Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IBE320 Virtuell virkelighet (VR/AR) (Høst 2020)

Om emnet

I Virtuell Virkelighet (Virtual Reality) eller VR-applikasjoner presenteres kunstige miljøer for brukere gjennom IT på en slik måte at brukeren kan oppleve dem som ekte (til en viss grad). Forsterket eller Utvidet Virkelighet (AR) er forskjellig fra VR, fordi de ikke skaper et kunstig miljø, men overlapper ny digital informasjon over et eksisterende miljø. I dette emnet skal studentene lære seg å modellere virkeligheter med de ulike teknikkene.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført emne:

  • kunne formulere problemstillinger og velge den mest egnede digitaliseringsteknikken for å kunne gi en troverdig opplevelse med overlappende virkeligheter

  • kunne ha kommunikasjon og samarbeid mellom deltagerne, f.eks. mellom lærere og elever, ingeniører og inspektører, medisinsk personell eller for underholdningsformål, som er noen av de typiske AR/VR-domenene, skal tilrettelegges på en slik måte at det oppleves naturlig og effektivt

  • kunne vurdere om simuleringer av fysiske objekter og relasjoner mellom slike (for eksempel bygninger, tekniske tegninger, forretningsprosesser, roller, personlige identiteter etc.) og brukerne som viktige parametere for en avansert modell av denne typen er vellykket

Undervisnings- og læringsformer

4 timer undervisning per uke med forelesninger, seminarer, prosjektarbeid og oppgaveløsing med veiledning av hjelpelærer og faglærer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Obligatorisk arbeidskrav: 2 oppgaver

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
Andel: 100%
Varighet: 4 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter
Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensum vil bli annonsert senere og senest ved emnets første forelesning.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. nov. 2019 12:31:53