Inger Cecilie Frisvoll

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
English version of this page Stilling
Stipendiat ØS
Kontakt
+4771214268
Studiested
Molde

Arbeidsområder

Tilsett som stipendiat på det felles doktorgradsprogrammet mellom Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda: Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving.

Har 25% pliktarbeid fordelt på Avdeling for helse- og sosialfag og Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap. Det består mellom anna av:

  • Undervisning, for eksempel i samfunnsvitskaplege emner på bachelor i sjukepleie
  • Veiledning av vernepleiestudentar i praksis
  • Veiledning på bacheloroppgåver på bachelor i vernepleie og bachelor i juss og administrasjon

Bakgrunn

Bachelor i sjukepleie

Ledelse i helse- og sosialtjenesten (LIHS)

Bachelor i juss og administrasjon

Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse (SOL)

Forskergrupper

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Frisvoll, Inger Cecilie & Skuseth, Torill (2020). Har en plikt til å hjelpe. [Avis]. Romsdals Budstikke.
  • Frisvoll, Inger Cecilie & Aarseth, Turid (2018). Sykehuslegers utskrivingsbeslutninger sett i lys av rasjonelle beslutningsmodeller.
  • Frisvoll, Inger Cecilie (2017). Er sykepleierne fortsatt engler? Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 105(6), s. 52–54. doi: 10.4220/Sykepleiens.2017.62071.
  • Frisvoll, Inger Cecilie (2017). Strukturelle rammer og profesjonsutøvelse Leger og utskrivningsklare pasienter.
  • Rødal, Jorunn; Frisvoll, Inger Cecilie; Hungnes, Tonje; Myhre, Eivind & Aarseth, Turid (2020). Sykehus og kommuners arbeid med utskrivningsklare pasienter : et møte mellom to verdener? Møreforsking AS. ISSN 978-82-7830-328-3.
  • Frisvoll, Inger Cecilie; Aarseth, Turid & Opdal, Øivind (2017). Høgskole i endring : evaluering av omorganiseringer i 2014. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-219-2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:09 - Sist endret 8. nov. 2018 00:48