English version of this page

Eksamensinformasjon våren 2020

De fleste skoleeksamener er våren 2020 endret til hjemmeeksamener som varer i mindre enn tolv timer. Her kan du lese mer om denne formen for korte hjemmeeksamener. Nederst på siden finnes også informasjon for deg som skal ha muntlig eksamen i Zoom.

Logg på Inspera

Forbered deg til eksamen

 • Sjekk ditt kandidatnummer, dato og tidspunkt for din eksamen i Studentweb.
 • Sjekk at du er registrert med riktig mobiltelefonnummer i Studentweb, slik at du kan motta viktige beskjeder underveis på SMS. Endring av telefonnummer skjer i Kontakt- og reservasjonsregisteret.
 • Ha oppdatert nettleser. Inspera anbefaler å bruke en av de siste versjonene av disse nettleserene:
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Apple Safari (for macOS X)
 • Øv deg ved å ta en demo for hjemmeeksamen i Inspera. 
 • Du trenger ikke å laste ned eller bruke programvaren Safe Exam Browser for å gjennomføre en hjemmeeksamen i Inspera. 
 • Test ut en skyløsning for lagring av din besvarelse, f.eks. OneDrive. Ved å bruke en skyløsning for lagring, vil besvarelsen være intakt, selv om maskinen din slutter å virke. 
 • Er du usikker på om din datamaskin er stabil, er det greit å ha en annen datamaskin i reserve. HiMolde låner ikke ut datamaskiner. 
 • Ved nedlasting av eksamensoppgave kl.09.00 og ved levering av besvarelse, er det lurt at færrest mulig er pålogget hjemmenettet.

For deg som skal gjøre utregninger eller tegne modeller for hånd:

 • Øv deg på å ta bilder av håndskrevne ark og lage en enkelt PDF fil ut av disse.
 • Ta tiden på hvor lang tid dette tar deg.
 • Du kan laste ned appen Office Lens på din mobil. Appen lar deg omgjøre flere bilder til en enkelt PDF. 
 • Alternativt til å lage en egen PDF fil med alle håndskrevne vedlegg, kan du ta bilde og lime dette direkte inn i Word filen før du lagrer Word filen som en PDF.

Unngå juks

Mer informasjon om levering av hjemmeeksamen, fordypnings- , bachelor- og masteroppgaver finner du her.

Støtte og kontakt før eksamen

Vi ønsker å hjelpe deg, slik at du har alt klart før eksamensdagen. Husk å teste ut en demoeksamen for hjemmeeksamen i Inspera før du tar kontakt. 

 • For spørsmål om eksamensgjennomføring, digitale verktøy og tilrettelegging: studentweb@himolde.no
 • For tekniske spørsmål: support@himolde.no
 • For spørsmål om innlevering av oppgaver i Canvas: canvas@himolde.no
 • Fagansvarlig kan veilede deg i faglige spørsmål du måtte ha.
 • Du kan også ringe studentservice: 71 21 40 00

Selve eksamensdagen

 • Du får tilgang til oppgavesettet i Inspera 

 • Last ned oppgavesettet til din egen maskin. Du finner en nedlastbar versjon av eksamensoppgaven i nederste venstre hjørne av skjermen. Etter å ha åpnet oppgaven fra boksen, høyreklikk med musen for å få opp alternativet "lagre"  eller "skrive ut".
 • Om oppgavesettet ikke lar seg åpne i Inspera, kan du også finne oppgavesettet i Canvas.
 • Svar på oppgavene i Word og lagre filen som en PDF fil på din egen maskin eller en skyløsning.
 • Ikke skriv ditt navn eller ditt studentnummer i besvarelsen. Du skal skrive følgende på første side i besvarelsen:
  • dato
  • hvilket emne du har eksamen i
  • kandidatnummer. Kandidatnummeret vises i øverste venstre hjørne når du er logget inn i Inspera, samt i Studentweb.
 • Du kan laste opp din besvarelse flere ganger før fristen er omme. Besvarelsen vil stå som "Lagret " i Inspera når du har lastet den opp.
 • Pass på at du laster opp riktig fil. Du kan laste ned din egen besvarelsen fra Inspera for å se om du har lastet opp riktig versjon.
 • Når fristen er omme, blir siste versjon som du har lastet opp automatisk levert i Inspera. Din besvarelsen vil da stå som "Levert".
 • Du kan gå inn og ut av Inspera mens hjemmeeksamen pågår. 
 • Ønsker du å trekke deg, må du logge deg inn i Inspera og velge Levere Blankt.

For deg som skal gjøre utregninger eller tegne modeller for hånd under eksamen:

 • Skriv kandidatnr, dato og emnekode på alle håndskrevne vedlegg.
 • Du kan ta bilder av dine utregninger med din mobil eller annet digitalt verktøy, som for eksempel Office Lens.
 • Sett av tid før innleveringsfrist til å lage en enkelt PDF ut av din besvarelse med håndtegninger. Test hvor lang tid dette kan ta før selve eksamensdagen. Faglærer har tatt høyde for at du vil trenge tid til dette når lengden på eksamen ble bestemt. Du kan derfor ikke spørre om ekstra tid til dette.

Støtte og kontakt underveis eksamen

Skjer noe underveis i din eksamen, skal vi hjelpe deg så godt vi kan. Vi er flere tekniske, administrative og faglige ansatte som står klar.

Egen kontaktmulighet for deg som har eksamen

 • studentweb@himolde.no
 • +47 71 19 57 00

Hva kan du selv gjøre før du tar kontakt?

 • Sørg for at det er minst mulig nettrafikk hjemmenettet når prøven åpnes klokken 09.00 og ved levering. 
 • Ha mobilen din ved siden av deg; ved viktige beskjeder om eksamen, vil vi nå deg på sms.
 • Om prøven henger, gå inn og ut av Inspera. Slå eventuelt av og på din egen datamaskin. 

Når skal du ta kontakt?

 • Ta kontakt om du har faglige spørsmål som bare faglærer kan svare på.
 • Ta kontakt om du ikke får tilgang til oppgavesettet i Inspera grunnet nettilgang eller tekniske problemer. Om nødvendig, kan vi dele ut oppgavesett per e-post til deg. Vi kan vurdere ekstratid på prøven om nødvendig.
 • Ta kontakt med en gang om du ved levering ikke får lastet opp din besvarelse. Vi kan åpne opp for ny levering slik at du kan prøve en gang til mens du har kontakt med support.
 • Om du fremdeles ikke får lastet opp din besvarelse, kan du sende oss besvarelsen din per e-post til studentweb@himolde.no. Det er veldig viktig at du kontakter oss raskt og ikke endrer eller lagrer besvarelsen din på nytt etter at fristen for levering er omme. Vi vil kunne se når besvarelsen sist er lagret, derfor må du ikke endre den eller lagre den på nytt før du sender den avgårde. Så lenge du kontakter oss raskt og dokumentet ikke er lagret etter innleveringsfrist, vil vi kunne hjelpe deg å levere.
 • Ikke ta kontakt for å sjekke om du har fått levert. Du må selv sjekke at du har status som Levert når innleveringsfrist er omme. Du kan selv sjekke hvilken besvarelse du har lastet opp i Inspera. Ikke send oss besvarelsen på e-post for sikkerhets skyld.

Egenmelding

Det kan hende du ikke får gjennomført eksamen på grunn av ting som hverken du eller skolen kan kontrollere. Du kan da sende inn en egenmelding på at du ikke kan gjennomføre eksamen. 

Egenmeldingsskjema ved sykdom og fravær under eksamen

Fravær under eksamen kan oppstå av koronarelaterte årsaker, sykdom eller uforutsette hendelser. Har du fullt eller delvis fravær under en eksamen, kan du våren 2020 levere inn en egenmelding. Egenmelding må leveres senest en uke etter eksamensdato.

I forbindelse med koronaviruset faller kravet om dokumentasjon på gyldig fravær bort. Du må likevel sende inn skjema for egenmelding for å registrere ditt fravær.

For å ha rett til å melde deg opp til ny og utsatt eksamen i emnet grunnet gyldig fravær, må du både ha vært oppmeldt til ordinær eksamen og ha sendt inn skjema for egenmelding.

Fravær under hjemmeeksamen betyr at du ikke har hatt mulighet til å forberede deg til eller gjennomføre en hjemmeeksamen.

Fravær er ikke det samme som å trekke deg fra eksamen før eksamen eller underveis. Ønsker du å melde deg av eksamen, må dette gjøres i Studentweb senest to uker før eksamen. Ønsker du å trekke deg underveis i eksamen, kan du velge å levere blankt i Inspera.

Mer om sykdom og fravær på eksamen

Tilrettelegging ved eksamen

Har du fått tilrettelegging på skoleeksamener, skal tilretteleggingen følge deg i den grad det er mulig, selv om skoleeksamen er blitt omgjort til en hjemmeeksamen. Dette gjelder for alle hjemmeeksamener som varer under tolv timer.

Ta kontakt med studentweb@himolde.no om du har spørsmål om tilrettelegging.

Mer om tilrettelegging ved HiMolde

Ny og utsatt eksamen

Det var få studenter som ikke gjennomførte eksamen grunnet årsaker relaterte til koronavirus i april - mai 2020. Det vil derfor ikke bli arrangert en ekstraordinær eksamensperiode i august. 

For studenter ved avdelinger ØS og LOG vil ny og utsatt eksamen foregå som normalt i første halvdel av september 2020. Eksamensform vil mest sannsynlig være lik ordinær eksamen, altså hjemmeeksamen.

Mer om ny og utsatt eksamen

Generelt om endringer i vurderingsform våren 2020

Vårt mål er at studentene skal få tatt sine eksamener på en god måte denne våren, og at vi skal være klare til å gi de et godt studietilbud til høsten. Vi er nødt til å vise hverandre mye tillit slik situasjonen nå er. Vi ber derfor studentene om å følge nøye med på den informasjonen som gis om eksamen. Eksamensplanen er tilgjengelig i StudentWeb.

Alle skriftlige skoleeksamener våren 2020 vil få en alternativ eksamensform, og vil i all hovedsak bli gjennomført som hjemmeeksamen. I noen tilfeller kan gjennomførte arbeidskrav bli omgjort til vurderingsform, eller gjennomførte deleksamener omgjort til 100%.

Hjemmeeksamen vil bli gjennomført på samme dag som tidligere oppsatt, og blir som hovedregel gjennomført i Inspera, med opprinnelig eksamenstid + inntil 2 timer (for praktiske og tekniske problemer). Alle hjelpemidler er tillatt på hjemmeeksamen.

I noen tilfeller kan eksamen bli muntlig og bli gjennomført på Skype/Zoom eller lignende.

Obligatorisk arbeidskrav

Dere skal oppfylle arbeidskrav slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen. I noen tilfeller kan arbeidskrav gjennomføres etter eksamen innen en gitt frist. Dersom arbeidskravet ikke kan gjennomføres innen rimelig tid, så kan det gis fritak. Faglærer informerer dere om endringer i arbeidskrav i Canvas.

Merk at arbeidskrav kan bli gjort gjeldende som vurderingsform, altså at det kan telle som del av eksamen, eller som hele eksamen. Dette avgjøres av faglærer.

Obligatorisk oppmøte

Krav om obligatorisk oppmøte utgår for resten av semesteret.

Tilrettelegging ved hjemmeeksamen

Alle dere som har fått vedtak om tilrettelegging med utvidet tid på eksamen, får utvidet tid også ved omgjøring til hjemmeeksamen våren 2020.

Fusk på eksamen

Alle hjemmeeksamener vil normalt bli plagiatkontrollert. Sett deg inn i reglene https://www.himolde.no/studier/eksamen/regler-fusk-og-plagiat/index.html

For å unngå problemer med plagiatkontroll fraråder vi klipp/lim fra internett.

Ta kontakt med faglærer om du er i tvil om regler ved sitering eller annet. Gjør dette i god tid på forhånd.

Reglene pålegger oss å håndtere ulovlig samarbeid, help eller kopiering som fusk.

Fravær ved eksamen

Dere leverer egenmelding ved fravær fra eksamen våren 2020, altså trengs ikke melding fra lege.

Hvis du har slik egenmelding, så kan du melde deg opp neste gang eksamen skal gjennomføres. Du må være oppmeldt til eksamen våren 2020, for å få melde deg opp neste gang. Du har vanligvis rett til tre forsøk per eksamen, men hvis du skulle trenge et 4. eksamensforsøk, så kan du søke om dette. Søknaden vil bli innvilget hvis årsaken er koronarelatert.

Vi oppfordrer dere sterkt til å gjennomføre studiene og eksamen så langt som mulig våren 2020. Det vil gjøre det mye enklere når høsten kommer.

Høgskolen vil vurdere å gjennomføre en ekstra eksamensperiode i august/september dersom mange av dere ikke får gjennomført eksamen i våren 2020. Dette vil bli bestemt i slutten av mai.

Digital muntlig eksamen

Digital muntlig eksamen vil foregå i Zoom. Sensorere vil være i Zoom sammen med deg.

Se her for hvordan du laster ned Zoom. 

Huskeliste for digital eksamen

 • Faglærer oppretter og deler lenke til møte i Zoom. Du må ha tilgang til denne lenken.
 • Du må teste kamera og mikrofon i god tid før muntlig eksamen.
 • Mikrofonen bør kunne gjengi lyd av ok kvalitet (tips: headsett er en fordel).
 • Videokamera skal være slått på under eksamen. 
 • Rommet og ansiktet ditt må være godt belyst. Omgivelsene må være rolige slik at eksamen ikke blir forstyrret.
 • Du må vise gyldig legitimasjon med bilde til sensorere. 
 • Du kan få beskjed fra sensor om at hendene skal vises i videokameraet (tips: sett deg med litt avstand fra kamera).
 • Det kan være at du må vente på tur, du vil da være plassert i et venterom i Zoom. Du vil også bli plassert i venterommet mens sensorere diskuterer din karakter.
 • Oppstår det tekniske problem som gjør at du ikke kan gjennomføre eksamen, vil faglærer innkalle deg til en ny eksamen på et nytt tidspunkt. 
Publisert 3. apr. 2020 13:11 - Sist endret 29. mai 2020 15:19