Linda Yvonne Bøyum-Folkeseth

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4771214256
95220664
Studiested
Molde
Kontornr.
A2.117

Arbeidsområder

  • Juridisk metode
  • Forvaltningsrett
  • Familierett
  • Arbeidsrett
  • Rettslære - store deler av privatretten

Bakgrunn

Cand. jur fra Uio - uteksaminert høsten 1998

Advokatbevilling fra oktober 2003

Tidligere arbeidserfaring fra Fylkesmannen i Møre- og Romsdal v/ Kommunal- og beredskapsavdelinga, Trygderetten , Skattedirektoratet, avdeling person,   Ila landsfengsel og sikringsanstalt og JURK (Juridisk Rådgivning for Kvinner )

Forskergrupper

  • SOL

Publikasjoner

  • Bøyum-Folkeseth, Linda & Kirchhoff, Ralf (2018). Endringer i klageregler : stor økning i klager etter samhandlingsreformen?, I: Heidi Hogset; Dag Magne Berge & Karl Yngvar Dale (red.),  Det regionale i det internasjonale : fjordantologien 2018.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031217.  Kapittel 9.  s 155 - 166 Vis sammendrag
  • Kirchhoff, Ralf; Bøyum-Folkeseth, Linda; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (2016). Samhandlingsreformen og fastlegene – et avstandsforhold?. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  2(2), s 95- 106 . doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2016-02-04 Vis sammendrag
  • Bøyum-Folkeseth, Linda & Bøyum-Folkeseth, Odd Anders (2012). Noen juridiske problemstillinger i tilknytning til evalueringsforskning, I: Kristin Tornes (red.),  Evaluering i teori og praksis.  Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-321-0004-0.  Kapittel.  s 207 - 231

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 16:02 - Sist endret 3. des. 2020 09:34