Eksamensinformasjon til faglærer og sensor

Som faglærer må du huske på fem ting i eksamenstiden:

 • Meld fra om ekstern sensor og andre sensorere.
 • Register arbeidskrav
 • Lag eksamensoppgave
 • Vær tilgjengelig på eksamensdagen
 • Registrer sensur og lag sensurveiledning

Kontakt for faglærere

eksamen@himolde.no

Telefon: 71 21 40 00

Eksamen høsten 2021

Viktig informasjon om vurderingsform og gjennomføring av eksamen.

Meld fra om ekstern sensor

Det er avdelingen din som bestemmer om du er pålagt ekstern sensor. Er du i tvil, ta kontakt med kontorsjefen.

Faglærere ved avd.ØS og LOG kan legge inn navn på ekstern sensor her.

Mer om bruk av intern og ekstern sensor

Meld fra om klagesensorere

Eksamensteamet må også få beskjed om interne og eksterne klagesensorere. 

Meld fra om klagesensorere våren 2021 her

 

Register arbeidskrav

Arbeidskrav skal registreres senest to uker før eksamen. Godkjent eller ikke godkjent arbeidskrav føres i Fagpersonweb.

Eksamensoppgaven

 • Hjemmeeksamen
 • Skoleeksamen
 • Målform på oppgavetekst
 • Ny og utsatt eksamen

Hva er min rolle på eksamensdagen?

Faglærer skal være tilgjengelig på eksamensdagen.

Vurdering

 • Sensurfrister
 • Karaktergiving
 • Begrunnelse
 • Sensurering i Inspera og i Faglærerweb
 • Sensurveiledning
 • Plagiatkontroll