English version of this page

Korte hjemmeeksamener

Grunnet koronarestriksjoner, kan skoleeksamener bli endret til hjemmeeksamener som varer i mindre enn tolv timer. Her kan du lese mer om denne formen for korte hjemmeeksamener. Nederst på siden finnes også informasjon for deg som skal ha muntlig eksamen i Zoom.

Logg på Inspera

Forbered deg til eksamen

 • Sjekk ditt kandidatnummer, dato og tidspunkt for din eksamen i Studentweb.
 • Sjekk at du er registrert med riktig mobiltelefonnummer i Studentweb, slik at du kan motta viktige beskjeder underveis på SMS. Endring av telefonnummer skjer i Kontakt- og reservasjonsregisteret.
 • Ha oppdatert nettleser. Inspera anbefaler å bruke en av de siste versjonene av disse nettleserene:
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Apple Safari (for macOS X)
 • Øv deg ved å ta en demo for hjemmeeksamen i Inspera. 
 • Du trenger ikke å laste ned eller bruke programvaren Safe Exam Browser for å gjennomføre en hjemmeeksamen i Inspera. 
 • Test ut en skyløsning for lagring av din besvarelse, f.eks. OneDrive (gjelder for deg som skal skrive besvarelsen i Word og laste den opp som PDF i Inspera). Ved å bruke en skyløsning for lagring, vil besvarelsen være intakt, selv om maskinen din slutter å virke. OBS! Før innlevering må du ha lagret filen på egen maskin.
 • Øv på å lagre et word dokument som en pdf fil (gjelder for deg som skal skrive besvarlelsen i Word og laste den opp som PDF i Inspera). Se her for hvordan du gjør dette.
 • Ha tilgang til en stabil maskin. HiMolde låner ikke ut datamaskiner. 
 • Ved start av eksamen kl.09.00 og ved levering av besvarelsen, er det lurt at færrest mulig er pålogget hjemmenettet.

For deg som skal gjøre utregninger eller tegne modeller for hånd:

 • Øv deg på å ta bilder av håndskrevne ark og lage en enkelt PDF fil ut av disse.
 • Ta tiden på hvor lang tid dette tar deg.
 • Du kan laste ned appen Office Lens på din mobil. Appen lar deg omgjøre flere bilder til en enkelt PDF. 
 • Alternativt til å lage en egen PDF fil med alle håndskrevne vedlegg, kan du ta bilde og lime dette direkte inn i Word filen før du lagrer Word filen som en PDF.

Informasjon om levering om fordypnings- , bachelor- og masteroppgaver finner du her.

Unngå juks

På hjemmeeksamen er alle hjelpemidler tillatt. Det er derimot ikke lov å samarbeide med andre eller få hjelp fra andre ved en individuell eksamen. Ved gruppeeksamen er det kun lov å samarbeide eller motta hjelp fra andre gruppemedlemmer. Plagiatkontroll blir gjennomført på alle hjemmeeksamen.

Det er ditt ansvar å sette deg inn i reglementet.

Støtte og kontakt før eksamen

Vi ønsker å hjelpe deg, slik at du har alt klart før eksamensdagen. Husk å teste ut en demoeksamen for hjemmeeksamen i Inspera før du tar kontakt. 

 • For spørsmål om eksamensgjennomføring, digitale verktøy og tilrettelegging: studentweb@himolde.no
 • For tekniske spørsmål: support@himolde.no
 • For spørsmål om innlevering av oppgaver i Canvas: canvas@himolde.no
 • Fagansvarlig kan veilede deg i faglige spørsmål du måtte ha.
 • Du kan også ringe studentservice: 71 21 40 00

Selve eksamensdagen

Informasjon som gjelder alle:

 • Du får tilgang til oppgavesettet ved å logge deg inn i Inspera
 • Om oppgavesettet ikke lar seg åpne i Inspera, kan du også finne oppgavesettet i Canvas. Oppgavesett avd. ØS/LOG og oppgavesett avd.HS

 • På noen få eksamener besvarer du direkte i Inspera, slik som ved skoleeksamen, men ved de fleste eksamener blir du bedt om å laste opp besvarelsen din som en fil. Du vil få vite hvilken type eksamen du har på forhånd.

 • I eksamener hvor du skal tegne eller gjøre utregninger på papir, for så å laste opp besvarelsen som en PDF, er det lagt til ekstra tid til dette.

 • Ønsker du å trekke deg, må du logge deg inn i Inspera og velge "Lever Blankt". OBS! Det holder ikke å åpne prøven for å bli registret som møtt på eksamen, du må enten levere en eksamensoppgave eller levere blankt.

Eksamener hvor du skal velge svaralternativ (Multiple choice questions)

 • Du vil se alle spørsmålene i Inspera og svare på dem i Inspera
 • Inspera lagrer dine svar automatisk på din egne maskin. Ikke bytt maskin underveis.
 • Du kan bla frem og tilbake blant spørsmålene.
 • Når du er ferdig, trykker du på knappen for "Lever" på aller siste side i Inspera.
 • Du kan bare levere en gang.

Eksamener hvor du laster opp din besvarelse

 • Last ned oppgavesettet til din egen maskin. Du finner en nedlastbar versjon i en lenke som du finner i Inspera. 
 • Svar på oppgavene i Word og lagre filen som en PDF fil på din egen maskin .
 • Ikke skriv ditt navn eller ditt studentnummer i besvarelsen. Du skal skrive følgende på første side i besvarelsen:
  • dato
  • hvilket emne du har eksamen i
  • kandidatnummer. Kandidatnummeret vises i øverste venstre hjørne når du er logget inn i Inspera, samt i Studentweb.
 • Du kan laste opp din besvarelse flere ganger før fristen er omme. Besvarelsen vil stå som "Lagret " i Inspera når du har lastet den opp.
 • Pass på at du laster opp riktig fil. Du kan laste ned din egen besvarelsen fra Inspera for å se om du har lastet opp riktig versjon.
 • Når fristen er omme, blir siste versjon som du har lastet opp automatisk levert i Inspera. Din besvarelsen vil da stå som "Levert".
 • Du kan gå inn og ut av Inspera mens hjemmeeksamen pågår. 

For deg som skal gjøre utregninger eller tegne modeller for hånd under eksamen:

 • Skriv kandidatnr, dato og emnekode på alle håndskrevne vedlegg.
 • Du kan ta bilder av dine utregninger med din mobil eller annet digitalt verktøy, som for eksempel Office Lens.
 • Sett av tid før innleveringsfrist til å lage en enkelt PDF ut av din besvarelse med håndtegninger. Test hvor lang tid dette kan ta før selve eksamensdagen. Faglærer har tatt høyde for at du vil trenge tid til dette når lengden på eksamen ble bestemt. Du kan derfor ikke spørre om ekstra tid til dette.

Støtte og kontakt underveis eksamen

Skjer noe underveis i din eksamen, skal vi hjelpe deg så godt vi kan. Vi er flere tekniske, administrative og faglige ansatte som står klar.

Egen kontaktmulighet for deg som har eksamen

 • studentweb@himolde.no
 • 71 19 59 90 

Hva kan du selv gjøre før du tar kontakt?

 • Sørg for at det er minst mulig nettrafikk hjemmenettet når prøven åpnes klokken 09.00 og ved levering. 
 • Ha mobilen din ved siden av deg; ved viktige beskjeder om eksamen, vil vi nå deg på sms.
 • Om prøven henger, gå inn og ut av Inspera. Slå eventuelt av og på din egen datamaskin. 

Når skal du ta kontakt?

 • Ta kontakt om du har faglige spørsmål som bare faglærer kan svare på.
 • Ta kontakt om du ikke får tilgang til oppgavesettet i Inspera grunnet nettilgang eller tekniske problemer. Om nødvendig, kan vi dele ut oppgavesett per e-post til deg. Vi kan vurdere ekstratid på prøven om nødvendig.
 • Ta kontakt med en gang om du ved levering ikke får til å levere din besvarelse. Vi kan åpne opp for ny levering slik at du kan prøve å levere en gang til mens du har kontakt med support.
 • Om du etter kontakt med support, fremdeles ikke får lastet opp en pdf med din besvarelse, kan du sende oss besvarelsen din per e-post til studentweb@himolde.no. Det er veldig viktig at du kontakter oss raskt og ikke endrer eller lagrer besvarelsen din på nytt etter at fristen for levering er omme. Vi vil kunne se når besvarelsen sist er lagret, derfor må du ikke endre den eller lagre den på nytt før du sender den avgårde. Så lenge du kontakter oss raskt og dokumentet ikke er lagret etter innleveringsfrist, vil vi kunne hjelpe deg å levere.
 • Ikke ta kontakt for å sjekke om du har fått levert. Du må selv sjekke at du har status som Levert når innleveringsfrist er omme. Du kan selv sjekke hvilken besvarelse du har lastet opp i Inspera. Ikke send oss besvarelsen på e-post for sikkerhets skyld.

Egenmelding

Det kan hende du ikke får gjennomført eksamen på grunn av ting som hverken du eller skolen kan kontrollere. Du kan da sende inn en egenmelding på at du ikke kan gjennomføre eksamen. 

Egenmeldingsskjema ved sykdom og fravær under eksamen

Fravær under eksamen kan oppstå av sykdom eller uforutsette hendelser. Har du fullt eller delvis fravær under en eksamen, kan du levere inn en egenmelding. Egenmelding må leveres senest en uke etter eksamensdato.

I forbindelse med koronaviruset faller kravet om dokumentasjon på sykdom bort. Du må likevel sende inn skjema for egenmelding for å registrere ditt fravær.

For å ha rett til å melde deg opp til ny og utsatt eksamen i emnet grunnet gyldig fravær, må du både ha vært oppmeldt til ordinær eksamen og ha sendt inn skjema for egenmelding.

Fravær under hjemmeeksamen betyr at du ikke har hatt mulighet til å forberede deg til eller gjennomføre en hjemmeeksamen.

Fravær er ikke det samme som å trekke deg fra eksamen før eksamen eller underveis. Ønsker du å melde deg av eksamen, må dette gjøres i Studentweb senest to uker før eksamen. Ønsker du å trekke deg underveis i eksamen, kan du velge å levere blankt i Inspera.

Mer om sykdom og fravær på eksamen

Tilrettelegging ved eksamen

Har du fått tilrettelegging på skoleeksamener, skal tilretteleggingen følge deg i den grad det er mulig, selv om skoleeksamen er blitt omgjort til en hjemmeeksamen. Dette gjelder for alle hjemmeeksamener som varer under tolv timer.

Ta kontakt med studentweb@himolde.no om du har spørsmål om tilrettelegging.

Mer om tilrettelegging ved HiMolde

Ny og utsatt eksamen

For studenter ved avdelinger ØS og LOG vil ny og utsatt eksamen foregå som normalt i første halvdel av februar 2022. Eksamen vil mest sannsynlig være en hjemmeeksamen, slik som den ordinære eksamen, men avdelingene har i følge skolens forskrifter anledning til å endre eksamensform til ,for eksempel, skoleeksamen.

Mer om ny og utsatt eksamen

Generelt om endringer i vurderingsform høsten 2021

Vårt mål er at du skal få gjennomført dine eksamener på en god måte. Skolen har derfor vurdert at det beste for studentene i høst er at eksamener i hovedsak arrangeres som hjemmeeksamen. 

Informasjon om vurderingsform er tilgjengelig i StudentWeb. Alle skriftlige skoleeksamener høsten 2021 vil i hovedsak bli gjennomført som hjemmeeksamen. Muntlige eksamener vil i hovedsak foregå digitalt. I noen få tilfeller vil praktiske eller muntlige eksamener måtte arrangeres som skoleeksamen. Skoleeksamener kan bare arrangeres i tråd med gjeldende smittevernregler. Må skolen stenge, vil en skoleeksamen bli omgjort til en hjemmeeksamen om mulig. Om dette ikke er mulig, må eksamen utsettes til skolen kan åpnes igjen.

Hjemmeeksamen vil normalt bli gjennomført på samme dag og samme tid som planlagt skoleeksamen. Noen eksamener kan få omgjort lengde på eksamen. Se i Studentweb for hvor lang din eksamen er. Skal du tegne eller gjøre utregninger på papir, for så å laste opp din besvarelse som en PDF fil, vil du automatisk få tilleggstid til dette..

Alle hjelpemidler er tillatt på hjemmeeksamen.

Campus er åpen

Selv om det arrangeres hjemmeeksamener i høst, minner vi om at skolen er åpen om ikke annet er blitt annonsert. Du kan lese og oppholde deg på skolen. Du kan møte andre og studere sammen med andre så lenge dere overholder smittevernreglene. Både kantina, klasserom, biblioteket og grupperom kan brukes til å møte andre og studere i. Ansatte ved HiMolde er også tilstede på skolen og ønsker å hjelpe deg om du vil snakke om forberedelser til og gjennomføring av eksamen.

Fusk på eksamen

Alle hjemmeeksamener blir plagiatkontrollert. Sett deg inn i reglene som gjelder. Ulovlig samarbeid, hjelp eller kopiering håndteres som fusk. Ta kontakt med faglærer eller biblioteket i god tid på forhånd om du er i tvil om regler ved sitering eller annet.

Tilrettelegging og fravær ved hjemmeeksamen

Har du fått vedtak om tilrettelegging med utvidet tid på skoleeksamen, får du utvidet tid også ved omgjøring til hjemmeeksamen.

Kan du ikke gjennomføre eksamen, må du sende inn et egenmeldingsskjema som du finner på nettsiden for eksamen. Det er ikke stilt krav til dokumentasjon som vedlegg i skjemaet.

Muntlig eksamen i Zoom

Digital muntlig eksamen vil foregå i Zoom. Sensorere vil være i Zoom sammen med deg.

Se her for hvordan du laster ned Zoom. 

Huskeliste for digital eksamen

 • Faglærer oppretter og deler lenke til møte i Zoom. Du må ha tilgang til denne lenken.
 • Du må teste kamera og mikrofon i god tid før muntlig eksamen.
 • Mikrofonen bør kunne gjengi lyd av ok kvalitet (tips: headsett er en fordel).
 • Videokamera skal være slått på under eksamen. 
 • Rommet og ansiktet ditt må være godt belyst. Omgivelsene må være rolige slik at eksamen ikke blir forstyrret.
 • Du må vise gyldig legitimasjon med bilde til sensorere. 
 • Du kan få beskjed fra sensor om at hendene skal vises i videokameraet (tips: sett deg med litt avstand fra kamera).
 • Det kan være at du må vente på tur, du vil da være plassert i et venterom i Zoom. Du vil også bli plassert i venterommet mens sensorere diskuterer din karakter.
 • Oppstår det tekniske problem som gjør at du ikke kan gjennomføre eksamen, vil faglærer innkalle deg til en ny eksamen på et nytt tidspunkt. 
Publisert 3. apr. 2020 13:11 - Sist endret 25. nov. 2021 19:47