English version of this page

Regler, fusk og plagiat

Fusk og plagiat kan straffes med annullering av eksamensresultater og utestenging i opptil ett år. Ved utestenging fratas du retten til å ta eksamen ved alle universiteter og høgskoler i Norge i utestengingsperioden. Saker ved mistanke om fusk legges fram for og avgjøres av høgskolens klagenemnd.

Det er din plikt som student å gjøre deg kjent med reglement som gjelder for eksamenskandidater ved HiMolde:

Om du blir mistenkt for fusk eller forsøk for fusk, skal saken din behandles så raskt som mulig uten at det går utover kvaliteten. Les her for mer informasjon i saksbehandling av mistanke om fusk på skoleeksamen og innlevering.

Publisert 6. juli 2018 11:42 - Sist endret 24. aug. 2021 21:20