Ingunn Gjerde

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4771214209
Studiested
Molde
Kontornr.
A2.133

Bakgrunn: Cand.polit. Universitetet i Bergen. Interesseområde: Kommunal ledelse og organisering

Publikasjoner

 • Grimsmo, Anders; Løhre, Audhild; Røsstad, Tove Garåsen; Gjerde, Ingunn; Heiberg, Ina Heidi & Steinsbekk, Aslak (2018). Disease-specific clinical pathways - are they feasible in primary care? : a mixed-methods study. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  36(2), s 152- 160 . doi: 10.1080/02813432.2018.1459167 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gjerde, Ingunn; Torsteinsen, Harald & Aarseth, Turid (2016). Tildelingskontoret – en organisatorisk innovasjon i norske kommuner?, I: Jørgen Amdam; Randi Bergem & Finn Ove Båtevik (red.),  Offentleg sektor i endring : Fjordantologien 2016.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027722.  Kapittel 4.  s 47 - 64 Vis sammendrag
 • Grimsmo, Anders; Løhre, Audhild; Røsstad, Tove; Gjerde, Ingunn; Heiberg, Ina Heidi & Steinsbekk, Aslak (2016). Helhetlige pasientforløp – gjennomføring i primærhelsetjenesten. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  2(2), s 78- 87 . doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2016-02-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Ralf; Bøyum-Folkeseth, Linda; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (2016). Samhandlingsreformen og fastlegene – et avstandsforhold?. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  2(2), s 95- 106 . doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2016-02-04 Vis sammendrag
 • Aarseth, Turid; Bachmann, Kari Elisabeth; Gjerde, Ingunn & Skrove, Guri Kaurstad (2015). Mot samhandlingskommunen? : om endringer i kommunenes eksterne og interne relasjoner i møte med en nasjonal helsereform. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  17(3), s 109- 133 Vis sammendrag
 • Gjerde, Ingunn; Torsteinsen, Harald & Aarseth, Turid (2015). Kommunenes møte med samhandlingsreformen : om grensekryssinger med og uten kart, I: Øivind Strand; Erik Nesset & Harald Yndestad (red.),  Fragmentering eller mobilisering? : regional utvikling i Nordvest : Fjordantologien 2014.  Forlag1.  ISBN 978-82-8285-087-2.  Kapittel.  s 65 - 85
 • Gjerde, Ingunn (2012). Balansert målstyring som evaluerings- og læringssystem i kommunene, I: Kristin Tornes (red.),  Evaluering i teori og praksis.  Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-321-0004-0.  Kapittel.  s 279 - 302
 • Gjerde, Ingunn (2012). Balansert målstyring som styringsverktøy, I: Harald Torsteinsen (red.),  Resultatkommunen : reformer og resultater.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01820-1.  Kapittel 8.  s 107 - 124
 • Gjerde, Ingunn (2012). Resultatkommunen og brukerne, I: Harald Torsteinsen (red.),  Resultatkommunen : reformer og resultater.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01820-1.  Kapittel 13.  s 200 - 209
 • Gjerde, Ingunn (2006). Noen problemstillinger og erfaringer - kommuner med flat struktur, I:  Utvikling og fornying i kommunane : klarer vi å nå dei sentrale måla? : kva har vi oppnådd og erfart så langt? : kva no? Kva er dei sentrale utfordringane framover?.  Møre og Romsdal fylke.  faglig_kompendium.  s 27 - 30

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjerde, Ingunn & Rønhovde, Lars Magne (2009). Det norske politiske og administrative system : studiehefte. NKS Nettstudier ; Høgskolen i Molde.  115 s.
 • Rønhovde, Lars Magne & Gjerde, Ingunn (2006). Det norske politiske og administrative system : studiehefte. NKS fjernundervisning ; Høgskolen i Molde.  80 s.
 • Gjerde, Ingunn & Rønhovde, Lars (1999). Det norske politiske og administrative system : studiehefte. NKS fjernundervisning ; Høgskolen i Molde.  80 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haugen, Kjetil K.; Aarseth, Turid; Vik, Erlend & Gjerde, Ingunn (2019). Fra toppen av Haugen : smilefjes og gule kort. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Gjerde, Ingunn (2015). Tildelingskontoret – en organisatorisk innovasjon i norske kommuner?.
 • Gjerde, Ingunn & Glommen, Thea Johanne (2015). Kommunereform truer borgereffektiviteten. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Kaurstad, Guri; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (2014). Interaction or self-support? : Norwegian municipalities' adaptation to the Coordination Reform. Vis sammendrag
 • Gjerde, Ingunn; Meese, Janny; Rønhovde, Lars & Aarseth, Turid (2014). Helhetlige pasientforløp i utvikling : del 2. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2014:3.
 • Gjerde, Ingunn; Torsteinsen, Harald & Aarseth, Turid (2014). Kommunenes møte med samhandlingsreformen – mot nye organisasjonsformer?.
 • Gjerde, Ingunn; Meese, Janny; Rønhovde, Lars; Stokke, Inger & Aarseth, Turid (2012). Helhetlige pasientforløp i utvikling : del 1. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2012:7.
 • Berge, Dag Magne; Rønhovde, Lars Magne; Aarseth, Turid & Gjerde, Ingunn (2009). Den fragmenterte kommunen. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  167(22.09.2009), s 31- 31
 • Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn; Rønhovde, Lars Magne & Aarseth, Turid (2008). Når nasjonale oppgaver løses regionalt : om Kystverkets desentraliserte organisasjonsform. Rapport (Møreforsking Molde). 0803. Vis sammendrag
 • Gjerde, Ingunn; Kjersem, Eli; Rønhovde, Lars Magne & Aarseth, Turid (2007). Mellom frihet og distanse : evaluering av ny organisasjonsform i Fræna kommune. Vis sammendrag
 • Rønhovde, Lars Magne; Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (2007). Målrettet, men mindre meningsfullt? : evaluering av ny politisk struktur i Molde kommune. Rapport (Møreforsking Molde). 0706. Vis sammendrag
 • Aarseth, Turid & Gjerde, Ingunn (2006). 5 år med flat struktur - evaluering av organiseringa i Eide kommune.
 • Rønhovde, Lars Magne; Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (2006). Og bedre har det blitt : en evaluering av Eide kommune fire år etter omorganiseringa. Rapport (Møreforsking Molde). 0605. Vis sammendrag
 • Bjørkly, Ane Bjordal; Gjerde, Ingunn; Kjersem, Eli; Olsen, Heidi-Iren Wedlog; Tornes, Kristin & Aarseth, Turid (2005). Med Ormen i det lange løp : Aukrasamfunnet i endring. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2005:3. Vis sammendrag
 • Gjerde, Ingunn; Aarseth, Turid; Tornes, Kristin; Olsen, Heidi-Iren Wedlog & Kjersem, Eli (2005). "Med Ormen i det lange løp".
 • Gjerde, Ingunn (2004). Administrativ ledelse og politisk styring i en kommune med flat struktur.
 • Gjerde, Ingunn (2004). Dilemma og utfordringer med ledelse i flat struktur.
 • Aarseth, Turid; Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn; Husby, Solveig & Rønhovde, Lars Magne (2003). Flat struktur i en liten kommune : evaluering av ny organisasjonsstruktur i Eide kommune. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 0312. Vis sammendrag
 • Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (2003). Hjelp til selvhjelp i kompetanseutvikling i kommunene : evaluering. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 0313. Vis sammendrag
 • Eidhammer, Nils; Gjerde, Ingunn; Jákupsstovu, Beinta í & Aarseth, Turid (2000). Barnehagen sett innenfra : en undersøkelse av de ansattes erfaringer med arbeidet i barnehagen. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2000:6. Vis sammendrag
 • Bakken, Hege; Eidhammer, Nils; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (1999). Oppvekstfeltets organisering : en evaluering av utprøving av deler av barne- og ungdomsplanen i Molde kommune. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 1999:13. Vis sammendrag
 • Berge, Dag Magne; Brekk, Åge; Gjerde, Ingunn & Ødegård, Anne Karin (1998). Mellom statlig styring og kommunalt selvstyre : en analyse av fylkesmannen som samordner av statlig og kommunal politikk og en evaluering av administrasjonsenheten ved fylkesmannsembetene. Rapport (Møreforsking Molde). 9804.
 • Berge, Dag Magne; Gammelsæter, Hallgeir; Gjerde, Ingunn; Husby, Solveig & Ødegård, Anne-Karin (1998). Omstilling i fylkesmannsembetene : en kartlegging av behov, forutsetninger og tiltak for omstilling. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 9809.
 • Eidhammer, Nils; Aarseth, Turid; Gjerde, Ingunn & Jákupsstovu, Beinta Í (1998). Det gode liv i barnehagen : foreldres erfaringer med barnehagetilbudet i Molde kommune. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 1998:20. Vis sammendrag
 • Berge, Dag Magne; Brekk, Åge; Gjerde, Ingunn & Sjo, Eli (1994). Fylkesmannens veilederrolle overfor kommunene vedrørende kommunaløkonomi og kommunalrett : en survey-undersøkelse : tabeller. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 9424.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 16:02 - Sist endret 30. okt. 2018 11:23