Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Arild Hoff
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

LOG530 Distribution Planning (Vår 2021)

Om emnet

Emnet behandler følgende tema:

 • transport og omlastingssituasjoner/-modeller
 • lokaliserings- og tilordningsproblem
 • ulike nettverksproblemer
 • spesielle nettverksproblemer som Postman Problem, The Travelling Salesman Problem, Minimal Span

Ved gjennomgang av de enkelte emneområdene legges det vekt på øvelser hvor man benytter programpakker.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha kunnskap om modeller for fysisk distribusjon i ulike logistikksituasjoner
 • være i stand til å formulere og løse modeller i logistikk ved hjelp av dataverktøy

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning per uke

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 60%
 • Varighet: 5 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 20%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 10%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 10%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Pensumoversikt
Fant ingen pensumliste for dette emnet
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2021 06:21:29