Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Joao Carlos Amaro Ferreira
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

IBE405 Cyber-physical Systems and Smart Cities (Høst 2021)

Om emnet

Cyber-fysiske systemer kombinerer digitale og fysiske verdener i sømløse informasjonsinfrastrukturer, som distribuerer og foredler data fra sensorer til beslutningsstøttesystemer og tilbake til en halv- eller helautomatisk brukerdialog med andre interessenter eller tekniske aktuatorer.

Smarte byer er bosteder som implementerer FNs globale mål om å kombinere sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

I dette kurset brukes eksempler og prosjekter fra lokale og internasjonale smart by-prosjekter som utgangspunkt for eksperimentell programmering med sensorer og simulatorer. Det dekker også teorier om smarte byer, komplekse infrastrukturer, globale nettverk og Internet of Things (IoT), samt virkningen av fremtidig muliggjørende teknologi.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
IBE405N – Cyber-physical Systems and Smart Cities (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Etter å ha bestått dette kurset, vil studenten kjenne de siste trendene og viktigheten av IT og digitalisering i utformingen av moderne og fremtidsrettet infrastruktur for bomiljø og arbeidsmarked. Det innebærer å kunne bidra til utvikling av miljøvennlig og bærekraftig mobilitet, elektrisk og autonom transport, nødvendig infrastruktur for sensorer, aktuatorer og energidistribusjon, på en måte som totalt sett bidrar til smarte byer.

Studentene vil også ha detaljert kunnskap om smart by-prosjekter av mange forskjellige typer, inkludert hvordan de kan modelleres som en «digital tvilling». De vil bli kjent med IoT-programmering fra utvikling av «use cases» til tekniske eksperimenter i teaminnstillinger på et distribuert laboratorium.

Ferdigheter

Studentene skal vite hvordan de lager algoritmer for innsamling av data, analyse, visualisering og distribusjon av data til bruk i en sensorarkitektur de selv har utviklet. Data kan flyttes til en buss/hub/node-arkitektur for å gjøre dataene lett tilgjengelige for andre interessenter.

Programmeringen vil være i Python, og etter kurset vil studentene bli kjent med de relevante programmeringsspråkutvidelsene og bibliotekene og vite hvordan de skal brukes til smartbyformål. Kart og geografisk informasjonsrepresentasjon vil bli utført med bransjeledende tilnærminger og passende programvare.

Generell kompetanse

Studentene skal ha kunnskap om fremtidige trender innen IoT og digital smart by-arkitektur og kunne bruke dem på tekniske utviklingsprosjekter.

Undervisnings- og læringsformer

2 timer forelesninger per uke og 2 timer per uke med oppgaveregning med veiledning av hjelpelærer og faglærer. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)

 • Antall arbeidskrav: 2

 • Påkrevde arbeidskrav: 2

 • Fremmøte: Ikke påkrevd

 • Kommentar:

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig prosjektoppgave

 • Andel: 60%

 • Varighet:

 • Gruppering: Gruppe

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Kommentar: Prosjektoppgave

Vurderingsform: Digital hjemmeeksamen - Inspera

 • Andel: 40%

 • Varighet: 1 Time

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler:

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 06:21:19