Aktvitetsplan høst 2022 master- og videreutdanninger HS

For høsten 2022 har master- og videreutdanningene ved HS følgende samlingsuker.

Samlingsuker høsten 2022

MAHS2

34

39                                              

49

MAKS

35

38

43, 44, 47, 48

VBU

35

42

48

VHM

35

42

48

VIPH

35

42

48

VHS

35

39

49

 

MAHS2:  Master i helse og sosialfag, del 2
MAKS:  Master i avansert klinisk allmennsykepleie
VBU:  Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
VHM:  Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid
VIPH:  Videreutdanning i psykisk helsearbeid
VHS:  Videreutdanning i helsesykepleie

Publisert 10. aug. 2022 09:27 - Sist endret 10. aug. 2022 09:27