Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Steinar Kristoffersen
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IBE321 Informasjonssikkerhet og risikohåndtering (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Studentene må ha grunnleggende forkunnskaper i programmering (IBE151) og matematikk (MAT100).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene skal vite hvordan IT må utformes for å ivareta korrekt informasjon til rett tid for autoriserte brukere. De skal kjenne til typer innbrudd, hvordan fortrolig informasjon kan komme på avveier eller bli manipulert og ha oversikt over relevante kategorier av uønskede hendelser. Emnet skal sette studenten i stand til å implementere effektive mottiltak mot virus, ormer, hacking, avlytting og datahærverk på sentrale ressurser. Viktige begreper er "konfidensialitet", "integritet" og "tilgjengelighet", "autorisering" og ulike sporinger. Studentene skal kunne utforme en sikkerhetspolicy og risikovurdering. Emnet skal også gjøre studentene kjent med hvilke verktøy som finnes for å analysere angrep og sikkerhetsprotokoller. 

Undervisnings- og læringsformer

2 timer forelesninger per uke og 2 timer per uke med oppgaveløsing med veiledning av hjelpelærer og faglærer. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar:

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator med tomt minne
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. mars 2021 12:22:46