Cristin

 • Berg, Dag-Erik (2019). Dynamics of caste and law : Dalits, oppression and constitutional democracy in India. Cambridge University Press.  ISBN 9781108779616.  243 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Berg, Dag-Erik (2020). Den politiske betydningen av ontologiske motsigelser. Salongen.no. . doi: 17.07.2020
 • Berg, Dag-Erik (2020). Slik undergraver demagogene demokratiet. Tidens Krav.
 • Berg, Dag-Erik (2020). Slik undergraver demagogene demokratiet. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Berg, Dag-Erik & Midtgarden, Torjus (2020). Ambedkar’s radical moves beyond Dewey’s pragmatism. Countercurrents.org.
 • Berg, Dag-Erik & Pettersson, Petter Haakon (2020, 03. november). Trump har beredet grunnen for andre autoritære ledere.  Romsdals Budstikke.
 • Berg, Dag-Erik; Ruud, Arild Engelsen; Frøystad, Kathinka & Løkeland-Stai, Espen (2020, 10. januar). India-forsker om rektor-nei til India-tur: «Lite interesse for demokrati?».  Khrono.no.
 • Berg, Dag-Erik (2017). Graded inequality in international perspective : caste, inequality, slavery.
 • Berg, Dag-Erik (2017). Human rights struggle in Jammu and Kashmir.
 • Berg, Dag-Erik (2017). Kastestigma, daliter og Indias kvoteringspolitikk.
 • Berg, Dag-Erik (2017). Race as a political frontier against caste in international human rights politics: Dalits, India’s foreign policy and the UN. Vis sammendrag
 • Berg, Dag-Erik (2016). Ambedkar’s revolt against caste in India: studying emancipation outside the anthropological framework of caste and race. Vis sammendrag
 • Berg, Dag-Erik (2016). Legal changes in the context of caste-based oppression in India : law, discourse, Dalits.
 • Berg, Dag-Erik (2016). Mechanisms of oppression : Dalits and legal development in India.
 • Berg, Dag-Erik (2016). Seeking freedom from caste-based domination in India : Ambedkar, revolts among untouchables and misconceptions of Pariah.
 • Berg, Dag Erik (2014). Misnøye beveger ikke verden. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Berg, Dag-Erik (2014). Inequality, Identity and Constitutional Forms among Scheduled Castes in India.
 • Berg, Dag-Erik (2014). Louis Dumont and Max Weber on Caste.
 • Berg, Dag-Erik (2014). The event of Tsundur : a massacre of Dalits and the legal disputes.
 • Berg, Dag Erik (2013). Towards a framework for interstate analysis of policies for the Scheduled Castes in Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu: Legal conditions and development policies.
 • Berg, Dag-Erik (2013). Caste, sovereignty and race : keeping Durban away from India.
 • Berg, Dag-Erik (2013). Dr. Ambedkar, a symbolic type and the Dalit movement in India.
 • Berg, Dag Erik (2012). "Caste, Sovereignty and Race; or Keeping Durban away from India".
 • Berg, Dag Erik (2012). Madiga Dandora and their Demand to Sub-Categorise a Constitutional Category.
 • Berg, Dag Erik (2012). Madiga Dandora and their demand to sub-categorise a constitutional category.
 • Berg, Dag Erik (2012). On the Relation between Political Theory and Political Science: some lessons from my work on the Dalit (India’s "untouchables") question and its significance for political theory and research.
 • Berg, Dag Erik (2012). Social Inclusion vs. Caste and Race in a Global Perspective: Paradigms at Odds?.
 • Berg, Dag Erik (2012). "The Dalit Mahasabha, Karamchedu and the Creation of a Dalit Subject in Andhra Pradesh".
 • Berg, Dag-Erik (2012). Dr. Ambedkar, a symbolic type and the Dalit movement.
 • Berg, Dag-Erik (2012). The Dalit Mahasabha, Karamchedu and the creation of a Dalit subject in Andhra Pradesh.
 • Berg, Dag Erik (2011). Dalits and the Constitutional State. Untouchability, Dalit Movements and Legal Approaches to Equality and Social Justice for India’s Scheduled Castes.
 • Berg, Dag Erik (2011). Equality, Inequality and the scope of the ‘Creamy Layer’ in India’s Constitutional law 2005-08.
 • Berg, Dag Erik (2011). Hobbes’ kunstige suverene person. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Berg, Dag Erik (2011). The Politics of Caste and the Language of Corruption.
 • Berg, Dag Erik (2009). "Virtual Durban, Dalit NGOs and India’s sovereign rejection of the race concept".
 • Berg, Dag Erik (2008). Chopra, Pran (ed.): The Supreme Court versus the Constitution. A Challenge to Federalism. (New Delhi: Sage Publications 2006). Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter.  ISSN 1503-6480.  26(2), s 199- 202
 • Berg, Dag Erik (2007). Dalitenes situasjon: Kaste, hierarki og demokrati.
 • Berg, Dag Erik (2007). Dalits, movements and the World Conference against Racism 2001.
 • Berg, Dag Erik (2007). Kaste, menneskerettigheter og dalitpolitikken i India.
 • Berg, Dag Erik (2007). Myter om "de kasteløse". Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 24- 24
 • Berg, Dag Erik; Børmo, Christian & Fosse, Lars martin (2007). Ville ikke dø som en hindu (Dr. Ambedkar). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 20- 21

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. aug. 2019 10:05 - Sist endret 27. aug. 2020 08:58