Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Enhet for utadrettet virksomhet
Undervisningsspråk:
Norsk

EUV110N Innovasjon/entreprenørskap og engineering med muliggjørende teknologier (Høst 2020)

Om emnet

I emnet «Innovasjon og entreprenørskap med muliggjørende teknologier» vil du få en praktisk tilnærming til hvordan du planlegger og gjennomfører en innovasjonsprosess med de mange nye digitale verktøy som er tilgjengelige med ulik grad av skalering.

Innholdet i emnet presenteres i moduler. Modulene vil gi deg en innsikt om hvordan teknologier som AI, Big Data, AX, 5G og 3D-printing kan brukes i praksis. Du vil få en bredere forståelse av grunnleggende prinsipper og konsepter, strategiske verktøy, teknologier, forretningsmodeller, energibærere og klimateknologi som samlet eller hver for seg kan skape nye forretningsmuligheter. Kurset har som mål å gi innsikt i hvordan anvendelse kan bidra til endringer i våre næringer, organisasjoner og samfunn og som kan bidra til varig verdiskaping.

Emnet skal fremme kreative løsninger med muliggjørende teknologier og digitalisering, med vektlegging av «grønn innovasjon», som blir fremhevet gjennom teknologiske, økonomiske, institusjonelle, personlige og sosiale perspektiver.

Studentene vil lære om

 • Bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller

 • Metodisk tilnærming til bærekraft ved hjelp av verktøy, målinger og sertifikater

 • Emnet skal gi en god teknisk innsikt i forutsetningene for entreprenørskap og innovasjon med muliggjørende teknologier:

 • Hvordan brukes moderne Big Data-teknologien i praksis; innsikt i hvordan en bedrifter i næringsområdet bruker Big Data og analyser.

 • 5G og Cyber Security: Introduksjon til praktisk cybersikkerhet med fokus på sikring av data og analyse av nettverk.

 • Energibærere for det 21. århundret: Hvordan kan leverandørindustrien eskalere et grønt energiskifte i tråd med norske forpliktelser i en global økonomi?

 • Hydrogen, Karbonfangst, lagring og bruk (CCSU), Biogass, Vind, hav-vind, solkraft

-
Obligatoriske innleveringer evalueres med bestått / ikke bestått karakter.

Hjemmeeksamen må leveres på slutten av undervisningsperioden. Denne innleveringen evalueres med bokstavkarakter (A - F) som blir karakteren for emnet.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

 • Emnestudenter
 • Smart Innovation

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kandidaten skal etter fullført emne:

 • ha bred kunnskap om sentrale teorier, problemstillinger og metoder innenfor Innovasjon/entreprenørskap og engineering med muliggjørende teknologier

 • bli kjent med forsknings- og utviklingsarbeid innenfor praktisk innovasjon/entreprenørskap og engineering med muliggjørende teknologier

 • har innsikt i relevante problemstillinger fra bransjer med relevante og relaterte aktiviteter

 • kunne anvende sin kunnskap fra teori samt med nåværende forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillinger til innovasjon/entreprenørskap og engineering med muliggjørende teknologier

 • kan finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff og utarbeide planer og lede prosesser for praktisk innovasjon/entreprenørskap og engineering med muliggjørende teknologier.

 • kunne formidle problemstillinger og løsninger gjennom alle relevante uttrykksformer slik at kandidatene kan oppmuntre, initiere og delta i innovasjon/entreprenørskap og engineering med muliggjørende teknologier

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen blir gitt som nettbasert undervisning, blant annet i form av strømming, film og webinarer. Nettstøttet undervisning vil skje via plattformen Canvas, eventuelt sammen med Portfolium og OpenEdX. Gjennom en læringssti av moduler skal det jobbes med reelle case fra egen arbeidsplass eller interessefelt. Det blir satt av tid tidlig i programmet til å finne gode og relevante case.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Innleveringer

 • Antall arbeidskrav: 2

 • Påkrevde arbeidskrav: 2

 • Fremmøte: Påkrevd

 • Kommentar: To obligatoriske oppgaver må fullføres og leveres innen angitt frist, hvoretter innleveringen er ugyldig, og arbeidet vil ikke telles som bestått. Oppgavene må fullføres og leveres i samme semester som eksamen.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Gruppering: Individuell

 • Varighet: -

 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)

 • Andel:100%

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data.

Pensum

I dette emnet er all teori tilgjengelig i forelesninger, som podcasts eller elektronisk material som distribueres til deltagerne.

Hele pensum blir vist i høgskolens læringsmiljøsystem Canvas.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2020 13:21:11