Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Enhet for utadrettet virksomhet
Undervisningsspråk:
Norsk

EUV130N Sirkulærøkonomi for en bærekraftig varehandel (Vår 2021)

Om emnet

I emnet «Sirkulærøkonomi for en bærekraftig varehandel» vil deltagerne lære hvordan de kan bidra til en bærekraftig varehandel med attraktive og miljøvennlige produkter.

I dette emnet skal studentene lære måter å sette disse ideene ut i livet på. Vi ønsker å formidle med teori og eksempler, og vil ta utgangspunkt i deltagerne egne erfaringer med produkter og tjenester som viser:

 • Hvordan en bærekraftig varehandel kan bruke sirkulære økonomiske forretningsmodeller

 • Muliggjørende teknologier og digitaliseringens rolle i sirkulærøkonomi og bærekraftig varehandel, service- og opplevelsesnæring

 • Ny kunnskap og oversikt over grønne innovasjonsprosesser.

 • Grønn innovasjon gjennom flere perspektiver: teknologiske, økonomiske, institusjonelle, men også personlige og sosiale.

 • Forretningsmodellers rolle og utvikling av sirkulærøkonomi og bærekraftig varehandel, service- og opplevelsesnæring

 • Sirkulære verdikjeder og triple bunnlinjemodeller

 • Metodisk tilnærming til bærekraft: Hvordan kan vi konkretisere «bærekraft», «miljøvennlig» og «grønt skifte»?

 • Grønn konkurransekraft: En oversikt over sentrale teorier, metoder og tilnærminger i grønn økonomi og forretningsdrift og belyse hovedforskjellene fra konvensjonell og lineær økonomi.

 • Hvordan introdusere og implementere strategier for grønn vekst i organisasjoner?

 • Omstillingsdyktige organisasjoner: Hvilke lederutfordringer ligger i å skape en omstillingsdyktig organisasjon? Hva er de største barrierene i dag og de neste ti-årene. Hva vil det kreve av lederskapet og mennesker som skal implementere?

 • Dynamisk læring, disruptiv innovasjon og kontinuerlig forbedring. 

 • Opplevelsesøkonomien – og varehandelsbedrifter, med kreativitet som den drivende kraft (kunstig intelligens vs menneskelig kreativitet)

 • Globalisering – muligheter og utfordringer: kortreiste verdikjeder og netthandel

 • Opplevelser og økonomien; etikk, økologi og lønnsomhet

 • Regionale konkurransefortrinn, sirkulærøkonomiske regnskap og bærekraftige investeringer

-

Obligatoriske oppgaver inngår i emnets obligatoriske arbeidskrav som skal evalueres med bestått/ikke bestått karakter. De vil ikke bidra til sluttkarakteren. Besvarelser til hjemmeeksamen må leveres på slutten av undervisningsperioden. Denne innleveringen evalueres med bokstavkarakter (A - F) som blir karakteren for dette kurset.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

 • Emnestudenter
 • Smart Innovation

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Systemtenkning og systematisk metodikk er helt nødvendig som tilnærming for å oppnå økt bærekraft. Denne emnet gir en grundig innføring i bakgrunnen for denne tilnærmingen til bærekraft, og de mest aktuelle metodene/ verktøyene.

Kandidaten skal etter fullført emne:

 • ha bred kunnskap om sentrale teorier, problemstillinger og metoder innenfor utviklingen av en bærekraftig varehandels, service- og opplevelsesnæring ved hjelp av sirkulærøkonomi

 • bli kjent med forsknings- og utviklingsarbeid på sirkulærøkonomi innenfor bærekraftig varehandels, service- og opplevelsesnæring

 • har innsikt i relevante problemstillinger fra bransjer med lignende og relaterte aktiviteter

 • kunne anvende sin kunnskap fra teori samt med nåværende forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillinger bidra til utviklingen av en bærekraftig varehandels, service- og opplevelsesnæring ved hjelp av sirkulærøkonomi

 • kunne finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff og utarbeide planer og lede prosesser for å etablere, utforme og gjennomføre prosjekter som bidrar til utviklingen av en bærekraftig varehandels, service- og opplevelsesnæring ved hjelp av sirkulærøkonomi.

 • kunne formidle problemstillinger og løsninger gjennom alle relevante uttrykksformer slik at mottakerne av budskapet kan problematisere, initiere, designe og gjennomføre prosjekter innen utviklingen av en bærekraftig varehandels, service- og opplevelsesnæring ved hjelp av sirkulærøkonomi

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen blir gitt som nettbasert undervisning, blant annet i form av strømming, film og webinarer. Nettstøttet undervisning vil skje via plattformen Canvas, eventuelt sammen med Portfolium og OpenEdX. Gjennom flere frittstående moduler skal det jobbes med reelle case fra egen arbeidsplass eller interessefelt.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Innleveringer

 • Antall arbeidskrav: 2

 • Påkrevde arbeidskrav: 2

 • Fremmøte: Påkrevd

 • Kommentar: To obligatoriske oppgaver må fullføres og leveres innen angitt frist

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Gruppering: Individuell

 • Varighet: -

 • Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)

 • Andel: 100%

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data.

Pensum

I dette emnet er all teori tilgjengelig i forelesninger, som podcasts eller elektronisk material som distribueres til deltagerne.

Hele pensum blir vist i høgskolens læringsmiljøsystem Canvas eller OpenEdx.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. okt. 2020 22:21:14