Linda Yvonne Bøyum-Folkeseth

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4771214256
95220664
Studiested
Molde
Kontornr.
A2.117

Arbeidsområder

  • Juridisk metode
  • Forvaltningsrett
  • Familierett
  • Arbeidsrett
  • Rettslære - store deler av privatretten

Bakgrunn

Cand. jur fra Uio - uteksaminert høsten 1998

Advokatbevilling fra oktober 2003

Tidligere arbeidserfaring fra Fylkesmannen i Møre- og Romsdal v/ Kommunal- og beredskapsavdelinga, Trygderetten , Skattedirektoratet, avdeling person,   Ila landsfengsel og sikringsanstalt og JURK (Juridisk Rådgivning for Kvinner )

Forskergrupper

  • SOL

Publikasjoner

  • Bøyum-Folkeseth, Linda & Kirchhoff, Ralf (2018). Endringer i klageregler : stor økning i klager etter samhandlingsreformen? I Hogset, Heidi; Berge, Dag Magne & Dale, Karl Yngvar (Red.), Det regionale i det internasjonale : fjordantologien 2018. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031217. s. 155–166. doi: 10.18261/9788215031224-2018-09.
  • Kirchhoff, Ralf; Bøyum-Folkeseth, Linda; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (2016). Samhandlingsreformen og fastlegene – et avstandsforhold? Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 2(2), s. 95–106. doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2016-02-04.
  • Bøyum-Folkeseth, Linda & Bøyum-Folkeseth, Odd Anders (2012). Noen juridiske problemstillinger i tilknytning til evalueringsforskning. I Tornes, Kristin (Red.), Evaluering i teori og praksis. Akademisk Forlag. ISSN 978-82-321-0004-0. s. 207–231.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 16:02 - Sist endret 3. des. 2020 09:34