Eksamensinformasjon til faglærer og sensor

Som faglærer må du huske på fem ting i eksamenstiden:

 • Meld fra om ekstern sensor
 • Register arbeidskrav
 • Lag eksamensoppgave
 • Vær tilgjengelig på eksamensdagen
 • Registrer sensur og lag sensurveiledning

Meld fra om ekstern sensor

Eksamensteamet trenger informasjon om ekstern sensor i god tid før eksamen. Tiden bruker vi til å lage kontrakt og gi sensor tilgang til nødvendige systemer. 

Register arbeidskrav

Arbeidskrav skal registreres senest to uker før eksamen. Godkjent eller ikke godkjent arbeidskrav føres i Fagpersonweb.

Eksamensoppgaven

 • Hjemmeeksamen
 • Skoleeksamen
 • Målform på oppgavetekst
 • Ny og utsatt eksamen

Hva er min rolle på eksamensdagen?

Faglærer skal være tilgjengelig på eksamensdagen.

Vurdering

 • Sensurfrister
 • Karaktergiving
 • Sensurering i Inspera og i Faglærerweb
 • Sensurveiledning
 • Plagiatkontroll

Informasjon til deg som er ekstern sensor

Kontakt for faglærere

eksamen@himolde.no