Inger Cecilie Frisvoll

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
English version of this page Stilling
Stipendiat
Kontakt
+4771214268
48254135
Studiested
Molde

Arbeidsområder

Tilsett som stipendiat på det felles doktorgradsprogrammet mellom Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda: Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving.

Har 25% pliktarbeid fordelt på Avdeling for helse- og sosialfag og Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap. Det består mellom anna av:

  • Undervisning, for eksempel i samfunnsvitskaplege emner på bachelor i sjukepleie
  • Veiledning av vernepleiestudentar i praksis
  • Veiledning på bacheloroppgåver på bachelor i vernepleie og bachelor i juss og administrasjon

Bakgrunn

Bachelor i sjukepleie

Ledelse i helse- og sosialtjenesten (LIHS)

Bachelor i juss og administrasjon

Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse (SOL)

Publikasjoner

  • Frisvoll, Inger Cecilie & Aarseth, Turid (2018). Slagrehabilitering i et livsløpsperspektiv. Hvordan opplever slagrammede oppfølgingen de får etter utskriving fra sykehus?.
  • Frisvoll, Inger Cecilie (2017). Er sykepleierne fortsatt engler?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  105(6), s 52- 54 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2017.62071 Vis sammendrag
  • Frisvoll, Inger Cecilie (2017). Strukturelle rammer og profesjonsutøvelse Leger og utskrivningsklare pasienter.
  • Frisvoll, Inger Cecilie; Aarseth, Turid & Opdal, Øivind (2017). Høgskole i endring : evaluering av omorganiseringer i 2014. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2017:1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:09 - Sist endret 8. nov. 2018 00:48