Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Høst
Varighet:
½ år

IBE405 Smart mobilitet (Høst 2021)

Om emnet

Emnet kombinerer teorier om informasjonsinfrastrukturer med kjennskap til teknologier som gir oss nye muligheter til å innrette og utvikle nye typer miljøer rundt individet, familien og mindre grupper,

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

  • kjenne til de nyeste trendende og betydningen av IT og digitalisering i utforming av moderne og fremtidsrettet infrastrukturer for bomiljø og arbeidsmarked, gjennom utviklingen av miljøvennlig og bærekraftig mobilitet, elektriske og autonome transportmidler, nødvendige infrastrukturer for lading og verdiøkende tjenester mm, som samlet sett bidrar til en annen type byutvikling enn den vi har hatt så langt

Undervisnings- og læringsformer

2 timer forelesninger per uke og 2 timer per uke med oppgaveregning med veiledning av hjelpelærer og faglærer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Obligatoriske arbeidskrav: 2 oppgaver

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
Andel: 100%
Varighet: 4 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter
Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensum vil bli annonsert senere og senest ved emnets første forelesning.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2020 03:32:00