Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Ketil Danielsen
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IBE211 Databaser (Vår 2021)

Om emnet

Del 1 er om data og digital representasjon.  Programmering med SQL mot en og flere tabeller, samt relasjonsmodellen med integritetsregler. Del 2 er om modellering, først med ER-metoden, derfra til logisk design der man normaliserer og definerer de endelige tabeller. Filer og indekser som databasen lagres i.  Del 3 er om databaser i produksjon, transaksjoner og driftsoppgaver. Del 4 er om programmering av databaser i en webkontekst, lagrede program, mens Del 5 har utvalgte tema som XML og NoSQL.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Det kan være nyttig om man kan enkel programmering.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
IBE211N – Databaser (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ha lært hvordan man bygger opp en database fra grunnen, fra å planlegge databasens struktur, og så kode strukturen i SQL.  Man skal ha lært hvordan databasen virker, slik at man kan ta del i enkel drift av databaser.  Man skal ha fått god forståelse for hvordan man organiserer informasjon og data på en fornuftig måte, som også kan anvendes mot nye lagringsmåter som NoSQL.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er tilpasset nettstudenter, så forelesning skjer via kortere videoer.  Pensumbok og øvelser må studeres på egen hånd. Det avholdes ukentlige labøvelser med hjelpelærer.  Noen av øvelsene er obligatoriske og må leveres som arbeidskrav.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: kunngjøres senere
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske oppgaver levert innen gitte fristerObligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Insperia
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 06:21:25