Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Enhet for utadrettet virksomhet
Undervisningsspråk:
Norsk

EUV120N Logistikk- og verdikjedeutvikling for adaptiv produksjon (Høst 2020)

Om emnet

I emnet «Logistikk og verdikjedeutvikling for adaptiv produksjon» skal studentene lære mer om hvordan 3D-printing kan ses på som en teknologi for ressursoptimalisering, og derfor er viktig i en digital og disruptiv økonomi. Emnet er en grundig Introduksjon til “Additive Manufacturing» (AM), disse teknikkenes forutsetninger og teknologiske begrensninger, trender og scenarier, f.eks. for å bedømme hvilke materialers om er egnet, og hvordan ulike nye og tradisjonelle produksjonsteknikker påvirker verdikjeden.

 

Sentrale moduler vil være:

 • Design for 3D modellering

 • Innføring i digitalisering

 • Innføring i SCM

 • Virtuelle lager

 • Mobil produksjon

 • Forretningsmodeller

 • Endringsledelse

 • Måling

 • Kostnadsreduksjoner

 • Innføring i lagerstyring

 • Digitalisering

 • Vedlikehold og produksjons optimalisering

 • Innovasjon

 • Ytelsesforbedring

 • Skybaserte digitale løsninger

 • Digitale forsyningskjeder

 • Miljø avtrykk

 • Gevinstrealisering

 • Oppsummering/evaluering

 • Stor-data og «maskin learning» i AM

-
Obligatoriske innleveringer er arbeidskrav som skal evalueres med bestått / ikke bestått karakter og vil ikke bidra til sluttkarakteren. Besvarelser til hjemmeeksamen må leveres på slutten av undervisningsperioden. Denne innleveringen evalueres med bokstavkarakter (A - F) som blir karakteren for emnet.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

 • Emnestudenter
 • Smart Innovation

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Modulen skal gi oversikt over sentrale teorier, metoder og tilnærminger i verdikjedeanalyse og forretningsdrift når additiv produksjon inngår som et sentralt element, samt belyse hovedforskjellene fra konvensjonell, industriell produksjon. Kandidaten skal etter fullført emne:

 • ha bred kunnskap om sentrale teorier, problemstillinger og metoder innenfor logistikk og verdikjedeutvikling for adaptiv produksjon

 • bli kjent med forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eksisterende og planlagte prosjekter for logistikk og verdikjedeutvikling for adaptiv produksjon

 • har innsikt i relevante problemstillinger fra bransjer med lignende og relaterte aktiviteter

 • kunne anvende sin kunnskap fra teori samt med nåværende forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillinger bidra til logistikk og verdikjedeutvikling for adaptiv produksjon

 • kan finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff og utarbeide planer og lede prosesser for å etablere, utforme og gjennomføre logistikk og verdikjedeutvikling for adaptiv produksjon

 • kunne formidle problemstillinger og løsninger gjennom alle relevante uttrykksformer slik at kandidatene kan oppmuntre, initiere og delta i etablering av logistikk og verdikjedeutvikling for adaptiv produksjon

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen blir gitt som nettbasert undervisning, blant annet i form av strømming, film og webinarer. Nettstøttet undervisning vil skje via plattformen Canvas, eventuelt sammen med Portfolium og OpenEdX. Gjennom læringsstier med moduler skal det jobbes med reelle case fra egen arbeidsplass eller interessefelt. Det blir satt av tid tidlig i programmet til å finne gode og relevante case.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Innleveringer

 • Antall arbeidskrav: 2

 • Påkrevde arbeidskrav: 2

 • Fremmøte: Påkrevd

 • Kommentar: To obligatoriske oppgaver må fullføres og leveres innen angitt frist, hvoretter innleveringen er ugyldig, og arbeidet vil ikke telles som bestått. Oppgavene må fullføres og leveres i samme semester som eksamen.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Gruppering: Individuell

 • Varighet: -

 • Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)

 • Andel: 100%

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data.

Pensum

I dette emnet er all teori tilgjengelig i forelesninger, som podcasts eller elektronisk material som distribueres til deltagerne.

Hele pensum blir vist i høgskolens læringsmiljøsystem Canvas.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2020 13:21:12