Solveig Straume

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4771195773
Studiested
Molde
Kontornr.
A0.109

Arbeidsområder

 • Studieleder Master of Science in Sport Management
 • Emneansvarlig for følgende emner 
  • IDR207 Managing Sport for Development (Bachelor)

  • IDR910 Internship (Master)

Bakgrunn

Solveig Straume er førstemanuensis i Sport Management.

Straume disputerte for doktorgraden i Idrettshistorie fra Norges idrettshøgskole (2013) med avhandlingen "'Sport for All' in new settings: a study of the Norwegian Confederation of Sports' Sport for All projects in Tanzania in the 1980s and Zimbabwe in the 1990s".

Curriculum Vitae (pdf) (engelsk)

Forskningsinteresser og veiledning

 • Sport for Development and Peace (Idrett og bistand)
 • Idrett og inkludering
 • Idrettspolicy og politikk
 • Idrett og kjønn
 • Idrettshistorie

Pågående forskningsprosjekter:

 • ERASMUS+, GETZ project. HiMolde er partneristitusjon, Straume er HiMoldes prosjektleder

Avsluttede forskningsprosjekter:

 • Idrett og inkluderingsprosjekt - På oppdrag av Norges Fotballforbund. Gjennomført i samarbeid med Møreforsking Molde. Straume var prosjektleder.

Publikasjoner

 • Hansson, Lisa & Straume, Solveig (2021). Jentebevisst byplanlegging – aktivitet, inkludering og trygghet i byrommet, I: Leif Jostein Longvanes; Eli Bjørhusdal; Joar Fossøy; Dorthea Sekkingstad & Torbjørn Årethun (red.),  Stadutvikling : Fjordantologien 2021.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215053349.  Kapittel 3.  s 46 - 65 Vis sammendrag
 • Straume, Solveig (2019). SDP structures, policies and funding streams, In Holly Collison; Simon C. Darnell; Richard Giulianotti & P. David Howe (ed.),  Routledge handbook of sport for development and peace.  Routledge.  ISBN 978-1-138-21048-6.  Chapter 4.  s 46 - 58 Vis sammendrag
 • Straume, Solveig (2017). Reflections from a hybrid scholar. International Journal of the History of Sport.  ISSN 0952-3367.  34(5/6), s 447- 450 . doi: 10.1080/09523367.2017.1343818 Vis sammendrag
 • Dolles, Harald; Gammelsæter, Hallgeir; Solenes, Oskar & Straume, Solveig (2016). The Janus-faced relationship value of professional sports clubs : a study of Molde Football Club, Norway. Scandinavian Sport Studies Forum.  ISSN 2000-088X.  7, s 47- 61 Vis sammendrag
 • Straume, Solveig & Massao, Prisca Bruno (2016). Participants’ views of the potential of international youth football tournaments for development in the Global South. Sport in Society Cultures, Commerce, Media, Politics.  ISSN 1743-0437.  19(10), s 1635- 1651 . doi: 10.1080/17430437.2016.1159198 Vis sammendrag
 • Hasselgård, Anders & Straume, Solveig (2015). Sport for development and peace policy discourse and local practice: Norwegian sport for development and peace to Zimbabwe. International Journal of Sport Policy and Politics.  ISSN 1940-6940.  7(1), s 87- 103 . doi: 10.1080/19406940.2014.890635 Vis sammendrag
 • Straume, Solveig & Hasselgård, Anders (2014). ‘They need to get the feeling that these are their ideas’: trusteeship in Norwegian Sport for Development and Peace to Zimbabwe. International Journal of Sport Policy and Politics.  ISSN 1940-6940.  6(1), s 1- 18 . doi: 10.1080/19406940.2013.813866 Vis sammendrag
 • Straume, Solveig (2012). Norwegian Naivety Meets Tanzanian Reality: The Case of the Norwegian Sports Development Aid Programme, Sport for All, in Dar es Salaam in the 1980s. International Journal of the History of Sport.  ISSN 0952-3367.  29(11), s 1577- 1599 . doi: 10.1080/09523367.2012.702107 Vis sammendrag
 • Straume, Solveig & Steen-Johnsen, Kari (2012). On the terms of the recipient? Norwegian sports development aid to Tanzania in the 1980s. International Review for the Sociology of Sport.  ISSN 1012-6902.  47(1), s 95- 112 . doi: 10.1177/1012690210388454 Vis sammendrag
 • Hasselgård, Anders & Straume, Solveig (2011). Utvikling til idrett eller idrett til utvikling : NIF som idrettsbistandsaktør, I: Dag Vidar Hanstad; Gunnar Breivik; Mari Kristin Sisjord & Hans B. Skaset (red.),  Norsk Idrett - Indre spenning og ytre press.  Akilles forlag.  ISBN 978-82-7286-228-1.  Kapittel.  s 371 - 387
 • Straume, Solveig (2010). "Sport is in lack of everything here!" : Norwegian Sport for All to Tanzania in the early 1980s. Stadion: Internationale Zeitschrift für Geschichte des Sports.  ISSN 0172-4029.  36, s 177- 198

Se alle arbeider i Cristin

 • Straume, Solveig (2020). Avhandling som løfter frem noen viktige spørsmål om idrettens rolle i samfunnet. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum.  ISSN 1652-7224.
 • Straume, Solveig (2020). The History and Politics of Sport-for-Development: Activists, Ideologues and Reformers by Simon Darnell, Russell Field, and Bruce Kidd. Journal of Sport History.  ISSN 0094-1700.  47(2), s 167- 168 . doi: 10.1353/sph.2020.0032
 • Straume, Solveig (2019). Den usosiale dugnaden : er det slik at dugnad kan vere med å ekskludere barn og unge frå idretten?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 34- 35
 • Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nerbøvik, Sunniva & Røvik, Kristin (2019). Forebygging av økonomisk eksklusjon i norsk fotball. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2019:1. Vis sammendrag
 • Amara, Mohammad & Straume, Solveig (2018, 09. november). Idretten kan binde folk sammen : Sports Management og Voksenopplæringa samarbeider.  Romsdals budstikke.
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Gammelsæter, Hallgeir; Skrove, Guri Kaurstad & Straume, Solveig (2018). Negotiating logics : Norwegian football clubs’ involvement in refugees inclusion into Norwegian football.
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Røvik, Kristin & Straume, Solveig (2018). Stang ut for økonomisk inkludering i idretten?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 38- 39
 • Straume, Solveig (2018). The donor-recipient relationship in sport for development and peace. Structures, policies and funding streams. Vis sammendrag
 • Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth & Skrove, Guri Kaurstad (2018). Inclusion of refugees in Norwegian football clubs.
 • Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nerbøvik, Sunniva & Røvik, Kristin (2018). Prevention of economic exclusion in Norwegian football. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2018:7. Vis sammendrag
 • Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nærbøvik, Sunniva & Røvik, Kristin (2018). Inclusion of refugees in Norwegian football clubs. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2018:2.
 • Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nærbøvik, Sunniva & Røvik, Kristin (2018). Inkludering av flyktninger i norske fotballklubber. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2018:3. Vis sammendrag
 • Straume, Solveig (2017). Opportunities and Challenges in Sport for Development and Peace Management.
 • Straume, Solveig (2017). Sport for Development and Peace in the Urban Global South – A Study of 36 SDP Organizations.
 • Straume, Solveig (2017). Sport for Development and Peace in the Urban Global South – A Study of 36 SDP Organizations. Vis sammendrag
 • Straume, Solveig (2015). A new social movement? – a historiography of the sport for development and peace sector. Vis sammendrag
 • Straume, Solveig & Massao, Prisca B (2015). Participants’ views of the potential of international youth football tournaments for development in the global south.
 • Solenes, Oskar; Dolles, Harald; Gammelsæter, Hallgeir; Kåfjord, Sondre; Rekdal, Eddie; Straume, Solveig & Egilsson, Birnir (2014). Toppfotballens betydning for vertsregionen : en studie av Molde Fotballklubbs betydning for Molderegionen. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2014:1. Vis sammendrag
 • Straume, Solveig & Hasselgård, Anders (2014). Sport-for-Development: Norwegian policy discourse and local practice in Zimbabwe.
 • Straume, Solveig (2013). 'Sport for all' in new settings : A study of the Norwegian Confederation of Sports' Sport for All project in Tanzania in the 1980s and Zimbabwe in the 1990[s]. Vis sammendrag
 • Massao, Prisca Bruno & Straume, Solveig (2012). Urban youth and sport for development.
 • Straume, Solveig (2009). Sports development aid: the case of Norway and Tanzania.
 • Straume, Solveig (2009). The terms of the recipient?: Norwegian involvement in sports aid to Tanzania in the 1980s.
 • Bartlett, Sam & Straume, Solveig (2008). Sports-for-development monitoring and evaluation consultancy : final report.
 • Straume, Solveig (2007). Norwegian Sport as Development Aid.
 • Straume, Solveig (2007). On the Premises of the Recipient? The discourse and practice of Norwegian sports aid to Tanzania from the early 1980s.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 16:01 - Sist endret 13. jan. 2020 13:06