Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

IBE110 Informasjonsteknologi (Høst 2018)

Om emnet

Gjennom dette faget skal en få oversikt over Informasjonsteknologi. Hvor den kan anvendes og hvor den ikke kan anvendes. Dette vil gjøre studentene istand til å se nye muligheter med IT. Case-undervisning vil være en sentral del. Eksemplene skal vise aktuelle applikasjonsområder. Det blir lagt vekt på å utnytte teknologien riktig, ikke bare kopiere løsningene som en brukte tidligere. Studentene skal få en forståelse for nye utviklingstrekk: Sosiale systemer, systemer basert på samarbeide (f.eks. Wikipedia), indekseringssystemer (f.eks. Google) og nye tekniske løsninger som cloud-computing.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen. Kjennskap til bruk av PC er en fordel.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
IBE110N – Information Technology (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha en helhetlig forståelse for Informasjonsteknologi
 • kunne forstå mulighetene og begrensningene i teknologien
 • kunne se hvor og hvordan teknologien kan anvendes
 • kunne lede og styre innkjøp av programvare og datautstyr og vurdere alternative løsninger for å bygge opp IT infrastruktur

Undervisnings- og læringsformer

Alt materielt ligger på nett. Her finner en presentasjoner ("forelesninger") og øvingsoppgaver. For de som tar faget i Molde vil vi forsøke å legge opp til 2 timer laboratorie pr uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske oppgaver levert innen gitte fristerObligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Insperia
 • Andel: 100%
 • Varighet: 3 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumlitteratur

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 04:32:44